Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA"— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A pedagógiai e-portfólió Kimmel Magdolna PhD ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék

2 A prezentáció tartalma:
A pedagógiai e-portfólió szerepe a minősítés folyamatában Az e-portfólió definíciója, típusai Az e-portfólió tartalma A reflexió szerepe az e-portfólióban Az e-portfólió elkészítésének támogatása Az e-portfólió értékelési célú használatának problémái és előnyei

3 I. Az e-portfólió szerepe a minősítés folyamatában
A pedagógusok minősítése kompetencia alapon történik majd. (A nyolc kompetencia részletes leírását 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet tartalmazza.) A minősítés célja annak vizsgálata, hogy a minősítésre jelentkező pedagógus kompetenciái elérték-e az adott gyakorlati idő után elvárható fejlettségi szintet. Ennek megállapításához több, különböző adatforrásból nyert információ áll majd az értékelők rendelkezésére.

4 Adatforrások e-portfólió és az e-portfólióvédés óra(k)/foglalkozás(ok) megtekintése, óraelemzés, értékelés az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó dokumentumai az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai és az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

5 II. A pedagógiai e-portfólió definíciója, típusai
A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. Típusai: Munkaportfólió: a munkaportfólió hosszabb időszak teljes dokumentációját tartalmazza, és így átfogó képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről. Az értékelési portfólió: az értékelési céllal készült portfólió egy dokumentumválogatás, amely ebben az esetben a pedagógus kompetenciáinak megfelelő szintű fejlettségét hivatott bizonyítani.

6 III. A pedagógiai e-porfólió tartalma
a szakmai önéletrajz a nevelő-oktató munka dokumentumai a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységeinek bemutatása, dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységeinek bemutatása, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény rövid bemutatása a szakmai életút értékelése

7 A nevelő-oktató munka dokumentumai
A pedagógiai e-portfólió ezen része tartalmaz: a. alapdokumentumokat, b. szabadon választott dokumentumokat. Miért? A pedagógiai e-portfólió új fogalom a pedagógusok többsége számára. Az e-portfólió készítése nagyon nyitott feladat.

8 A megvalósítás dokumentumai és reflexiók
Alapdokumentumok I. Tematikus terv és reflexiók Óraterv A tanulói munka értékelése és reflexiók Csoportprofil Óraterv Óravázlat Óravázlat A megvalósítás dokumentumai és reflexiók

9 Alapdokumentumok II. Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, verseny-előkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.) IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása, példákon, mintákon át. Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. (A pedagógus órát látogatott, vagy bemutatóórát tartott.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. Esetleírás: pedagógia probléma megoldásának leírása, dokumentálása. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése.)

10 Példák a szabadon választott dokumentumokra
Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény (pl. kirándulás, erdei iskola, iskolai ünnepség, sportnap, múzeumlátogatás, diákcsere program stb.) megvalósítása, reflexiók. Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók. A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással.

11 Példák a szabadon választott dokumentumokra
Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók. Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései, esetleg együttműködés, kommunikáció a kollégákkal, külső szervezetekkel, szülőkkel. Reflexió: a tevékenység elemzése, értékelése.

12 IV. A reflexió szerepe az e-portfólióban
A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti. A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő számára az e-portfólió készítőjének gondolatmenetét, pedagógiai nézetrendszerét, azt, hogy mit miért tesz.

13 V. Az e-portfólió elkészítésének támogatása
A legfontosabb segítség: az indikátorok – az értékelési kritériumok – ismerete. Az elkészítést segítik: Dokumentumminták és dokumentumsablonok Segítő szempontsorok A „kritikus barát”: mentor, szaktanácsadó, kolléga. A kritikus barát szerepe hasonló a szakdolgozati témavezető szerepéhez.

14 VI. Az e-portfólió értékelési célú használatának problémái és előnyei
Validitási (érvényességi) problémák és kezelésük: Az eredetiségnyilatkozat Az e-portfólióvédés Más adatforrások is a szakértők rendelkezésére állnak a pedagógus kompetenciáinak értékeléséhez. Megbízhatósági probléma és kezelése: A szakértők képzése, rendszeres továbbképzése.

15 VI. Az e-portfólió értékelési célú használatának problémái és előnyei
Az e-portfólió komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról. Az e-portfólió a reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására. Az e-portfólió – szakmai önarckép. Elkészítése ezért motiváló, a tulajdonosság érzésével tölti el készítőjét.

16 Az e-portfólió: tükör

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések