Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Eszterházy Károly Főiskola Miskolci Egyetem Károly Róbert Főiskola II. alprogram: Képzők képzése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Eszterházy Károly Főiskola Miskolci Egyetem Károly Róbert Főiskola II. alprogram: Képzők képzése."— Előadás másolata:

1 D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Eszterházy Károly Főiskola Miskolci Egyetem Károly Róbert Főiskola II. alprogram: Képzők képzése Előadó: Dr. Herneczky Andrea

2 E SZTERHÁZY K ÁROLY F ŐISKOLA EGER

3 V ÁLLALT FELADATOK AZ EKF- EN Helyzetelemzés, igényfelmérés: kérdőív a Képzők Képzése témaköreihez, 3 db összegző tanulmány (1-1 ív) Az eredmények alapján 5 db továbbképzési program kidolgozása Képzők Képzése: 150 fő képzése és a programok szupervíziója 3 kiadvány a 3 témakörhöz kapcsolódóan Tanúsítvány kiadása a képzésen résztvevők számára A programok felsőoktatási jógyakorlatként való publikálása

4 T ELJESÜLT I NDIKÁTOROK AZ EKF- EN A helyzetelemzés, igényfelmérés kérdőíveinek alapján 3 db összegző tanulmány készítése(1-1 ív) Továbbképzési programok (tematika, tartalom, forgatókönyv, munkafüzet, prezentáció, ellenőrző-értékelő rendszer) kidolgozása – 5 program Képzésbe bevontak (pedagógiai témakör): 72 fő Képzést elvégzők (pedagógiai témakör): 64 fő Pedagógia témakör továbbképzési programjaihoz kapcsolódó szupervízió 3 kiadvány a 3 témakörhöz kapcsolódóan (1-1 témakörönként, szakmai és nyelvi lektorálás)

5 H ELYZETELEMZÉS, IGÉNYFELMÉRÉS Online kérdőív formájában a következő három témakörben: Pedagógiai ismeretek a felsőoktatásban és felnőttképzésben Fogyatékos hallgatók oktatására való felkészítés Alapvető jogi ismeretek A kérdőívet Unipoll-os felületen töltötték ki az EKF oktatói, 127 fő töltötte ki, ebből 105 fő vitte végig a kérdőívet Az igényfelmérés eredményeiről mind a három témakörben összegző tanulmány készült.

6 T OVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK A kutatás eredményeire építve 5 továbbképzési program kidolgozása (képzési tematika, képzés komplex tartalma, forgatókönyv, munkafüzet, prezentáció, ellenőrző-értékelő rendszer) készült el: Tanítás mesterségének alapjai Szakmai kommunikáció-reflektivitás Felkészítés a fogyatékossággal élő hallgatók oktatására Attitűdformálás tréning Felkészítés a kisebbségi közösségekre, az esélyegyenlőségi ismeretekre valamint az érdekvédelemre vonatkozó szabályok alkalmazására az oktatói munka során.

7 2013. NOVEMBER 27-28. „K ÉPZŐK K ÉPZÉSE K ONFERENCIÁJA H AZAI ÉS N EMZETKÖZI J ÓGYAKORLATOK ” November 27. - „Kisebbségi közösségek értékteremtő tevékenysége a múltban és jelenben” November 28. - „Új utak a neveléstudományban”

8 2014. JANUÁR 27-28-29. K ÉPZŐK K ÉPZÉSE - P ARÁDFÜRDŐ Tanítás mesterségének alapjai Szakmai kommunikáció-reflektivitás

9 K ÉPZŐK K ÉPZÉSE 2014. május 21-22-23. - fogyatékkal élők témakör két programjához kapcsolódó Képzők Képzése program: Felkészítés a fogyatékossággal élő hallgatók oktatására Attitűdformálás tréning 2014-es év vége - jogi témakörhöz kapcsolódó program: Felkészítés a kisebbségi közösségekre, az esélyegyenlőségi ismeretekre valamint az érdekvédelemre vonatkozó szabályok alkalmazására az oktatói munka során.

10 K IADVÁNYOK / KÉZIKÖNYVEK 2014. nyarán kerül nyomdai kiadásra mindhárom témakörben 1-1 kiadvány: MIBEN MÁS? Ismeretek a gyógypedagógia köréből a felsőoktatásban és felnőttképzésben oktatók számára Pedagógiai svédasztal kezdő oktatóknak A társadalmi együttélés kérdései - Felsőoktatásban és felnőttképzésben dolgozók oktatói kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése a kisebbségi közösségek, az esélyegyenlőségi ismeretek, valamint az érdekvédelem vonatkozásában

11 M ISKOLCI E GYETEM M ISKOLC

12 MISKOLCI EGYETEM Az alábbi, 30 órás tanfolyamok kerültek kidolgozásra: I. Pedagógiai ismeretek 1. Felsőoktatásban és felnőttképzésben dolgozók oktatói kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése – A hospitálási kultúra fejlesztése a felsőoktatásban 2. Felsőoktatásban és felnőttképzésben dolgozók oktatói kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése – Projektpedagógiai ismeretek és készségek II. Fogyatékkal élő hallgatók támogatása Tanulói nehézségek és hátrányos helyzet III. Alapvető jogi ismeretek

13 MISKOLCI EGYETEM Vállalt tevékenység: A helyzetelemző kutatás és az eredmények összegzése - 1 ív tanulmány 1 db 30 órás modul kidolgozása (cél, tartalom, módszer, taneszköz, ellenőrzés-értékelés, támogató rendszer) Munkafüzet összeállítása a képzés résztvevőinek 4 ív Képzés megszervezése, oktatók kiválasztása 120 oktató képzése (30 óra) A program felsőoktatási jógyakorlatként való kidolgozása, 2 ív

14 MISKOLCI EGYETEM Eddig elvégzett tevékenység mind a négy modulnál: A helyzetelemző kutatás és az eredmények összegzése - 1 ív tanulmány (közös honlapon fent vannak az anyagok) 1 db 30 órás modul kidolgozása (cél, tartalom, módszer, taneszköz, ellenőrzés-értékelés, támogató rendszer) - (közös honlapon fent vannak az anyagok) Munkafüzet összeállítása a képzés résztvevőinek 4 ív (közös honlapon fent vannak az anyagok) Képzés megszervezése, oktatók kiválasztása (megtörtént) 120 oktató képzése: folyamatban

15 MISKOLCI EGYETEM A tanfolyami képzések időpontja: Alapvető jogi ismeretek: 2014. május 19-23. 12-18 óra Fogyatékkal élő hallgatók támogatása – Tanulói nehézségek és hátrányos helyzet: 2014. május 26- 30. 12-18 óra Projektpedagógiai ismeretek: 2014. június 2-6. 12-18 óra A hospitálási kultúra fejlesztése a felsőoktatásban: 2014. június 10-14. 12-18 óra

16 KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS

17 KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Vállalt tevékenység: A helyzetelemző kutatás és az eredmények összegzése - 1 ív tanulmány 1 db 30 órás modul kidolgozása (cél, tartalom, módszer, taneszköz, ellenőrzés-értékelés, támogató rendszer) Tananyag összeállítása a képzés résztvevőinek 1 ív Képzés megszervezése, oktatók kiválasztása 10 oktató képzése (30 óra) A program felsőoktatási jógyakorlatként való kidolgozása, 2 ív Utánkövetés

18 KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Eddig elvégzett tevékenység mind a három modulnál: A helyzetelemző kutatás és az eredmények összegzése - 1 ív tanulmány (közös honlapon fent vannak az anyagok) Munkafüzet összeállítása a képzés résztvevőinek 4 ív (közös honlapon fent vannak az anyagok) Képzés megszervezése, oktatók kiválasztása (megtörtént) 10 oktató képzése: folyamatban

19 KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA A soron következő feladatok: Képzés lebonyolítása: 2014. június ( on-line – mindhárom modul) On-line képzés a vállalt 30 órás tréning része Képzés lebonyolítása: 2014.szeptember (kontakt – konfliktuskezelés tréning a pedagógiai ismeretek és az esélyegyenlőség témakörében) Tréning célja: készségfejlesztés, az on-line képzésen szerzett ismeretek gyakorlatba történő átültetése

20 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "D ISSZEMINÁCIÓS K ONFERENCIA „KEZEK” TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV Eszterházy Károly Főiskola Miskolci Egyetem Károly Róbert Főiskola II. alprogram: Képzők képzése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések