Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályáztatás, vezetői megbízás visszavonása Béresné dr. Dunai Gyöngyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályáztatás, vezetői megbízás visszavonása Béresné dr. Dunai Gyöngyi."— Előadás másolata:

1 Pályáztatás, vezetői megbízás visszavonása Béresné dr. Dunai Gyöngyi

2 Pályázati rendszer  2007. szeptember 1-től főszabály szerint  Kjt. 20/A. § (1) Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.  Kivétel: korm. rendelet állásfelajánlás – felajánlott állás elfogadása

3 Pályázati rendszer Kötelező pályázat kiírása  Pedagógus munkakör  Nevelő – oktató munkát közvetlenül segítő  Pedagógiai – szakmai szolgáltatások ellátására létesített ügyintéző – szakértő, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó, ügyintéző munkakör

4 Pályázati rendszer Nem kell pályázatot kiírni - Olyan személlyel kívánja az intézmény az állást betölteni, akit határozott időre legalább 10 hónapot foglalkoztatott - Helyi önkormányzat munkaerő - gazdálkodási rendszerében kerül sor a foglalkoztatásra

5 Pályázati rendszer Eljárási szabályok (2008. január 1-től) HOL?  Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán Cím: 1133 Budapest, Hegedűs Gy. u. 79-81. IV. em. Levélcím: 1055 Budapest, Alkotmány u. 25. Telefon: +36-1-443-2670 Telefax: +36-1-443-2672 E-mail: szemelyugyi-igazgatosag@kszk.gov.huszemelyugyi-igazgatosag@kszk.gov.hu info.kozigallas@kszk.gov.hu

6 Pályázati rendszer  Fenntartó internetes oldal  Fenntartó önkormányzat székhelye  Önkormányzati társulás esetén, társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén  Munkáltató székhelyén  Telephely szerinti településen – helyben szokásos módon  OKM hivatalos lapjában – Oktatási Közlöny

7 Pályázati rendszer Pályáztatás ütemezése  Kiírás megüresedést követő 30 napon belül  Benyújtás a közlönyben történő közléstől számított 30 nap  Elbírálás legalább 30 nap

8 Pályázati rendszer Pályázati felhívás  Munkavégzés helye  Munkakör  Munkába lépés kezdő napja  Határozott idő esetén a kezdés – megszűnés ideje  Kinevezés feltételei  Kinevezéshez kapcsolódó juttatások  Pályázat benyújtásának határideje, helye, formája  Tartalmi követelmények  Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások  Pályázat elbírálásának határideje

9 Pályázati rendszer Elbírálás lehetséges lépései  Nem megfelelt (formai hibás, feltételeknek nem felel meg) - visszaküldeni  Személyes meghallgatás  Döntést hozók  Írásban tájékoztatás a döntésről  Sikertelenség esetén személyes dokumentumok visszaküldése

10 Pályázati rendszer – vezető kiválasztása Főszabály – nyilvános pályázat Kivétel:  Az intézmény vezető magasabb vezetői megbízása a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító életkor elérését megelőző két évben jár le  Magasabb vezetői beosztás ellátására kiírt pályázat eredménytelenül zárult  Megbízás megszűnik a megbízás lejárta előtt  Új közoktatási intézmény

11 Pályázati rendszer – vezető kiválasztása Speciális eljárási szabályok • Jegyző, főjegyző • Érvényességi feltétel – Oktatási Közlöny • Benyújtási határidő – 30 nap (de lehet hosszabb is) • Szakértői értékelés lehetősége • Véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése – iskolaszék, szülői szervezet, Dök, alkalmazotti közösség (alkalmazotti közösségnek történő átadás napját követő első munkanaptól számított legalább 30 nap) • Egyetértési jog – kisebbségi önkormányzat, ha etnikai nevelés folyik az intézményben

12 Pályázati rendszer – vezető kiválasztása • Véleményezési határidő lejárta után 30/60 napon belül dönteni kell • Pályázat, vélemény – közérdekből nyilvános adat • Közoktatási intézmény honlapján vagy helyben szokásos módon közzé kell tenni

13 Pályázati rendszer – vezető kiválasztása Kiválasztás feltétele  Végzettség, szakképzettség  Legalább 5 év szakmai gyakorlat  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, pedagógus - munkakörben  2010-től szakvizsga (2002 – től azonos feltételek esetén előnyben részesítés)

14 Vezetői megbízás visszavonása Munkáltató egyoldalú nyilatkozata Írásbeliség Közalkalmazott kézhezvételtől számított 3 napon belül kérhet írásban indoklást Munkáltatónak 3 napon belül eleget kell tenni A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) - véleménynyilvánításra jogosultak véleménye Kinevezés szerinti munkakörben tovább foglalkoztatás Felmentés

15 Vezetői megbízás visszavonása Jogorvoslat • Tájékoztatás • MK. 95. számú állásfoglalás • Intézkedés okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania

16 Vezetői megbízás visszavonása Jogkövetkezmény  Jogellenes kérheti tovább foglalkoztatás vezetőként, elmaradt vezetői pótlék nem kéri vezetői pótlék, határozott idő leteltéig számított összege

17 Vezetői megbízás visszavonása Jogkövetkezmény A bíróság mellőzi a visszahelyezést, ha a jogvita elbírálásáig a megbízás megszűnt, jár a vezetői pótlék határozott idő leteltéig számított összege A közalkalmazott kárának megtérítése


Letölteni ppt "Pályáztatás, vezetői megbízás visszavonása Béresné dr. Dunai Gyöngyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések