Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák."— Előadás másolata:

1 Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák

2 Miértek, és hogyanok… • A rendszerváltás óta nem működik egységes, nyilvános szempontrendszer alapján kialakított rendszeres, külső szakmai ellenőrzés és értékelés • A cél a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődésének támogatása, melyet a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény ellenőrzésén és értékelésén keresztül kíván elérni az jogalkotó • Hosszú távú célként jelenik meg a pedagógiai értékek feltérképezése, a jó gyakorlatok elterjesztése, és egységesen jó szakmai színvonalú köznevelés- közoktatás biztosítása 2

3 A pedagógus ellenőrzés (20/2012 (VIII. 31.) EMMI R. 148§ 2. bek.) • Általános pedagógiai szempontok szerint történik • Célja: a pedagógus pedagógiai készségeinek, módszereinek megismerése, fejlesztése • Módszere: • a pedagógiai munkához készített dokumentumok vizsgálata • a foglalkozások, a tanítási órák és tanórán kívüli foglalkozások egységes szempontok szerinti megfigyelése • interjú (pedagógus és vezető) és kérdőív (önértékelő) • a pedagógus által készített portfólió bizonyos elemeinek vizsgálata 3

4 • 5 évente legalább egyszer (20/2012 (VIII. 31.) EMMI R. 146 § 2. bek.) • Minden pedagógust egyidejűleg két szakértő látogat meg (20/2012 (VIII. 31.) EMMI R. 148§ 3. bek.) • A kormányhivatal megyei terve alapján (20/2012 (VIII. 31.) EMMI R. 146 § 2. bek.) • A kormányhivatal rendeli el (20/2012 (VIII. 31.) EMMI R. 146 § 3. bek.) A pedagógusellenőrzés feltételei 4

5 Rövid történet, tanulságokkal 5 Mindig volt társadalmi igény a közösségi nevelés-oktatás ügyének ellenőrzésére Spárta: katonai Athén: demokrácia Középkor: keresztény

6 6 Megkezdődött az oktatás állami ellenőrzésének szervezett folyamata 1715-ben III. Károly Dekrétuma 1723-tól hivatali szervezet: M. Kir. Helytartótanács végeztet ellenőrzést Ratio Educationis 1777 az állam szabályozza az oktatásügyet Rövid történet, tanulságokkal

7 Tanfelügyeleti rendszer (1867. évi XXVIII.; és az 1868. évi XXXVIII Tv.; Trefort, Eötvös, Wlassics ) 7 Jelentős felügyeleti szabályozások A tanfelügyelőség dolgozói jogi szakemberek Ez a tény nagy ellenérzést váltott ki a pedagógusokból. 1896-ban a II. Országos Tanítógyűlésen a tanárok követelték a hozzáértő szakmai felügyeletet. Rövid történet, tanulságokkal

8 8 Az egységes tanügy-igazgatási és felügyeleti rendszer (1935. évi VI. tv.) Megjelenik: Iskolafelügyelők utasításai Figyelmen kívül hagyták az iskola sajátos nevelési jellemzőit A gyakorló pedagógusokban kialakult az a vélemény, hogy a felügyelő jó szakember, de azért jön, hogy hibát találjon. Rövid történet, tanulságokkal

9 9 Az iskolák államosítása 1945 Ideológiai befolyás Központi szakfelügyelet, minisztériumi és megyei (fővárosi) szakfelügyelők (1957) Tovább erősödött a felügyelettel szembeni ellenérzés (1960-1970) Rövid történet, tanulságokkal

10 10 Rendszerváltás után Megnő az iskolák önállósága Az ellenőrzés két változata: belső és külső A külső ellenőrzés = tanügy-igazgatási, pedagógiai csak elvétve történik Rövid történet, tanulságokkal

11 Összefoglalva • A felügyelet-történetből láthatók, a felügyelettel és a felügyelővel szemben támasztott elvárások:  Mindig volt társadalmi igény az iskolák ellenőrzésére  Legyen követhető rendszer az ellenőrzés  Hozzáértő, szakmai ellenőrzést várnak el a pedagógusok  A szakmaiság legyen a domináns  Meghatározó, ezért fontos az ellenőrzést végző szakértő személyisége, attitűdje 11

12 A jelentkezés feltételei • Felsőfokú végzettség (Nkt. 2011.CXC. 82.§ 1.) • Pedagógus szakképzettség és az intézmény típusának, a tagozatnak megfelelő bármely szak • Pedagógus szakvizsga – bármely szakirány és/vagy PhD pedagógia szakterületről 12

13 A jelentkezés feltételei • Pedagógus ellenőrzéshez:  ellenőrzési tapasztalat  legalább 14 év pedagógusi (oktatói) tapasztalat, melyből legalább 5 év az adott intézménytípusnak megfelelő • Vezető ellenőrzéshez: legalább 5 év köznevelési intézményben vezetői gyakorlat, legalább 14 év pedagógusi gyakorlat • Intézményellenőrzéshez: legalább 14 év pedagógusi gyakorlat, melyből 5 év tanügy-igazgatási területen szerzett gyakorlatot jelenthet. 13

14 • Szerepel az Országos Szakértői Névjegyzéken; az OH honlapon megtalálható • Rendelkezik legalább 3 év pedagógusértékelési gyakorlattal • Pedagógus munkakörben vagy pedagógus- munkakörre szóló jogviszony; vagy 10 évnél nem régebbi nyugdíj időtartam • Szakmai önéletrajz, referenciákkal • Erkölcsi bizonyítvány 14 A jelentkezés feltételei

15 Követelmények, tanfelügyelői kompetenciák 15

16 Legfontosabb vagy nélkülözhetetlen szakértői képességek, kompetenciák • Szakmai és etikai HITELESSÉG 16

17 Legfontosabb vagy nélkülözhetetlen szakértői képességek, kompetenciák • Helyzetfelismerő képesség • Nyitottság • Előítélet-mentesség • Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség • Problémaérzékenység • Kritikai – elemző, rendszerező gondolkodás képessége • Tárgyilagos megközelítési képesség 17

18 • Empátia és együttműködési készség, támogató attitűd • Jó kifejező- és fogalmazási készség; lényegkiemelő íráskészség • Rugalmasság és alkalmazkodóképesség • Idővel való gazdálkodás képessége; • Döntésképesség • Konfliktuskezelés • Határozottság • Önművelés igénye • Szabálytűrés és követés 18 Legfontosabb vagy nélkülözhetetlen szakértői képességek, kompetenciák

19  IKT kompetenciák (felhasználói szintű informatikai ismeretek )  A vonatkozó köznevelési jogszabályok ismerete (köznevelési törvény, szakképzési törvény, ONAP, NAT, központi kerettantervek, intézményműködésre vonatkozó rendeletek)  Intézményi kötelező dokumentumok és azok előírt tartalmának ismerete  Ellenőrzési, mérési és értékelési alapismeretek  Az adott intézménytípusra, tagozatra, speciális területre vonatkozó általános és specifikus ismeretek 19 Legfontosabb vagy nélkülözhetetlen szakértői képességek, kompetenciák • Szakmai ismeretek:

20 20 Legfontosabb vagy nélkülözhetetlen szakértői képességek, kompetenciák  A tanfelügyeleti ellenőrzésre és a szakértői munkára vonatkozó jogszabályi háttér-szakmapolitikai elvárások, dokumentumok ismerete  Minőségfejlesztési ismeretek  Vezetés- és szervezetelméleti ismeretek  Pszichológiai ismeretek  Pedagógiai-módszertani kultúra meghatározó tényezőinek ismerete  Szaknyelv használatának ismerete • Szakmai ismeretek:

21 „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” 21 Szent-Györgyi Albert Jurecz Emil tankorgold@gmail.com 20/326-2034


Letölteni ppt "Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák."

Hasonló előadás


Google Hirdetések