Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A komplex rehabilitáció Új feladat – új szemlélet! Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007. november 26.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A komplex rehabilitáció Új feladat – új szemlélet! Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007. november 26."— Előadás másolata:

1 A komplex rehabilitáció Új feladat – új szemlélet! Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007. november 26.

2 • A rehabilitációs járadékra vonatkozó jogszabályok • 2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról • 213/2007. (VIII. 7.) korm. rendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásainak részletes szabályairól • …../2007. (…….) korm. rendelet a foglalkozási rehabilitációról • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról • 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról • 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

3 Új együttműködés a külső partnerekkel Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet: –komplex minősítés kialakítása, –szakértői bizottságok létrehozása és működtetése, –több ellátáshoz kapcsolódó szakértői vélemény kiadása. Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság helyi szervei: –a kérelmek fogadása, –A szakértő szervezet megbízása, –a nyugdíj ellátás megállapítása, –Az ellátás folyósítása, a kapcsolódó hatósági tevékenység ellátása. Regionális Munkaügyi Központ: –A komplex bizottságban a foglalkozási szakértői feladat ellátása, –Az egyén rehabilitációjának elősegítése, –Az egyéni foglalkozási rehabilitáció megtervezése, –A egyéni foglalkozási rehabilitációs program megvalósításának támogatása, –Értékelés. –Kapcsolattartás a „hatósággal”.

4 Az RMK feladataiból Regionális Munkaügyi Központ: 2007. áprilistól új szervezeti forma, munkamegosztás 2007. áprilistól új szervezeti forma, munkamegosztás • Szakértők részvételének biztosítása a komplex minősítő bizottságban, • Rehabilitációs járadékos ügyfél együttműködési program szakmai irányítása, • A kirendeltségi munka feltételeinek biztosítása, • A munkahelyteremtés támogatása, • A térségi foglalkoztatási együttműködés elősegítése, programok tervezése, megvalósítása.

5 A munkaügyi központ feladatai A megváltozott munkaképességű álláskeresők támogatása már 10 éves múlttal rendelkezik! 2007. áprilistól: Kirendeltség - Kirendeltség és Szolgáltató Központ A szervezetek közötti és az ügyfél kapcsolattartás helyszíne. Új feladat: • A rehabilitációs járadékos ügyfelek egyéni tervének és programjának előkészítése, a megvalósítás támogatása.

6 A munkaügyi központ kirendeltsége Új feladatok: • A rehabilitációt támogató egyéni együttműködési terv előkészítése, • Az egyéni rehabilitációt segítő szolgáltatások és támogatások biztosítása, • Az egyéni program megvalósításának segítése, követése, értékelése, • Kapcsolattartás az ONYF helyi munkatársaival, • Kapcsolattartás és együttműködés a térség munkaadóival.

7 A munkaügyi központ kirendeltsége A rehabilitációt támogató egyéni együttműködési terv előkészítése • Új minősítés – személyre szabott terv! • A terv elemei: –Szolgáltatások (orvosi, szociális, foglalkozási) –Egyéni képességek fejlesztése (tréning, képzés – szakképzés) –Foglalkoztatási támogatások (munkatapasztalat szerzés, bér- és járulék, munkahely megőrzés, stb.) • Felelős: a kirendeltség rehabilitációs referense. • Közreműködők: –Szolgáltató központok, –Rehabilitációs munkacsoportok szakemberei, –Régiós szakmai főosztályok, –Külső szolgáltatók.

8 A munkaügyi központ kirendeltsége A terv megvalósítására egyéni együttműködési megállapodás megkötése. • Az egyéni rehabilitációt segítő szolgáltatások és támogatások biztosítása. –Régió szakmai osztályok, rehabilitációs munkacsoportok közreműködése, –Szolgáltató központ szakemberek, mentorok bevonása, –Képzési és támogatási referensek bevonása, –Munkaadók megkeresése,

9 A munkaügyi központ kirendeltsége Források biztosítása (a TÁMOP program keretében), Az egyéni program megvalósításának segítése, követése, értékelése –Egyéni segítségnyújtás („mentor”) –Közös értékelés (programelemenként, rendszeresen) Kapcsolattartás az ONYF helyi szerve munkatársaival –Járadék folyósítás feltételeinek teljesülése, –Értékelés, javaslatok esetében.

10 Szakmai, módszertani támogatást és segítséget nyújt a kirendeltség munkatársainak: –A rehabilitációs járadékosok fogadására való felkészülésben, –Az egyéni terv előkészítésében (tanácsadók), –A szolgáltatások megszervezésében, a kapacitások biztosításában, a mentorok bevonásában, –A támogatások biztosításában, –Az egyéni együttműködés értékelésében. Segíti a kirendeltséget a munkaadók megkeresésében, akik közreműködést vállalnak a program megvalósításában. Rehabilitációs „tranzit” foglalkoztatási lehetőségek kialakítása. A szolgáltató központ és a rehabilitációs csoportok szerepe

11 A munkáltatók bevonása 1. A rehabilitációba belépő személy kapcsolata nem szakadt meg a munkáltatójával: 1. A rehabilitációba belépő személy kapcsolata nem szakadt meg a munkáltatójával: –A kirendeltség felveszi a kapcsolatot a munkáltatóval, –Megállapodnak a rehabilitációs program munkáltatóval közös megvalósításának lehetőségéről (cél: saját munkakörének megtartása, vagy más munkakör ellátása), –Az egyéni együttműködési tervet/programot a munkáltató közreműködésével dolgozzák ki.

12 A munkáltatók bevonása 2. Ha a rehabilitációs program résztvevője nincs kapcsolatban munkáltatóval. • A kirendeltségi referens és az ügyfél elkészítik a rehabilitációs tervet és megállapodást, • Közreműködést vállalhatnak a program megvalósításában: –Képzéshez kapcsolódó gyakorlatszerzés biztosításában, –Munkatapasztalat szerzés lehetőségének biztosításában, –Munkahely biztosításában támogatott, majd támogatás nélküli foglalkoztatással,

13 Mi – mennyi! • A járadékban részesülők várható létszáma fokozatos belépéssel 2008-ban 3000 fő, 2009- ben 6-7000 fő. (v.ö.: álláskeresők a rehab programban! Országos: 35447 fő) • Az egyéni rehabilitációs program legfeljebb 36 hónap. (benne: előkészítés, zárás, értékelés) • Minden résztvevő a TÁMOP forrásaiból kap szolgáltatást és támogatást!

14 Mit – miből? A TÁMOP 111 program • „célcsoportja” a rehabilitációs járadékosok, 2008 februártól 24 hónap „bevonási” időszakkal, • Keretösszege 16 milliárd forint, rugalmas régiós keret biztosítással, • Országos program, SZMM + a 7 RMK konzorciumi megvalósításával, • Önálló program irányító és megvalósító létszám az rmk- ban, külső erőforrás bevonása a kirendeltségi munka segítésére, • „Azonos” adminisztráció, egy dokumentum az egyéni együttműködés és a program részvétel esetére (lásd HEFOP!).

15 Az eredményes rehabilitáció „ismérvei” • A rehabilitációs járadékos ügyfél együttműködik és megvalósítja a programot! • Az orvosi rehabilitáció eredményes! • A rehabilitált személy egyéni körülményei lehetővé teszik a munkavállalást! • A munkavállaló (megmaradt képességeire alapozva) képesítést, gyakorlatot, tapasztalatot szerez egy konkrét feladat, munkakör ellátására! • Van egy munkáltató, aki tartósan foglalkoztatja!

16 Ami kell a sikeres rehabilitációs munkához… A munkaügyi központ: • Rendszeresen információt gyűjt a rehabilitációs lehetőségekről, kapcsolatot tart a szolgáltatókkal, egyeztet az igényekről és a lehetőségekről, • Megtervezi és biztosítja a szolgáltatások és támogatások forrását a résztvevők, munkáltatók részére, • A mentorok tevékenységével segíti az egyéni programok eredményes megvalósítását, az együttműködést, • A megvalósuló rehabilitációs programok tapasztalatait - az érintettek bevonásával - értékeli, felhasználja a következő programok előkészítéséhez, • Megerősíti és rendszeressé teszi a kapcsolatokat a térség munkáltatóival, feltárja a munkaerő igényeket,

17 Mi az új ebben a tevékenységben? A komplex minősítés – a foglalkozási szakértő is dönt! A „klasszikus” hatósági tevékenységet az ONYF (helyi szervezete) látja el! A kirendeltség az együttműködő személy részére szolgáltat, támogatást nyújt! A kirendeltségi referens az egyéni program sikeres megvalósítását segíti, felügyeli, szükség szerint mentor bevonásával! A régió, a szolgáltató központ, a rehab munkacsoport és a kirendeltségi referens együtt szolgáltat a program sikeres megvalósításáért!

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Fekete László tel: 299-1060 feketel@lab.hu www.afsz.hu feketel@lab.huwww.afsz.hu feketel@lab.huwww.afsz.hu


Letölteni ppt "A komplex rehabilitáció Új feladat – új szemlélet! Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007. november 26."

Hasonló előadás


Google Hirdetések