Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYAMODELL a portfólió tartalma és szerepe.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYAMODELL a portfólió tartalma és szerepe."— Előadás másolata:

1 A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYAMODELL a portfólió tartalma és szerepe

2 • TARTALOM • Életpálya szakaszok • A portfólió elemei • A pedagógus értékelése • Pedagógus kompetenciák • A portfólió feltöltése és védése • A minősítő vizsga 2

3 A KORMÁNY 326/2013 RENDELETE a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról A KORMÁNY 326/2013 RENDELETE a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2013. évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

4 • Gyakornok • Gyakornok: pályakezdéstől számított 2 év→minősítő vizsga→pedagógus I besorolás • Pedagógus I • Pedagógus I: 6 év gyakorlat*→saját kezdeményezésre minősítő eljárás→ pedagógus II.; ill. 9 év gyakorlat→kötelező minősítő eljárás→ pedagógus II. • Gyakornok • Gyakornok: pályakezdéstől számított 2 év→minősítő vizsga→pedagógus I besorolás • Pedagógus I • Pedagógus I: 6 év gyakorlat*→saját kezdeményezésre minősítő eljárás→ pedagógus II.; ill. 9 év gyakorlat→kötelező minősítő eljárás→ pedagógus II. Életpálya szakaszok 1.

5 • Pedagógus II Mesterpedagógus • Pedagógus II: ped.szakvizsga+6 év gyakorlat→jelentkezhet Mesterpedagógus minősítés • Kutatótanár • Kutatótanár: Legalább Pedagógus II+tudományos fokozat +doktori+ 6 év gyakorlat+ legalább két sikeres minősítő eljárás→minősítés→kutatótanár (legfeljebb az ország össz. pedagógus létszámának 1%-a) • Pedagógus II Mesterpedagógus • Pedagógus II: ped.szakvizsga+6 év gyakorlat→jelentkezhet Mesterpedagógus minősítés • Kutatótanár • Kutatótanár: Legalább Pedagógus II+tudományos fokozat +doktori+ 6 év gyakorlat+ legalább két sikeres minősítő eljárás→minősítés→kutatótanár (legfeljebb az ország össz. pedagógus létszámának 1%-a) Életpálya szakaszok 2.

6 • Portfólió = Dokumentumgyűjtemény pedagóguskompetenciák • amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján • Portfólió = Dokumentumgyűjtemény pedagóguskompetenciák • amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján Portfólió

7 Tartalmazza: • a szakmai önéletrajzot, • a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét, • a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait, Tartalmazza: • a szakmai önéletrajzot, • a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét, • a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait, A portfólió elemei 1.

8 • önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait, • a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, • a szakmai életút értékelését. • önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait, • a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, • a szakmai életút értékelését. Portfólió elemei 2.

9 • a pedagógus értékelésének elemei, az értékelés szempontjai a pedagóguskompetenciákhoz* kapcsolódnak, indikátorok meghatározásával. (Indikátorok: olyan viselkedésformák, cselekvések, megnyilvánulások, amelyekben felismerhető az egyes kompetenciák szintje) A pedagógus értékelése

10 • szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, • pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, • szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, • pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, Pedagóguskompetenciák 1.

11 • a tanulás támogatása, • a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, • a tanulás támogatása, • a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, Pedagóguskompetenciák 2.

12 • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, • pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, • a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, • pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, Pedagóguskompetenciák 3.

13 • kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint • elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért • kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, valamint • elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagóguskompetenciák 4.

14 • Úgy kell válogatni a dokumentumokat (és a minősítés minden további lépése során is arra kell törekedni), hogy minden kompetenciához találjanak a minősítők értékelhető anyagot. • Egy-egy dokumentum több kompetencia szintjének megállapítására is alkalmas. • Úgy kell válogatni a dokumentumokat (és a minősítés minden további lépése során is arra kell törekedni), hogy minden kompetenciához találjanak a minősítők értékelhető anyagot. • Egy-egy dokumentum több kompetencia szintjének megállapítására is alkalmas. A portfólió feltöltése 1.

15 • A válogatás során lehet kompetenciák szerint rendezni az anyagot, a reflexióban utalva arra, hogy mely további kompetenciák értékelésére is alkalmas ugyanaz a dokumentum. • Más lehetőség: „természetes” módon csoportosítani a feltöltött anyagot • A válogatás során lehet kompetenciák szerint rendezni az anyagot, a reflexióban utalva arra, hogy mely további kompetenciák értékelésére is alkalmas ugyanaz a dokumentum. • Más lehetőség: „természetes” módon csoportosítani a feltöltött anyagot A portfólió feltöltése 2.

16 • A tanórákra/foglalkozásokra való felkészülés dokumentumai • Az órák/foglalkozások megtartásának dokumentumai • A tanórákra/foglalkozásokra való felkészülés dokumentumai • Az órák/foglalkozások megtartásának dokumentumai Portfólió feltöltése 3.a

17 • A tanítás eredményességének dokumentumai (ebben a részben sok a reflexió, a pedagógus elemző gondolatainak leírása) • A „fejlődés”, továbblépés bemutatása, az előzőek alapján, önmagunknak megfogalmazott feladatok leírása. • A tanítás eredményességének dokumentumai (ebben a részben sok a reflexió, a pedagógus elemző gondolatainak leírása) • A „fejlődés”, továbblépés bemutatása, az előzőek alapján, önmagunknak megfogalmazott feladatok leírása. Portfólió feltöltése 3.b

18 • Egy prezentáció bemutatása • (az életút összefoglalása) • Beszélgetés a bizottság tagjaival; válaszok a feltett kérdésekre • Egy prezentáció bemutatása • (az életút összefoglalása) • Beszélgetés a bizottság tagjaival; válaszok a feltett kérdésekre A portfólió védése

19 • a) a portfólió előzetes vizsgálata, • b) a pedagógus által tartott foglalkozás látogatása, értékelése, megbeszélése, • c) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése, • a) a portfólió előzetes vizsgálata, • b) a pedagógus által tartott foglalkozás látogatása, értékelése, megbeszélése, • c) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatainak megismerése, A minősítő vizsga/eljárás elemei 1.

20 • d) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése, • e) az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése, • f ) az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására, valamint • g) a portfólióvédés lebonyolítása. • d) az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelésének elemzése, • e) az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése, • f ) az információk értékelése, felkészülés a védés lebonyolítására, valamint • g) a portfólióvédés lebonyolítása. A minősítő vizsga/eljárás elemei 2.

21 A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete tartalmazza. 2013. szeptember 1. – mindenki gyakornok, vagy Pedagógus I. A Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete tartalmazza. 2013. szeptember 1. – mindenki gyakornok, vagy Pedagógus I. A Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. Időpontok, amelyeket tudni kell 1.

22 • A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30- áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő besorolását. Időpontok, amelyeket tudni kell 2.

23 • A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus 2014. április 30-áig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe Időpontok, amelyeket tudni kell 3.

24 • A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig minősítési eljárásban köteles részt venni. • Ha nem teszi, 2019. január 1-jétől visszasorolják Pedagógus I-be • A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig minősítési eljárásban köteles részt venni. • Ha nem teszi, 2019. január 1-jétől visszasorolják Pedagógus I-be Időpontok, amelyeket tudni kell

25 • A miniszter pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. Mesterpedagógus pályázat

26 • a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, • b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, • a) rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával, • b) szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, Mesterpedagógus-feltételek 1.

27 • c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői, vagy az OFI által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint • d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. • c) vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői, vagy az OFI által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint • d) vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában. Mesterpedagógus-feltételek 2.

28 • A 2015. december 31-éig Pedagógus I. vagy Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus is részt vehet az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusok minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vagy a szaktanácsadói feladatok ellátásában, feltéve, hogy az előírt feltételeknek megfelel. További lehetőség

29 29

30 30

31 31 • elnőttoktatás- felnőttképzés


Letölteni ppt "A PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYAMODELL a portfólió tartalma és szerepe."

Hasonló előadás


Google Hirdetések