Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Államkincstár ügykörei: családtámogatás, fogyatékosügy Tanári kézikönyv - diasor A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Államkincstár ügykörei: családtámogatás, fogyatékosügy Tanári kézikönyv - diasor A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt."— Előadás másolata:

1 Magyar Államkincstár ügykörei: családtámogatás, fogyatékosügy Tanári kézikönyv - diasor A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt projekt Szerző: Kovács Ibolya

2 Kincstári igazgatás A központi költségvetésből fizetett ellátások folyósítását a Magyar Államkincstár (MÁK) végzi. A kincstár feladata, hogy a gyermekeket nevelő családok, fogyatékossággal élő személyek támogatási ügyeiben eljárjon, az ellátásra vonatkozó jogosultságot megállapítsa, az ellátást a központi költségvetésből folyósítsa. A Kincstár hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a területi szervek (megyei igazgatóságok), másodfokon a központi szerv rendelkezik hatáskörrel.

3 Családtámogatások rendszere (1) Az állam havi rendszerességgel hozzájárul a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez (családi pótlék), amely lehet: -nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár, -iskoláztatási támogatás a tankötelessé válás évének november 1-jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint a tankötelezettség megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 23. életévét betölti Saját jogán is kérelmezheti az ügyfél a nevelési ellátást, ha 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt.

4 Családtámogatások rendszere (2) Gyermekgondozási segély megállapítása iránti kérelem: kérelmezhetik, és arra jogosultságot szereznek leggyakrabban a szülők (de lehet nagyszülő, örökbefogadó szülő is), meghatározott életkorú (0-3 éves), saját háztartásban nevelt gyermekük után (nem alanyi jogon jár, kérelmet kell előterjeszteni). MÁK elnöke méltányossági jogkörben is eljárhat. Anyasági támogatás kérelmezése: jogosult a szülést követően az a nő, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer – terhes gondozáson vett részt Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem: az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.

5 Fogyatékossági támogatások Az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy jogosult támogatásra, aki az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású, illetve hontalanként elismert. A súlyos fogyatékosság a törvény szerint részletesen meghatározott (látás, hallás, mozgásszervi, értelmi fogyatékos, autista, kromoszóma-rendellenesség miatt, állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető). Az állapot megállapítását a rehabilitációs szakigazgatási szerv (orvos-szakértői vizsgálattal) végzi.

6 Egyéb ellátások Megváltozott munkaképességű munkavállalók kereset- kiegészítése: jogosult a legalább 29%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett bányász dolgozó, ha földalatti bányamunkára való alkalmatlanság miatt más munkakörbe, munkahelyre helyezik át. Nagycsaládosokat megillető energiaár-támogatások: kedvezményes áron a földgáz vételezésére jogosult, akik legalább három gyermek után részesül családi pótlékban és a szolgáltatónál szolgáltatási szerződéssel rendelkezik.

7 A kormányablakok hatáskörét érintő kincstári ügytípusok A kormányablakok ügyintézői az ellátás megállapítása iránti kérelem és hozzá tartozó mellékleteket, az ügyfél nyilatkozatait, bejelentéseit befogadják és továbbítják a lakóhely szerint illetékes kincstári igazgatóság felé. - Családtámogatások - Fogyatékossági támogatások: - Megváltozott munkaképességű munkavállalók kereset- kiegészítése - Nagycsaládosokat megillető energiaár-támogatások

8 Élethelyzetek Egy édesapa segítséget kér 2 hete született gyermeke ügyében, mivel nem ismeri a gyermek gondozásával összefüggő ellátások igénylésével kapcsolatos jogszabályokat. Igényelhet: -anyasági támogatást, erre jogosult az édesanya -nevelési ellátást -gyermekgondozási segélyre vonatkozó kérelmet adhat be A gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Ha több családtámogatási ellátás megállapítása iránt egyidejűleg nyújt be kérelmet, akkor a kérelem elbírálásához szükséges adatokat csak egy alkalommal kell feltüntetnie.

9 Összefoglaló A családnak nyújtott ellátások az állam részéről biztosított olyan támogatások, amelyek jövedelmi helyzettől függetlenül a gyermeket nevelő szülőt illetik meg. A többgyermekes, a gyermeket egyedül nevelő, a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetén a családtámogatási rendszer egyes elemei differenciáltak. Az állam a súlyosan fogyatékos személyek fogyatékossági támogatást nyújt jövedelmétől függetlenül. A központi költségvetésből fizetett ellátások megállapítását, folyósítását a Magyar Államkincstár végzi, a kérelmező lakóhelye szerint illetékes területi igazgatóság. A családtámogatások rendszere több ellátást tartalmaz, a gyermekgondozási támogatást a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti.


Letölteni ppt "Magyar Államkincstár ügykörei: családtámogatás, fogyatékosügy Tanári kézikönyv - diasor A „Kormányablak ügyintézők képzése” ÁROP-2.2.20. számú kiemelt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések