Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Záró Konferencia Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon TÁMOP-3.1.6.-08/2-2008-0031.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Záró Konferencia Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon TÁMOP-3.1.6.-08/2-2008-0031."— Előadás másolata:

1 Záró Konferencia Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon TÁMOP-3.1.6.-08/2-2008-0031

2 A Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon szakmai szolgáltatásainak a bemutatása

3 Alapító okirat Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai szolgáltató Intézet Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai szolgáltató Intézet Telephelyei: Balassagyarmat, Patvarci út 2 Telephelyei: Balassagyarmat, Patvarci út 2 Pásztó, Fő út 138 Pásztó, Fő út 138

4 Alapító okirat Az Intézmény működési köre: a, A gyógypedagógiai nevelés-oktatás, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások tekintetében. Nógrád megye a, A gyógypedagógiai nevelés-oktatás, a pedagógiai-szakmai szolgáltatások tekintetében. Nógrád megye

5

6 Alapító okirat, Kt. 33.§(12) bek. +10/1994.(V.13.) MKM r. 6.4. Pedagógiai-szakmai szolgáltatások nyújtása a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátása és a pedagógiai szakszolgálatok területén. 6.4.1. Szaktanácsadás 6.4.1. Szaktanácsadás 6.4.2. Pedagógiai tájékoztatás 6.4.3. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 6.4.2. Pedagógiai tájékoztatás 6.4.3. Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás 6.4.4. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése,szervezése 6.4.4. Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése,szervezése 6.4.5. Tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat. 6.4.5. Tanulói tájékoztató, tanácsadó szolgálat.

7 Szaktanácsadás Szakmai konzultáció pedagógusok számára helyi szinten a szakszolgálati ellátásban részesülő gyermek iskolai haladásának megsegítésére (helyszíni szolgáltatás : logopédia fejlesztésben vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményével rendelkező gyermekek/tanulók eseteiben). ( díjas)

8 Szaktanácsadás Szakmai konzultáció - pedagógiai vizsgálattal vagy a nélkül - pedagógusok számára helyi szinten a szakszolgálati ellátási igény felmerülésének eseteiben összefüggésben az IPR és a „kompetencia alapú” fejlesztési programokkal. (helyszíni szolgáltatás : logopédia ellátás vagy a nevelési tanácsadás témakörében ) (díjas) Szakmai konzultáció - pedagógiai vizsgálattal vagy a nélkül - pedagógusok számára helyi szinten a szakszolgálati ellátási igény felmerülésének eseteiben összefüggésben az IPR és a „kompetencia alapú” fejlesztési programokkal. (helyszíni szolgáltatás : logopédia ellátás vagy a nevelési tanácsadás témakörében ) (díjas)

9 Szaktanácsadás Nevelési problémák megoldásához egyéni segítségnyújtás pedagógusoknak, szülőknek (intézményünk telephelyein történő tanácsadás). Nevelési problémák megoldásához egyéni segítségnyújtás pedagógusoknak, szülőknek (intézményünk telephelyein történő tanácsadás). (ingyenes) (ingyenes)

10 Szaktanácsadás Tanácsadás a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, pedagógusainak a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásával összefüggő szakmai problémák helyszínen történő feltárásában, ezek megszüntetésében és a fejlesztési irányok kidolgozásában. (utazó gyógypedagógiai szolgáltatás) ( díjas) Tanácsadás a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, pedagógusainak a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásával összefüggő szakmai problémák helyszínen történő feltárásában, ezek megszüntetésében és a fejlesztési irányok kidolgozásában. (utazó gyógypedagógiai szolgáltatás) ( díjas)

11 Szaktanácsadás Intézményfenntartók szakmai segítése az integrált oktatással kapcsolatos törvényi szabályozók értelmezésében, a fejlesztési irányok meghatározásában, a hiányosságok megszüntetésében. (utazó gyógypedagógiai szolgáltatás) Intézményfenntartók szakmai segítése az integrált oktatással kapcsolatos törvényi szabályozók értelmezésében, a fejlesztési irányok meghatározásában, a hiányosságok megszüntetésében. (utazó gyógypedagógiai szolgáltatás) (díjas) (díjas)

12 Szaktanácsadás Igény szerint, gyógypedagógiai szakmai tanácsadás a nevelés-oktatás folyamatának megszervezéséhez, egyéni fejlesztési tervek összeállításához, a tanórák differenciált megszervezéséhez, az alkalmazandó metodikák, speciális tankönyvek, taneszközök megválasztásához. (utazó gyógypedagógiai szolgáltatás) ( díjas) Igény szerint, gyógypedagógiai szakmai tanácsadás a nevelés-oktatás folyamatának megszervezéséhez, egyéni fejlesztési tervek összeállításához, a tanórák differenciált megszervezéséhez, az alkalmazandó metodikák, speciális tankönyvek, taneszközök megválasztásához. (utazó gyógypedagógiai szolgáltatás) ( díjas)

13 Szaktanácsadás Szakmai- metodikai tanácskozások, továbbképzések, tapasztalatcserék szervezése. (díjas) Szakmai- metodikai tanácskozások, továbbképzések, tapasztalatcserék szervezése. (díjas)

14 Szaktanácsadás Helyszíni vagy kistérségi konzultációs fórumok szervezése, biztosítása. Helyszíni vagy kistérségi konzultációs fórumok szervezése, biztosítása. (díjas) (díjas)

15 Pedagógiai tájékoztatás  A rendelkezésre álló tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) hozzáférhetővé tevése az érdeklődő intézmények és pedagógusai számára.  Gyógypedagógiai szakmai segítségnyújtás pályázatok elkészítéséhez.  A bázisintézmény szakirodalmának könyvtári kölcsönzése.  Speciális szakirodalom ajánlása és összeállítása.  E-mail körlevél működtetése.

16 Igazgatási, Pedagógiai szolgáltatás  Speciális szakirodalom ajánlása, összeállítása  Tájékoztató a szakszolgálatok és a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő változásokról, egyénileg vagy kistérségi szinten, igény szerint.  Pedagógiai, igazgatási tanácsadás az intézményvezetői munkához.  A tanügyi és működési-dokumentumok koherenciájának áttekintése, szükség szerint kiegészítése vagy az esetleges módosítások elkészítésének segítése.  A fenntartói oktatáspolitikai döntés-előkészítés segítése

17 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése  Intézményi szakmai napok: előadások és fórumok biztosítása  Nyílt tanítási napok szervezése, a gyógypedagógiai nevelési –oktatási intézményekben és a pedagógiai szakszolgálati ellátásban (logopédia, nevelési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás)  Könyvtári kölcsönzési lehetőségek biztosítása  Az intézmények beiskolázási és továbbképzési terveinek szakmai segítése.

18 Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése  Tájékoztatás a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat érintő jogszabályi változásokról.  Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése.  Pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése az intézmény által meghirdetett akkreditált programokkal.  Egyeztetés után szakmai előadók biztosítása az intézmények nevelési értekezleteihez, szülőknek szóló előadásokhoz, fenntartói képviselőtestületek tájékoztatásához.

19 Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat  Tájékoztatás a sajátos nevelési igényű, különös tekintettel az integrált oktatásban résztvevő tanulók számára./egyéni konzultációk igény szerint jogaik érvényesítéséhez/  Tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről, ösztöndíjakról.  Pályaválasztás segítése.

20 Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat  Segítségnyújtás speciális fejlesztő programokhoz, szükség esetén a megfelelő szakemberhez irányítás.  Kiállítások szervezése.  Szabadidős tevékenységek ajánlása.

21


Letölteni ppt "Záró Konferencia Nógrád Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon TÁMOP-3.1.6.-08/2-2008-0031."

Hasonló előadás


Google Hirdetések