Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyakornokok beilleszkedése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyakornokok beilleszkedése"— Előadás másolata:

1 A gyakornokok beilleszkedése

2 Pedagógus-életpályamodell
A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény § A pedagógusok előmenetele: eddig: csak az életkortól függött ezután: kompetenciák és a munka minőségének függvénye

3 Pedagóguskompetenciák
A tanuló személyiségfejlesztése Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása A pedagógiai folyamat tervezése A tanulási folyamat szervezése és irányítása A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése Szakmai együttműködés és kommunikáció Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

4 Mikor vesznek fel új pedagógust?
Előre tervezetten, tanév elejétől (az előkészítés az előző tanév közepén kezdődik), tanév közben, váratlan álláshely-megüresedés miatt (ilyenkor ritkán pályakezdőt vagy végzős egyetemi hallgatót)

5 Pedagógusfelvétel tervezése
Minden munkaközösség készítsen ötéves „humánerőforrás-tervet” a nyugdíjba készülők pótlásának előkészítése érdekében (tapasztalatátadás lehetősége). A pályáztatást követő kiválasztásba be kell vonni a munkaközösség-vezetőt; az interjúkon való részvétellel, óralátogatáson való részvétellel, próbatanítás szervezésével.

6 A gyakornok Most lépett ki a felsőoktatásból
Azt tudja, amire megtanították „Pedagógusszemélyiség” Tisztában van gyakorlatlanságából adódó hiányosságaival Belülről motivált arra, hogy jobb legyen Szeretne többet keresni

7 Beilleszkedés 1. Meg kell ismernie az épületet, a helyi szokásokat (mint bármely munkahelyen). Meg kell ismernie a legközelebbi kollégákat (munkaközösség); az „erőviszonyokat”, ki élvez tekintélyt, milyen belső szabályok érvényesek. Ha lehet, az elődjét is meg kell ismernie. Meg kell ismernie az egész testületet, az írott és íratlan szabályokat, a hierarchiát…

8 Beilleszkedés 2. Meg kell ismerkednie azokkal a kollégákkal, elsősorban osztályfőnökökkel (alsóban az alsós párjával), akiknek az osztályában tanítani fog. Tájékozódnia kell az osztályokról a többi kollégától. Mindez segítség nélkül nagyon nehéz!

9 A beilleszkedés segítése 1.
Az új kolléga testületbe lépését elő kell készíteni: intézményvezetői szinten (még a belépés előtt fel kell készíteni a testületet – egyértelműen pozitív, elfogadtató módon), munkaközösség vezetői (munkaközösségi) szinten (előre megbeszélni, hogy kölcsönös óralátogatások útján ki, mit mutat/tanít majd meg az új kollégának; helyet kell készíteni neki a szobában, asztalnál; kulcsok, üres fiókok, szekrényrész várja).

10 Beilleszkedés segítése 2.
A gyakornoknak ne adjunk közismerten nehezen kezelhető vagy szakmailag átlagon felüli kihívást jelentő osztályt/csoportot. Ha lehet, legyenek olyan osztályai/csoportjai, ahol tapasztalt kollégával dolgozhat párban, hogy a napi folyamatos munkában legyen segítsége.

11 Mit nem szabad csinálni? 1.
szidni/agyondicsérni az elődöt felületes információk alapján „pletykákat” terjeszteni a kollégák és a gyerekek körében az új kollégáról bizalmatlanságot kelteni a gyerekekben és a szülőkben a fiatal és tapasztalatlan kollégával szemben

12 Mit nem szabad csinálni? 2.
negatív irányban befolyásolni az új kollégát jövendő tanítványairól, vagy a testületről, egyes kollégákról (szerezhessen saját tapasztalatokat, és alakíthasson ki saját véleményt) rátukmálni tanácsainkat (túl határozottan bizonygatni, hogy „mi jobban tudjuk”…)

13 Mindenkinek kötelező feladat:
Bízzuk a mentorra! A gyakornok munkáját, fejlődését a mentor értékelje! A kollégák legyenek segítőkészek, megértőek, türelmesek, csillapítsanak indulatokat, ha kell oldják a konfliktusokat, ha vannak! Mindenkinek kötelező feladat: DICSÉRNI ÉS BIZTATNI

14 Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium
Köszönöm a figyelmet! Hámori Veronika igazgató Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium


Letölteni ppt "A gyakornokok beilleszkedése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések