Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Portfólió bemutatása Készítette Kovács Nándor KONRACB.PTE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Portfólió bemutatása Készítette Kovács Nándor KONRACB.PTE."— Előadás másolata:

1 Portfólió bemutatása Készítette Kovács Nándor KONRACB.PTE

2 Mi a portfólió? „A portfolió olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy adott területen szerzett tudását, jártasságát, hozzáállását” (Bird 1990; idézik Barton és Collins, 1993)

3 Mi a célom a portfóliómmal? A tanári kompetenciáim meglétének bizonyítása A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas: 1.a tanulói személyiség fejlesztésére 2.tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére 3.a pedagógiai folyamat tervezésére 4.a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére 5.az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére 6.a tanulási folyamat szervezésére és irányítására 7.a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására 8.szakmai együttműködésre és kommunikációra 9.szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre

4 Portfólióm felépítése A portfóliómat 5 részből állítottam össze: 1.Bevezető, bemutatkozó esszé 2.Óraterv 3.Iskola, mint tanulási környezet: A Köztársaság Téri Ált. Isk. „Egész-ség” programja 4.Szakcikk összegzése értékelés Csapó Benő: Az iskolai tudás 5.Tanulói kérdőív kirtékelése Saját kérdőív 6. és 8. oszt. tanulók szabadidejéről

5 1. Bevezetés, bemutatkozó esszé Bemutatkozás Visszatekintés saját szakmai fejlődésemre Szakmai fejlődésem állomásai Az esszében bemutatkozom, leírom a tanári pályám során a pedagógiához, az informatikához kapcsolódó tanulmányaimat, szakmai fejlődésem állomásait. Ezekkel a következő kompetenciáimat fogom alátámasztani: 8. Szakmai együttműködés és kommunikáció 9. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

6 Óraterv A tanítási gyakorlatom elemzése, reflexiók Az óra helye, célja, A tananyag tartalma, terjedelme megfelelt, e a tantervi követelményeknek? Milyen készségeket, képességeket igyekeztem fejleszteni? Mik voltak a nevelési célok és azok megvalósultak-e? Motiválás Tanulásszervezés Differenciálás Megvalósultak-e a következők: - Tanulói önállóság - Egyéni korrekció - Felzárkóztatás - Tehetséggondozás Saját munkám értékelése 1.A tanuló személyiségfejlesztése 2.Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 3.Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása 4.A pedagógiai folyamat tervezése 5.A tanulási folyamat szervezése és irányítása 6.A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése

7 Iskola, mint tanulási környezet: A Köztársaság Téri Ált. Isk. „Egész-ség” programja Az iskolám „Egész-ség” programjának a bemutatása: I. Bevezetés, a témaválasztás indoklása II. Az anyaggyűjtés módszere III. Az egészség fogalma IV. Az egészségnevelés alakulása a magyar iskolarendszerben V. Az iskola szervezetfejlesztési törekvései, a program előzményei VI. A mentálhigiénére alapozott szervezetfejlesztés létrejöttének közvetlen előzményei 1.A szülők és a tanulók elvárásai 2.A pedagógusok elvárásai VII. Az „Egész-ség” program leírása Céljainkat a következőkben fogalmaztuk meg: A program fő fejlesztési területei Az alkalmazott módszerek VIII. Az „Egész-ség” program rövid krónikája VIII. A mentálhigiénés szervezetfejlesztés eredményei

8 A tanulói személyiség fejlesztése: (1.kompetencia) A program legfontosabb célja a mentálhigiéné nevelése. A fejlesztési területek e cél megvalósítása érdekében kerültek kidolgozásra. A lelki egészségnevelést szolgálja: a helyes önismeret, pozitív énkép, önértékelés fejlesztése, stressz kezelési technikák megtanítása, a döntéshozatal fejlesztése. A szociális fejlődést segíti elő: az erőszakmentes konfliktus-kezelési technikák elsajátítatása a hatékony kommunikáció. A fizikális egészség alapja: az előző kettő, de az egészséges életstílusok megismertetése is ezt szolgálja. Az egészség a legfontosabb emberi értékek egyike, értékrendünkben kiemelt szerepet játszik. Így a tanulók személyiség fejlesztésén belül a program az értékrend alakítását is szolgálja.

9 A tanulói csoportok, közösségek (2.kompetencia) alakulásának segítése, fejlesztése: Az egészségnevelési program egyik célkitűzése a személyi környezethez való pozitív viszony, amely megvalósítását a személyiségfejlesztés területén már említett helyes önismeret, pozitív énkép, kommunikáció és kooperáció kialakítása szolgálja. A program módszerei a közvetlen élményen, tapasztaláson alapuló, csoporton belüli együttműködésre épülő munka-formák is ennek a kompetenciának a fejlesztését szolgál-ják.

10 A pedagógiai folyamat tervezése: (3.kompetencia) A szervezetfejlesztés során a pedagógiai folyamat tervezésének lépései nyomon követhetőek. - Az iskola működésében, a társadalomban tapasztalt problémák feltérképezése kérdőívek segítségével. - A tapasztalatok összegyűjtése, helyzetelemzés készítése. - A helyzetelemzés alapján a problémák azonosítása, a pedagógiai eljárások kidolgozása, tervezése. - A terv megvalósítása, a tapasztalatok naplózása. - Tanévenként az összegyűjtött tapasztalatok felülvizsgálata szükséges módosítások elvégzése, a program módosítása. - A 10 év pedagógia tapasztalatainak átfogó elemzése, korrekciók a programban.

11 Szakcikk összegzése reflexiók Csapó B.: Az iskolai tudás c. könyve Iskolai és hasznosítható tudás: a természettudományos ismeretek alkalmazása c. fejezet reflektív feldolgo- zása Csapó Benő: Az iskolai tudás. Osiris, Budapest, 2. jav. kiad. 2002., 4. fejezet: 5. Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztése 9. Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

12 Az informatika és a pedagógus kapcsolódó szerepei, az IKT által biztosított lehetőségei Az ezredfordulótól a nemzetközi tanárképzési gyakorlat elemzésével kompetencia-modelleket dolgoztak ki, ezen kompetencia rendszert 5 fő alappontban fogalmaztak meg, melyekhez alapvető tanári szerepek kapcsolódnak: Az IKT alkalmazásával kapcsolatos ismeretek Az IKT eszközök kiválasztása Számítógéppel segített tanulási órák tervezése és végrehajtása Az IKT használata információszerzésre és tanulásra: Az informatikai kultúrával kapcsolatos társadalmi etikai, jogi és egészségügyi szabályok ismerete és betartása 5. az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére 6.a tanulási folyamat szervezésére és irányítására 7.a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására

13 Mellékletek Irodalomjegyzék Fotók az „Egész-ség” programhoz Kérdőívek diagrammjai


Letölteni ppt "Portfólió bemutatása Készítette Kovács Nándor KONRACB.PTE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések