Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAT, kerettantervek, helyitantervek ( ember és természet műveltségi terület) 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAT, kerettantervek, helyitantervek ( ember és természet műveltségi terület) 2013."— Előadás másolata:

1 NAT, kerettantervek, helyitantervek ( ember és természet műveltségi terület) 2013

2 Fejlesztési területek – nevelési célok  Az erkölcsi nevelés  Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés  Állampolgárságra, demokráciára nevelés  Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése  A testi és lelki egészségre nevelés- külön tervezet  A családi életre nevelés  Felelősségvállalás másokért, önkéntesség  Fenntarthatóság, környezettudatosság  Pályaorientáció  Gazdasági és pénzügyi nevelés  Médiatudatosságra nevelés  A tanulás tanítása

3 A kulcskompetenciák  Anyanyelvi kommunikáció  Idegen nyelvi kommunikáció  Matematikai kompetencia  Természettudományos és technikai kompetencia  Digitális kompetencia  Szociális és állampolgári kompetencia  Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia  Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség  A hatékony, önálló tanulás

4 Természettudományos és technikai kompetencia  Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és tevékenység- repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során.

5 Természettudományos és technikai kompetencia  kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot.

6 Kiemelt célok:  a műveltségterületen belüli tantárgyak közötti összefüggések érvényesítése - integrált szemlélet;  új, egységes szerkezet kiépítése;  a műveltségterület kapcsolódása a természetes és mesterséges környezethez, a műszaki fejlődéshez és a fenntarthatósághoz;  a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel, kísérlet, megfigyelés) középpontba állítását;  mindennapi élethez kapcsolódó tartalmakat közvetítése;  a tanulókat motiválása a természettudományi tantárgyakra épülő továbbtanulásra, pályaválasztásra.

7 Műveltségi területhez kapcsolódó tantárgyak ugyanazon hét tudásterület alapján szerveződnek TTudomány, technika, kultúra; AAnyag, energia, információ;  Rendszerek;  Felépítés és működés kapcsolata;  Állandóság és változás; AAz ember megismerése és egészsége; KKörnyezet és fenntarthatóság.

8 Főbb változások-Kerettanterv, Helyi tanterv  Tartalmak „átcsoportosítása”  Óraszám-változásokból adódó kérdések  Választható tantárgy: természettudományi gyakorlatok (felső tagozat)  Választás A- és B-változat között( 7-8.évf.)  Tantárgyak közötti együttműködés szükségessége – időtakarékosság, fejlesztési feladatok hatékonyságának növelése

9 Helyi tantervi tervezés – lehetőségek és nehézségek 1.  Óraszámok beállítása az egyes évfolyamokon (plussz óra???)  Természettudományos tagozat  Szabadon választható: természettudományi gyakorlatok (órakeret/ tehetséggondozás)  Kerettanterv választás: A vs.B 7-8.évf.

10 Helyi tantervi tervezés – lehetőségek és nehézségek 2.  A két éfolyamos ciklusok felbontása tanévekre (pl.kölcsönhatások)  Figyelem a ciklusok végén elvárt követelményekre  Szabadon tervezhető órakeret felhasználása  Tankönyv választás szempontjai  A tanulók értékelése

11 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "NAT, kerettantervek, helyitantervek ( ember és természet műveltségi terület) 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések