Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok változásai - 2012 - Korhatár előtti ellátások - Megváltozott munkaképességűek ellátásai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugdíjbiztosítási jogszabályok változásai - 2012 - Korhatár előtti ellátások - Megváltozott munkaképességűek ellátásai."— Előadás másolata:

1 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok változásai - 2012 - Korhatár előtti ellátások - Megváltozott munkaképességűek ellátásai

2 Korhatár előtti ellátások2 A korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 148. számában)

3 Korhatár előtti ellátások3 A 2011.12.31-ig hatályos szabályok szerinti öregségi és korhatár előtti öregségi nyugdíjak: Öregségi nyugdíjjogosultság (nem változott): születési év:jogosító korhatár (év): 1951, vagy előtte 62 195262,5 1953 63 195463,5 1955 64 195664,5 1957, vagy utána 65

4 Korhatár előtti ellátások4 Az öregségi nyugdíjra jogosultság feltételei: -a születési év szerinti korhatár betöltése - a minimális szolgálati idő (20/15 év) megszerzése -a Tbj. 5. § (1) bek. a)-b) és e)-g) szerinti jogviszonyok megszüntetése -munkanélküliség esetére járó ellátás megszűnése Nem változott, kivétel: már csak az 1947-ben, vagy előtte születetteknek nem kell jogviszonyt szüntetniük.

5 Korhatár előtti ellátások5 Továbbra is él: a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó öregségi nyugdíj (mivel a korhatár betöltése itt sem feltétel, az egyetlen megmaradó „kvázi” korhatár előtti nyugdíj). A törvény szerinti korhatár előtti öregségi nyugdíjak (1. § c) pont): a)előrehozott öregségi b)csökkentett összegű előrehozott öregségi c)korkedvezményes d)korengedményes e)művészeti f)polgármesteri g)EP képviselői h)országgyűlési képviselői i)szolgálati nyugdíjak. 2012.01.01-jétől a fenti ellátások nem állapíthatók meg.

6 Korhatár előtti ellátások6 A továbbfolyósítás szabályai: 1. Öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani: a) az 1954-ben, vagy előtte születettek szolgálati nyugdíját b) az 1949-ben, vagy előtte születettek egyéb korhatár előtti öregségi nyugdíját c) annak az előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő nő nyugdíját, aki a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító feltételekkel 2011.12.31-jén rendelkezik. 2. Korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani a bányász- és művésznyugdíjasok kivételével az 1950-ben, vagy utána születettek előrehozott öregségi nyugdíját (a januári emeléssel növelt összegben, az országgyűlési képviselők esetén az SZJA mértékével csökkentve).

7 Korhatár előtti ellátások7 3. Szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani az 1955-ben, vagy utána született szolgálati nyugdíjasok nyugdíját (emeléssel növelten, SZJA mértékével csökkentve). 4. Átmeneti bányászjáradékként kell továbbfolyósítani az 1950- ben, vagy utána született bányásznyugdíjas nyugdíját, ha 2011.12.31-ig rendelkezik bányavállalkozónál föld alatti munkakörben eltöltött 25 év szolgálati idővel, vagy teljesített 5000 műszakkal. 5. Balettművészeti életjáradékként kell továbbfolyósítani az 1950- ben, vagy utána született egyes művészeti nyugdíjban részesülők nyugdíját. Aki 2011.12.31-ig nyugdíj mellett nyugdíjnövelésre szerzett jogot, e jogát továbbra is érvényesítheti.

8 Korhatár előtti ellátások8 Új megállapítások 2012.01.01-jétől I.Korhatár előtti ellátások megállapítása A korhatár előtti ellátásra jogosultság együttes feltétele, hogy a jogosult az ellátás kezdő napján biztosítási jogviszonyban nem állhat, és rendszeres pénzellátásban (1993. évi III. 4. § (1) bek. i) pont) nem részesülhet (nem rendszeres pénzellátás pl. az özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátás). Jogosult, aki a) 2011.12.31-ig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges életkort betöltötte és szolgálati időt megszerezte, azaz - 1950-es férfi és 1952-es nő 40 év szolgálati idővel (előrehozott) - 1950/51-es férfi és 1952-es nő 37 év szolgálati idővel (csökkentett összegű előrehozott) (Kedvezmény: a biztosítási jogviszony megszűnése eshet 2012-re a főszabállyal szemben, ld. nyugdíjjogosultság.)

9 Korhatár előtti ellátások9 b) 1953-as nő, ha 59. életévét betöltötte és legalább 37 év szolgálati időt 2012.12.31-ig megszerez c) 2012.12.31-ig korkedvezményre jogosultságot szerzett d) 2011.12.31-ig a bányásznyugdíjra jogosultságot megszerezte e) 2011.12.31-ig a művésznyugdíjra jogosultságot megszerezte f) akivel 2012.01.01-jét megelőzően a felmondást közölték, vagy a jogviszony megszüntetéséről szóló megállapodást megkötötték, feltéve, hogy a jogviszony megszűnését követő nap 2012-re esik, és e napon a 2011.12.31-én hatályos szabályok szerint jogosult lett volnaelőrehozott-, csökkentett összegű előrehozott-, bányász-, korengedményes-, vagy művészeti nyugdíjra.

10 Korhatár előtti ellátások10 (Pl:- 1952-ben született férfi 2011-ben megállapodik a munkáltatójával, hogy 2012.12.30-ig munkaviszonyát megszüntetik, és a megszüntetést követő napig rendelkezik 42 év szolgálati idővel - 1952.01.01. és 06.30. között született férfi 2011-ben megállapodik a munkáltatójával, hogy 2012.07.01-12.30. között munkaviszonyát megszüntetik, és a megszüntetést követő napig rendelkezik 37 év szolgálati idővel - 1954.01.01. és 06.30, között született férfi 2011-ben megállapodik a munkáltatójával, hogy 2012.07.01-12.30. között munkaviszonyát megszüntetik, és a megszüntetést követő napig rendelkezik 42 év szolgálati idővel és 2 év korkedvezménnyel) Fontos: a jogviszony megszüntetését követő napon meg kell legyen a szükséges szolgálati idő, és be kell tölteni az előírt életkort! A korhatár előtti ellátás összegét az öregségi nyugdíjra vonatkozó, a korhatár előtti ellátás kezdő napján alkalmazandó szabályok szerint kell megállapítani (akár csökkentéssel).

11 Korhatár előtti ellátások11 II.Szolgálati járandóság megállapítása Közös feltétel: a megállapítás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll és rendszeres pénzellátásban nem részesül. Jogosult: a) 2011.12.31-ig szolgálati nyugdíjra lett volna jogosult és felmentését, nyugállományba helyezését 2011-ben közölték vele b) 2011.12.31-jén a Hszt. Vagy a Hjt. Szerint megállapított rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesült, ha szolgálati ideje 2011-ben eléri a 25 évet c) 1954-ven, vagy előtte született, 2011.12.31-jén a Hszt. Vagy a Hjt. Szerinti szolgálati viszonyban állt, és szolgálati ideje 2011-ben eléri a 25 évet.

12 Korhatár előtti ellátások12 III. Átmeneti bányászjáradék megállapítása Bányavállalkozónál föld alatti munkakörben 25 év szolgálati időt szerzett vagy 5000 műszakot töltött el, rendszeres pénzellátásban nem részesül, a megállapítás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll. IV. Balettművészeti életjáradék megállapítása Feltételek: - meghatározott foglalkoztatóknál legalább 25 év magántáncosi vagy tánckari tevékenység főfoglalkozásban - 25 év szolgálati idő megszerzése és a megállapítás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll és rendszeres pénzellátásban nem részesül.

13 Korhatár előtti ellátások13 Szüneteltetés A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy balettművészeti életjáradékban részesülő személy keresőtevékenységére a saját jogú nyugdíjasokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal hogy ha a korhatár előtti öregségi nyugdíjat 2008 előtti kezdő naptól állapították meg, akkor csak a 2012.06.30-át követően szerzett jövedelem vehető figyelembe. Tehát ha az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött ellátásban részesülő személy a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja a minimálbér 18-szorosát (éves keretösszeg, 93.000 * 18 = 1.674.000,- Ft), a keretösszeg elérését követő hónap első napjától a tárgyév 12.31-éig az ellátás folyósítását szüneteltetni kell. Az álláskeresési járadékban részesülés időtartama alatt is szünetel az ellátás folyósítása. (A szolgálati járandóságnál további speciális esetkörök.)

14 Korhatár előtti ellátások14 Megszűnés Az ellátás megszűnik, ha -a jogosult meghal, -a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti (öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani), -a jogosult részére a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjat állapítanak meg, -a jogosult kéri, -a jogosult foglalkoztatására az erre irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában kerül sor (feketemunka – 12 havi ellátást vissza is kell fizetni), -a korengedményes nyugdíj helyébe lépő korhatár előtti ellátást ún. „visszafoglalkoztatás” esete áll fenn.

15 Korhatár előtti ellátások15 „Visszafoglalkoztatás”: a 2009.12.31-jét követően megkötött korengedményes megállapodás semmissé válik, ha a munkáltató a munkavállalóval a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 685. § b) pontja szerinti hozzátartozói viszonyban áll,vagy a munkáltató, a munkavállaló és a hozzátartozóik közötti gazdasági viszonyban többségi befolyás áll fenn (a szavazatok több mint 50%-ával, vagy meghatározó befolyással rendelkezik, ld. Ptk. 685/B. §). Ptk. 685. § b): - házastárs, bejegyzett élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott-, mostoha-, nevelt gyermek, örökbefogadó-, mostoha-, nevelőszülő, valamint - testvér, élettárs, egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, jegyes - a bejegyzett élettárs egyenságbeli rokona és testvére - a testvér házastársa, bejegyzett élettársa Akinek az ellátása megszűnik, annak ismételten nem állapítható meg.

16 Korhatár előtti ellátások16 A korhatár előtti ellátásban részesülők öregségi nyugdíja - az öregségi korhatár betöltésével a korhatár előtti ellátás/szolgálati járandóság összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani - ha a korhatár előtti ellátásban/szolgálati járandóságban részesülés alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, a korbetöltéstől számított 6 hónapon belül kérheti az öregségi nyugdíj ismételt megállapítását (a kedvezőbbet választhatja)

17 Korhatár előtti ellátások17 A tv. egyes átmeneti rendelkezései A főszabálytól eltérően az 1947-ben, vagy azt megelőzően születetteknek nem kell megszüntetniük a jogviszonyt az öregségi nyugdíjra való jogosultsághoz. A prémiumévek programban 2012.01.01-jén részt vevők munkavégzésre irányuló jogviszonya akkor is az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzésének időpontjában szűnik meg, ha ez későbbi, mint a a programba belépés miatt szükségessé vált kinevezés-, illetve munkaszerződés-módosításban szereplő, a munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnésére meghatározott időpont. Nem jár táppénz a fenti ellátások folyósításának idejére, kivéve az ellátások mellett végzett munka alapján járó táppénzt.

18 Korhatár előtti ellátások18 A családi pótlék megállapítása szempontjából egyedülálló a szülő, ha ő, vagy házas/élettársa a fenti ellátásokban részesül, ha ennek összege nem haladja meg a nyugdíjminimumot (28.500,- Ft). A Tbj. szerint saját jogú nyugdíjas az öregségi nyugdíjban és a rehabilitációs járadékban részesülő személy. Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak az e törvény szerinti ellátásokban részesülők. Tájékoztatók: www.onyf.huwww.onyf.hu Hatályos jogszabályok: www.magyarorszag.hu / jogszabálykeresőwww.magyarorszag.hu Kihirdetett jogszabályok: www.magyarközlöny.huwww.magyarközlöny.hu Készítette: dr. Beck László


Letölteni ppt "Nyugdíjbiztosítási jogszabályok változásai - 2012 - Korhatár előtti ellátások - Megváltozott munkaképességűek ellátásai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések