Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A komplex felülvizsgálatok és a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját megvalósító intézményrendszer működésének tapasztalatai,  a megváltozott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A komplex felülvizsgálatok és a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját megvalósító intézményrendszer működésének tapasztalatai,  a megváltozott."— Előadás másolata:

1 A komplex felülvizsgálatok és a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját megvalósító intézményrendszer működésének tapasztalatai,  a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációjának  irányai, kilátásai. Előadó: Tatosné Takács Andrea főigazgató-helyettes Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

2 Jogszabályi környezet
2011. évi CXCI. tv. (Mmtv.) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításairól 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

3 Jogszabályi környezet
95/2012. (V.15.) Korm. Rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjáról, valamint megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról 38/2012. (XI.16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási, szolgáltatási díj szabályairól

4 I. Átalakult intézményrendszer
2012. január 1 – június 30 (327/2011. (XII.29.) Korm.r.1.§.) Nyugdíjbiztosítási szakigazgatási szerv az ellátórendszer átalakításával érintett személyek kiértesítése, az állapot felülvizsgálata, új ellátások iránti kérelmek befogadása, továbbítása az NRSZH-hoz. Rehabilitációs kártyával kapcsolatos eljárás megindítása. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyugdíjbiztosítási szakigazgatás szerv által továbbított felülvizsgálati kérelmek befogadása, ütemezése, a komplex minősítés elvégzése, valamint az érintett és a nyugdíjbiztosítási szakigazgatási szerv értesítése. Munkaügyi központ a foglalkozási rehabilitáció színtere (rehabilitációs szolgáltatások nyújtása). Akiket a felülvizsgálat során nem minősítenek megváltozott munkaképességűnek vagy nem lesz jogosult ellátásra, azok álláskeresőként ügyfelekké válhatnak. 2012. július 1-től 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat alapján rehabilitációs szakigazgatási szerv.

5 A rehabilitációs szakigazgatási szerv létrehozásának előnyei
A speciális ügyfélkör kezelése egy erre szakosodott, viszonylag önálló szervezet-rendszer keretében valósul meg. Az eredményességért való felelősség egyértelműen meghatározható. A folyamat szakmai irányítása és a felmerülő problémák kezelése egy szervezeten (NRSZH) belül és nem áttételeken keresztül történik. A személyre szabott ügyfélkezelés és az egyes ügyfelekért való felelősség felerősödik. Az ügyfél munkába helyezésének és a foglalkozási rehabilitáció támogatásának eszközrendszere és feladata egységes szervezeti keretek között valósul meg.

6 A rehabilitációs szakigazgatási szerv eljárása
Valamennyi ellátás iránti igényt elektronikus úton, vagy írásban az igénylő lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervnél kell előterjeszteni. A rehabilitációs szakigazgatási szerv I. fokon komplex minősítést végez, és megállapítja: az egészségi állapot százalékos mértékét, a rehabilitálhatóságot, a rehabilitáció lehetséges irányát, a rehabilitációs szükségleteket, és a rehabilitációhoz szükséges időtartamot. A fentiek alapján a rehabilitációs szakigazgatási szerv I. fokon határozatot hoz. II. fokon mind a komplex minősítést, mind a határozathozatalt illetően az NRSZH jár el.

7 RSZSZ létszámok megyei bontásban

8 A rehabilitációs szakigazgatási szerv ügyfelei
Rehabilitációs ellátásban részesülő: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 2-4. §-a alapján ellátásban részesülő. Rehabilitációs járadékban részesülő: a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ellátásban részesülő. Az ügyfélkörbe tartozhatnak azok a személyek is: akiknek egészségi állapota 51-60% közötti, foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B 1), akiknek egészségi állapota 31-50% közötti, tartós foglakoztatási rehabilitációt igényel (C1), de nem rendelkeznek az ellátás megállapításához szükséges egyéb jogszabályi feltétellel és vállalják az együttműködést, valamint a rokkantsági ellátásban részesülők közül azon személyek, akik vállalják az együttműködést.

9 II. Az átalakult komplex minősítés rendszere
új ellátás megállapításához, korábbi ellátás felülvizsgálatához kapcsolódóan, az ügyfél kérelmére.

10 Komplex minősítés Az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú megítélése tekintetében a minősítést kizárólag az orvosszakértő, a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú megítélése tekintetében a minősítést – ideértve az egyes körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt – kizárólag a foglalkozási rehabilitációs szakértő, a rehabilitálhatóság szociális szempontú megítélése tekintetében a minősítést – ideértve az egyes körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt – kizárólag a szociális szakértő véleménye alapján kell elkészíteni.

11 Új minősítési kategóriák
A: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot) B1: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (51-60% közötti egészségi állapot). B2. egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (51-60% közötti egészségi állapot) C1: tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (31-50% közötti egészségi állapot). C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (31-50% közötti egészségi állapot) D: csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló (1-30% közötti egészségi állapot). E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes (1-30% közötti egészségi állapot).

12 Egyéb jogcímű vizsgálatok
Kimutatás a szakértői bizottságok vizsgálataiból I. fokú eljárás – Kimutatás a szakértői bizottságok által végzett vizsgálatokról I. fokú eljárás Megye KOMPLEX minősítés eredményei (minősítési kategória és egészségi állapot %-os mértéke) Egyéb jogcímű vizsgálatok Összes vizsgálat "Új igény" "Felül-vizsgálat" B1 B2 C1 C2 D E szakhatósági szakértői 60% < 51-60% 31-50% 1-30% Budapest 3 829 1 085 460 269 843 298 1 855 1 108 81 1 975 4 435 11 324 Baranya megye 1 064 770 183 451 210 215 465 274 36 2 277 3 060 7 171 Bács-Kiskun megye 1 105 4 072 331 712 773 454 1 994 819 94 1 962 2 929 10 068 Békés 817 3 983 445 667 679 467 1 536 942 64 1 692 3 367 9 859 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 1 356 1 427 435 364 496 289 695 472 32 2 553 3 308 8 644 Csongrád 867 2 715 214 602 455 373 1 231 624 83 1 658 1 670 6 910 Fejér megye 1 015 376 154 139 101 528 236 19 1 149 1 811 4 351 Győr-Moson-Sopron megye 822 1 179 177 380 59 550 457 327 51 1 432 1 673 5 106 Hajdú-Bihar megye 784 398 264 237 147 106 161 31 2 332 4 045 7 559 Heves megye 678 1 236 395 311 173 518 325 9 972 1 889 4 775 Jász-Nagykun-Szolnok megye 1 368 577 396 313 150 255 354 405 72 1 890 1 677 5 512 Komárom-Esztergom megye 1 351 651 421 231 159 343 307 69 776 962 3 740 Nógrád megye 424 1 217 193 347 229 131 444 260 37 811 899 3 351 Pest megye 3 476 1 171 634 268 828 261 1 728 858 70 1 396 2 913 8 956 Somogy megye 1 097 194 189 218 430 310 40 1 023 1 296 3 759 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 539 423 531 603 409 685 464 33 1 466 1 227 5 655 Tolna megye 608 801 60 182 158 148 479 329 53 909 1 111 3 429 Vas megye 582 1 024 286 228 163 113 461 324 551 677 2 834 Veszprém megye 756 141 92 124 100 119 271 170 21 786 999 2 682 Zala megye 713 1 223 246 117 267 881 30 732 1 302 3 970 Országos összesen 25 251 24 812 5 794 7 109 6 633 4 934 15 591 9 046 956 28 342 41 250 50 063 12% 14% 13% 10% 31% 18% 2%

13 Egyéb jogcímű vizsgálatok
Kimutatás a szakértői bizottságok vizsgálataiból II. fokú eljárás – Kimutatás az NRSZH szakértői bizottságainak vizsgálataiból II. fok Megye A KOMPLEX minősítés eredményei (minősítési kategória és egészségi állapot %-os mértéke) Egyéb jogcímű vizsgálatok Összes vizsgálat "Új igény" "Felül-vizsgálat" B1 B2 C1 C2 D E szakhatósági szakértői 60% < 51-60 % 31-50 % 1-30 % Budapest 314 80 67 68 98 23 117 13 8 142 25 561 Baranya megye 198 252 66 137 84 88 1 150 29 629 Bács-Kiskun megye 76 60 19 36 40 31 2 75 69 280 Békés 103 257 45 70 122 4 105 14 151 24 535 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 187 164 144 53 15 56 12 94 533 Csongrád 138 201 47 120 18 83 30 452 Fejér megye 54 41 44 42 17 50 362 Győr-Moson-Sopron megye 203 227 135 95 58 49 82 9 109 570 Hajdú-Bihar megye 312 77 136 6 3 253 686 Heves megye 52 32 34 5 11 221 Jász-Nagykun-Szolnok megye 123 7 33 110 398 Komárom-Esztergom megye 131 48 107 28 337 Nógrád megye 20 10 101 Pest-megye 823 439 276 305 61 288 46 269 1 598 Somogy megye 51 182 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 264 106 57 16 507 Tolna megye 43 156 Vas megye 90 73 21 27 230 Veszprém megye Zala megye 71 Országos összesen 3 503 2 280 1 445 1 178 1 281 1 260 188 2 108 668 8 559 5 783 25% 20% 22% 7% 3% 1%

14 „ÚJ igénybejelentésen” alapuló komplex minősítések eredményei 2009-2013. évben

15 Soros, időszakos felülvizsgálatok eredményei 2009-2013. évben

16 A rehabilitációs szolgáltatások
A rehabilitációs szolgáltatások keretében biztosítani kell a megváltozott munkaképességű személy: megfelelő munkahelyen történő munkavégzésre való felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokat és megfelelő munkahelyen történő elhelyezkedése érdekében a rehabilitációs célú munkaközvetítést.

17 A szolgáltatások nyújtása és finanszírozása
A szolgáltatás nyújtói: Az RSZSZ megfelelő szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársai „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című TÁMOP /1 projekt humánszolgáltatói Helyi civil szervezetek, szolgáltatást nyújtók Finanszírozás: TÁMOP /1 projekt (11.7 Mrd Ft)

18 RSZSZ-hez beérkezett munkaerőigények 2013
RSZSZ-hez beérkezett munkaerőigények január-július időszakban, országosan Munkaerőigények száma Alkalmazni kívánt létszám RSZSZ által közvetítettek létszáma Sikeres közvetítések létszáma Támogatás nélkül sikeresen elhelyezkedettek létszáma 3 641 fő 5 553 fő 464 fő

19 III. TÁMOP 1.1.1-12 kiemelt projekt
A projekt teljes forrása: Forint Projektidőszak: 2012. november 1. 2015. június 30. Fő kedvezményezett, megvalósító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Célcsoport: rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek rehabilitációs járadékban részesülő ügyfelek

20 TÁMOP indikátorok Előkészítő szakaszba bevont ügyfelek: fő Programba bevont személyek száma: fő Programot sikeresen befejezők száma: fő A programmegvalósítás időszakában legalább 3 hónapig foglalkoztatott ügyfelek száma: fő A támogatott képzést sikeresen befejezettek száma: fő

21 TÁMOP 1.1.1-12 programelemek Humánszolgáltatások Bérköltség-támogatás
bér és járulékai 100%-a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat Képzési támogatás képzés költségének 100%-a képzési-alkalmassági vizsgálat Utazási költségek szolgáltatáshoz munkába járáshoz képzéshez

22 IV. Átalakult akkreditációs rendszer
Egy szintű akkreditáció: rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány időbeli hatály nélkül! Egységes követelményrendszer Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy arányuk a 25%-ot eléri Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér (tanácsadó, mentor, segítő) Ellenőrzések hangsúlyossága Tervezett eseti, rendkívüli, komplex ellenőrzések Ellenőrzések szankciói Negatív értékelőpontok Tanúsítvány részleges vagy teljes visszavonása

23 V. Átalakult támogatási rendszer
Bér- és költségtámogatás Pályázati úton nyújtott Akkreditált foglalkoztatók részére 2013. január 1-től Rehabilitációs kártya Minden arra jogosult után igénybe vehető a pályázattól függetlenül. A pályázaton nyertes munkáltatók is igénybe vehetik a támogatás mellett azon munkavállalóikra, akik erre jogosultak.

24 Átalakult támogatási rendszer
Bér- és költségtámogatás Tranzit foglalkoztatás Nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésre felkészítés Munkapróba Degresszív támogatás (2015-től) Tartós foglalkoztatás (2013. június 30-tól kibővült kör) Képességek megőrzése, fejlesztése védett körülmények között

25 Pályázati eredmények (2013. évre)
Regisztrált pályázó 408 db Benyújtott pályázat 346 db Nyertes pályázat 334 db, főre Szerződést kötött munkáltatók száma: 324 db, főre Tartós foglalkoztatásra fő Tranzit foglalkoztatásra fő

26 Támogatásban részesülő akkreditált munkáltatók megyei eloszlása 2013
42 8 31 9 23 48 12 23 21 9 59 13 10 28 8 19 13 12 15 33 Összesen: 324

27 2013-ban támogatott tranzit és tartós foglalkoztatottak megyei eloszlása
2248 475 4058 466 765 2628 1546 2585 1854 1341 2686 734 414 1390 568 1179 574 1124 1527 2248 Összesen: fő

28 Támogatható költségek
a) a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség, b) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei Az egy főre jutó támogatás 2013-ban Ft

29 Egyéb fontos információk
A szerződés szerinti létszámot éves szinten kell teljesíteni. Új létszám felvétele a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerven keresztül Bejelentési kötelezettség: napi munkaidő, munkakör változása, telephelyek közötti létszámmozgás. Az NRSZH jóváhagyása, szerződésmódosítás szükséges! A napi munkaidőnek a 4 órát el kell érnie. (2014. évtől 5 óra!)

30 A támogatás folyósítása, ellenőrzése
A támogatás pénzügyi ellenőrzését a Magyar Államkincstár, szakmai ellenőrzését az NRSZH látja el. Folyósítás minden hónap 8. napjáig történik meg. Első alkalommal egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ed része. Ezt követően az előző havi elszámolással (minden hónap 20-a) módosított összeg.

31 Pályázatok Bér- és költségtámogatás elkövetkező évre vonatkozó pályázata (minden év szeptember 30-ig) Meghívásos pályázat a bér- és költségtámogatás vonatkozásában (forrás függvényében) Munkahelyek rehabilitációs célú átalakítására kiírandó pályázat (forrás függvényében)

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A komplex felülvizsgálatok és a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját megvalósító intézményrendszer működésének tapasztalatai,  a megváltozott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések