Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Molnár László tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes BPI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Molnár László tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes BPI"— Előadás másolata:

1 Molnár László tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes BPI
Fenntartó által folytatott szakmai- és törvényességi ellenőrzés a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott intézményekben (Budapest, december 10.) Molnár László tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes BPI

2 Köznevelési intézmény ellenőrzése
A köznevelési intézmény ellenőrzése lehet: Pedagógiai-szakmai ellenőrzés intézményvezetői pedag-i.-szakmai ellenőrzés fenntartó általi pedag.-i szakmai ellenőrzés (kiegészül törvényességi ellenőrzéssel) OH általi (országos mérés, értékelés) Törvényességi ellenőrzés (Kormányhivatalok) fenntartóra irányul (fenntartói működés jogszerűségét ellenőrzi) Hatósági ellenőrzés (Kormányhivatalok) a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását vizsgálja a köznevelési intézményben 2 évente egyházi fennt.

3 A fenntartói ellenőrzés jogszabályi alapja: Nkt. 83. § (2) bek
A fenntartói ellenőrzés jogszabályi alapja: Nkt. 83. § (2) bek. e) A fenntaró … „ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét nevelési-oktatási intézményben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet...” Nkt. 83. § (2) bek. h) … „értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét” 85. § (3) bek. „A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelését.”

4 1993. évi LXXIX. tv § (2) bek. d) pont A fenntartó … négyévenként legalább egy alkalommal – ellenőrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét,

5 Az ellenőrzés módszere:. a. ) dokumentumelemzés. b. ) helyszíni szemle
Az ellenőrzés módszere: a.) dokumentumelemzés b.) helyszíni szemle c.) vezetői interjú

6 Alapdokumentumok vizsgálata:. a. ) Alapító okirat. b
Alapdokumentumok vizsgálata: a.) Alapító okirat b.) Szervezeti és működési szabályzat c.) Házirend d.) Pedagógiai program (nevelési program, helyi tanterv, szakképzési program e.) Kollégium pedagógiai program f.) Továbbképzési program, beiskolázási terv

7 Tanügyi nyilvántartások vizsgálata:. a. ) Beírási napló. b. ) Törzslap
Tanügyi nyilvántartások vizsgálata: a.) Beírási napló b.) Törzslap c.) Foglalkozási-, osztály és csoportnapló d.) Bizonyítvány e.) Tantárgyfelosztás f.) Órarend g.) AMI által használt speciális nyomtatvány h.) Egyéb tanügyi nyilvántartások, dokumentumok (osztályozóvizsga jkv., javítóvizsga jkv., tanuló- és gyermekbaleseti jkv., közzétételi lista, éves munkaterv, éves beszámoló, munkaidő-nyilvántartás és a munkavégzés havi igazolása i.) Magántanulók! (Körlevél!)

8 Osztály/csoportlétszám ellenőrzése:. a. ) Tényleges (fizikai) létszám
Osztály/csoportlétszám ellenőrzése: a.) Tényleges (fizikai) létszám b.) Számított létszám c.) Létszámtúllépés d.) Fenntartó engedélye

9 Pedagógus munkakörben történő foglalkoztatás:. a
Pedagógus munkakörben történő foglalkoztatás: a.) Végzettségek, szakképesítések b.) Munkaszerződések c.) Erkölcsi bizonyítvány d.) Személyi anyagok

10 SNI-s és a BTM-es tanulók ellenőrzése:. a
SNI-s és a BTM-es tanulók ellenőrzése: a.) Érvényes szakértői vélemények b.) Intézménykijelölés (!) c.) Jelzési kötelezettség a szb. felé d.) SNI/BTM-es tanulók tanügyi dokumentációja e.) SNI/BTM-es tanulók fejlesztési terve f.) Szakember-ellátottság g.) Egyéni fejlődési lap h.) Rehabilitációs órák, fejlesztő órák dokumentálása i.) Mentesítések (ezek jogszerűsége)

11 Szakmai munka ellenőrzése:. a. ) Országos mérések eredményei. b
Szakmai munka ellenőrzése: a.) Országos mérések eredményei b.) Felvételi mutatók c.) Éves beszámolók d.) Versenyeredmények

12 Eddig tapasztalt hiányosságok az ellenőrzése során Az SZMSZ, házirend, pedagógiai program, tantárgyfelosztás hiányos, legitimáció nem megfelelő. A beírási napló és a törzslap nem tartalmazta a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó kötelező bejegyzéseket. A sajátos nevelési igényű tanuló esetében, az egyes tantárgyi felmentésekkel kapcsolatos igazgatói döntés (határozat) záradéka nem jelent meg a törzslapon. Igazgatói határozatok tartalmilag és formailag több esetben nem felelnek meg. A tanulókkal kapcsolatos döntések záradéka több esetben nem szerepelt a törzslapokon (esetenként a bizonyítványban) vagy a záradék nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

13 A beírási naplóban, törzslapon, naplóban a hibás bejegyzések javítása nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Pedagógusok végzettség/szakképzettség tekintetében nem feleltek meg. Erkölcsi bizonyítvány hiánya. Maximális osztálylétszámok. Adminisztrációs fegyelem – naplók!!!

14 Ellenőrzések menete:. a. ) Ellenőrzési ütemterv alapján. c
Ellenőrzések menete: a.) Ellenőrzési ütemterv alapján c.) Az intézmények értesítést kapnak az ellenőrzésről (7 nappal előtte) d.) Megkapják az önellenőrzéshez szükséges anyagokat e.) Helyszíni szemle (1-2 napot vesz igénybe) f.) Jelentés elkészítése, megküldése Ellenőrzött időszak: 2012/2013 és 2013/2014-es tanév

15 Köszönöm a figyelmet. Molnár László molnar. laszlo@baptistaoktatas
Köszönöm a figyelmet! Molnár László tel.:


Letölteni ppt "Molnár László tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes BPI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések