Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről."— Előadás másolata:

1 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről A kisebbségi önkormányzatok feladatarányos, differenciált támogatása

2 Előzmények Egységes központi támogatás Változó helyi lehetőségek Elégedetlenség a jól teljesítők körében

3 Felhatalmazást adó rendelkezés: A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. § (5) bekezdésének b) pontja A rendelet megalkotásának célja: Az állami támogatási rendszert megújítani, a szabályozást egy igazságosabb, feladatközpontú irányba elmozdítani. Ehhez megfelelő költségvetési források biztosítása szükséges

4 További célok Motiváció A kisebbségi közügyek ellátása Érdekérvényesítés helyi, kistérségi és regionális szinten Az alapműködés biztosítása Kiemelt támogatás a jól teljesítőknek

5 Újdonságok Országos szinten megvalósult a differenciált rendszer, de helyi szinten az önkormányzatok egységesen azonos mértékű támogatásban részesülnek. A differenciálás azonban csak akkor valósulhat meg, ha a támogatás mértéke olyan mértékben megnövekszik, hogy az alapműködés továbbra is biztosított, ezért jövőre a következőképpen alakul: Területi kisebbségi önkormányzat esetén: 1 000 000 Ft. Települési kisebbségi önkormányzat esetén: 740 000 Ft. A felosztási arány: 75 % működésre - 25 % feladatellátásra

6 Támogatási rendszer feladatarányos támogatás: a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú, illetve kiegészítő támogatása; általános működési támogatás: a települési és a területi kisebbségi önkormányzatokat a megalakulásukat követő hónap 1-jétől a rendelet szerint megillető, az önkormányzati működéssel közvetlenül összefüggő – a Nek.tv. 27. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeken kívüli – feltételek biztosítására, az ellátott tevékenységhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgáló támogatás. (Ilyen költségek különösen a rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, a költségtérítés, tiszteletdíj); feladatalapú támogatás: a települési és a területi kisebbségi önkormányzatoknak – ellátott feladataik arányában – a rendelet szerint nyújtható támogatás; kiegészítő támogatás: a tárgyévben fel nem használt és visszautalt támogatásokból a rendeletben meghatározott módon képződő és megállapított támogatás.

7 Újdonságok Növekvő támogatás Az általános működési támogatás alanyi jogon jár Feladatalapú támogatáshoz igénylést kell előterjeszteni A feladatalapú igénylések elbírálása – Kisebbségi Költségvetési Bizottság

8 Kérelem A feladatalapú működési támogatás igénylés útján nyerhető el. A szempontrendszer főbb elemei: a kisebbségi közügyekhez kapcsolódó feladat-ellátás (érdekképviselettel, érdekérvényesítéssel összefüggő kezdeményezések, kisebbségi nyelv használatának elősegítése, regionális, kistérségi együttműködési formák létrehozására irányuló kezdeményezések); a kulturális és közművelődési tevékenységhez, hagyományápoláshoz kötődő feladat-ellátás; a kisebbséghez tartozók nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok ellátása; a kisebbségi léttel összefüggő egyéb feladatok ellátása (esélyegyenlőséggel összefüggő kezdeményezések).

9 Eljárási szabályok A támogatási kérelmet igénylés formájában kell benyújtani a Miniszterelnöki Hivatalhoz címzetten a Magyar Államkincstár illetékes regionális igazgatóságához A kérelmekről öt tagból álló Kisebbségi Költségvetési Bizottság dönt Tagjai: MeH (2 fő), OKM, ÖTM, PM kijelölt köztisztviselői (tanácskozási joggal meg kell hívni a kisebbség országos önkormányzatának közgyűlése által kijelölt 1-1 országos kisebbségi önkormányzati képviselő) A támogatás folyósításáról az ÖTM útján a MeH intézkedik. A jogosulatlanul igénybevett támogatást visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli.

10 Eljárási szabályok Általános működési támogatás folyósítása két alkalommal: február 15-ig augusztus 15-ig Feladatalapú támogatás folyósítása két alkalommal: május 15-ig augusztus 15-ig

11 Fontos dátumok Igénylési nyomtatvány beküldése a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságára: → december 1-ig bizottsági döntés: → április 15-ig

12 2008. évre vonatkozó speciális dátumok Igénylése beküldése két eredeti példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságára → február 1-ig Amennyiben nincs szükség hiánypótlásra: a bizottság döntése → április 15-ig első részlet utalása → május 15.

13 Információ Magyar Közlöny 2007. évi 183. szám Helyi önkormányzatok hirdetményei Önkormányzati közlöny MeH NEKF honlap: www.nek.gov.huwww.nek.gov.hu Ingyenesen hívható telefonszám: 189 (2008. január 15 - február 29. között) Kisebbségi sajtó Közigazgatási Hivatalok


Letölteni ppt "375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszeréről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések