Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógusok minősítési rendszere Hány lépésben és mikor léphetünk?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógusok minősítési rendszere Hány lépésben és mikor léphetünk?"— Előadás másolata:

1 A pedagógusok minősítési rendszere Hány lépésben és mikor léphetünk?

2 Jogszabály • Nkt §-a és a 97. §-a • 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról §-a §-a és 1. melléklete szabályozza Szolnok2

3 Előmeneteli rendszer • Az intézmény fenntartójától függetlenül kötelező a pedagógus számára • Gyakornok, Pedagógus I, Pedagógus II alkalmazási feltétel – kötelező az előmenetel Szolnok3

4 Előmenetel fokozatai • Gyakornok – 2 – 4 év (4 év, ha nem felel meg a minősítő vizsgán – minimum 60 % eredmény, kötelező minősítő vizsga, az állam finanszírozza az elsőt) • Pedagógus I év (kötelező minősítés, mindenki maga dönt, hogy az időtartamon belül mikor jelentkezik, kötelező az eljárás – minimum 75 %-os eredmény ) • Pedagógus II – minimum 6 év, innen a továbblépés nem kötelező, 2 felé ágazik Szolnok4

5 Előmenetel - nem kötelező • Mesterpedagógus - minimum 14 év gyakorlat, szakvizsga, sikeres 2. minősítés, önköltséges (minimálbér 70 %-a) • Kutatótanár - Phd, minimum 14 év gyakorlat, sikeres 2. minősítés,, önköltséges (minimálbér 70 %-a) Szolnok5

6 Szakmai gyakorlat • Pedagógus munkakör • Pedagógiai szakértői, pedagógiai előadói munkakör munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony • Pedagógus munkakör – óraadói polgári jogviszony • az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszony • Pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenység • A miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben • (fizetés nélküli szabadság 30 napot meghaladó része, 25%-os szabály) Szolnok6

7 Határidők • A minősítési eljárásra jelentkezés minden évben március 31. – elektronikus felület • Az OH dönt a jelentkezések elfogadásáról - április 30. • A munkáltató közöl a jelentkezővel - május 31. • Eljárás – következő tanév Szolnok7

8 Minősítő vizsgabizottság • Elnök Kormányhivatal delegálja – Mesterfokozat, Szakértői névjegyzék, felkészítés • pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója (gyakorlóiskola, gyakorlóóvoda, gyakorló-kollégium, legalább Pedagógus II. fokozat, felkészítés • a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője, vagy az általa megbízott pedagógus- szakvizsgával rendelkező magasabb vezetői, ill. vezetői megbízással rendelkező alkalmazott Szolnok8

9 Minősítő eljárás bizottsága • Elnök Kormányhivatal delegálja – Mesterfokozat, Szakértői névjegyzék, felkészítés • a kormányhivatal által delegált köznevelési szakértő; • a pedagógust alkalmazó köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógus- szakvizsgával rendelkező alkalmazott, az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője • Kutatótanári fokozatba való minősítés esetén a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja a 4. bizottsági tag Szolnok9

10 Eljárási szabály • Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. • •A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgya tanítására jogosító szakképzettségével Szolnok10

11 Értékelés alapja a 8 kompetencia • Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás • Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók • A tanulás támogatása • A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség Szolnok11

12 Az értékelés alapja 8 kompetencia • A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység • Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése • Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás • Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Szolnok12

13 Minősítő vizsga/eljárás részei • Óra, foglalkozás látogatása, elemzése – Gyakornoki idő utáni vizsgán 2 – Pedagógus I utáni eljárásban 2 – Pedagógus II utáni eljárásban Szolnok13

14 Minősítő vizsga/eljárás részei • Portfólió áttekintése, értékelése – Portfólió feltöltés a jelentkezés után – Portfólió védés • Országos szakmai ellenőrzés során tapasztaltak értékelése • Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó megállapításainak értékelés Szolnok14

15 Átmenet - nem kell minősíteni • aki a szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. • A rendelet hatálybalépése előtt létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetében a Kjt. és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendeletnek a gyakornokra és a gyakornoki időre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy amennyiben ezek alapján a gyakornok „megfelelt” minősítést kap, őt a Pedagógus I. fokozatba kell besorolni Szolnok15

16 Átmeneti szabályok • 326/ § (2-4) • Legalább 8 év meglévő szakmai gyakorlat én - kezdeményezhető 2014-ben a minősítés Pedagógus II fokozatba • Legalább 14 év szakmai gyakorlat, pedagógus szakvizsga – április 30. – kérelmezhető a Pedagógus II fokozat (2015. január 1.) Szolnok16

17 „Egyszerűsített” átlépés szabályai • április 30-ig feltölti a portfóliót, és megfelel, Pedagógus II fokozat január december 31-ig • december 31-ig be kell jelentkezni minősítő eljárásra Szolnok17

18 TÁMOP /12 lehetőségei • 326/ § (5-6) • Próbaminősítő vizsga, minősítési eljárásban lehet részt venni (Mesterpedagógus fokozatra lesz lehetőség) (2015. január 1) • Feltétel: 15 év szakmai gyakorlat, szakvizsga, Országos Szakértői vagy Vizsgaelnöki Névjegyzéken szerepel • Vállalja: szaktanácsadói, szakértői képzés és feladatellátás Szolnok18

19 • Köszönöm megtisztelő figyelmüket Szymczak Judit Szolnok19


Letölteni ppt "A pedagógusok minősítési rendszere Hány lépésben és mikor léphetünk?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések