Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Gaál Gabriella Eszterházy Károly.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Gaál Gabriella Eszterházy Károly."— Előadás másolata:

1 A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Gaál Gabriella Eszterházy Károly Főiskola

2 A kidolgozást megelőző kutatómunka  Szakirodalmak, források, dokumentumok feltárása, amelyek értelmezik a célcsoport személyes, családi és társadalmi problémáit  Pedagógiai folyóiratokban publikált hátrányos helyzetű tanulókról szóló esetek tanulmányozása  Hospitálások keretében a domináns iskolai gyakorlatok, eljárások és technikák megfigyelése  Pedagógusok véleményének megismerése

3 A kutatómunka eredményei  Az ismeretközpontú oktatás módszerei és eszközei meghatározóak  Legnagyobb problémák:  az agresszív viselkedésekből adódó nevelési-helyzetek kezelése  a szociális magatartás fejlesztése  az alulmotiváltság arányának csökkentése  a tanuláshoz való viszony alakítása *  3x30 órás egymásra épített pedagógiai továbbképzési program kidolgozása, akkreditálása és nyomtatott taneszközeinek elkészítése

4 1. Alapozó tréning Célja  Kommunikációs technikák elsajátítása Tartalma  Kommunikációs zavarokra visszavezethető és az agresszív viselkedésből adódó nevelési problémák kezelése  A meggyőző közlés használata  Befolyásolási stílusok és módszerek  Az együttműködésen alapuló készségek fejlesztése, a konszenzus létrehozásának folyamata

5 2. Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése Célja  Elméleti és módszertani felkészítés a korosztály kompetencia-szintjének megítélésére, fejlesztésére  A pedagógusok attitűdjének formálása Tartalma – moduláris felépítés 1. A kompetencia fogalma, a tanuló megismerésének lépései és módszerei 2. Kommunikációs kompetencia - vizuális, nyelvi, formális, olvasási- szövegértési 3. Szociális kompetencia - érzelmi nevelés, a hatékony együttműködés szintjei és készségei, életvezetési ismeretek és készségek 4. Tanulási kompetencia - stílusok, stratégiák, technikák, módszerek

6 3. Jó gyakorlatok Célja  Saját élményű tanulás segítségével a olyan eljárások és technikák megismerése, amelyek növelik az oktató munka hatékonyságát Tartalma – moduláris felépítés 1. Problémaháttér - ifjúsági szubkultúrák, az iskolarendszer átalakulása 2. Az iskolarendszeren kívüli példák - alternatív utak 3. Új módszertani modellek - oktatási stratégiák 4.Tanulás és a munka világa - az élethosszig tartó tanulás, felkészítés a munka világára 5. A tanulás szociális tere - az iskola szervezete, társadalma, szerepek az iskolában 6. Siker és eredményesség a szakképzésben - eredményes iskolák, tanulói sikertörténetek

7 Munkaformák, módszerek, tevékenységek 1.Tréning – saját élményen alapuló ismeretelsajátítás, kérdőívek feldolgozása, a résztvevők saját nevelési problémáinak kiscsoportos megbeszélése 2. Előadás, magyarázat, kooperatív tanulásszervezés, saját élményű kérdőív kitöltése, megbeszélés, egyéni munka, megfigyelés 3. Előadás, vita, szituációs játék, csoportmunka, megbeszélés, projekt

8 Nyomtatott taneszközök Alapozó tréning  Szöveggyűjtemény  Munkafüzet Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése serdülőkorban  Elméleti ismeretek  Hallgatói munkafüzet Jó gyakorlatok  Szemelvénygyűjtemény  Munkatankönyv

9 A szöveg-, szemelvénygyűjtemény, elméleti ismeretek tartalma 1. Társadalmi háttér  A magyar közoktatás eredményességi problémái  Évfolyamismétlők számának hazai alakulása és összehasonlítása a nemzetközi tapasztalatokkal  Negatív magatartási formák 2. Válaszok a társadalmi változásokra  Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás kapcsolata  Az esélynövelő és a hátránykompenzáló iskolák sajátosságai  Nemzetközi programok tapasztalatai, adaptálásának lehetőségei  A tanulás jellemzőinek feltárása

10 Hallgatói munkafüzet, munkatankönyv Tanulók körében is eredményesen alkalmazható feladatok 2.2.3. Embléma leírása, pontosítása A gyakorlat a verbális kommunikációs készségek közül a leírás-pontosítás készségét fejleszti. A játékszituáció: a játékos egy konferenciára utazott, de otthon felejtette a belépőként is szolgáló emblémáját; telefonon hívja az otthon maradt barátait, hogy keressék meg a kérdéses emblémát és küldjék utána. A verbális kommunikáció megengedett, mindenki kérdezhet, a játékos mindenkinek válaszolhat. 2.2.3. Embléma leírása, pontosítása A gyakorlat a verbális kommunikációs készségek közül a leírás-pontosítás készségét fejleszti. A játékszituáció: a játékos egy konferenciára utazott, de otthon felejtette a belépőként is szolgáló emblémáját; telefonon hívja az otthon maradt barátait, hogy keressék meg a kérdéses emblémát és küldjék utána. A verbális kommunikáció megengedett, mindenki kérdezhet, a játékos mindenkinek válaszolhat.

11 Kimeneti követelmények Alapozó tréning  „Reflexiós levél” kitöltése Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése serdülőkorban  Esettanulmány készítése egy tanulóról, amely tartalmazza a szociális, kommunikációs és tanulási kompetenciák feltárásának eredményeit, és az ezekre alapozott fejlesztési tervet Jó gyakorlatok  Portfolió – a modulok feladatainak - tématerv, önértékelés és önfejlesztési terv, reflexiók, összegző esszé, tematikus terv, félig strukturált interjúk – gyűjteménye

12 Várható eredmények A hallgatók képesek lesznek  eddiginél eredményesebb kapcsolatot kiépíteni a tanítványaikkal, kollégáikkal, ill. külső környezetükkel  tudatosan használni a személyközi kommunikáció verbális és nonverbális módszereit;  a tanítványaik speciális nevelési problémáit hatékonyan kezelni;  tervszerű megfigyeléseket végezni a különböző kompetenciaterületeken;  a szociális- és kommunikációs kompetenciák összetevőinek feltárására és fejlesztésére  kooperatív módszerek és technikák alkalmazására;  értelmezni a korosztály szubkulturális sajátosságait;  az új elméleti és módszertani megoldásokat beépíteni a pedagógiai gyakorlatukba.

13 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


Letölteni ppt "A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Gaál Gabriella Eszterházy Károly."

Hasonló előadás


Google Hirdetések