Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának jogi feltételei, gyakorlati tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának jogi feltételei, gyakorlati tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs."— Előadás másolata:

1 A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának jogi feltételei, gyakorlati tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve

2 Jogosultsági feltételek Egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, + 1. a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt, 2. keresőtevékenységet nem végez, 3. rendszeres pénzellátásban nem részesül.

3 Összehasonlítás Rokkantsági nyugdíj  Össz-szervezeti- egészségkárosodás  Szolgálati idő  Kereső tevékenység mellett is (jövedelme 30 %-kal alacsonyabb)  Nyugdíjjárulék alapjául szolg. havi átlagkereset  Saját jogú nyugdíjas Mms. ellátás  Egészségi állapot  Biztosítási idő  Nem lehet kereső tevékenység  Egészségbiztosítási járulék alapjául szolg. havi átlagkereset  Nem minősül saját jogú nyugdíjasnak

4 Biztosítási idő  Munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszony,  Szövetkezeti tag,  Álláskeresési támogatásban részesülő,  Egyéni vállalkozó,  Társas vállalkozó,  Őstermelő,  Megbízási jv., választott tisztségviselő (Minimálbér 30%-a).

5 Biztosítási időbe beszámítjuk  a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét,  a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek szociális járadékai és megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításának idejét,  a 2011. december 31-ig kötött Tbj. 34. §. szerinti megállapodás alapján szerzett szolgálati időt.

6 Biztosítási időre tekintet nélkül jár az ellátás  aki iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy  aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.

7 Gyakorlati probléma Súlyos beteg ellátás nélkül marad 1095 nap biztosítási idő hiányában. Pl. Ápolási díj, aktív korúak ellátása nem számít biztosítási időnek. Megoldás: Méltányossági lehetőség Biztosítása.

8 Kereső tevékenység A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) szerinti kereső tevékenység.

9 Megállapítható  Jogviszony megszűnése  Fizetés nélküli szabadság  Egyéni vállalkozás megszűnése (nem elég szüneteltetni)  Társas vállalkozásban nem személyes közreműködő

10 Megoldandó probléma Kereső tevékenység fogalmának módosítása. Egyéni vállalkozás szüneteltetésének lehetőségének biztosítása.

11 Nem minősül rendszeres pénzellátásnak  ápolási díj,  hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj, árvaellátás),  gyermekgondozási segély,  baleseti járadék. Ezen ellátások mellett megállapítható.

12 Komplex minősítés 7/2012. (II.4.) NEFMI rendelet szabályai szerint  Egészségi állapot  Rehabilitálhatóság  Rehabilitációs javaslat (rehabilitáció iránya, rehabilitációs szükséglete, rehabilitáció időtartama)

13 Rehabilitációs ellátás Rehabilitálható:  foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (B1 51-60 %) vagy  tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1 31-50 %).

14 Rokkantsági ellátás Rehabilitáció nem javasolt  egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, (B2 51-60 %)  egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, (C2 31-50 %)  kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható (D 1-30 %), vagy  egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes (E 1-30 %)

15 Rokkantsági ellátás  akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy  aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg.

16 Rehabilitációs ellátás folyósításának kezdete A jogosultsági feltételek bekövetkezésének napja, de legkorábban a kérelem benyújtásának napja. Tartama: max. 3 év Hosszabbítani nem lehet!

17 Rokkantsági ellátás folyósításának kezdete A jogosultsági feltételek bekövetkezésének napja, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző 6. hónap első napja. Időtartama nincs meghatározva, felülvizsgálat a szakvélemény szerint.

18 Rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege Mmtv. 9.§. (1) a) Havi átlagjövedelem 35 %-a, legalább a minimálbér 30 %-a, legfeljebb a minimálbér 40 %-a. b) Havi átlagjövedelem 45 %-a, legalább a minimálbér 40 %-a, legfeljebb a minimálbér 50 %-a.

19 Rokkantsági ellátás havi összege Mmtv. 12.§ (1) a)Havi átlagjövedelem 40 %-a, legalább a minimálbér 30 %-a, legfeljebb a minimálbér 45 %-a. b) Havi átlagjövedelem 60 %-a, legalább a minimálbér 45 %-a, legfeljebb a minimálbér 150 %-a. c) Havi átlagjövedelem 65 %-a, legalább a minimálbér 50 %-a, legfeljebb a minimálbér 150 %-a. d)Havi átlagjövedelem 70 %-a, legalább a minimálbér 55 %-a, legfeljebb a minimálbér 150 %-a.

20 Ellátás alapja  A jogosultság napját megelőző évi havi átlagjövedelem.  A kérelem benyújtását megelőző 180 napi jövedelem.  A táppénzt megelőző 180 napi jövedelem (2013-ban megnyíló jogosultság).  Minimálbér (2012. évi).

21 Megyei ellátottak száma Ellátás típusa Fő Rokkantsági ellátásban részesülő 22966 Rehabilitációs ellátásban részesülő 18599 Összesen: 41565

22 Új típusú ellátás megállapítása Időszak Határozatok száma Nyugdíjbizt. Ig. 2012.01.-06. hó1681 RSZSZ 2012.07.-12. hó3303 RSZSZ 2013.01.-05. hó2090 Összesen:7074

23 Megállapított ellátások típusa szerint Megállapított ellátás típusa Fő Rokkantsági ellátás 5512 Rehabilitációs ellátás 1562 Összesen: 7074

24 2011. december 31-ig megállapított ellátások 1.) öregségi nyugdíjként Öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. december 31-ig betöltött rokk. (balrokk.)nyugdíjas 2.) rokkantsági ellátásként Öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokk. nyugdíjban részesülő Öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 5 éven belül betöltő rszj- Átmeneti járadékban részesült. I. éss II. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült. 3.) rehabilitációs ellátásként kerül továbbfolyósításra, fenti körbe nem tartozó III. csop. rokk. nyugdíjban és rszj. ellátásban részesülő.

25 Értesítési kötelezettség Rehabilitációs ellátásban részesülő 15 napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, ha  az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be,  keresőtevékenységet folytat, vagy  keresőtevékenysége megszűnt.

26 Értesítési kötelezettség Rehabilitációs ellátásban részesülő 10 munkanapon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot  a keresőképtelenségéről,  ha rendszeres pénzellátásban részesül.

27 Értesítési kötelezettség Rokkantsági ellátásban részesülő 15 napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, ha  a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be, vagy  keresőtevékenységet folytat és a jövedelmének 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát (igazolja jövedelmét).

28 A rehabilitációs ellátásban részesülő együttműködési kötelezettsége a)10 munkanapon belül jelentkezni, b)rehabilitációs tervben meghat. időpontban jelentkezni, c)értesítési kötelezettséget teljesíteni, d)aktívan munkahelyet keresni, e)felajánlott - rehabilitációs szolgáltatást, támogatott képzést elfogadni, - munkaerő-piaci programban részt venni, - megfelelő munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni.

29 Együttműködésre kötelezettek Ellátás típusa Fő Rehabilitációs járadékban részesülő 765 Rehabilitációs ellátásban részesülő 1525 Összesen 2290

30 Időszak Fő 2012. 07.-12. hó 2 2013. 01.-05. hó 35 Összesen 37 Együttműködési kötelezettséget megszegte

31 Rehabilitációs terv Időszak Rehabilitációs tervek száma 2012. 07.-12. hó 748 db 2013. 01.-05. hó 650 db Összesen: 1398 db A határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül

32 Rehabilitációs szolgáltatások  megfelelő munkahelyen történő munkavégzésre való felkészítéséhez szükséges szolgáltatások (tanácsadás) és  megfelelő munkahelyen történő elhelyezkedése érdekében a rehabilitációs célú munkaközvetítés. Közvetítés: 805 Fő Felvettek: 419 Fő

33 Ügyfélszolgálati adatok Szakterület2012.07.-12. hó2013.01.-05. hó Ellátási O. 5702 fő 6850 fő Foglalkoztatási Rehabilitációs O. 4324 fő 2290 fő Összesen:10026 fő 9140 fő

34 Emelés Tny. szerinti emelés jár. 2013. januári emelés 5,2 %: 2012. december 31-ig megállapított rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás.

35 Utazási kedvezmény  I. és II. csoportos rokkantsági nyugdíjból átfordult rokkantsági ellátás,  azok a rokkantsági ellátásban részesülő személyek, akik 2011. december 31-éig 57. életévüket betöltötték és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugellátásra vagy rendszeres szociális járadékra voltak jogosultak,  egészségi állapota 30%-os vagy kisebb mértékű (D,E minősítés).

36 Felülvizsgálat  az ellátást megállapító döntésben meghatározott időpontban,  az ellátott kérelmére,  a rehabilitációs ellátásban részesülő egészségi állapotában történt, a rehabilitációt lehetetlenné tevő tartós rosszabbodás vagy legalább 30 napi egybefüggő keresőképtelen állapot esetén,  olyan tényről vagy körülményről történő tudomásszerzés esetén, amely valószínűsíti, hogy a korábbi komplex minősítés során megállapított körülmény a megállapítás időpontjában nem állt fenn, vagy  célzott vizsgálatok elrendelése esetén.

37 Rehabilitációs ellátásban részesülők  2012. március 31-ig tett nyilatkozat alapján történő felülvizsgálat.

38 Rokkantsági ellátásban részesülők  Esedékes felülvizsgálat

39 Felülvizsgálatot követően új ellátás megállapítása Mmtv. 33/A.§. Döntést követő 3. hónap 1. napjától  Rokkantsági ellátás Mmtv. 12.§. (1) bekezdése szerint  Rehabilitációs ellátás B1 kategória: közfoglalkoztatási bér 40%-a C1 kategória: közfoglalkoztatási bér 80 %-a Közfoglalkoztatási bér: 75.500,-Ft

40 Havi átlagjövedelem a 2011. december 31-én a)rendszeres szociális járadékban részesülő személy esetén a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegének 250 %-át, b) átmeneti járadékban részesülő személy esetén a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegének 200 %-át, c) III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy esetén a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegének 165 %-át, d) II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy esetén a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegének 155 %-át, e) I. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személy esetén a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegének 145 %-át.

41 Komplex utáni felülvizsgálat Mmtv.19.§.  Állapotváltozás: Új kategória szerinti ellátás megállapítása (döntést követő 2. hónap 1. napjától).  Állapotváltozás nem történt: Továbbfolyósításról rendelkezés.

42 Keresőtevékenység I. Rokkantsági ellátásban részesülő: 3 havi keresetének átlaga nem haladhatja meg a minimálbér 150 %-át Átforduló ellátás esetén a 2012. júliustól szerzett bér vehető figyelembe.

43 Keresőtevékenység II. Rehabilitációs ellátásban részesülő: Ellátás folyósítását szüneteltetni kell, ha a.)kereső tevékenységet végez vagy közfoglalkoztatásban vesz rész, és a munkaszerződés szerinti heti munkaideje a 20 órát meghaladja, b.)keresőképtelen.

44 Szüneteltett ellátás  2012.01.01.-től az AB határozatig  2012.december 7.  2013.01.01.-től 2012. 07.-12. hó:108 db 2013. 01.-05. hó:167 db

45 Jogszabályi hiányosság  Egyéni vállalkozó, társas vállalkozó  Őstermelő  Megbízásos jv. Kiegészítő szabályozás indokolt! Célszerű lenne egységes megoldás Kidolgozása.

46 Átforduló ellátás Átforduló ellátás esetén a 2011. december 31-én irányadó szabály:  Rszj-ből:6 havi kereset átlaga nem haladhatja meg a minimálbér 80 %-át  III. csop. rokkantsági nyugdíjból:6 havi kereset átlaga nem haladhatja meg az ellátás összegének a kétszeresét.

47 Rehabilitációs ellátás megszüntetése  kérte,  ellátásának időtartama letelt,  más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,  egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi,  egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minősül megváltozott munkaképességű személynek,  az együttműködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti,  a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt, vagy  foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor.

48 Rokkantsági ellátás megszüntetése  kérte,  más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresőképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt, baleseti táppénzt,  egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn,  keresőtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követő hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát,  foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor,  az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy  a felülvizsgálat során neki felróható okból nem működik együtt.

49 Hatósági bizonyítvány Az ügyfél kéri a komplex minősítést, de nem kéri az ellátás megállapítását.

50 Rehabilitációs kártyára jogosult A komplex minősítés alapján  Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható vagy  Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.  2011. december 31-én III. csop. rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült,  Rehabilitációs járadékban részesül.

51 Kedvezmény Bruttó bér, de legfeljebb a minimálbér kétszeresének 27 %-a.

52 Időszak Fő 2012. év 9080 2013. 01.-05. hó 1333 Összesen 10413 Rehabilitációs kártyát igénylők

53 Költségvetési támogatás 327/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjáról, valamint megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról

54 Pályázati eljárás, támogatás  Pályázatok benyújtásának határideje: 2012. december 16.  Pályázatok elbírálása: 2012. december 31.  Keret- és támogatási szerződések megkötése: 2013. január 25-ig  Egyéni foglalkoztatási megállapodások megkötése: 2013. február 19-ig  Támogatás első utalása: 2013. február 8.  Első elszámolás: 2013. február 20.

55 A támogatás során megváltozott munkaképességű személy Tranzit foglalkoztatott:  aki a komplex minősítés alapján rehabilitálható (B1, C1 kategória), Tartós foglalkoztatott:  akinek rehabilitációja a komplex minősítés alapján nem javasolt (B2, C2, D kategória),  akinek rehabilitációja a komplex minősítés alapján javasolt de a kérelem benyújtása vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri.

56 A támogatás során m egváltozott munkaképességű személy Tartós foglalkoztatott:  2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,rendszeres szociális járadékban részesült és az öregségi nyugdíjkorhatárt több, mint öt év múlva éri el, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig,  ellátásban nem részesül, az Mmtv 26.§ alapján kiállítható hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de legkésőbb 2013. december 31- ig megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni, akinek foglalkoztatása alapján a munkáltató 2012. decemberében költségvetési támogatásban részesült.

57 Foglalkoztatás célja  Tartós foglalkoztatás: Képességeinek megőrzése, fejlesztése.  Tranzit foglalkoztatás: A nyílt munkaerő- piacra történő kivezetésre való felkészítés.

58 Támogatott foglalkoztatás  Megyei támogatott foglalkoztatottak engedélyezett keretlétszáma: 4058 fő ebből tartós: 3787 fő ebből tranzit: 271 fő  Megyei betöltött, egyéni foglalkoztatási megállapodással rendelkező: 3416 fő  Foglalkoztatók kerete 4507 fő

59 2013-ban támogatott tranzit és tartós foglalkoztatottak megyei eloszlása Összesen: 30410 fő 1124 2248 1390 2248 2628 1527 414 466 2585 1546 2686 765 475 1854 574 4058 1179 1341 734 568

60 Probléma  A B2, C2, D minősítésű ellátottat együttműködési kötelezettség nem terheli.  A 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,rendszeres szociális járadékban részesült és nem volt komplex felülvizsgálata nincs együttműködési kötelezettség.  Nem foglalkoztatható támogatással a 2. pontból, aki nem volt 2012. december 31. napján támogatott foglalkoztatott.

61 Gyakorlati tapasztalat  Udvarias kapcsolatfelvétel  Közvetítés felajánlása  Jogszabályi feltételekről tájékoztatás

62 Mmtv. 38. §. (3) bekezdésének módosítása 11201. számú T.javaslat Kiegészül: - Rokkantsági járadékban részesülő is. - Mmtv. 32.§. (1) szerinti rokkantsági ellátásban részesülő is. - 2011. december 31-én folyamatban lévő kérelem során megállapított ellátásban részesülő is. - Mmtv. 33. §. (1) szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő is. - Hatósági bizonyítvány kiadásának napjáig, ha a foglalkoztatása után a foglalkoztató 2012. december 31-ig költségvetési támogatásban részesült.

63 Köszönöm a figyelmet! Simkóné dr. Tornai Anita


Letölteni ppt "A megváltozott munkaképességű személyek ellátásának jogi feltételei, gyakorlati tapasztalatok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs."

Hasonló előadás


Google Hirdetések