Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyakornokok beilleszkedése. Pedagógus-életpályamodell A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64.-65. § A pedagógusok előmenetele: • eddig:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyakornokok beilleszkedése. Pedagógus-életpályamodell A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64.-65. § A pedagógusok előmenetele: • eddig:"— Előadás másolata:

1 A gyakornokok beilleszkedése

2 Pedagógus-életpályamodell A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64.-65. § A pedagógusok előmenetele: • eddig: csak az életkortól függött • ezután: kompetenciák és a munka minőségének függvénye

3 Pedagóguskompetenciák • A tanuló személyiségfejlesztése • Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése • Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása • A pedagógiai folyamat tervezése • A tanulási folyamat szervezése és irányítása • A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése • Szakmai együttműködés és kommunikáció • Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

4 Mikor vesznek fel új pedagógust? • Előre tervezetten, tanév elejétől (az előkészítés az előző tanév közepén kezdődik), • tanév közben, váratlan álláshely- megüresedés miatt (ilyenkor ritkán pályakezdőt vagy végzős egyetemi hallgatót)

5 Pedagógusfelvétel tervezése • Minden munkaközösség készítsen ötéves „humánerőforrás-tervet” a nyugdíjba készülők pótlásának előkészítése érdekében (tapasztalatátadás lehetősége). • A pályáztatást követő kiválasztásba be kell vonni a munkaközösség-vezetőt; az interjúkon való részvétellel, óralátogatáson való részvétellel, próbatanítás szervezésével.

6 A gyakornok • Most lépett ki a felsőoktatásból • Azt tudja, amire megtanították • „Pedagógusszemélyiség” • Tisztában van gyakorlatlanságából adódó hiányosságaival • Belülről motivált arra, hogy jobb legyen • Szeretne többet keresni

7 Beilleszkedés 1. • Meg kell ismernie az épületet, a helyi szokásokat (mint bármely munkahelyen). • Meg kell ismernie a legközelebbi kollégákat (munkaközösség); az „erőviszonyokat”, ki élvez tekintélyt, milyen belső szabályok érvényesek. • Ha lehet, az elődjét is meg kell ismernie. • Meg kell ismernie az egész testületet, az írott és íratlan szabályokat, a hierarchiát…

8 Beilleszkedés 2. • Meg kell ismerkednie azokkal a kollégákkal, elsősorban osztályfőnökökkel (alsóban az alsós párjával), akiknek az osztályában tanítani fog. • Tájékozódnia kell az osztályokról a többi kollégától. Mindez segítség nélkül nagyon nehéz!

9 A beilleszkedés segítése 1. Az új kolléga testületbe lépését elő kell készíteni: • intézményvezetői szinten (még a belépés előtt fel kell készíteni a testületet – egyértelműen pozitív, elfogadtató módon), • munkaközösség vezetői (munkaközösségi) szinten (előre megbeszélni, hogy kölcsönös óralátogatások útján ki, mit mutat/tanít majd meg az új kollégának; helyet kell készíteni neki a szobában, asztalnál; kulcsok, üres fiókok, szekrényrész várja).

10 Beilleszkedés segítése 2. • A gyakornoknak ne adjunk közismerten nehezen kezelhető vagy szakmailag átlagon felüli kihívást jelentő osztályt/csoportot. • Ha lehet, legyenek olyan osztályai/csoportjai, ahol tapasztalt kollégával dolgozhat párban, hogy a napi folyamatos munkában legyen segítsége.

11 Mit nem szabad csinálni? 1. • szidni/agyondicsérni az elődöt • felületes információk alapján „pletykákat” terjeszteni a kollégák és a gyerekek körében az új kollégáról • bizalmatlanságot kelteni a gyerekekben és a szülőkben a fiatal és tapasztalatlan kollégával szemben

12 Mit nem szabad csinálni? 2. • negatív irányban befolyásolni az új kollégát jövendő tanítványairól, • vagy a testületről, egyes kollégákról (szerezhessen saját tapasztalatokat, és alakíthasson ki saját véleményt) • rátukmálni tanácsainkat (túl határozottan bizonygatni, hogy „mi jobban tudjuk”…)

13 • A gyakornok munkáját, fejlődését a mentor értékelje! • A kollégák legyenek segítőkészek, megértőek, türelmesek, csillapítsanak indulatokat, ha kell oldják a konfliktusokat, ha vannak! Mindenkinek kötelező feladat: DICSÉRNI ÉS BIZTATNI Bízzuk a mentorra!

14 Köszönöm a figyelmet! Hámori Veronika igazgató Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium


Letölteni ppt "A gyakornokok beilleszkedése. Pedagógus-életpályamodell A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 64.-65. § A pedagógusok előmenetele: • eddig:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések