Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A filozófia helye a középiskolai oktatásban Kerettanterv 2012 Készítette: Asztalos Éva, PhD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A filozófia helye a középiskolai oktatásban Kerettanterv 2012 Készítette: Asztalos Éva, PhD."— Előadás másolata:

1 A filozófia helye a középiskolai oktatásban Kerettanterv 2012 Készítette: Asztalos Éva, PhD.

2 A tantervi szabályozás rendszere • Nemzeti Alaptanterv – Kormányrendelet (2012. május 16.) • Kerettanterv – Miniszteri rendelet (2012. október) • Pedagógiai program / helyi tanterv (2012. október-december)

3 Az új Nemzeti Alaptanterv • Értékközvetítés – közös kulturális kódrendszer • Műveltségtartalmakat sorol fel • A műveltségi területek kiemelt közös céljai: 1.cselekvő részvétel, kísérlet, megfigyelés középpontba állítása; 2.az informatika alkalmazása; 3.a szociális kompetenciák sokirányú fejlesztése; 4.a közösségi élethez, a munka világába való belépéshez szükséges képességek és ismeretek kialakítása; 5.az egészséges életmód kialakítása; 6.az aktív részvétel, öntevékenység és a kreativitás biztosítása; 7.a médiumok alkotó használata • Fejlesztési területek, nevelési célok: 1.Erkölcsi nevelés 2.Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 3.Állampolgárságra, demokráciára nevelés 4.Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 5.A testi és lelki egészségre nevelés 6.A családi életre nevelés 7.Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 8.Fenntarthatóság, környezettudatosság 9.Pályaorientáció 10.Gazdasági és pénzügyi nevelés 11.Médiatudatosságra nevelés 12.A tanulás tanítása

4 Az ember és társadalom műveltségi terület • történelem; • erkölcstan, etika; • hon- és népismeret; • társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek; • filozófia

5 FILOZÓFIA (9–12. ÉVFOLYAM) 1. A filozófia • Fogalma, tárgya, eredete, viszonya a szaktudományokhoz, a valláshoz, a művészethez és a mindennapi élethez; a filozófiai gondolkodás története. 2. Logika • Az érvényes következtetés szabályai. A logika kapcsolódása a matematikához és a nyelvi kommunikációhoz. 3. Ismeretelmélet • A tudás mibenléte, forrásai, határai. 4. A létre vonatkozó kérdések • Az ember helye a világban. Tér, idő, okság. Test és lélek. 5. Etika, erkölcsfilozófia • A morális tulajdonságok természete, a morális cselekvés szabályai, alkalmazott etikák. 6. Tudományfilozófia • A tudomány fejlődése és a különböző korok tudományossága. A tudományos érvelés sajátosságai, paradigmái. 7. Vallásfilozófia • A vallási jelenségek, események, fogalmak és tanok elemzése. 8. Politikai filozófia • Az ember mint társadalmi lény. A politika, az állam, a jog, az igazságosság és a személyes szabadság összefüggéseinek vizsgálata.

6 Egységes szerkezetű kerettantervi mappák Az alábbi kerettantervi mappák kialakítása történt meg: • Alsó tagozat • Felső tagozat • Négy évfolyamos gimnázium • Hat évfolyamos gimnázium • Nyolc évfolyamos gimnázium • Szakközépiskola • Szakiskola (külön projektben) További fejlesztések: • Nemzetiségi iskolák alsó tagozat felső tagozat négy évfolyamos gimnázium • SNI kerettantervek alsó tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára felső tagozat enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára • Két tanítási nyelvű iskolák felső tagozat négy évfolyamos gimnázium

7 Választható tantárgyak a négy-, hat- és nyolcosztályos gimnáziumokban Emelt szintű képzésekhez: • Matematika • Idegen nyelv • Biológia • Fizika • Kémia További tantervek: • Filozófia Készülő új tantervek: • Családi életre nevelés • Pénzügyi és gazdasági vállalkozás • Munkapiac • Sakk

8 Ajánlások a szabad órakeret felhasználására gimnáziumokban Kerettantervek által tartalmazott ajánlások: • Emelt szintű (tagozatos) művészeti képzés • Emelt szintű (tagozatos) matematikai képzés • Emelt szintű (tagozatos) idegen nyelvi képzés • Emelt szintű (tagozatos) természettudományi képzések –a) Fizika – Matematika –b) Fizika – Kémia –c) Biológia – Kémia • Emelt szintű (tagozatos) humán képzés

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Letölteni ppt "A filozófia helye a középiskolai oktatásban Kerettanterv 2012 Készítette: Asztalos Éva, PhD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések