Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Pécsi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Pécsi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma"— Előadás másolata:

1 A Pécsi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma
Készítette: Pfeffer József 2013. március 7.

2 a foglalkoztatási paktum fogalma Olyan nyitott együttműködési forma, amelynek keretében egy adott térség meghatározó szereplői a foglalkoztatás javítása és a gazdaság fejlesztése érdekében megkísérlik humánerőforrás stratégiáik összehangolását. Az elsődleges cél mellett közvetett eredmény lehet: EU – Jó gyakorlat Szereplők Munkaügyi központ, kirendeltség; önkormányzatok; foglalkoztatók; civil szervezetek; képző intézmények; szakmai, érdekképviseleti szervezetek MŰKÖDÉS TERÜLETI KERETEI Kistérségek PÉNZÜGYI HÁTTÉR Pályázatok

3 A kistérségekben 2006-tól kezdődött meg a foglalkoztatási paktumok előkészítése. A partnerek együttműködésétől függően történt meg a forráskeresés és a paktum projekt elindítása. A pécsi kistérségben az elsők között kezdődött el az előkészítő munka. Példák további paktumokra: Gödöllő, Nagykanizsa, Szombathely, Csurgó. A „helyi” PAKTUM elindítója a Baranya Megyei Munkaügyi Központ volt. A „Pécsi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma” EU Strukturális Alapból finanszírozott ROP intézkedésén kapott támogatást. A támogatási szerződést május 30-án írták alá. A Főkedvezményezett a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ volt. Támogatásban részesülő partnerek voltak: Mecsekalja Szentlőrinctől Orfűig Önkormányzati Társulás és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.  

4 Workshopok, fórumok, szemináriumok, tanulmányutak Elkészült a Paktum négy alapdokumentuma: 1. pécsi kistérség munkaerő-piaci helyzetfelmérése 2. foglalkoztatási stratégia 3. továbbtanulási szándéktérkép 4. képzési koncepció A ROP-szakasz záródokumentuma 68 partner együttműködési megállapodása, aláírás időpontja: április létrejött az Irányító Csoport (elnök, két alelnök, tagság) 2. Irányító Csoport ügyrendje rögzíti a célokat, szabályozza az eljárásokat 3. Munkaterv, költségvetés, beszámoló

5 A Paktum létszakaszai 1. ROP-szakasz, az ún. alapító időszak (2006
A Paktum létszakaszai 1. ROP-szakasz, az ún. alapító időszak (2006. május április 30. ) 2. OFK-szakasz, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával (2008. május – március 30.) 3. „Tiszta” MK-szakasz, a Baranya Megyei Munkaügyi Központ tartja életben (2010. április december 31.) 4. TÁMOP-szakasz (2013-tól kezdődően)

6 Célok - a térség foglalkoztatási helyzetének, a munkanélküliség okainak megismerése - a térségi szereplők gazdasági és humánerőforrás fejlesztési céljainak összehangolása - a pénzügyi források koncentrálása a foglalkoztatáspolitikai célok eredményes megvalósítása érdekében - a hátrányos helyzetű és a munkaerőpiacról kiszorult rétegek integrációjának segítése - foglalkoztatást elősegítő és képzési programok megtervezése és megvalósítása  

7 alacsony iskolai végzettségűek
A Paktum tevékenységének célcsoportjai: alacsony iskolai végzettségűek munkaerő-piaci szempontból nem versenyképes szakmával rendelkezők pályakezdő, 30 év alatti fiatalok tartós, egy évnél régebben regisztrált munkanélküliek munkanélküli nők

8 Partnerség folyamatos bővülés
mindenki potenciális partner, aki a célterületen a munkahely- teremtésben érintett és érdekelt jelenleg 93 együttműködő partner vesz részt a közös munkában a térségben lévő önkormányzatok munkaügyi kirendeltség munkaügyi tanács képviselői képző intézmények szakmai érdekképviseleti szervek, kamarák fejlesztési ügynökségek civil szervezetek foglalkoztatók

9 Szervezeti áttekintés Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoport
Munkaszervezet (Paktum Iroda)

10 A Fórum keretében tárgyalható témakörök:
tájékoztatás a térség munkaerő-piaci helyzetéről, tájékozódás a Fórumon résztvevőktől a munkaerő-piaci igényekről, törekvésekről, javaslatok, ajánlások megfogalmazása a foglalkoztatási stratégia végrehajtását segítő munkaerő-piaci programokra, projektekre => ezt a fórumon résztvevők számára is biztosítani kell ! => az ICS köteles „feldolgozni” egyeztetés a folyamatban lévő illetve a tervezett pályázatokról, pályázati kiírásokról,az ezekkel kapcsolatos munka összehangolása, az Irányító Csoport beszámolója alapján a munkaterv végrehajtásának, az egyes projektek eredményeinek értékelése, véleményezése, a térség szereplői közti információáramlás és véleménycsere biztosítása, a kistérségi szereplők közti kezdeményezések összehangolása, a partnerségek kialakulása.

11 Az Irányító Csoport feladatai
információt gyűjt a kistérség munkaerőpiacáról és foglalkoztatási helyzetéről, a várható fejlesztésekről, kidolgozza és jóváhagyja a foglalkoztatási paktum éves munkatervét, meghatározza, hogy a Paktum céljainak megvalósítása érdekében milyen (szakmai, anyagi, humán, információs stb.) támogatást kér a partnerségben résztvevő egyes tagoktól, erre vonatkozóan megkereséssel él az érintettek felé, azok megvalósulásáról tájékoztatja a Fórumot, figyelemmel kíséri, véleményezi, ellenőrzi és értékeli az eddigi projekteket, a munkaterv, illetve a költségvetés teljesülését, tájékoztatja a Fórumon résztvevőket az addig elvégzett munkáról és a következő időszakra vonatkozó tervekről, feldolgozza a Fórum ajánlásait, amelyeket a munkája során köteles figyelembe venni, közvetítő szerepet tölt be a Fórum és a Munkaszervezet között, folyamatosan ellenőrzi a Munkaszervezet tevékenységét, jóváhagyja a Munkaszervezet beszámolóit, jóváhagyja az előrehaladási, illetve pénzügyi jelentéseket, eljár más szervek előtt a paktum nevében => képviseli a paktumot harmadik személyekkel szemben ápolja a térségi partnerségi kapcsolatokat, segíti az együttműködési megállapodást aláíró szervezetek közötti információáramlást.

12 A Munkaszervezet feladatai
az Irányító Csoport üléseinek, a Fórumnak, illetve a workshopoknak a szakmai és technikai előkészítése (napirend, előterjesztések, meghívók előkészítése), az Irányító Csoport határozatainak előkészítése, írásba foglalása, nyilvántartása, honlapon való közzététele, az ülések, fórumok technikai hátterének biztosítása, az Irányító Csoport üléseiről, a Fórumról, a workshopokról az emlékeztetők elkészítése, a projektben folyó munka folyamatos ellenőrzése és értékelése, az Irányító Csoport számára a projektekben folyó munkáról információ nyújtása, a paktum éves munkatervének és költségvetésének előkészítése, hírlevelek összeállítása, elkészítése, a projektek generálásában való részvétel, pályázatok figyelése, a partnerek közötti kapcsolattartás elősegítése, a médián keresztül a nyilvánosság biztosítása, a honlapon közölt adatok tartalommal való feltöltésének és folyamatos frissítésének biztosítása, a paktum külső kapcsolatrendszerének gondozása, ellát minden olyan tevékenységet, amellyel az Irányító Csoport megbízza. A Munkaszervezet munkájával összefüggésben felmerülő költségeinek fedezetét elsősorban pályázati úton nyert forrásokból kell biztosítani.

13 Kommunikáció , megjelenés
Hírlevél Honlap

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Pécsi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések