Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  0036 82 512 960 

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  0036 82 512 960 "— Előadás másolata:

1  II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  0036 82 512 960  www.rafeisk.huwww.rafeisk.hu @ info@rafeisk.huinfo@rafeisk.hu

2 „Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban, Némelyik hangja mély, a másiké magas, Megint másik hangosan ciripel a telefondróton, És aki csak tapsolni tud, olyan is akad…” (Margaret Martle) (Margaret Martle) A kompetencia alapú oktatás jó gyakorlata egy inkluzív iskolában

3  Csökkenő gyermeklétszám  Sajátos tanuló összetétel  A szülők részéről jelentkező igény az együttnevelésre  Az Európai Unió oktatáspolitikai irányelvei  Kompetencia mérések eredményei

4 Labdarúgóképzés Lépésről lépésre iskolai program Kislétszámú osztályok működtetése Befogadó iskola kialakítása-az integrált oktatás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése Pedagógus továbbképzések-módszertani megújulás HEFOP 3.1.3. pályázat – kompetencia alapú oktatás bevezetése Referencia iskola- jó gyakorlatok átadása MÉRFÖLDKÖVEK

5 Alapító okirat módosítása Pedagógiai program, helyi tanterv átdolgozása Együttműködési megállapodások Igazoló dokumentumok: tanulói szakvélemények(SNI), szülő tanulmányait igazoló dokumentumok ( HHH ), gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság (HH ) Törvényi feltételek

6  Általános iskolai nappali rendszerű nevelés- oktatás  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése-oktatása /integrált oktatás, utazó gyógypedagógus igénybevétele/  Labdarúgó ágazati képzés/5-8 évfolyam/ - utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása  Napközi otthon és tanulószobai foglalkozás  Kislétszámú osztály működtetése/1- 2.évfolyam/  Pedagógiai szakmai szolgáltatás Alaptevékenységünk

7  Tanulói létszám: 362 fő  Nevelőtestület létszáma: 31 fő  Technikai dolgozó: 12 fő  Tanulócsoportok száma: 16 fő  Napközis/tanulószobás tanulók száma 248fő  Bejáró tanulók: 73 fő  Kollégista 15 fő  Intézeti nevelt és állami gondozott: 21fő  Magántanuló 6fő Adatok az iskolánkról 1.

8 Adatok az iskolánkról 2.  hátrányos helyzetű tanuló 189 fő  ebből halmozottan hátrányos helyzetű 19 fő  szociális támogatásban részesül 213 fő  ingyen tankönyvre jogosult 246 fő  gyermekét egyedül nevelő 134 fő  3 vagy több gyermekes családban él 112 fő  Integráltan oktatott sajátos nevelési igényű 68 fő  ebből mozgássérült 5 fő  vak 1 fő  Down kóros 1 fő  tanulásban akadályozott 2 fő  „dys”-ek tanulók 59fő  BTM-es tanuló 63 fő

9 Kiemelt szerepet játszik iskolánk életében a labdarúgás. Alsó tagozaton a MGYLSZ-hez kapcsolódva folyik a felkészítés. 1984 óta iskolánkban ágazati labdarúgó osztályok indulnak minden évben. Ezt a jövőben is folytatni kívánjuk, ezzel biztosítva a Kaposvári Rákóczi FC közvetlen utánpótlását.

10 Az első-második évfolyamon a részképesség zavarokkal, beilleszkedési, magatartási, tanulási problémákkal küszködő tanulók részére kislétszámú osztályt szervez az iskola. Ők a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye alapján kerülnek beiskolázásra a város egész területéről. Lassú ütemben, egyéni fejlesztéssel kudarc nélkül teljesítik a követelményeket.

11 Intézményünk felvállalta a mentálisan ép, mozgás-és látássérült valamint a tanulásban akadályozott tanulók integrált oktatását, nevelését.

12  Akadálymentesítés Az inkluzív nevelés megvalósulásának tárgyi feltételei:  Mosdók átalakítása

13  Hagyományos osztálytermek átalakítása-barátságosabb, a tanuláshoz funkcionálisan illeszkedő tanulókörnyezet

14  Fejlesztő szobák kialakítása

15 Fejlesztő játékok, eszközök beszerezése,készítése  Mozgásfejlesztő eszközök  Vonalvezető  Egészítsd ki! (képkirakó)  Összekötő (Haladj a pontrácson!)  Számolj ügyesen

16 Személyi feltételek:  fogadókész, felkészült, nyitott pedagógusok  folyamatos továbbképzés, új módszerek keresése, megismerése  Lépésről, lépésre program 6 fő  fejlesztő pedagógus 7 fő  tanulásban akadályozottak pedagógiája 4 fő  logopédia 1 fő  integráló együttnevelés 21 fő  tiflopedagógus 1 fő  számítástechnika 31 fő  kooperatív technikák tanfolyam (egész tantestület)  Utazó gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok igénybe vétele – heti 70 óra

17 Munkánk segítői: Gyógypedagógus, logopédus, tiflopedagógus, gyógytornász, gyógytestnevelő, iskolapszichológus, informatikus, gyógypedagógiai asszisztens

18 Látássérült tanulókkal való foglalkozás

19 Mozgássérült tanulókkal való foglalkozás

20 Az eredményes munkát erősíti: integrációs munkaközösség gyógypedagógiai asszisztens (feladatlapokat készít, kísér…) fejlesztő pedagógusok gyógypedagógusok

21 A „21. század gyermekeiért” c. HEFOP 3.1.3-as pályázat keretében a 2006/2007-es tanévtől kompetencia alapú oktatás folyik az 1-4. és 5-8. évfolyamon. A pedagógus és a gyerekek munkáját korszerű, multimédiás eszközök segítik. Kompetencia területek:  szövegértés  matematika  idegen nyelv  IKT A jövő iskolája

22

23

24

25 Integrációt segítő tevékenységek  napközis ellátás  nyelvtanulás német, angol  számítástechnika 1. osztálytól  mindennapos testnevelés 1. osztálytól  úszás oktatás 2. osztálytól  korcsolya oktatás 4. osztálytól  fejlesztő foglalkozások  tehetséggondozó foglalkozások  ösztöndíj programok  szakkörök  könyvtári foglalkozások

26 Hagyományaink  Játszóházak  Ünnepeink  Névadónk hete  Alapítványi bál  Erdei iskola  Tanév végi tábor a Balatonon  Iskolai táborok: sport, számítástechnika, német, angol

27  Kudarcmentes iskolakezdés- a kislétszámú osztályban rejlő lehetőségek  Gyökerek és szárnyak-kompetencia alapú oktatás inkluzív iskolában  Inkluzív pedagógiai gyakorlat alkalmazása többségi iskolában  „A 21.század gyermekeiért”-IKT eszközök használata egy inkluzív iskolában

28  Konzultációs lehetőségek  Bemutató órák (kooperatív tanulás- irányítás, kompetencia alapú programcsomagok, IKT eszközök alkalmazása, SNI tanulók oktatása- nevelése  Szakmai napok, műhelyfoglalkozás Szolgáltatásaink

29 „…a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat. Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják hova tartoznak, de ugyanígy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteitől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, (vagy inkább repülni).” Johann Wolfgang von Goethe Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt " II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 7400 Kaposvár, Kanizsai u. 67.  0036 82 512 960 "

Hasonló előadás


Google Hirdetések