Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A szaktanácsadás támogató szerepe Dr. Szabó Mária Budapest 2013. február 27.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A szaktanácsadás támogató szerepe Dr. Szabó Mária Budapest 2013. február 27."— Előadás másolata:

1 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A szaktanácsadás támogató szerepe Dr. Szabó Mária Budapest 2013. február 27.

2 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Miről lesz szó? • A pedagógusokat támogató szaktanácsadás előzményei • Hazai és nemzetközi iskolafejlesztési tapasztalatok • A pedagógusok értékelésével kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok • A hazai elképzelések • jogszabályi környezet • szakmai elképzelések

3 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A szakfelügyelet megszűnése után… • Szaktanácsadás, szakértés • Comenius 2000, IMIP, pedagógusértékelés • Továbbképzési rendszer – továbbképzési terv • Soros Önfejlesztő Program (animátorok) • Szakiskolai Fejlesztési Programok (animátorok, mentorok) • Országos köznevelés-fejlesztési pályázatokhoz (HEFOP, TÁMOP) kapcsolódó szaktanácsadás ( kosar.educatio.hu) • Területi együttműködések- hálózati tanulás • Komplex iskolafejlesztés (MAG, Dobbantó) • Az intézményi változást támogató szakemberháttér biztosítása

4 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Iskolafejlesztési tapasztalatok • Az iskolafejlesztés a nevelés és oktatás folyamatainak és az e folyamatokat támogató környezetnek a tanulói eredmények javítása érdekében történő megváltoztatása; az iskolának a változás kezelésére való képességének fejlődése mellett. (D. Hopkins) • Az oktatás egy komplex rendszer, amelyben a fejlesztések nem lineárisak. • Az oktatás eredményessége szempontjából meghatározó szerepük van a pedagógusoknak. (McKinsey 1 és 2, TALIS) • Az intézményvezetésnek közvetett hatása van a tanulási eredményességre. (OECD, ISL)

5 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Tanár/ tantestület támogatás Célok kihívás Eredményes iskolafejlesztés

6 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A pedagógusok támogatásának lehetőségei • Az egyéni szakmai fejlődés biztosítása (továbbképzés, rendszeres reflektivitás, „tükör”, portfolió) • Team munka (programok, segédanyagok fejlesztése, új módszerek kipróbálása) • Módszertani, tanítási és tanulási eszközök, segédanyagok megosztása • Jó gyakorlatok terjesztése (bemutató óra, hírlevél, referencia intézmények) • Egymástól tanulás, peer coaching • Horizontális tanulás (hálózat, regionális és nemzetközi együttműködések) • Az eredmények megünneplése (konferenciák, díjak, ünnepek) • Az eredmények publikálása (honlap, hírlevél, kiadványok)

7 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A pedagógusértékelés nemzetközi tapasztalatai • A szummatív (minősítő) és a formatív (fejlesztő) értékelés keveredik (sok helyen) • Rendszeres szummatív értékelés (Franciaország) • Képzés-támogatás-minősítés egysége (Szingapúr) • A fejlesztő és a minősítő értékelés szétválasztása (pl. Chile, Anglia) • Kizárólag fejlesztő értékelés (Finnország) • Szakmai standardokra épül (pl. Anglia, Skócia, Hollandia) • A fejlesztő értékelés célja a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása

8 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Ki értékel? - a nemzetközi tapasztalatok • Az intézményvezető (Finnország, Szingapúr) • Megosztott felelősség (külső értékelő, intézményvezető, kollégák) - Anglia • Tanfelügyelők (külső, értékelő szakemberek) – Franciaország • Önértékelés is(Finnország, Chile) • Társértékelés különösen a fejlesztő értékelésnél (saját és másik intézményben is)

9 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Jogszabályi háttér Nkt 61.§: A szaktanácsadó feladata a pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, szakmai fórumok szervezése. Nkt 19. § Pedagógiai-szakmai szolgáltatás • a) a pedagógiai értékelés, • b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, • c) a pedagógiai tájékoztatás, • d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, • e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, • f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, • g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.

10 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 48/2012 EMMI rendelet 3.§ A szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei: a) nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai dokumentumok (PP, HT, házirend) elemzése, intézményi elkészítésük és alkalmazásuk segítése, c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében, d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése e) egyéni szakmai tanácsadás, f) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése.

11 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 • A pedagógus folyamatos szakmai fejlődésének támogatása • Javaslat publikációra, konferencián, pályázaton való részvételre • Továbbképzésen tanultak alkalmazásának támogatása • Módszertani, tanítási és tanulási eszközök, segédanyagok megosztása • Továbbképzések ajánlása • A pedagógus minősítési eljáráson való megfelelésének segítése A fejlesztő szaktanácsadó feladatai

12 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Mit várunk a pedagógusokat támogató szaktanácsadótól? 1.Szaktárgyának kiváló szakembere legyen 2.Rendelkezzen gazdag módszertani tapasztalatokkal 3.Kövesse nyomon az általános pedagógiai és szaktárgyi, szakmódszertani szakirodalmat 4.Ismerje a tanulásra vonatkozó legújabb kutatási eredményeket 5.Legyen tapasztalata különböző nevelési-oktatási helyzetek kezelésében 6.Tudjon kapcsolatot teremteni, feszültséget oldani 7.Legyen jó megfigyelő 8.Tudjon egyéni fejlesztési tervet készíteni

13 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Szabó Mária szabo.maria@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 A szaktanácsadás támogató szerepe Dr. Szabó Mária Budapest 2013. február 27."

Hasonló előadás


Google Hirdetések