Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Pfeffer József 2013. március 7..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Pfeffer József 2013. március 7.."— Előadás másolata:

1 Készítette: Pfeffer József 2013. március 7.

2

3

4

5

6

7 A Paktum tevékenységének célcsoportjai: - alacsony iskolai végzettségűek - munkaerő-piaci szempontból nem versenyképes szakmával rendelkezők - pályakezdő, 30 év alatti fiatalok - tartós, egy évnél régebben regisztrált munkanélküliek - munkanélküli nők

8 Partnerség - folyamatos bővülés - mindenki potenciális partner, aki a célterületen a munkahely- teremtésben érintett és érdekelt - jelenleg 93 együttműködő partner vesz részt a közös munkában  a térségben lévő önkormányzatok  munkaügyi kirendeltség  munkaügyi tanács képviselői  képző intézmények  szakmai érdekképviseleti szervek, kamarák  fejlesztési ügynökségek  civil szervezetek  foglalkoztatók

9 Szervezeti áttekintés Foglalkoztatási Fórum Irányító Csoport Munkaszervezet (Paktum Iroda)

10 A Fórum keretében tárgyalható témakörök:  tájékoztatás a térség munkaerő-piaci helyzetéről,  tájékozódás a Fórumon résztvevőktől a munkaerő-piaci igényekről, törekvésekről,  javaslatok, ajánlások megfogalmazása a foglalkoztatási stratégia végrehajtását segítő munkaerő-piaci programokra, projektekre => ezt a fórumon résztvevők számára is biztosítani kell ! => az ICS köteles „feldolgozni”  egyeztetés a folyamatban lévő illetve a tervezett pályázatokról, pályázati kiírásokról,az ezekkel kapcsolatos munka összehangolása,  az Irányító Csoport beszámolója alapján a munkaterv végrehajtásának, az egyes projektek eredményeinek értékelése, véleményezése,  a térség szereplői közti információáramlás és véleménycsere biztosítása,  a kistérségi szereplők közti kezdeményezések összehangolása, a partnerségek kialakulása.

11 Az Irányító Csoport feladatai  információt gyűjt a kistérség munkaerőpiacáról és foglalkoztatási helyzetéről, a várható fejlesztésekről,  kidolgozza és jóváhagyja a foglalkoztatási paktum éves munkatervét,  meghatározza, hogy a Paktum céljainak megvalósítása érdekében milyen (szakmai, anyagi, humán, információs stb.) támogatást kér a partnerségben résztvevő egyes tagoktól, erre vonatkozóan megkereséssel él az érintettek felé, azok megvalósulásáról tájékoztatja a Fórumot,  figyelemmel kíséri, véleményezi, ellenőrzi és értékeli az eddigi projekteket, a munkaterv, illetve a költségvetés teljesülését,  tájékoztatja a Fórumon résztvevőket az addig elvégzett munkáról és a következő időszakra vonatkozó tervekről,  feldolgozza a Fórum ajánlásait, amelyeket a munkája során köteles figyelembe venni,  közvetítő szerepet tölt be a Fórum és a Munkaszervezet között,  folyamatosan ellenőrzi a Munkaszervezet tevékenységét,  jóváhagyja a Munkaszervezet beszámolóit,  jóváhagyja az előrehaladási, illetve pénzügyi jelentéseket,  eljár más szervek előtt a paktum nevében => képviseli a paktumot harmadik személyekkel szemben  ápolja a térségi partnerségi kapcsolatokat, segíti az együttműködési megállapodást aláíró szervezetek közötti információáramlást.

12 A Munkaszervezet feladatai  az Irányító Csoport üléseinek, a Fórumnak, illetve a workshopoknak a szakmai és technikai előkészítése (napirend, előterjesztések, meghívók előkészítése),  az Irányító Csoport határozatainak előkészítése, írásba foglalása, nyilvántartása, honlapon való közzététele,  az ülések, fórumok technikai hátterének biztosítása,  az Irányító Csoport üléseiről, a Fórumról, a workshopokról az emlékeztetők elkészítése,  a projektben folyó munka folyamatos ellenőrzése és értékelése,  az Irányító Csoport számára a projektekben folyó munkáról információ nyújtása,  a paktum éves munkatervének és költségvetésének előkészítése,  hírlevelek összeállítása, elkészítése,  a projektek generálásában való részvétel,  pályázatok figyelése,  a partnerek közötti kapcsolattartás elősegítése,  a médián keresztül a nyilvánosság biztosítása,  a honlapon közölt adatok tartalommal való feltöltésének és folyamatos frissítésének biztosítása,  a paktum külső kapcsolatrendszerének gondozása,  ellát minden olyan tevékenységet, amellyel az Irányító Csoport megbízza. A Munkaszervezet munkájával összefüggésben felmerülő költségeinek fedezetét elsősorban pályázati úton nyert forrásokból kell biztosítani.

13 Kommunikáció, megjelenés Hírlevél Honlap www.pecspaktum.hu

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Készítette: Pfeffer József 2013. március 7.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések