Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok minősítési rendszere Hány lépésben és mikor léphetünk?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok minősítési rendszere Hány lépésben és mikor léphetünk?"— Előadás másolata:

1 A pedagógusok minősítési rendszere Hány lépésben és mikor léphetünk?

2 Jogszabály • Nkt 64-65. §-a és a 97. §-a • 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 2-15. §-a 36-39. §-a és 1. melléklete szabályozza 2013.11. 28.Szolnok2

3 Előmeneteli rendszer • Az intézmény fenntartójától függetlenül kötelező a pedagógus számára • Gyakornok, Pedagógus I, Pedagógus II alkalmazási feltétel – kötelező az előmenetel 2013.11. 28.Szolnok3

4 Előmenetel fokozatai • Gyakornok – 2 – 4 év (4 év, ha nem felel meg a minősítő vizsgán – minimum 60 % eredmény, kötelező minősítő vizsga, az állam finanszírozza az elsőt) • Pedagógus I - 6-9 év (kötelező minősítés, mindenki maga dönt, hogy az időtartamon belül mikor jelentkezik, kötelező az eljárás – minimum 75 %-os eredmény ) • Pedagógus II – minimum 6 év, innen a továbblépés nem kötelező, 2 felé ágazik 2013.11. 28.Szolnok4

5 Előmenetel - nem kötelező • Mesterpedagógus - minimum 14 év gyakorlat, szakvizsga, sikeres 2. minősítés, önköltséges (minimálbér 70 %-a) • Kutatótanár - Phd, minimum 14 év gyakorlat, sikeres 2. minősítés,, önköltséges (minimálbér 70 %-a) 2013.11. 28.Szolnok5

6 Szakmai gyakorlat • Pedagógus munkakör • Pedagógiai szakértői, pedagógiai előadói munkakör munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony • Pedagógus munkakör – óraadói polgári jogviszony • az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszony • Pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenység • A miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben • (fizetés nélküli szabadság 30 napot meghaladó része, 25%-os szabály) 2013.11. 28.Szolnok6

7 Határidők • A minősítési eljárásra jelentkezés minden évben március 31. – elektronikus felület • Az OH dönt a jelentkezések elfogadásáról - április 30. • A munkáltató közöl a jelentkezővel - május 31. • Eljárás – következő tanév 2013.11. 28.Szolnok7

8 Minősítő vizsgabizottság • Elnök Kormányhivatal delegálja – Mesterfokozat, Szakértői névjegyzék, felkészítés • pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója (gyakorlóiskola, gyakorlóóvoda, gyakorló-kollégium, legalább Pedagógus II. fokozat, felkészítés • a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője, vagy az általa megbízott pedagógus- szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, ill. vezetői megbízással rendelkező alkalmazott. 2013.11. 28.Szolnok8

9 Minősítő eljárás bizottsága • Elnök Kormányhivatal delegálja – Mesterfokozat, Szakértői névjegyzék, felkészítés • a kormányhivatal által delegált köznevelési szakértő; • a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus- szakvizsgával rendelkező alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője • Kutatótanári fokozatba való minősítés esetén a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja a 4. bizottsági tag. 2013.11. 28.Szolnok9

10 Eljárási szabály • Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. • •A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgya tanítására jogosító szakképzettségével. 2013.11. 28.Szolnok10

11 Értékelés alapja a 8 kompetencia • Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás • Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók • A tanulás támogatása • A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 2013.11. 28.Szolnok11

12 Az értékelés alapja 8 kompetencia • A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység • Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése • Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás • Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 2013.11. 28.Szolnok12

13 Minősítő vizsga/eljárás részei • Óra, foglalkozás látogatása, elemzése – Gyakornoki idő utáni vizsgán 2 – Pedagógus I utáni eljárásban 2 – Pedagógus II utáni eljárásban 2 2013.11. 28.Szolnok13

14 Minősítő vizsga/eljárás részei • Portfólió áttekintése, értékelése – Portfólió feltöltés a jelentkezés után – Portfólió védés • Országos szakmai ellenőrzés során tapasztaltak értékelése • Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításainak értékelés 2013.11. 28.Szolnok14

15 Átmenet - nem kell minősíteni • aki a 2013. szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. • A rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletnek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben ezek alapján a gyakornok „megfelelt” minősítést kap, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 2013.11. 28.Szolnok15

16 Átmeneti szabályok • 326/2013. 36. § (2-4) • Legalább 8 év meglévő szakmai gyakorlat 2013. 09. 01-én - kezdeményezhető 2014-ben a minősítés Pedagógus II fokozatba • Legalább 14 év szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga – 2014. április 30. – kérelmezhető a Pedagógus II fokozat (2015. január 1.) 2013.11. 28.Szolnok16

17 „Egyszerűsített” átlépés szabályai • 2014. április 30-ig feltölti a portfóliót, és megfelel, Pedagógus II fokozat 2015. január 1- 2018. december 31-ig • 2018. december 31-ig be kell jelentkezni minősítő eljárásra 2013.11. 28.Szolnok17

18 TÁMOP 3.1.5./12 lehetőségei • 326/2013. 36. § (5-6) • Próbaminősítő vizsga, minősítési eljárásban lehet részt venni (Mesterpedagógus fokozatra lesz lehetőség) (2015. január 1) • Feltétel: 15 év szakmai gyakorlat, szakvizsga, Országos Szakértői vagy Vizsgaelnöki Névjegyzéken szerepel • Vállalja: szaktanácsadói, szakértői képzés és feladatellátás 2013.11. 28.Szolnok18

19 • Köszönöm megtisztelő figyelmüket Szymczak Judit 2013.11. 28.Szolnok19


Letölteni ppt "A pedagógusok minősítési rendszere Hány lépésben és mikor léphetünk?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések