Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA"— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A pedagógiai e-portfólió Kimmel Magdolna PhD ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék

2 A prezentáció tartalma:
I. A pedagógiai e-portfólió szerepe a minősítés folyamatában II. A portfólió definíciója, típusai III. A pedagógiai e-portfólió tartalma IV. A reflexió szerepe a portfólióban V. Az e-portfólió elkészítésének folyamata, a folyamat támogatása VI. Az e-portfólió értékelési célú használatának problémái és előnyei

3 I. Az e-portfólió szerepe a minősítési folyamatban
A pedagógusok minősítése kompetencia alapon történik majd. ( A nyolc kompetencia részletes leírását 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet tartalmazza.) A TANÁRI FELKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI 1. Nyolc területen foglalja össze a kimeneti követelményeket, és minden területet három alpont alatt tárgyal: Ismeretek Képességek Attitűdök

4 1.3. a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás
A pedagógusképzés kimeneti követelményeinek leírása nyolc kompetenciaterületen 1.1. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése 1.2. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 1.3. a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás 1.4. a pedagógiai folyamat tervezése 1.5. a tanulás támogatása, szervezése és irányítása 1.6. a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése 1.7. a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás 1.8. az autonómia és a felelősségvállalás

5 A minősítés célja annak vizsgálata, hogy a minősítésre jelentkező pedagógus kompetenciái elérték-e az adott gyakorlati idő után elvárható szintet, sztenderdet. Ennek megállapításához több, különböző adatforrásból nyert információ áll majd az értékelők rendelkezésére.

6 Adatforrások e-portfólió és portfólióvédés óra(k)/foglalkozás(ok) megtekintése, óraelemzés, értékelés az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó dokumentumai az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai és az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

7 II. A pedagógiai e-portfólió definíciója, típusai
A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. Típusai: Munkaportfólió: a munkaportfólió hosszabb időszak teljes dokumentációját tartalmazza, és így átfogó képet ad készítőjének fejlődéséről, erőfeszítéseiről. Az értékelési portfólió: az értékelési céllal készült portfólió egy dokumentumválogatás, amely ebben azt hivatott bizonyítani, hogy a pedagógus kompetenciái elérték az adott gyakorlati idő után elvárható szintet, sztenderdet.

8 III. A pedagógiai e-porfólió tartalmi elemei
a szakmai önéletrajz a nevelő-oktató munka dokumentumai a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységeinek bemutatása, dokumentumai önálló alkotói, művészeti tevékenységeinek bemutatása, dokumentumai a pedagógust foglalkoztató intézmény rövid bemutatása a szakmai életút értékelése

9 A nevelő-oktató munka dokumentumai
A pedagógiai e-portfólió ezen része tartalmaz: a. alapdokumentumokat b. szabadon választott dokumentumokat. Miért? A pedagógiai e-portfólió új fogalom a pedagógusok többsége számára. A portfólió készítése nyitott feladat.

10 A megvalósítás dokumentumai és reflexiók
Alapdokumentumok I. Tanulási-tanítási egység terve és reflexiók Óravázlat A tanulói munka értékelése és reflexiók Csoportprofil Óravázlat Óravázlat Óravázlat Óravázlat A megvalósítás dokumentumai és reflexiók

11 Alapdokumentumok II Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, verseny-előkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.) IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása, példákon, mintákon át. Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. (A pedagógus órát látogatott, vagy bemutatóórát tartott.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. Esetleírás:pedagógia probléma megoldásának leírása,dokumentálása.(Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése.)

12 Példák szabadon választott dokumentumokra
Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény (pl. kirándulás, erdei iskola, iskolai ünnepség, sportnap, múzeumlátogatás, diákcsere program stb.) megvalósítása, reflexiók. Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók. A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással.

13 Példák szabadon választott dokumentumokra
Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók. Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései, esetleg együttműködés, kommunikáció a kollégákkal, külső szervezetekkel, szülőkkel. Reflexió: a tevékenység elemzése, értékelése.

14 III. A reflexió szerepe a portfólióban
A reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti. A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő számára a portfólió készítőjének gondolatmenetét, pedagógiai nézetrendszerét, azt, hogy mit miért tesz.

15 IV. Az e-portfólió elkészítésének folyamata és támogatása
Tevékenységek 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap 6. hónap Az első lépés: a célok azonosítása, a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e‑portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése, kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e‑portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése, feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés

16 Az e-portfólió elkészítésének támogatása
A legfontosabb segítség: az indikátorok – az értékelési kritériumok - ismerete. A portfólió elkészítését segítik Dokumentumminták és - sablonok Segítő szempontsorok A „kritikus barát”: mentor, szaktanácsadó, kolléga. A kritikus barát szerepe hasonló a szakdolgozati témavezető szerepéhez.

17 V. Az e-portfólió értékelési célú használatának problémái
Validitási (érvényességi) problémák és kezelésük: Az eredetiségnyilatkozat A portfólióvédés Más adatforrások is a szakértők rendelkezésére állnak a pedagógus kompetenciáinak értékeléséhez. Megbízhatósági probléma és kezelése: A szakértők képzése, rendszeres továbbképzése.

18 Az e-portfólió értékelési célú használatának előnyei
A portfólió komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról. A portfólió a reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására. A portfólió – szakmai önarckép. Elkészítése ezért motiváló, a tulajdonosság érzésével tölti el készítőjét.

19 A portfólió: tükör

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.5/ PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések