Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Paár Ádám történész- politológus, elemző, (Méltányosság Politikaelemző Központ) A december 9-i konferencia előadásának kibővített prezentációja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Paár Ádám történész- politológus, elemző, (Méltányosság Politikaelemző Központ) A december 9-i konferencia előadásának kibővített prezentációja."— Előadás másolata:

1 Készítette: Paár Ádám történész- politológus, elemző, (Méltányosság Politikaelemző Központ) A december 9-i konferencia előadásának kibővített prezentációja

2 Miről fogok beszélni?  Mi az állampolgári nevelés, és mi a haszna?  Állampolgári nevelés morális alapja és összefüggése az erkölcsi neveléssel  A brit minta (Big Society)  A magyar helyzet

3 Mi az állampolgári nevelés?  Minden olyan tudásanyag, készség az állampolgári nevelés területébe tartozik, amelyik segíti az egyént abban, hogy az adott társadalom sikeres polgára legyen  Új irányok: „passzív” állampolgár helyett a „kritikus vagy aktív” állampolgárság kialakítása

4 Állampolgári nevelés és politika  Az állampolgári nevelés mint igény megfogalmazása a közoktatás felé – maga is politika!  Azzal is politizálunk, hogy milyen értékhierarchiát állítunk fel az állampolgári nevelés keretében  Az állampolgári nevelés is belpolitikai összefüggésrendszerben értelmezhető

5 Állampolgári tudat formálói  Család  Vallás/egyház  Iskola  Kormányzat (állami és önkormányzat)  Baráti közösség  Egyesületi élet (klubok, szervezetek)  Tömegmédia  Virtuális tér  Intézetek, agytrösztök

6 Amerikai állampolgári nevelés  Európa: intézményközpontú, USA: cselekvés- vagy folyamatközpontú állampolgári nevelés  USA: civic education: azokra a gyakorlati eljárásokra irányul, amelyek révén az állampolgárok a politikában való közvetlen részvételt gyakorolják  Alapja: pragmatista filozófia

7 Pragmatizmus hívószava: a cselekvés egyenlő a tanulással (John Dewey) Vagyis: a demokráciára nevelés leginkább a demokrácián keresztül, a demokrácia működtetésével valósítható meg

8 Állampolgári nevelés a gyakorlaton keresztül „Két népgyűlés azt jelenti a szabadság számára, mint az általános iskola a tudomány számára; ezek elérhetővé teszik az embereknek, megtanítják nekik, hogyan használják, és élvezzék őket” (Alexis de Tocqueville)

9 Az állampolgári nevelés új célja és tartalma  Laura Johnson-Paul Morris (2010):  Új elemekre kell reflektálnia az állampolgári nevelésnek:  Szupranacionális állampolgárság (ENSZ, EU)  Multikulturalizmus

10 Kritikus gondolkodás  Morális tényezőn alapul: az emberségesebb és igazságosabb világ felé való törekvés  Az érvelés szubjektivitásának tudatosítása: „Minél árnyaltabb a kritikus gondolkodás, annál inkább tudatában vagyunk annak, hogy az érvelés szubjektív” (Kuhn-Moon)  Az igazság objektív, az érvelésünk viszont szubjektív

11 Az állampolgári nevelés típusai Davies-Issit:  Információk a formális közintézményekről  Társadalmilag hasznos tudásanyag elsajátítása  Kritikus gondolkodás fejlődése (kapcsolódva más iskolai tantárgyakhoz, pl. történelem, irodalom)

12 Egy példa: Nagy-Britannia  A Crick-bizottság javaslata (1998)  Elő kell segíteni a diákok számára a társadalmi vitákban való aktív részvételt  Az erkölcsi érzékenység forrása: a politikai tájékozottság  Az erkölcsi apátia következménye: a politikai apátia  Javaslatok: közösségi részvétel ösztönzése, projekt alapú oktatás

13 Hatások  2002: állampolgári ismeretek bevezetése (lehet önálló, kapcsolódhat más tantárgyakhoz)  2010: Cameron meghirdeti a Big Society célját (morális nevelés hangsúlyozása)  2011: National Citizenship Service

14 National Citizenship Service  Közösségi részvétel erősítése  Kéthónapos bentlakásos kurzus 16 éves fiataloknak, önkéntes munkával egybekötve  Megcélzottak: különböző társadalmi hátterű fiatalok

15 Hatások  Kimutatható hatás: a fiatalok választási részvételi arányának növekedése (2010) – De: még mindig elmarad más rétegektől!  Az Egyesült Királyságban a média mellett a pártokat tartják a legkorruptabb szervezeteknek

16 És Magyarországon?  Kötelezően választható: erkölcstan/hittan  Fogalmak: lelki tulajdonság,  befogadás, elfogadás,  lelkiismeret, szándék, döntés,  rokonszenv, ellenszenv, tisztelet, konfliktus  Tanulói tevékenység: vita, önkifejező alkotás, szerepjáték, iskolai hagyományok ápolása  Forrás: 5. évfolyamosok számára készült Erkölcstan tankönyv

17 És Magyarországon?  Gimnázium valamennyi szintje és a szakközépiskola: történelem, az állampolgári, társadalmi ismeretek, erkölcstan  Gimnázium: filozófia (fakultatív tantárgy)  Szakiskola: Társadalomismeret és osztályközösség-építés

18 És Magyarországon?  2012: Új Nemzedék jövőjéért program  A politika nyelvének „fiatalítása”  Új technikai eszközök bevonása (okostelefon, közösségi oldalak)

19 Demokrácia játék  2012 – 1. demokrácia játék az Országgyűlésben  Cél: Az országgyűlési képviselők munkájának megismerése  vitakultúra kialakítása  Hasonló példa: Mini-Ting gyermekparlament (Norvégia)

20


Letölteni ppt "Készítette: Paár Ádám történész- politológus, elemző, (Méltányosság Politikaelemző Központ) A december 9-i konferencia előadásának kibővített prezentációja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések