Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAT, kerettantervek, helyitantervek ( ember és természet műveltségi terület) 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAT, kerettantervek, helyitantervek ( ember és természet műveltségi terület) 2013."— Előadás másolata:

1 NAT, kerettantervek, helyitantervek ( ember és természet műveltségi terület)
2013

2 Fejlesztési területek – nevelési célok
Az erkölcsi nevelés Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés Állampolgárságra, demokráciára nevelés Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A testi és lelki egészségre nevelés- külön tervezet A családi életre nevelés Felelősségvállalás másokért, önkéntesség Fenntarthatóság, környezettudatosság Pályaorientáció Gazdasági és pénzügyi nevelés Médiatudatosságra nevelés A tanulás tanítása

3 A kulcskompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció
Matematikai kompetencia Természettudományos és technikai kompetencia Digitális kompetencia Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség A hatékony, önálló tanulás

4 Természettudományos és technikai kompetencia
Cél, hogy a természettudomány ismeretei és módszerei úgy épüljenek be a diákok gondolkodásába és tevékenység-repertoárjába, hogy előhívhatók legyenek a mindennapi problémák értelmezése és megoldása során.

5 Természettudományos és technikai kompetencia
kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot.

6 Kiemelt célok: a műveltségterületen belüli tantárgyak közötti összefüggések érvényesítése - integrált szemlélet; új, egységes szerkezet kiépítése; a műveltségterület kapcsolódása a természetes és mesterséges környezethez, a műszaki fejlődéshez és a fenntarthatósághoz; a tevékenykedtetés (cselekvő részvétel, kísérlet, megfigyelés) középpontba állítását; mindennapi élethez kapcsolódó tartalmakat közvetítése; a tanulókat motiválása a természettudományi tantárgyakra épülő továbbtanulásra, pályaválasztásra.

7 Műveltségi területhez kapcsolódó tantárgyak ugyanazon hét tudásterület alapján szerveződnek
Tudomány, technika, kultúra; Anyag, energia, információ; Rendszerek; Felépítés és működés kapcsolata; Állandóság és változás; Az ember megismerése és egészsége; Környezet és fenntarthatóság.

8 Főbb változások-Kerettanterv, Helyi tanterv
Tartalmak „átcsoportosítása” Óraszám-változásokból adódó kérdések Választható tantárgy: természettudományi gyakorlatok (felső tagozat) Választás A- és B-változat között( 7-8.évf.) Tantárgyak közötti együttműködés szükségessége – időtakarékosság, fejlesztési feladatok hatékonyságának növelése

9 Helyi tantervi tervezés – lehetőségek és nehézségek 1.
Óraszámok beállítása az egyes évfolyamokon (plussz óra???) Természettudományos tagozat Szabadon választható: természettudományi gyakorlatok (órakeret/ tehetséggondozás) Kerettanterv választás: A vs.B 7-8.évf.

10 Helyi tantervi tervezés – lehetőségek és nehézségek 2.
A két éfolyamos ciklusok felbontása tanévekre (pl.kölcsönhatások) Figyelem a ciklusok végén elvárt követelményekre Szabadon tervezhető órakeret felhasználása Tankönyv választás szempontjai A tanulók értékelése

11 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "NAT, kerettantervek, helyitantervek ( ember és természet műveltségi terület) 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések