Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Megváltozott munaképességűek ellátásai Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Megváltozott munaképességűek ellátásai Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények."— Előadás másolata:

1 Megváltozott munaképességűek ellátásai Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában)

2 Megváltozott munaképességűek ellátásai Visszatekintés 2011.12.31-ig élő egészségkárosodáson alapuló ellátások: -I., II. és III. csoportos rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíjak -rendszeres szociális és átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka -rehabilitációs járadék -mg-i szövetkezeti tag munkaképtelenségi járadéka -munkaképtelenség címén megállapított özvegyi járadék -Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított rendszeres rokkantsági segély. 2012.01.01-jétől a fenti ellátások nem állapíthatóak meg.

3 Megváltozott munaképességűek ellátásai Megváltozott munkaképességű: akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult, aki megváltozott munkaképességű, és a) a kérelem benyűjtását megelőző 5 éven belül legalább 3 éven át biztosított volt b) keresőtevékenységet nem végez sem Magyarországon sem külföldön c) rendszeres pénzellátásban (1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i) pont) nem részesül, kivéve pl. az ápolási díjat és a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat, hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásai. Kivétel: 3 év biztosítotti jogviszony hiányában is jár, ha az iskolai tanulmányok megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, 30 napnál hosszabb megszakítás nincs, vagy 2011.12.31-jén rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban, rendszeres szociális/átmeneti járadékban, vagy bányász dolgozók eg. károsodási járadékában részesült.

4 Megváltozott munaképességűek ellátásai A 3 év biztosítási időbe be kell számítani: -a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának idejét -a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális/átmeneti járadék, vagy bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka folyósításának idejét. Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás vagy rokkantsági ellátás. Rehabilitációs ellátásra jogosult a rehabilitálható megváltozott munkaképességű személy. (foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.). Rokkantsági ellátásra jogosult a megváltozott munkaképességű személy, ha - rehabilitációja nem javasolt, (egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, egészségi állapota tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, de egyéb körülményei miatt nem javasolt a rehabilitációja, vagy kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható,vagy egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.) vagy - rehabilitálható, de a kérelem benyújtása időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg (2012.06.30-ig az 1953-ban születettekig).

5 Megváltozott munaképességűek ellátásai A rehabilitációs ellátás Az ellátás rehabilitációs szolgáltatásra és pénzbeli ellátásra jogosít. Az ellátásban részesülő a rehabilitációs hatósággal együttműködésre köteles, teljesítenie kell a rehabilitációs tervben foglaltakat, az előírt időpontban köteles megjelenni, aktívan munkahelyet keresni a felajánlott képzési lehetőséget és megfelelő munkahelyet elfogadni. Megállapítás: a jogosultsági feltételek fennállásától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától és a rehabilitációhoz szükséges időtartamra, de legfeljebb 3 évre. Az ellátás kizárólag az ellátás melletti keresőtevékenység alatti keresőképtelenség időtartamával hosszabbodik meg (ezalatt az ellátásban részesülő táppénzre/balesti táppénzre jogosult). Szünetelés: az ellátás melletti keresőtevékenység időtartama alatt (beleértve a keresőképtelenség idejét is), illetve a közfoglalkoztatásban részvétel alatt a folyósítást szüneteltetni kell.

6 Megváltozott munaképességűek ellátásai Az ellátás a jogosultsági feltételek mellett ismételten csak akkor állapítható meg, ha állapotrosszabbodás következett be. A rehabilitációs szolgáltatások köre: - munkavégzésre felkészítés, - munkaközvetítés, - közfoglalkoztatási lehetőségekhez hozzáférés biztosítása, - munkáltatókkal kapcsolatfelvétel, közvetítés az ellátott és a munkáltató között. A pénzbeli ellátás összege a rehabilitációs minősítéstől függően a havi átlagjövedelem 35%-a (de legfeljebb 27.900 – 37.200 Ft között), vagy 45 %-a (de legfeljebb 37.200 – 46.500 Ft között). A 2012. évben megállapított ellátást 10% nyugdíjjárulék- kötelezettség terheli, cserébe az öregségi nyugdíj megállapításakor szolgálati időként figyelembe kell venni, de az ellátás összegét csak akkor kell figyelembe venni, ha az kedvezőbb. Az ellátás nem minősül nyugdíjnak.

7 Megváltozott munaképességűek ellátásai Havi átlagjövedelem: a megelőző évi pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30-szorosa, ha 1 éven belül nincs 180 napi jövedelem, akkor a megelőző 180 napi jövedelem átlagának 30-szorosa, ha egyik sincs, a minimálbér. A rehabilitációs ellátást a nyugdíjemelés szabályai szerint emelni kell. Az ellátás megszűnik: -a halál bekövetkezését követő hónap első napjától, -kérelemre, -ha más rendszeres pénzellátásban részesül, -egészségi állapotában tartós rosszabbodás, vagy javulás áll be, -együttműködési, értesítési kötelezettségének, vagy a rehabilitációs tervben foglaltaknak neki felróható okból nem tesz eleget (értesítés: egészségi állapotában tartós javulás/rosszabbodásról, keresőtevékenységről és annak megszűnéséről) -a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, vagy -feketemunka esetén (utóbbi esetben 12 havi ellátás visszafizetendő).

8 Megváltozott munaképességűek ellátásai A rokkantsági ellátás A jogosultsági feltételek fennállásától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától jár. Az ellátás összege a minősítési kategóriáktól függően: a havi átlagjövedelem, de minimum és maximum: - 40%-a27.900,- 41.850,- - 60%-a41.850,-139.500,- - 65%-a46.500,-139.500,- - 70%-a51.150,-139.500,-. Az ellátást a nyugdíjemelés szabályai szerint emelni kell. Nem járulékköteles, nem minősül nyugdíjnak.

9 Megváltozott munaképességűek ellátásai Az ellátás megszűnik: -a halál bekövetkezését követő hónap első napjától, -kérelemre, -más rendszeres pénzellátásban részesül, -egészségi állapotában tartós javulás áll be, -értesítési kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget (jogosultsági feltételeket érintő változás, vagy keresőtevékenységi felső határ elérése), -a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, -feketemunka esetén (utóbbi esetben 12 havi ellátás visszafizetendő), vagy -ha keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150%-át (139.500,- Ft-ot).

10 Megváltozott munaképességűek ellátásai Bányászok egészségkárosodási járadéka Jogosult, aki: -29%-os egészségkárosodással rendelkezik, -nem jogosult saját jogú nyugellátásra, -nem részesül rendszeres pénzellátásban, -keresőtevékenységet nem folytat, és -a keresőtevékenység megszűnését megelőzően a bányászokat megillető (átmeneti) keresetkiegészítésben részesült. Összege: a(z) (átmeneti) keresetkiegészítés összege, de maximum az öregségi nyugdíjminimum 3-szorosa (85.500,- Ft). A kérelmet annak a keresőtevékenységnek a megszűnését követő 24 hónapon belül kell benyújtani, amely alatt a(z) (átmeneti) keresetkiegészítést folyósították. (Jogvesztő határidő.) Szünetelés: a minimálbér 18*-osáig (1.674.000,- Ft) kereshet, a következő hónaptól 12.31-ig szünetel az ellátás.

11 Megváltozott munaképességűek ellátásai Megszűnési esetek: -meghalt, -kéri, -három naptári hónapot meghaladóan egybefüggően külföldön tartózkodik, -egészségkárosodása 29% alatti, -saját jogú nyugellátásra jogosultságát megállapították és az meghaladja a járadék összegét, -részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg (ideértve a rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást is), -feketemunka, -a felülvizsgálatban neki felróható okból nem működik együtt.

12 Megváltozott munaképességűek ellátásai Rehabilitációs kártya Rehabilitációs kártyára jogosult: - a rehabilitálható megváltozott munkaképességű, továbbá - a 2011.12.31-jén rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, vagy rehabilitációs járadékban részesülő személy. A munkaadó Rehabilitációs kártyával rendelkező foglalkoztatott után a munkaviszonyra tekintettel őt terhelő adóból adókedvezményt vehet igénybe, mértéke a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27%-a (50.220,- Ft).

13 Megváltozott munaképességűek ellátásai A munkaadó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja (eddig 20 fő volt), és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek száma nem éri el a létszám 5%-át. A hozzájárulás mértéke 964.500 Ft/fő/év, éves összege a hiányzó létszám és a hozzájárulás szorzata. A foglalkoztató nyilvántartást vezet a megváltozott munkaképességű személy azonosító adatairól, TAJ számáról, a munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékéről, és az igazoló okiratok másolatáról. Megőrzési idő: a foglalkoztatás megszűnésétől számított 5 év. A hozzájárulás megállapítása, bevallása, befizetése a munkaadó kötelezettsége, negyedévente előleget fizet.

14 Megváltozott munaképességűek ellátásai Átmeneti szabályok A 2011.12.31-jén folyamatban lévő ügyekben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelem a 2012. évi ellátásokra is kiterjed-e. Ennek hiányában ellátás csak 2011.12.31-ig állapítható meg. A.) Ha a kérelmező kérelmét fenntartja, és a szakhatósági állásfoglalás 2011-ben rendelkezésre áll: - 2011.12.31-ig a 2011. évi szabályok szerinti ellátást kell megállapítani - 2012.01.01-jétől 1. az I-II. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíjban, és az 1954-ben, vagy előtte születettek III. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíját, vagy rendszeres szociális járadékát és átmeneti járadékát rokkantsági ellátásként 2. az 1955-ben, vagy később születettek III. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíját, vagy rendszeres szociális járadékát rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani a januári emeléssel növelt összegben. Kivétel a járadékok, nem jár az emelés.

15 Megváltozott munaképességűek ellátásai B.) Ha a kérelmező kérelmét fenntartja, és a szakhatósági állásfoglalás 2011-ben nem áll rendelkezésre: - 2012.01.01-jétől rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs járadékot kell megállapítani (a 2012. évben beszerzett szakhatósági állásfoglalás szerint), - 2011.12.31-ig a 2012. évi szakhatósági állásfoglalás tartalmából következtetve a 2011. évi megfelelő ellátást kell megállapítani, a 2011.12.31-jén hatályos szabályok szerinti összegben (azaz eltérő összegű ellátás kerül megállapításra 2011. és 2012. évekre). Aki (baleseti) rokkantsági nyugdíj mellett 2012. előtt 0,5%-os emelésre jogost szerzett, e jogát érvényesítheti.

16 Megváltozott munaképességűek ellátásai 2011.12.31-jén ellátásban részesülők 1.Az öregségi korhatárt 2011.12.31-éig betöltők (baleseti) rokkantsági nyugdíját öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani (emeléssel). 2.A 2011.12.31-jén I-II. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíjban, és az 1954-ben, vagy előtte születettek III. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíjban, vagy rendszeres szociális járadékban, vagy átmeneti járadékban részesülők ellátását rokkantsági ellátásként folyósítják tovább (emeléssel, kivétel a volt járadékosok). Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati kötelezettséget (azaz akinek az állapota nem végleges, annak az utolsó érvényes szakvélemény szerinti időpontban felülvizsgálatra kell mennie). Az ellátást meg kell szüntetni, ha keresőtevékenységből származó jövedelme 3 egymást követő havi átlaga meghaladja a minimálbér 150%-át (139.500,- Ft-ot). E rendelkezés alkalmazása során a 2012. július 1-től szerzett jövedelem vehető figyelembe.

17 Megváltozott munaképességűek ellátásai 3.Az 1955-ben, vagy utána születettek III. csoportos (baleseti) rokkantsági nyugdíját vagy rendszeres szociális járadékát 2012.01.01-jétől rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani (emeléssel). Keresőtevékenység: a régi szabályok szerint, azaz - rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíjnál a 6 egymást követő hónap átlagkeresete nem haladhatja meg az ellátás kétszeresét, de legalább a minimálbért, - rendszeres szociális járadéknál ugyanezen átlag a minimálbér 80%-át (74.400,- Ft) nem haladhatja meg. A fenti személyek 2012.03.31-ig nyilatkozniuk kell, hogy kérik- e komplex minősítés elvégzését. Ha nem kérik, ellátásukat 2012.05.01-jével meg kell szüntetni. Akik kérik, felül lesznek vizsgálva, azzal, hogy a felülvizsgálat nem lehet későbbi a soros felülvizsgálat időpontjánál. (A korábbi végleges minősítés elvész.)

18 Megváltozott munaképességűek ellátásai A felülvizsgálatot követően az e törvény szerinti ellátást kell megállapítani a döntést követő 3. hónaptól, azzal, hogy ennek összege - rokkantsági ellátás esetén nem változik, - rehabilitációs ellátás esetén a minősítéstől függően a közfoglalkoztatási bér 40%-a, vagy 80%-a (28.720,- vagy 57.440,- Ft). Akinek a felülvizsgálatot követően rehabilitációs ellátás kerül megállapításra, és keresőtevékenységet folytatnak, akkor ezen időszak alatt szünetel az ellátásuk folyósítása. Az ellátásokat a nyugdíjemelésre vonatkozó szabályok szerint emelni kell. 4.A rehabilitációs járadékban részesülők ellátását változatlanul kell folyósítani a korábban megállapított időtartamig, azzal, hogy az ellátás 2012-től nem hosszabbítható meg. A keresőtevékenység a régi szabályok szerint történik, azaz ha a 6 egymást követő hónap átlagkeresete meghaladja az ellátás kétszeresét, de legalább a minimálbért, az ellátást meg kell szüntetni.

19 Megváltozott munaképességűek ellátásai 5.A mg-i szövetkezeti tag munkaképtelenségi járadékát, a munkaképtelenség címén megállapított özvegyi járadékot és a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által megállapított rendszeres rokkantsági segélyt változatlanul kell továbbfolyósítani. 6.A bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülő 2012-től bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult (23/1991. (II.9.) Korm. rendelet). Emelés: 0% (rszj/áj), 4,2% (nyugdíjak), vagy 4,7% (2011. előtt megállapított nyugdíjak). Átmeneti rendelkezések: módosult a Munka Törvénykönyve (55- 65. §-ok, változott a gyermekek után járó pótszabadság szabálya), a Munkavédelemről szóló tv. (170-188. §-ok), az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló tv. (189. §), továbbá az egyes adótörvények … módosításáról szóló 2011. évi CLVI. tv., amit még a 2011. évi CXCIV.tv. módosított (pl. lehetőséget biztosított volna a START (…) kártyák, vagy a Rehabilitációs kártya után járó adókedvezmény más adókedvezménnyel együtt való érvényesítésére, azonban nem lépett hatályba). Készítette: dr. Beck László


Letölteni ppt "Megváltozott munaképességűek ellátásai Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények."

Hasonló előadás


Google Hirdetések