Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iskolai dokumentumok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iskolai dokumentumok"— Előadás másolata:

1 Az iskolai dokumentumok

2 Az iskola mint szervezet
I. Formális működés: Írásos szabályozók (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) II. Informális működés: Informális szerepek (kapcsolatrendszer, kommunikáció)

3 Hierarchia Törvények Alkotmány; Ktv.; Kjt;… Rendeletek
11/1994. MKM rendelet Intézményi szabályok Házirend, SZMSZ Pedprogram DÖK szabályok, SZM szabályok DÖK, szülői SZMSZ

4 NAT (202/2007. (VII. 31.) HELYI TANTERV KERETTANTERV
2/2008. (II. 8.) OKM rendelet HELYI TANTERV MŰVELTSÉG TERÜLETEK TANTÁRGYAK PEDAGÓGUS TANMENETEK SEGÉDLETEK MÓDSZER TANULÁSSZERVEZÉS

5 Nemzeti Alaptanterv A jelenlegi Nat (Nat-2007) az illetékes kormányok által hivatalosan kiadott dokumentumok sorában a harmadik 1995:10 műveltségi terület,részletes követelmények-10 évfolyam 2003:fejlesztésre figyel-12 évfolyam 2007-ben adták ki:tanuláskoncepció továbbfejlesztése, EU által javasolt kulcskompetenciák rendszere (202/2007. (VII. 31.) kormányrendelet

6 Legújabb módosítások-meghatározott kiegészítések
Az egyes tantárgyak sajátosságaihoz igazodva biztosítják, hogy tanulóink elsajátítsák az alábbi témakörökkel kapcsolatos ismereteket: egészségfejlesztés, fogyasztóvédelem, környezetvédelem, közlekedésre nevelés, társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás, erőszakmentes konfliktuskezelés

7 A kulcskompetenciák fejlesztése
Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Természettudományos kompetencia Digitális kompetencia A hatékony, önálló tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

8 NAT-ajánlások( óraszám)

9

10 Intézményi szabályozók
1.) Pedagógiai program nevelő-oktató munkát átfogó írásos dokumentum az iskola tanárai készítik a nevelőtestület fogadja el tanulói – szülői elvárások, igények is megfogalmazódnak benne része a nevelési program és a helyi tanterv

11 Helyi tanterv Az a tanterv, melyet az iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek megfelelően összeállít. Legitimációjában szerepet játszik a helyben érintettek megegyezése. Tartalmazza a helyi kultúra elemeit is. A 17/2004. (V. 20.) OM rendelet, a kompetencia alapú oktatáshoz

12 A helyi tanterv kialakításának lehetőségei:
a nevelőtestület választ az akkreditált tantervek közül, és azt adaptálja az iskola (és a fenntartó) kérheti saját tanterve kerettantervvé minősítését Tankönyvkiadók honlapjai!

13

14

15

16

17 Intézményi szabályozók
Szervezeti és Működési Szabályzat: az intézményi működést, a belső viszonyokat és a külső kapcsolatokat írja le igazgató készíti, nevelőtestület fogadja el, nyilvános, elérhető Szabályozza: 1.) oktatási intézmény vezetői és feladatkörük munkáját 2.) az iskola belső közösségei és működésük elveit 3.) az intézmény képzési rendjét 4.) a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat

18 Intézményi szabályozók
5.) a tanulók távolmaradásának és mulasztásának rendje 6.) fegyelmi és kártérítési kötelezettség 7.) pedagógiai munka belső ellenőrzése 8.) szülői szervezetek 9.) tanulók és dolgozók jutalmazása 10.) rendkívüli események esetén szükséges teendők 11.) tanulók egészségügyi és szociális felügyelete 12.) munkavédelmi előírások 13.) hagyományok az iskolában, ünnepségek rendje 14.) iskola külső kapcsolatai 15.) nyilvánosság felé való megjelenés formái Mellékletek!

19 Intézményi szabályozók
3.) Házirend az iskola belső világának praktikus belső szabályozása irányt mutatnak a tanulói magatartásnak és az iskola, mint infrastruktúra használatának igazgató készíti, nevelőtestület fogadja el, nyilvános

20 Intézményi szabályozók
Házirend által szabályozott területek: tanulók jogai és kötelezettségei tanórák, szünetek, tanórán kívüli foglalkozások időpontjai tanulók magatartása Késések adminisztrációja és következményei távolmaradások és mulasztások igazolásának rendje étkeztetés rendje tanulói térítési díjak a tanuló által előállított dolog, alkotás vagyonjoga

21 Intézményi szabályozók
szociális támogatások megállapításának folyamata iskolai helységek használatának rendje jutalmazás, fegyelmezés, büntetés rendje fegyelmi intézkedések rendje osztálytermi munka felelőseinek rendje

22 A jó házirend ismérve: A tanulói jogok és kötelességek pontosan meghatározottak, ehhez még hozzátartoznak a helyi specialitások. A legitimáció szerepe! A pontos szabályozásnak nagy jelentősége van, ugyanis a perdöntő lehet.


Letölteni ppt "Az iskolai dokumentumok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések