Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyatékos emberek foglalkoztatásának helyzete Magyarországon 2013. évben Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyatékos emberek foglalkoztatásának helyzete Magyarországon 2013. évben Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály."— Előadás másolata:

1 A fogyatékos emberek foglalkoztatásának helyzete Magyarországon 2013. évben Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

2  Értékes hozzájárulás közösségük általános jólétéhez és sokszínűségéhez  Teljes körű részvétel a társadalom emberi, szociális és gazdasági fejlődésében  Munkavállalás és foglalkoztatás • nyitott, befogadó és hozzáférhető munkaerő-piacon szabadon választott és elfogadott munka révén nyerhető megélhetés lehetőségének jogát. • a fogyatékos személyek hatékony hozzáférése a közvetítői szolgáltatásokhoz, valamint a szakképzéshez és továbbképzésekhez. 2013. 10. 2.Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 2 Néhány gondolat az ENSZ egyezményből

3  Elősegítsék a fogyatékossággal élő személyek munkatapasztalat-szerzését a nyílt munkaerőpiacon; támogassák a fogyatékossággal élő személyeknek szóló szakképzési és szakmai rehabilitációt, a munkában tartási és munkába való visszatérést segítő programokat. 2013. 10. 2. Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 3 Néhány gondolat az ENSZ egyezményből

4  Kiemelten fontos, hogy a döntéshozók a kormányzat valamennyi szintjén tudatában legyenek annak, hogy az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés biztosítása érdekében az Európa 2020 stratégiát hatékonyan kell végrehajtani helyi szinten. Az is rendkívül lényeges, hogy mindegyik szereplő kivegye a részét a folyamatból, és életbe léptesse a szükséges változtatásokat.  Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatott ság aránya elérje a 75%- ot. 2013. 10. 2.Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 4 és az EU 2020 stratégiából

5  A meglévő értékek megtartása  A munkában lévők megtartása, létszám bővítése  Értékteremtő munka erősítése  Átlátható, egyszerű rendszerek működtetése  Egységes támogatás, rugalmas felhasználás  Kimeneti szabályozás, teljesítménykövetelmény  Stabilitás és nyitottság megteremtése  Ösztönzés és érdekeltség megteremtése  Teljességre törekvés, szempontok figyelembe vétele  Tartalmi elemekre fókuszáló ellenőrzés 2013. 10. 2.Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 5 Szakmai alapelvek

6  2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról  327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról  7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról  8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről.  95/2012. (V. 15.) Korm. Rend. a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a szakmai irányítása alá tartozó Rehabilitációs Szakigazgatási Szervekről  327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról  38/2012. (XI. 16.) EMMI rendelet A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj szabályairól  47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet A rehabilitációs orvos- szakértői névjegyzékről A foglalkozási rehabilitáció új rendszeréhez kapcsolódó jogszabályok 2013. 10. 2.6 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

7  A 2013. január 1-jétől a rehabilitációs ellátás melletti kereső tevékenység esetén az ellátás folyósítása csak a heti húsz órát meghaladó munkaidő esetén szünetel majd.  A határozott idejű foglalkoztatás az Mt-től eltérően 5 évet meghaladóan is lehetővé vált a rehabilitációs foglalkoztatásban és a szociális foglalkoztatásban is.  Foglalkoztatási támogatásban részesíthető megváltozott munkaképességű emberek köre kibővült pl. aki 2012. március 31-éig benyújtott nyilatkozatában kérte a komplex minősítés elvégzését Jogszabályváltozások 2013. 10. 2.7 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

8 Szociális foglalkoztatás szerződéseinek hatálya egy évvel meghosszabbodik Munkaidőkeret kiterjesztésre kerül a tartós támogatottakra is „E” kategóriába tartozók támogatott foglalkoztatásban történő részvétele lehetővé válik A rehabilitációs mentor és tanácsadó pl. egy személy is lehet osztott 2-2 órában a 20 fő alatti foglalkoztatók esetében, és amennyiben MMK- s személy látja el 100%-ban elszámolható Egyszerűsödik az akkreditációs eljárás Bevezetésre kerül a munkahely- teremtési támogatás Ősszel az Mmtv. is módosításra kerül 2013. 10. 2.Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály 8 Várható Jogszabályváltozások

9  a megváltozott munkaképességű munkavállalók fejlesztése,  a képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása,  az állapotukból adódó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése,  a felülvizsgálat alapján rehabilitálható megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése Az új rehabilitációs foglalkoztatási támogatási rendszer célja 2013. 10. 2.9 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

10  Rehabilitációs hozzájárulás  Szociális foglalkoztatás  Akkreditált foglalkoztatás  Rehabilitációs kártya  Munkaerő-piaci szolgáltatók  Pályázati, fejlesztési programok 2013. 10. 2.Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály10 A célok elérésének eszközei

11 tartós foglalkoztatás: a megváltozott munkaképességű munkavállaló munka- készségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése.  időtartama: legfeljebb 3 évre állapítható meg és korlátozás nélkül ismételten megállapítható. tranzit foglalkoztatás: a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon való folyamatos foglalkoztatásra.  időtartama: egy alkalommal, legfeljebb 3 évre állapítható meg. • Célja akkor valósul meg: ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos munka keretében a nyílt munka- erőpiacon elhelyezkedik, ezt 6 hónapig nyomon követik. Munkapróba: munkatapasztalat, munkagyakorlat szerzése céljából legfeljebb 4 hónapra befogadó munkáltatóhoz kihelyezhető. Az alapelvek megvalósítása, példa 2013. 10. 2.11 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

12 • Rehabilitációs kártya igénylésére az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, c) az a személy is jogosult, aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban, rehabilitációs járadékban részesült. A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén adókedvezményben részesülhet, ez maximum a minimálbér kétszeresének 27%- a lehet. • A rehabilitációs kártyát a rehabilitációs hatóságnál (RSZSZ) lehet igényelni. A Rehabilitációs kártya 2013. 10. 2.12 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

13 TÁMOP 5.3.8  Cél a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, piaci integrációjának elősegítése, javítása  Célcsoport: ◦ kiemelt projekt konzorciumi tagjai ◦ egyéb munkaerő-piaci szolgáltatók ◦ a megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató vállalkozások  Eszközök: ◦ képzések ◦ szakmai és informatikai fejlesztések ◦ munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása ◦ országos szakmai módszertani és informatikai központ létrehozása  Időtartam: 2012-2014  Forrás: 9,8 Mrd Ft Pályázatok az Új Széchenyi terv keretében az átalakítás támogatására 2013. 10. 2.13 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

14  Cél a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése  Célcsoport a nyílt munkaerőpiacon történő munkavégzéshez sikeresen rehabilitálható megváltozott munkaképességű emberek  Eszközök: − nyílt munkaerő- piaci munkahelyeken a foglalkoztatás feltételeinek megteremtése − korábbi munkahelyre való visszatérés vagy az újbóli elhelyezkedés támogatása − komplex munkaerő- piaci programok és szolgáltatások − foglalkozási rehabilitáció támogatása  Időtartam: 2012- 2014  Forrás: 11,7 Mrd Ft TÁMOP 1.1.1 2013. 10. 2.14 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

15  A pályázat célja: ◦ a közszolgálatot ellátó intézmények akadálymentesítése ◦ felmérésén alapján valósulhat meg. ◦ a program távú célja továbbá az is, hogy a TIOP és más operatív programok keretében megvalósuló akadálymentesítési konstrukciók költséghatékony módon kerüljenek felhasználásra. ◦ A program időpontja a 2013-es év. ◦ A megpályázható forráskeret 5,2 milliárd Ft. TIOP 4.2.1 2013. 10. 2.15 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

16  Az új szabályozás előtti foglalkoztatás ◦ Bértámogatás 11 500 fő ◦ Költségtámogatás és költségkompenzáció 24 000 fő ◦ Szociális foglalkoztatás 8 000 fő ◦ Összesen 43 500 fő  Az új szabályozást követő foglalkoztatás ◦ Rehabilitációs kártya 19 000 fő ◦ Foglalkoztatási támogatás 30 500 fő ◦ Szociális foglalkoztatás 8 000 fő ◦ Összesen 57 500 fő A Rehabilitációs kártyával történő foglalkoztatás havonta bővül, a tranzitfoglalkoztatás új támogatott foglalkoztatottnak ad lehetőséget. A megváltozott munkaképességű emberek támogatott foglalkoztatása 2013. 10. 2.16 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály

17 Dávid István főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály telefon: (06-1) 7952546 telefax: (06-1) 7950018 mobil: 06 30 950-53-06 e-mail: istvan.david@emmi.gov.hu http://www.kormany.hu/hu/emberi- eroforrasok-miniszteriumaistvan.david@emmi.gov.hu Köszönöm a figyelmet! 2013. 10. 2.17 Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály


Letölteni ppt "A fogyatékos emberek foglalkoztatásának helyzete Magyarországon 2013. évben Foglalkozási Rehabilitációs Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések