Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette Kovács Nándor KONRACB.PTE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette Kovács Nándor KONRACB.PTE"— Előadás másolata:

1 Készítette Kovács Nándor KONRACB.PTE
Portfólió bemutatása Készítette Kovács Nándor KONRACB.PTE

2 Mi a portfólió? „A portfolió olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását” (Bird 1990; idézik Barton és Collins, 1993)

3 Mi a célom a portfóliómmal
Mi a célom a portfóliómmal? A tanári kompetenciáim meglétének bizonyítása A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: a tanulói személyiség fejlesztésére tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére a pedagógiai folyamat tervezésére a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére a tanulási folyamat szervezésére és irányítására a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására szakmai együttműködésre és kommunikációra szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre

4 Portfólióm felépítése
A portfóliómat 5 részből állítottam össze: 1. Bevezető, bemutatkozó esszé 2. Óraterv 3. Iskola, mint tanulási környezet: A Köztársaság Téri Ált. Isk. „Egész-ség” programja 4. Szakcikk összegzése értékelés Csapó Benő: Az iskolai tudás 5. Tanulói kérdőív kirtékelése Saját kérdőív 6. és 8. oszt. tanulók szabadidejéről

5 1. Bevezetés, bemutatkozó esszé
Bemutatkozás Visszatekintés saját szakmai fejlődésemre Szakmai fejlődésem állomásai Az esszében bemutatkozom, leírom a tanári pályám során a pedagógiához, az informatikához kapcsolódó tanulmányaimat, szakmai fejlődésem állomásait . Ezekkel a következő kompetenciáimat fogom alátámasztani: 8. Szakmai együttműködés és kommunikáció 9. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

6 Óraterv A tanítási gyakorlatom elemzése, reflexiók
Az óra helye, célja, A tananyag tartalma, terjedelme megfelelt, e a tantervi követelményeknek? Milyen készségeket, képességeket igyekeztem fejleszteni? Mik voltak a nevelési célok és azok megvalósultak-e? Motiválás Tanulásszervezés Differenciálás Megvalósultak-e a következők: Tanulói önállóság Egyéni korrekció Felzárkóztatás Tehetséggondozás Saját munkám értékelése A tanuló személyiségfejlesztése Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása A pedagógiai folyamat tervezése A tanulási folyamat szervezése és irányítása A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése

7 Iskola, mint tanulási környezet:. A Köztársaság Téri Ált. Isk
Iskola, mint tanulási környezet: A Köztársaság Téri Ált. Isk. „Egész-ség” programja Az iskolám „Egész-ség” programjának a bemutatása: I. Bevezetés, a témaválasztás indoklása II. Az anyaggyűjtés módszere III. Az egészség fogalma IV. Az egészségnevelés alakulása a magyar iskolarendszerben V. Az iskola szervezetfejlesztési törekvései, a program előzményei VI. A mentálhigiénére alapozott szervezetfejlesztés létrejöttének közvetlen előzményei A szülők és a tanulók elvárásai A pedagógusok elvárásai VII. Az „Egész-ség” program leírása Céljainkat a következőkben fogalmaztuk meg: A program fő fejlesztési területei Az alkalmazott módszerek VIII. Az „Egész-ség” program rövid krónikája VIII. A mentálhigiénés szervezetfejlesztés eredményei

8 A tanulói személyiség fejlesztése: (1.kompetencia)
A program legfontosabb célja a mentálhigiéné nevelése. A fejlesztési területek e cél megvalósítása érdekében kerültek kidolgozásra. A lelki egészségnevelést szolgálja: a helyes önismeret, pozitív énkép, önértékelés fejlesztése, stressz kezelési technikák megtanítása, a döntéshozatal fejlesztése. A szociális fejlődést segíti elő: az erőszakmentes konfliktus-kezelési technikák elsajátítatása a hatékony kommunikáció. A fizikális egészség alapja: az előző kettő, de az egészséges életstílusok megismertetése is ezt szolgálja. Az egészség a legfontosabb emberi értékek egyike, értékrendünkben kiemelt szerepet játszik. Így a tanulók személyiség fejlesztésén belül a program az értékrend alakítását is szolgálja.

9 A tanulói csoportok, közösségek (2
A tanulói csoportok, közösségek (2.kompetencia) alakulásának segítése, fejlesztése: Az egészségnevelési program egyik célkitűzése a személyi környezethez való pozitív viszony, amely megvalósítását a személyiségfejlesztés területén már említett helyes önismeret, pozitív énkép, kommunikáció és kooperáció kialakítása szolgálja. A program módszerei a közvetlen élményen , tapasztaláson alapuló, csoporton belüli együttműködésre épülő munka-formák is ennek a kompetenciának a fejlesztését szolgál-ják.

10 A pedagógiai folyamat tervezése: (3.kompetencia)
A szervezetfejlesztés során a pedagógiai folyamat tervezésének lépései nyomon követhetőek. - Az iskola működésében, a társadalomban tapasztalt problémák feltérképezése kérdőívek segítségével. - A tapasztalatok összegyűjtése, helyzetelemzés készítése. - A helyzetelemzés alapján a problémák azonosítása, a pedagógiai eljárások kidolgozása, tervezése. - A terv megvalósítása, a tapasztalatok naplózása. - Tanévenként az összegyűjtött tapasztalatok felülvizsgálata szükséges módosítások elvégzése, a program módosítása. - A 10 év pedagógia tapasztalatainak átfogó elemzése, korrekciók a programban.

11 Szakcikk összegzése reflexiók Csapó B.: Az iskolai tudás c. könyve
Iskolai és hasznosítható tudás: a természettudományos ismeretek alkalmazása c. fejezet reflektív feldolgo-zása Csapó Benő: Az iskolai tudás. Osiris, Budapest, 2. jav. kiad , 4. fejezet: 5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 9. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

12 Az informatika és a pedagógus kapcsolódó szerepei, az IKT által biztosított lehetőségei
Az ezredfordulótól a nemzetközi tanárképzési gyakorlat elemzésével kompetencia-modelleket dolgoztak ki, ezen kompetencia rendszert 5 fő alappontban fogalmaztak meg, melyekhez alapvető tanári szerepek kapcsolódnak: Az IKT alkalmazásával kapcsolatos ismeretek Az IKT eszközök kiválasztása Számítógéppel segített tanulási órák tervezése és végrehajtása Az IKT használata információszerzésre és tanulásra: Az informatikai kultúrával kapcsolatos társadalmi etikai, jogi és egészségügyi szabályok ismerete és betartása 5. az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére 6. a tanulási folyamat szervezésére és irányítására 7. a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására

13 Mellékletek Irodalomjegyzék Fotók az „Egész-ség” programhoz
Kérdőívek diagrammjai


Letölteni ppt "Készítette Kovács Nándor KONRACB.PTE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések