Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Kjt. módosított 40. §-a előírja a minősítés kötelező eseteit, lehetséges eredményeit. (10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Kjt. módosított 40. §-a előírja a minősítés kötelező eseteit, lehetséges eredményeit. (10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás."— Előadás másolata:

1

2 A Kjt. módosított 40. §-a előírja a minősítés kötelező eseteit, lehetséges eredményeit. (10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza. KÖZALKALMAZOTTI ALAPNYILVÁNTARTÁS -Iratkezelési szabályzat - adatvédelmi szabályzat KÖZALKALMA- ZOTTI ALAPNYILVÁN- TARTÁS

3 JAVITÓVIZSGA 11/1994 (VI.8.)MkM 21. § (8) Ha a tanuló a tanév végén - a tantárgyak számától függetlenül - elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet.

4 Közalkalmazotti alapnyilvántartás Kjt. 83/B. § (1) A munkáltató a közalkalmazottról az e törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti alapnyilvántartás). Az 5. számú mellékletben nem szereplő körben - törvény eltérő rendelkezésének hiányában adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem lehet.

5 KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 1992. évi LXIII. törvény 2005. évi XC. törvény 20.§ (8) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készíteniük. 3. § (3) Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget tesz. 2005. évi XC. törvény

6 KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 1992. évi LXIII. törvény 2005. évi XC. törvény Közoktatási törvény Kjt 3. § A Munka Törvénykönyve bevezető rendelkezései közül (Első rész) a közalkalmazotti jogviszony tekintetében a 3. § (6) bekezdése és a 13. § nem alkalmazható; a 3. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti. A közalkalmazott alapnyilvántartás 83/B. § (2) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

7 KÖZÉRDEKŰ ADAT KÖZLÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 1992. évi LXIII. törvény 2005. évi XC. törvény Közoktatási törvény Kjt 3. § A Munka Törvénykönyve bevezető rendelkezései közül (Első rész) a közalkalmazotti jogviszony tekintetében a 3. § (6) bekezdése és a 13. § nem alkalmazható; a 3. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közalkalmazott neve és beosztása közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti. A közalkalmazott alapnyilvántartás 83/B. § (2) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.

8 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony Kjt. 43. § (1) Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkavégzésre irányuló további jogviszonyban - részben vagy egészben - azonos időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthető. (2) A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető.

9 Kockázatértékelési szabályzat ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1/H. Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok, munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

10 Házirend (8) ……….. A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenést. A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére értékesíthető. A tankönyvkölcsönzéssel, a tankönyv-értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével, illetve elengedésével összefüggő kérdéseket az iskola házirendjében kell meghatározni. 2001. évi XXXVII. Törvény a tankönyvpiac rendjéről

11 Minőségirányítási intézkedési terv Közoktatási tv. 40. § (11) ………... A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, ……………………. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését, valamint a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia.

12 KONZULTÁCIÓ


Letölteni ppt "A Kjt. módosított 40. §-a előírja a minősítés kötelező eseteit, lehetséges eredményeit. (10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések