Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógiai e-portfólió Kimmel Magdolna PhD ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógiai e-portfólió Kimmel Magdolna PhD ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógiai e-portfólió Kimmel Magdolna PhD ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék

2 A prezentáció tartalma: I. A pedagógiai e-portfólió szerepe a minősítés folyamatában II. A portfólió definíciója, típusai III. A pedagógiai e-portfólió tartalma IV. A reflexió szerepe a portfólióban V. Az e-portfólió elkészítésének folyamata, a folyamat támogatása VI. Az e-portfólió értékelési célú használatának problémái és előnyei

3 I. Az e-portfólió szerepe a minősítési folyamatban A pedagógusok minősítése kompetencia alapon történik majd. ( A nyolc kompetencia részletes leírását 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet tartalmazza.) A TANÁRI FELKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI 1. Nyolc területen foglalja össze a kimeneti követelményeket, és minden területet három alpont alatt tárgyal: •Ismeretek •Képességek •Attitűdök

4 A pedagógusképzés kimeneti követelményeinek leírása nyolc kompetenciaterületen 1.1. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése 1.2. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 1.3. a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás 1.4. a pedagógiai folyamat tervezése 1.5. a tanulás támogatása, szervezése és irányítása 1.6. a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése 1.7. a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás 1.8. az autonómia és a felelősségvállalás

5 A minősítés célja annak vizsgálata, hogy a minősítésre jelentkező pedagógus kompetenciái elérték-e az adott gyakorlati idő után elvárható szintet, sztenderdet. Ennek megállapításához több, különböző adatforrásból nyert információ áll majd az értékelők rendelkezésére.

6 Adatforrások • e-portfólió és portfólióvédés • óra(k)/foglalkozás(ok) megtekintése, óraelemzés, értékelés • az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó dokumentumai • az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai és az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

7 II. A pedagógiai e-portfólió definíciója, típusai A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. Típusai: Munkaportfólió: a munkaportfólió hosszabb időszak teljes dokumentációját tartalmazza, és így átfogó képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről. Az értékelési portfólió: az értékelési céllal készült portfólió egy dokumentumválogatás, amely ebben azt hivatott bizonyítani, hogy a pedagógus kompetenciái elérték az adott gyakorlati idő után elvárható szintet, sztenderdet.

8 III. A pedagógiai e-porfólió tartalmi elemei • a szakmai önéletrajz • a nevelő-oktató munka dokumentumai • a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységeinek bemutatása, dokumentumai • önálló alkotói, művészeti tevékenységeinek bemutatása, dokumentumai • a pedagógust foglalkoztató intézmény rövid bemutatása • a szakmai életút értékelése

9 A nevelő-oktató munka dokumentumai A pedagógiai e-portfólió ezen része tartalmaz: a. alapdokumentumokat b. szabadon választott dokumentumokat. Miért? • A pedagógiai e-portfólió új fogalom a pedagógusok többsége számára. • A portfólió készítése nyitott feladat.

10 Alapdokumentumok I. Tanulási- tanítási egység terve és reflexiók Óravázlat A tanulói munka értékelése és reflexiók Csoportprofil A megvalósítás dokumentumai és reflexiók Óravázlat

11 Alapdokumentumok II • Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, verseny-előkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.) • IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása, példákon, mintákon át. • Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. (A pedagógus órát látogatott, vagy bemutatóórát tartott.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. • Esetleírás:pedagógia probléma megoldásának leírása,dokumentálása.(Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése.)

12 Példák szabadon választott dokumentumokra • Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény (pl. kirándulás, erdei iskola, iskolai ünnepség, sportnap, múzeumlátogatás, diákcsere program stb.) megvalósítása, reflexiók. • Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók. • A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással.

13 Példák szabadon választott dokumentumokra • Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók. • Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései, esetleg együttműködés, kommunikáció a kollégákkal, külső szervezetekkel, szülőkkel. Reflexió: a tevékenység elemzése, értékelése.

14 III. A reflexió szerepe a portfólióban • A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti. • A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő számára a portfólió készítőjének gondolatmenetét, pedagógiai nézetrendszerét, azt, hogy mit miért tesz.

15 IV. Az e-portfólió elkészítésének folyamata és támogatása Tevékenységek1. hónap2. hónap3. hónap4. hónap5. hónap6. hónap Az első lépés: a célok azonosítása, a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e ‑ portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése, kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e ‑ portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése, feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés

16 Az e-portfólió elkészítésének támogatása A legfontosabb segítség: az indikátorok – az értékelési kritériumok - ismerete. A portfólió elkészítését segítik • Dokumentumminták és - sablonok • Segítő szempontsorok A „kritikus barát”: mentor, szaktanácsadó, kolléga. A kritikus barát szerepe hasonló a szakdolgozati témavezető szerepéhez.

17 V. Az e-portfólió értékelési célú használatának problémái Validitási (érvényességi) problémák és kezelésük: Az eredetiségnyilatkozat A portfólióvédés Más adatforrások is a szakértők rendelkezésére állnak a pedagógus kompetenciáinak értékeléséhez. Megbízhatósági probléma és kezelése: A szakértők képzése, rendszeres továbbképzése.

18 Az e-portfólió értékelési célú használatának előnyei • A portfólió komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról. • A portfólió a reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására. • A portfólió – szakmai önarckép. Elkészítése ezért motiváló, a tulajdonosság érzésével tölti el készítőjét.

19 A portfólió: tükör

20 Köszönöm a figyelmet! magdimann@yahoo.com


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógiai e-portfólió Kimmel Magdolna PhD ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések