Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetésének folyamatáról, részletszabályairól valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetésének folyamatáról, részletszabályairól valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetésének folyamatáról, részletszabályairól valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól 2012. május 1Készítette: Királykuti Míra

2 Fő szabály: 2012. Január 1-től korhatár előtti öregségi nyugdíj nem állapítható meg. Cél a Profiltisztítás Átmeneti időszakra átalakul a rendszer. Két új fogalom: korhatár előtti ellátás és szolgálati járandóság. 2

3 3 alapba csoportosítanak, helyeznek át ellátásokat : 1.Nyugdíjbiztosítási alap/nyugdíjkassza 2.E-alap/Egészségbiztosítási alap 3.és az új Nemzeti Szociálpolitikai alap. 3

4 Megszűnő/ átalakuló nyugellátások: • előrehozott öregségi nyugdíj, • csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, • korkedvezményes nyugdíj, • bányásznyugdíj, • korengedményes nyugdíj, • az ún. művésznyugdíj, • polgármesterek nyugdíja, • EU parlamenti képviselők nyugdíja, • országgyűlési képviselők nyugdíja. (kivételes eset) (továbbiakban: korhatár előtti nyugdíjak) • A szolgálati járandóság = szolgálati nyugdíjat váltja fel. 4

5 Az átalakítások 3 csoportja: • a már megállapított korhatár előtti nyugdíjak öregségi nyugdíjként történő továbbfolyósításának szabályai • a már megállapított korhatár előtti nyugdíjak korhatár előtti ellátásként való továbbfolyósításának lehetőségei • és az újonnan megállapításra kerülő korhatár előtti ellátások szabályai 5

6 1. Korhatár előtti öregségi nyugdíjak továbbfolyósítása Öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani 2012. Január 1-től: • 1949. évben vagy azt megelőzően született, korhatár előtti nyugdíjban részesülő személynek ezt a nyugdíját, (2011-ben betöltött 62 év) • az 1954. évben vagy azt megelőzően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíja csökkentések nélküli teljes összegét, (2011-ben betöltött 57 év) • és annak a korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő nőnek a korhatár előtti öregségi nyugdíját, aki 2011. december 31-én rendelkezik a Tny. 18. § (2a)–(2d) bekezdésében meghatározott jogosultsági idővel, (már előrehozott ellátásban részesül, de e végső időpontban a 40 éves jogosultsága megvan) 6

7 2. A már megállapított korhatár előtti nyugdíjak korhatár előtti ellátásként való továbbfolyósításának lehetőségei: 2012. január 1-től : • az 1950-ben vagy azt követően született, korhatár előtti öregségi nyugdíjban részesülő személynek a korhatár előtti öregségi nyugdíját a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben korhatár előtti ellátásként kell továbbfolyósítani. • Kivétel: az országgyűlési képviselők 7

8 • az 1955. évben vagy azt követően született, szolgálati nyugdíjban részesülő személynek a szolgálati nyugdíját a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben, valamint a SZJA mértékével csökkentve szolgálati járandóságként kell továbbfolyósítani. Nem csökkenthető a szolgálati járandóság összege: -egészségügyi, pszichés, fizikai alkalmatlanság -És nem csökkenhet a (2011) minimálbér 150%-a alá. 8

9 3. Az újonnan megállapításra kerülő korhatár előtti ellátások szabályai 2012. Január elsejétől– korhatár előtti ellátásra jogosult: a.) az, aki 2011. december 31-éig az előrehozott, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez a Tny. 2012. január 1- ét megelőzően hatályos szabályai szerint szükséges aa) életkort betöltötte, és ab) szolgálati időt megszerezte. /módosított szöveg – eredetiben születési idő is szerepelt/ 9

10 /feltéve, hogy a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, a korhatár előtti ellátás kezdő napján biztosítással járó jogviszonyban nem áll, átmeneti bányászjáradékra nem jogosult, és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül./ Rendszeres pénzellátásnak nem minősül: özvegyi nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátás, hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, az uniós szerv által folyósított ezekkel azonos ellátások, valamint a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék. 10

11 b.) az az 1953. évben született nő, aki 59. életévét betöltötte és a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, c.) az, aki a korhatár előtti ellátás kezdő napjáig, de legkésőbb 2012. december 31-éig a Tny. 2012. január 1-jét megelőzően hatályos szabályai szerint korkedvezményre jogosultságot szerzett, d.) az, aki 2011. december 31-éig a bányásznyugdíjra való jogosultságot megszerezte, e.) az, aki 2011. december 31-éig az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjára jogosultságot szerzett, Nincs kikötve végső határnap a jogérvényesítésre, így a korlát az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése! 11

12 f.) az, aki esetében a biztosítással járó jogviszonyának megszüntetéséhez (munkaviszony megszűnés) szükséges egyoldalú jognyilatkozatot e törvény hatálybalépését megelőzően a másik féllel írásban közölték, vagy a jogviszonyt megszüntető megállapodást e törvény hatálybalépését megelőzően írásban megkötötték, feltéve, hogy a megszűnését követő nap 2012. évben van, és a jogviszony megszűnését követő napon a 2011-es szabályok szerint az ELŐREHOZOTT, CSÖKKENTETT ÖSSZEGŰ ELŐREHOZOTT, BÁNYÁSZ, MŰVÉSZETI VAGY KORENGEDMÉNYES korhatár előtti nyugellátásra jogosult lett volna. 12

13 Mindezeknél további feltétel még, hogy: • az öregségi nyugdíjkorhatárt nem töltötte be, • biztosítással járó jogviszonyban nem áll, • átmeneti bányászjáradékra nem jogosult, • és a korhatár előtti ellátás kezdő napján rendszeres pénzellátásban nem részesül. 13

14 Megállapítás - számítás: Megállapításuk a TNy. szerint történik, így az esetleges csökkentés is. (max. 8,4% a férfiaknál, vagy nőknél /max. 10,8%/ a 40-37 év, szolgálati idő szerinti csökkentés) Módosítóként bekerült egy új szabály: 1950. vagy 1951. évben született nő esetén a Tny. 2008. december 31-én hatályos 10. § (2) bekezdése szerint kell csökkenteni, ha csak csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra szerzett jogosultságot, és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt 2008. december 31-éig megszerezte. 14

15 Szolgálati járandóság megállapítása 1. Szolgálati járandóságra jogosult 2012. Január 1-től az a személy, akivel a felmentését, nyugállományba helyezését 2012. január 1-jét megelőzően írásban közölték, és a felmentési idő leteltét követően A mai szabályok szerint szolgálati nyugdíjra szerzett volna jogosultságot, vagy 2. a megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját felülvizsgálat keretében megszüntetik, ha a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj megszüntetéséig legalább 25 év hivatásos szolgálati jogviszonyban szerzett szolgálati időt szerzett. 15

16 A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetése - munkavégzés Keresőtevékenység: korlátozást csak a nők 40” esetén szabályoz 2012. jan. 1-től! Ők éves szinten a minimálbér 18 szorosáig folytathat keresőtevékenységet szankció nélkül. A többi ellátás esetén nem tartalmaz a törvény a keresetre vonatkozó korlátot, tiltást, de egyéb részletszabályt sem! (ONYF jogértelmezés!) Új szabály: kiterjesztik a kereseti korlátozást a 2008. január 1 előtt korhatár előtti nyugdíjba vonultakra is, de csak a 2012. Július 1-től szerzett jövedelmeiket kell számítani. A jogosult álláskeresési járadékban is részesülhet, ez idő alatt az ellátásának folyósítását szüneteltetni kell. A szolgálati járandóságot kérelemre szüneteltetni kell. (pl. újra szolgálati viszonyt létesít) Újból folyósítás igazolással! 16

17 A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság megszűnése megszűnik, ha a) a jogosult meghal, b) a jogosult az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, c) a jogosult részére a „nők40” alapján öregségi nyugdíjat állapítanak meg, d) a nyugdíjmegállapító szerv a jogosult kérelmére megszünteti, vagy e) a nyugdíjmegállapító szerv feketemunka miatt, vagy szolgálati járandóság esetén bűncselekmény miatt, vagy a korengedmény kizáró szabályai miatt megszűnteti. 17

18 Szankció: Feketemunka esetén a nyugdíjmegállapító szerv a korhatár előtti ellátást, illetve a szolgálati járandóságot a megszünteti, és a jogosultnak max. 1 évnyi ellátás összegét kell megfizetni, visszafizetni. Megszűnés esetén ismételten nem állapítható meg! 18

19 A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek öregségi nyugdíja Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napjától a korhatár előtti ellátásnak csökkentés nélküli összegét /országgyűlési képviselők/, a szolgálati járandóságnak a csökkentések nélküli teljes összegét öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani. Automatikusan átalakul! A jogosult kérheti az újbóli megállapítást, ha min. 365 nap szolgálati időt szerzett. 19

20 Hozzátartozói ellátások alapja, A korhatár előtti ellátás és a szolgálati járandóság fedezete „A korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy halála esetén a hozzátartozói nyugellátások megállapítása során lehetőség van újraszámíttatásra.” /módosító- változnak az özvegyi szabályok/ A költségek fedezetét a központi költségvetés biztosítja. (elkülönített) 20

21 II. Rész Megváltozott munkaképességű személyek: Az jogosult megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira, akinek a rehabilitációs hatóság Komplex minősítése alapján az egészségi állapota 60%-os, vagy ennél kisebb mértékű, tehát legalább 40%-ban csökkent a munkaképessége! Rokkantnyugdíj átalakul. 2012. jan.1-től nem nyugdíj! - Rokkantsági ellátás (I. – II. csoport, korh. előtt 5 év: III. csoport, rendszeres szociális járadékban,és az átmeneti járadékban részesülők) - Rehabilitációs ellátás ( III. csoport, rendszeres szociális járadékban részesülők) 21

22 Rokkantsági ellátás: 2012-január. 1.-től: • Az I-II. csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban/baleseti rokkantsági nyugdíjban, • az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági nyugdíjban/baleseti rokkantsági nyugdíjban, • illetve az öregségi korhatárt betöltött, vagy 5 éven belül betöltő rendszeres szociális járadékban, • és az átmeneti járadékban részesülőnek Rokkantsági ellátásként kell továbbfolyósítani az ellátását. Összege megegyezik a már megállapított ellátás, januári nyugdíjemeléssel növelt összegével. A fenti esetekben az minősül az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személynek, aki 2011. December 31.-éig betöltötte az 57. életévét. 22

23 Kereseti korlátozás rokkantsági ellátás esetén: Ha kereső tevékenységet folytat, és jövedelme 3 hónapon át meghaladja a minimálbér 150%-át, az ellátást meg kell szüntetni. Azokra tekintettel, akiknek a már 2012-január elsejét megelőzően megállapított nyugellátásait, járadékait 2012. Január 1-től Rokkantsági ellátásként folyósítják tovább, a kereseti korlátozást csak a 2012. Július 1.- utáni keresetekre nézve kell vizsgálni. (június 30-ig a régi kereseti szabály él.) 23

24 Rehabilitációs ellátás: 2011. december 31.-én a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, vagy rendszeres szociális járadékban részesülőknek 2012. Január 1-től rehabilitációs ellátást folyósítanak, melyek összege megegyezik a már megállapított ellátás, januári nyugdíjemeléssel növelt összegével. A nyugdíjfolyósító szerv 2012. Január 31-ig tájékoztatja ezen személyeket arról, hogy: • Rehabilitációs ellátás került folyósításra, • Hogy Rehabilitációs kártyára jogosult, • És ha munkavégzésre rehabilitáció nélkül nem képes, úgy március 31.-éig kérelmet nyújthat be a komplex minősítés elvégzésére. Ha elmulasztja a kérelem benyújtását, ellátása 2012. Május 1.-ével, megszűnik. 24

25 Átminősítés folyamata: A komplex minősítés sorrendje: • életkor, • keresőtevékenység, és • egészségkárosodás mértéke. Minősítést követő Ellátás megállapítása: Ezt követően a törvényben meghatározott ellátást az erről szóló döntést követő 3. Hónap első napjától kell megállapítani. Ezzel kezdődik a rehabilitációs ellátás esetén a meghatározott időtartam is, mely maximum 3 év, egészségromlás esetén ismételten megállapítható. 25

26 Minősítést követő Ellátások összege: (alapja a Közfoglalkoztatási bér: bruttó 71 800 Ft/ nettó: 47 029 Ft) Ha a felülvizsgálat során a komplex minősítés megtörtént, és ROKKANTSÁGI ELLÁTÁST ÁLLAPÍTOTTAK MEG, akkor az ellátás összege megegyezik az addig folyósított ellátás összegével. Ha a felülvizsgálat során a komplex minősítés megtörtént, és REHABILITÁCIÓS ELLÁTÁST ÁLLAPÍTOTTAK MEG, akkor az ellátás összege: • „Foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható” minősítés esetén: megegyezik a közfoglalkoztatási bér 40%-ával. (nettó: 18 800 Ft) • „Tartós foglalkozási rehabilitációt igényel” minősítés esetén: megegyezik a közfoglalkoztatási bér 80 %-ával. (nettó: 37 600 Ft) Az ellátások összegét a Tny. szerinti nyugdíjemelés mértékével növelni kell. 26

27 Rehabilitációs ellátás folyósításának ideje alatti Kereső tevékenység: Az ellátás ideje alatt keresőtevékenység folytatása esetén táppénzre, vagy baleseti táppénzre jogosult a személy. Kereső tevékenység ideje alatt a pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell. (közfoglalkoztatás, és a keresőképtelenség ideje is ide sorolandó) A kereseti szabályok az átminősítést követően lépnek érvénybe. 27

28 Egészségügyi ellátások : A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, vagy a megváltozott munkaképességű személyeknek járó ellátásokban részesülőknek megmaradt az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (tv. módosítás) Gyakorlatban: természetbeli igen, pénzbeli nem. (Háziorvos, Járóbeteg szakellátás, Fekvőbeteg - gyógyintézeti ellátás, árhoz nyújtott ellátások stb. ) 28

29 Utazási kedvezmények: A korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, vagy a megváltozott munkaképességű személyeknek járó ellátásokban részesülőknek 2012. március 31.-ével jár le a bérletigazolványa. Amennyiben a jogalkotó nem módosítja a rendeletet, úgy április 1-től nem jogosultak utazási kedvezmény igénybevételére! (saját jogú nyugellátásban részesülőknek megmarad) 29

30 Özvegyi nyugdíj: Megmarad az a szabály hogy: • Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, … Azonban kiegészül egy új, korhatárhoz és megszerzett szolgálati időhöz igazított jogosultsági feltételrendszerrel is, mely a korábbiakhoz képest egy megengedőbb jogszerzési lehetőséget nyújt. • …vagy akinek házastársa a 22 éves életkor betöltését megelőzően hunyt el, és • aa) az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül, vagy • ab) összesen legalább 2 év, szolgálati időt szerzett. Többi táblázatban: 30

31 Özvegyi nyugdíj: 31 *Özvegyi nyugdíjra az is jogosult, akinek házastársa a fent felsorolt életkorokhoz kapcsolt szükséges szolgálati időt nem szerezte meg, de az alacsonyabb életkorhoz előírt szolgálati időt az ott meghatározott életkor betöltéséig megszerezte, és ezt követően szolgálati idejében a haláláig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs. E harminc napba nem lehet beszámítani a keresőképtelenség idejét.

32 Özvegyi nyugdíj folyt. köv: 32 Az özvegyi nyugdíjra történő jogszerzés szempontjából szolgálati időként kell figyelembe venni: a) az elhunyt jogszerzőnek a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányi idejét, b) valamint azt az időtartamot, ami alatt az elhunyt jogszerző rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesült. A rehabilitációs ellátásban részesülés azonban nem jogszerző idő!!! Feléledés szabályai változatlanok: • aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, • de módosul annyival, hogy rokkantság helyett, január 1-től a megváltozott munkaképesség esetén jár. A korhatár előtti ellátásban, vagy szolgálati járandóságban részesülés nem jogosít özvegyi nyugdíjra. Megszűnik az özvegyi, ha már nem megváltozott munkaképességű a személy.

33 Köszönöm a figyelmet! Királykuti Míra E-mail: kmira@mszosz.hu 33


Letölteni ppt "Tájékoztató a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszűntetésének folyamatáról, részletszabályairól valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól."

Hasonló előadás


Google Hirdetések