Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A komplex felülvizsgálatok és a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját megvalósító intézményrendszer működésének tapasztalatai, a megváltozott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A komplex felülvizsgálatok és a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját megvalósító intézményrendszer működésének tapasztalatai, a megváltozott."— Előadás másolata:

1 A komplex felülvizsgálatok és a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját megvalósító intézményrendszer működésének tapasztalatai, a megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációjának irányai, kilátásai. Előadó: Tatosné Takács Andrea főigazgató-helyettes Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

2 Jogszabályi környezet  évi CXCI. tv. (Mmtv.) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításairól  7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról  8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről  327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról

3 Jogszabályi környezet  95/2012. (V.15.) Korm. Rendelet a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről  327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjáról, valamint megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról  38/2012. (XI.16.) EMMI rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási, szolgáltatási díj szabályairól

4 I. Átalakult intézményrendszer január 1 – június 30 (327/2011. (XII.29.) Korm.r.1.§.)  Nyugdíjbiztosítási szakigazgatási szerv az ellátórendszer átalakításával érintett személyek kiértesítése, az állapot felülvizsgálata, új ellátások iránti kérelmek befogadása, továbbítása az NRSZH-hoz. Rehabilitációs kártyával kapcsolatos eljárás megindítása.  Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyugdíjbiztosítási szakigazgatás szerv által továbbított felülvizsgálati kérelmek befogadása, ütemezése, a komplex minősítés elvégzése, valamint az érintett és a nyugdíjbiztosítási szakigazgatási szerv értesítése.  Munkaügyi központ a foglalkozási rehabilitáció színtere (rehabilitációs szolgáltatások nyújtása). Akiket a felülvizsgálat során nem minősítenek megváltozott munkaképességűnek vagy nem lesz jogosult ellátásra, azok álláskeresőként ügyfelekké válhatnak július 1-től 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozat alapján rehabilitációs szakigazgatási szerv.

5 A rehabilitációs szakigazgatási szerv létrehozásának előnyei  A speciális ügyfélkör kezelése egy erre szakosodott, viszonylag önálló szervezet-rendszer keretében valósul meg.  Az eredményességért való felelősség egyértelműen meghatározható.  A folyamat szakmai irányítása és a felmerülő problémák kezelése egy szervezeten (NRSZH) belül és nem áttételeken keresztül történik.  A személyre szabott ügyfélkezelés és az egyes ügyfelekért való felelősség felerősödik.  Az ügyfél munkába helyezésének és a foglalkozási rehabilitáció támogatásának eszközrendszere és feladata egységes szervezeti keretek között valósul meg.

6 A rehabilitációs szakigazgatási szerv eljárása  Valamennyi ellátás iránti igényt elektronikus úton, vagy írásban az igénylő lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szervnél kell előterjeszteni.  A rehabilitációs szakigazgatási szerv I. fokon komplex minősítést végez, és megállapítja:  az egészségi állapot százalékos mértékét,  a rehabilitálhatóságot, a rehabilitáció lehetséges irányát, a rehabilitációs szükségleteket, és a rehabilitációhoz szükséges időtartamot.  A fentiek alapján a rehabilitációs szakigazgatási szerv I. fokon határozatot hoz. II. fokon mind a komplex minősítést, mind a határozathozatalt illetően az NRSZH jár el.

7 RSZSZ létszámok megyei bontásban

8 A rehabilitációs szakigazgatási szerv ügyfelei  Rehabilitációs ellátásban részesülő: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló évi CXCI. törvény 2-4. §-a alapján ellátásban részesülő.  Rehabilitációs járadékban részesülő: a rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ellátásban részesülő. Az ügyfélkörbe tartozhatnak azok a személyek is:  akiknek egészségi állapota 51-60% közötti, foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B 1),  akiknek egészségi állapota 31-50% közötti, tartós foglakoztatási rehabilitációt igényel (C1), de nem rendelkeznek az ellátás megállapításához szükséges egyéb jogszabályi feltétellel és vállalják az együttműködést, valamint  a rokkantsági ellátásban részesülők közül azon személyek, akik vállalják az együttműködést.

9 II. Az átalakult komplex minősítés rendszere Komplex minősítés:  új ellátás megállapításához, korábbi ellátás felülvizsgálatához kapcsolódóan,  az ügyfél kérelmére.

10 Komplex minősítés  Az egészségi állapot, valamint az önellátási képesség orvosszakmai szempontú megítélése tekintetében a minősítést kizárólag az orvosszakértő,  a rehabilitálhatóság foglalkoztatási szempontú megítélése tekintetében a minősítést – ideértve az egyes körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt – kizárólag a foglalkozási rehabilitációs szakértő,  a rehabilitálhatóság szociális szempontú megítélése tekintetében a minősítést – ideértve az egyes körülményekhez tartozó pontérték megállapítását és azon körülmények fennállásának megállapítását, amelyek előfordulása esetén a rehabilitáció nem javasolt – kizárólag a szociális szakértő véleménye alapján kell elkészíteni.

11 Új minősítési kategóriák  A: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60% feletti egészségi állapot)  B1: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (51-60% közötti egészségi állapot).  B2. egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (51-60% közötti egészségi állapot)  C1: tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (31-50% közötti egészségi állapot).  C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (31-50% közötti egészségi állapot)  D: csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló (1-30% közötti egészségi állapot).  E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes (1-30% közötti egészségi állapot).

12 Kimutatás a szakértői bizottságok vizsgálataiból I. fokú eljárás – Kimutatás a szakértői bizottságok által végzett vizsgálatokról I. fokú eljárás Megye KOMPLEX minősítés eredményei (minősítési kategória és egészségi állapot %-os mértéke) Egyéb jogcímű vizsgálatok Összes vizsgálat "Új igény" "Felül- vizsgálat" B1B2C1C2DE szakhatósá gi szakértői 60% <51-60%31-50%1-30% Budapest Baranya megye Bács-Kiskun megye Békés Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csongrád Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye Országos összesen %14%13%10%31%18%2%

13 Kimutatás a szakértői bizottságok vizsgálataiból II. fokú eljárás – Kimutatás az NRSZH szakértői bizottságainak vizsgálataiból II. fok Megye A KOMPLEX minősítés eredményei (minősítési kategória és egészségi állapot %-os mértéke) Egyéb jogcímű vizsgálatok Összes vizsgálat "Új igény" "Felül- vizsgálat" B1B2C1C2DE szakhatósá gi szakértői 60% <51-60 %31-50 %1-30 % Budapest Baranya megye Bács-Kiskun megye Békés Borsod-Abaúj-Zemplén megye Csongrád Fejér megye Győr-Moson-Sopron megye Hajdú-Bihar megye Heves megye Jász-Nagykun-Szolnok megye Komárom-Esztergom megye Nógrád megye Pest-megye Somogy megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Tolna megye Vas megye Veszprém megye Zala megye Országos összesen %20%22%7%22%3%1%

14 „ ÚJ igénybejelentésen” alapuló komplex minősítések eredményei évben

15 Soros, időszakos felülvizsgálatok eredményei évben

16 A rehabilitációs szolgáltatások A rehabilitációs szolgáltatások keretében biztosítani kell a megváltozott munkaképességű személy:  megfelelő munkahelyen történő munkavégzésre való felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokat és  megfelelő munkahelyen történő elhelyezkedése érdekében a rehabilitációs célú munkaközvetítést.

17 A szolgáltatások nyújtása és finanszírozása A szolgáltatás nyújtói:  Az RSZSZ megfelelő szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársai  „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című TÁMOP /1 projekt humánszolgáltatói  Helyi civil szervezetek, szolgáltatást nyújtók Finanszírozás:  TÁMOP /1 projekt (11.7 Mrd Ft)

18 RSZSZ-hez beérkezett munkaerőigények január-július időszakban, országosan Munkaerőigények száma Alkalmazni kívánt létszám RSZSZ által közvetítettek létszáma Sikeres közvetítések létszáma Támogatás nélkül sikeresen elhelyezkedettek létszáma fő fő fő5 553 fő464 fő

19 III. TÁMOP kiemelt projekt A projekt teljes forrása: Forint Projektidőszak: november június 30. Fő kedvezményezett, megvalósító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Célcsoport: rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek rehabilitációs járadékban részesülő ügyfelek

20 TÁMOP indikátorok Előkészítő szakaszba bevont ügyfelek: fő Programba bevont személyek száma: fő Programot sikeresen befejezők száma: fő A programmegvalósítás időszakában  legalább 3 hónapig foglalkoztatott ügyfelek száma: fő A támogatott képzést sikeresen befejezettek száma: fő

21 TÁMOP programelemek Humánszolgáltatások Bérköltség-támogatás bér és járulékai 100%-a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat Képzési támogatás képzés költségének 100%-a képzési-alkalmassági vizsgálat Utazási költségek szolgáltatáshoz munkába járáshoz képzéshez

22 IV. Átalakult akkreditációs rendszer  Egy szintű akkreditáció: rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány időbeli hatály nélkül!  Egységes követelményrendszer  Nincs szervezeti, illetve működési forma megkötés  Létesítő okiratában a foglalkozási rehabilitáció megjelenik  A megváltozott munkaképességű munkavállalók létszáma a 30 főt, vagy arányuk a 25%-ot eléri  Megfelelő szakmai személyzeti, technikai háttér (tanácsadó, mentor, segítő)  Ellenőrzések hangsúlyossága  Tervezett eseti, rendkívüli, komplex ellenőrzések  Ellenőrzések szankciói  Negatív értékelőpontok  Tanúsítvány részleges vagy teljes visszavonása

23 V. Átalakult támogatási rendszer  Bér- és költségtámogatás  Pályázati úton nyújtott  Akkreditált foglalkoztatók részére  január 1-től  Rehabilitációs kártya  Minden arra jogosult után igénybe vehető a pályázattól függetlenül.  A pályázaton nyertes munkáltatók is igénybe vehetik a támogatás mellett azon munkavállalóikra, akik erre jogosultak.

24 Átalakult támogatási rendszer  Bér- és költségtámogatás  Tranzit foglalkoztatás  Nyílt munkaerőpiacra történő kivezetésre felkészítés  Munkapróba  Degresszív támogatás (2015-től)  Tartós foglalkoztatás (2013. június 30-tól kibővült kör)  Képességek megőrzése, fejlesztése védett körülmények között

25 Pályázati eredmények (2013. évre)  Regisztrált pályázó 408 db  Benyújtott pályázat 346 db  Nyertes pályázat 334 db, főre  Szerződést kötött munkáltatók száma: 324 db, főre  Tartós foglalkoztatásra fő Tranzit foglalkoztatásra fő

26 Támogatásban részesülő akkreditált munkáltatók megyei eloszlása 2013 Összesen:

27 2013-ban támogatott tranzit és tartós foglalkoztatottak megyei eloszlása Összesen: fő

28 Támogatható költségek  a) a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség,  b) a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei  Az egy főre jutó támogatás 2013-ban Ft

29 Egyéb fontos információk  A szerződés szerinti létszámot éves szinten kell teljesíteni.  Új létszám felvétele a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerven keresztül  Bejelentési kötelezettség: napi munkaidő, munkakör változása, telephelyek közötti létszámmozgás. Az NRSZH jóváhagyása, szerződésmódosítás szükséges!  A napi munkaidőnek a 4 órát el kell érnie. (2014. évtől 5 óra!)

30 A támogatás folyósítása, ellenőrzése  A támogatás pénzügyi ellenőrzését a Magyar Államkincstár, szakmai ellenőrzését az NRSZH látja el.  Folyósítás minden hónap 8. napjáig történik meg.  Első alkalommal egyéni támogatás éves keretösszegének 1/12-ed része.  Ezt követően az előző havi elszámolással (minden hónap 20-a) módosított összeg.

31 Pályázatok  Bér- és költségtámogatás elkövetkező évre vonatkozó pályázata (minden év szeptember 30-ig)  Meghívásos pályázat a bér- és költségtámogatás vonatkozásában (forrás függvényében)  Munkahelyek rehabilitációs célú átalakítására kiírandó pályázat (forrás függvényében)

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A komplex felülvizsgálatok és a fogyatékos emberek foglalkozási rehabilitációját megvalósító intézményrendszer működésének tapasztalatai, a megváltozott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések