Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI"— Előadás másolata:

1 A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI
VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Gaál Gabriella Eszterházy Károly Főiskola

2 A kidolgozást megelőző kutatómunka
Szakirodalmak, források, dokumentumok feltárása, amelyek értelmezik a célcsoport személyes, családi és társadalmi problémáit Pedagógiai folyóiratokban publikált hátrányos helyzetű tanulókról szóló esetek tanulmányozása Hospitálások keretében a domináns iskolai gyakorlatok, eljárások és technikák megfigyelése Pedagógusok véleményének megismerése

3 A kutatómunka eredményei
Az ismeretközpontú oktatás módszerei és eszközei meghatározóak Legnagyobb problémák:  az agresszív viselkedésekből adódó nevelési-helyzetek kezelése  a szociális magatartás fejlesztése  az alulmotiváltság arányának csökkentése  a tanuláshoz való viszony alakítása * 3x30 órás egymásra épített pedagógiai továbbképzési program kidolgozása, akkreditálása és nyomtatott taneszközeinek elkészítése

4 Kommunikációs technikák elsajátítása
1. Alapozó tréning Célja Kommunikációs technikák elsajátítása Tartalma Kommunikációs zavarokra visszavezethető és az agresszív viselkedésből adódó nevelési problémák kezelése A meggyőző közlés használata Befolyásolási stílusok és módszerek Az együttműködésen alapuló készségek fejlesztése, a konszenzus létrehozásának folyamata

5 2. Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése
Célja Elméleti és módszertani felkészítés a korosztály kompetencia-szintjének megítélésére, fejlesztésére A pedagógusok attitűdjének formálása Tartalma – moduláris felépítés 1. A kompetencia fogalma, a tanuló megismerésének lépései és módszerei 2. Kommunikációs kompetencia - vizuális, nyelvi, formális, olvasási-szövegértési 3. Szociális kompetencia - érzelmi nevelés, a hatékony együttműködés szintjei és készségei, életvezetési ismeretek és készségek 4. Tanulási kompetencia - stílusok, stratégiák, technikák, módszerek

6 3. Jó gyakorlatok Célja Tartalma – moduláris felépítés
Saját élményű tanulás segítségével a olyan eljárások és technikák megismerése, amelyek növelik az oktató munka hatékonyságát Tartalma – moduláris felépítés 1. Problémaháttér - ifjúsági szubkultúrák, az iskolarendszer átalakulása 2. Az iskolarendszeren kívüli példák - alternatív utak 3. Új módszertani modellek - oktatási stratégiák 4.Tanulás és a munka világa - az élethosszig tartó tanulás, felkészítés a munka világára 5. A tanulás szociális tere - az iskola szervezete, társadalma, szerepek az iskolában 6. Siker és eredményesség a szakképzésben - eredményes iskolák, tanulói sikertörténetek

7 Munkaformák, módszerek, tevékenységek
Tréning – saját élményen alapuló ismeretelsajátítás, kérdőívek feldolgozása, a résztvevők saját nevelési problémáinak kiscsoportos megbeszélése 2. Előadás, magyarázat, kooperatív tanulásszervezés, saját élményű kérdőív kitöltése, megbeszélés, egyéni munka, megfigyelés 3. Előadás, vita, szituációs játék, csoportmunka, megbeszélés, projekt

8 Nyomtatott taneszközök
Alapozó tréning Szöveggyűjtemény Munkafüzet Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése serdülőkorban Elméleti ismeretek Hallgatói munkafüzet Jó gyakorlatok Szemelvénygyűjtemény Munkatankönyv

9 A szöveg-, szemelvénygyűjtemény, elméleti ismeretek tartalma
1. Társadalmi háttér A magyar közoktatás eredményességi problémái Évfolyamismétlők számának hazai alakulása és összehasonlítása a nemzetközi tapasztalatokkal Negatív magatartási formák 2. Válaszok a társadalmi változásokra Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás kapcsolata Az esélynövelő és a hátránykompenzáló iskolák sajátosságai Nemzetközi programok tapasztalatai, adaptálásának lehetőségei A tanulás jellemzőinek feltárása

10 Hallgatói munkafüzet, munkatankönyv
Embléma leírása, pontosítása A gyakorlat a verbális kommunikációs készségek közül a leírás-pontosítás készségét fejleszti. Embléma leírása, pontosítása A gyakorlat a verbális kommunikációs készségek közül a leírás-pontosítás készségét fejleszti. Hallgatói munkafüzet, munkatankönyv Tanulók körében is eredményesen alkalmazható feladatok A játékszituáció: a játékos egy konferenciára utazott, de otthon felejtette a belépőként is szolgáló emblémáját; telefonon hívja az otthon maradt barátait, hogy keressék meg a kérdéses emblémát és küldjék utána. A verbális kommunikáció megengedett, mindenki kérdezhet, a játékos mindenkinek válaszolhat. A játékszituáció: a játékos egy konferenciára utazott, de otthon felejtette a belépőként is szolgáló emblémáját; telefonon hívja az otthon maradt barátait, hogy keressék meg a kérdéses emblémát és küldjék utána. A verbális kommunikáció megengedett, mindenki kérdezhet, a játékos mindenkinek válaszolhat.

11 Kimeneti követelmények
Alapozó tréning „Reflexiós levél” kitöltése Tanulói kompetenciák feltárása és fejlesztése serdülőkorban Esettanulmány készítése egy tanulóról, amely tartalmazza a szociális, kommunikációs és tanulási kompetenciák feltárásának eredményeit, és az ezekre alapozott fejlesztési tervet Jó gyakorlatok Portfolió – a modulok feladatainak - tématerv, önértékelés és önfejlesztési terv, reflexiók, összegző esszé, tematikus terv, félig strukturált interjúk – gyűjteménye

12 Várható eredmények A hallgatók képesek lesznek
eddiginél eredményesebb kapcsolatot kiépíteni a tanítványaikkal, kollégáikkal, ill. külső környezetükkel tudatosan használni a személyközi kommunikáció verbális és nonverbális módszereit; a tanítványaik speciális nevelési problémáit hatékonyan kezelni; tervszerű megfigyeléseket végezni a különböző kompetenciaterületeken; a szociális- és kommunikációs kompetenciák összetevőinek feltárására és fejlesztésére kooperatív módszerek és technikák alkalmazására; értelmezni a korosztály szubkulturális sajátosságait; az új elméleti és módszertani megoldásokat beépíteni a pedagógiai gyakorlatukba.

13 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ
FIGYELMET!


Letölteni ppt "A „MÁSODIK ESÉLY” PROJEKT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések