Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II. Rákóczi Ferenc Tagiskola"— Előadás másolata:

1 II. Rákóczi Ferenc Tagiskola
7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  512 960 @

2 A kompetencia alapú oktatás jó gyakorlata egy inkluzív iskolában
„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban, Némelyik hangja mély, a másiké magas, Megint másik hangosan ciripel a telefondróton, És aki csak tapsolni tud, olyan is akad…” (Margaret Martle)

3 A szemléletváltás oka Csökkenő gyermeklétszám
Sajátos tanuló összetétel A szülők részéről jelentkező igény az együttnevelésre Az Európai Unió oktatáspolitikai irányelvei Kompetencia mérések eredményei

4 MÉRFÖLDKÖVEK Labdarúgóképzés Lépésről lépésre iskolai program
Kislétszámú osztályok működtetése Befogadó iskola kialakítása-az integrált oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése Pedagógus továbbképzések-módszertani megújulás HEFOP pályázat – kompetencia alapú oktatás bevezetése Referencia iskola- jó gyakorlatok átadása

5 Törvényi feltételek Alapító okirat módosítása
Pedagógiai program, helyi tanterv átdolgozása Együttműködési megállapodások Igazoló dokumentumok: tanulói szakvélemények(SNI), szülő tanulmányait igazoló dokumentumok ( HHH ), gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság (HH )

6 Alaptevékenységünk Általános iskolai nappali rendszerű nevelés-oktatás
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása /integrált oktatás, utazó gyógypedagógus igénybevétele/ Labdarúgó ágazati képzés/5-8 évfolyam/ - utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás Kislétszámú osztály működtetése/1-2.évfolyam/ Pedagógiai szakmai szolgáltatás

7 Adatok az iskolánkról 1. Tanulói létszám: 362 fő
Nevelőtestület létszáma: fő Technikai dolgozó: fő Tanulócsoportok száma: fő Napközis/tanulószobás tanulók száma fő Bejáró tanulók: fő Kollégista fő Intézeti nevelt és állami gondozott: fő Magántanuló fő

8 Adatok az iskolánkról 2. hátrányos helyzetű tanuló 189 fő
ebből halmozottan hátrányos helyzetű fő szociális támogatásban részesül fő ingyen tankönyvre jogosult fő gyermekét egyedül nevelő fő 3 vagy több gyermekes családban él fő Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű fő ebből mozgássérült fő vak fő Down kóros fő tanulásban akadályozott fő „dys”-ek tanulók fő BTM-es tanuló fő

9 Kiemelt szerepet játszik iskolánk életében a labdarúgás
Kiemelt szerepet játszik iskolánk életében a labdarúgás. Alsó tagozaton a MGYLSZ-hez kapcsolódva folyik a felkészítés. 1984 óta iskolánkban ágazati labdarúgó osztályok indulnak minden évben. Ezt a jövőben is folytatni kívánjuk, ezzel biztosítva a Kaposvári Rákóczi FC közvetlen utánpótlását.

10 Az első-második évfolyamon a részképesség zavarokkal, beilleszkedési, magatartási, tanulási problémákkal küszködő tanulók részére kislétszámú osztályt szervez az iskola. Ők a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján kerülnek beiskolázásra a város egész területéről. Lassú ütemben, egyéni fejlesztéssel kudarc nélkül teljesítik a követelményeket.

11 Intézményünk felvállalta a mentálisan ép, mozgás-és látássérült valamint a tanulásban akadályozott tanulók integrált oktatását, nevelését.

12 Az inkluzív nevelés megvalósulásának tárgyi feltételei:
Akadálymentesítés Mosdók átalakítása

13 Hagyományos osztálytermek átalakítása-barátságosabb, a tanuláshoz funkcionálisan illeszkedő tanulókörnyezet

14 Fejlesztő szobák kialakítása

15 Fejlesztő játékok, eszközök beszerezése,készítése
Mozgásfejlesztő eszközök Vonalvezető Egészítsd ki! (képkirakó) Összekötő (Haladj a pontrácson!) Számolj ügyesen

16 Személyi feltételek: fogadókész, felkészült, nyitott pedagógusok
folyamatos továbbképzés, új módszerek keresése, megismerése Lépésről, lépésre program fő fejlesztő pedagógus fő tanulásban akadályozottak pedagógiája fő logopédia fő integráló együttnevelés fő tiflopedagógus fő számítástechnika fő kooperatív technikák tanfolyam (egész tantestület) Utazó gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok igénybe vétele – heti 70 óra

17 Munkánk segítői: Gyógypedagógus, logopédus, tiflopedagógus, gyógytornász, gyógytestnevelő, iskolapszichológus, informatikus, gyógypedagógiai asszisztens

18 Látássérült tanulókkal való foglalkozás

19 Mozgássérült tanulókkal való foglalkozás

20 Az eredményes munkát erősíti:
gyógypedagógiai asszisztens (feladatlapokat készít, kísér…) integrációs munkaközösség fejlesztő pedagógusok gyógypedagógusok

21 A jövő iskolája A „21. század gyermekeiért” c. HEFOP as pályázat keretében a 2006/2007-es tanévtől kompetencia alapú oktatás folyik az 1-4. és 5-8. évfolyamon. A pedagógus és a gyerekek munkáját korszerű, multimédiás eszközök segítik. Kompetencia területek: szövegértés matematika idegen nyelv IKT

22

23

24

25 Integrációt segítő tevékenységek
napközis ellátás nyelvtanulás német, angol számítástechnika 1. osztálytól mindennapos testnevelés 1. osztálytól úszás oktatás 2. osztálytól korcsolya oktatás 4. osztálytól fejlesztő foglalkozások tehetséggondozó foglalkozások ösztöndíj programok szakkörök könyvtári foglalkozások

26 Hagyományaink Játszóházak Ünnepeink Névadónk hete Alapítványi bál
Erdei iskola Tanév végi tábor a Balatonon Iskolai táborok: sport, számítástechnika, német, angol

27 A referencia iskolává válás küszöbén - a befogadó iskolánk regisztrált jó gyakorlatai
Kudarcmentes iskolakezdés- a kislétszámú osztályban rejlő lehetőségek Gyökerek és szárnyak-kompetencia alapú oktatás inkluzív iskolában Inkluzív pedagógiai gyakorlat alkalmazása többségi iskolában „A 21.század gyermekeiért”-IKT eszközök használata egy inkluzív iskolában

28 Szolgáltatásaink Konzultációs lehetőségek
Bemutató órák (kooperatív tanulás-irányítás, kompetencia alapú programcsomagok, IKT eszközök alkalmazása, SNI tanulók oktatása-nevelése Szakmai napok, műhelyfoglalkozás

29 „…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat
„…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, (vagy inkább repülni).” Johann Wolfgang von Goethe Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "II. Rákóczi Ferenc Tagiskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések