Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A megyei jogú város /járásszékhely város/, a megye önkormányzata funkciója, feladatrendszere 2012. április 18. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A megyei jogú város /járásszékhely város/, a megye önkormányzata funkciója, feladatrendszere 2012. április 18. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért."— Előadás másolata:

1 A megyei jogú város /járásszékhely város/, a megye önkormányzata funkciója, feladatrendszere 2012. április 18. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős Helyettes Államtitkár, Államtitkári Kabinetfőnök Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

2 Jogszabályi háttér Alaptörvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Új Ötv.) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény (Konszolidációs tv.) a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet Alapvetés 2

3 A helyi önkormányzás: a település választópolgárai közösségének a joga. a megye A helyi önkormányzás joga megilleti: ↙ ↘ a települések a megyék választópolgárainak közösségét. települési önkormányzatok területi önkormányzatok

4 Települési önkormányzatok működnek: községekben városokban járásszékhely városokban megyei jogú városokban fővárosi kerületekben. A fővárosi önkormányzat sajátos helyzete kétszintű önkormányzat (főváros + kerületek) települési és területi önkormányzat is A helyi önkormányzás a helyi közügyekben a helyi közakarat kifejezése és megvalósítása.

5 A megyei jogú város Megyei jogú város: 1.a megyeszékhely városok 2.az OGY által az új Ötv. hatálybalépése előtt megyei jogúvá nyilvánított város. Képviselő-testülete: a közgyűlés. Sajátos jogállás: város (település) területén ellátja saját hatásköreit választópolgárai nem vesznek részt a megyei önkormányzat megválasztásában Települési önkormányzat.

6 Megyei jogú várossá nyilvánítás minden megyeszékhely törvény alapján (19 darab) Országgyűlés döntése alapján 50 000 lakosnál nagyobb város (Érd, Dunaújváros, Hódmezővásárhely, Sopron) Ellátja : a települési önkormányzatok  kötelező feladatait  önként vállalt feladatait saját területén Feladatok a megyei önkormányzat kötelező feladatait - saját területén elláthatja a megye lakosságát (megállapodás alapján) azon közszolgáltatásokat is biztosítja, melyek saját területén túl a megye egészére vagy nagy részére kiterjednek

7 Együttműködés a megyei önkormányzattal  Megállapodás:- közszolgáltatás nyújtása - közös intézményfenntartás - közös finanszírozás  Társulás létrehozása  Egyeztető bizottság létrehozása Megyei Jogú Városok Szövetsége – /MJVSZ/ - 1990. - székhely: Debrecen - minden OGY által megyei jogú rangra emelt város a tagja lehet - huszonhárom magyar nagyváros tagja (pl. Pécs, Sopron, Miskolc, Szeged, Nyírgeyháza) - a szövetség célja: a megyei jogú városok önkormányzati jogainak kollektív képviselete érdekvédelme érdekérvényesítésének előmozdítása az önkormányzati működés fejlesztése a hazai és nemzetközi önkormányzati szövetségekkel való együttműködés.

8 Járásszékhely város Járások 2013. január 1. Járásszékhely város a járások székhelye lesz A járásszékhely városi önkormányzat olyan közszolgáltatások ellátása, melyeket saját területén és vonzáskörzetében, vagy a járás egész területén: gazdaságosan, hatékonyan és megfelelően képes biztosítani. szakmai szabályok előírásainak - 1299/2011. (IX.1.) Korm. Határozat - Járásokról szóló törvény → OGY A járás az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége

9 A megye új szerepe - Intézményeit az állam átvette 2012. január 1-től - Új feladatok: területfejlesztés, vidékfejlesztés területrendezés koordináció Megyei közgyűlésmegyei önkormányzati hivatalt hoz létre Közgyűlés elnöke irányítja a hivatalt A jegyző vezeti a hivatalt A megyei önkormányzati hivatal

10 Megyék konszolidációja Intézményeinek / vagyonának átvétele Megyei önkormányzatok 2012. január 1. Adósságok, melyek az átvételre kerülő intézményekhez / általuk ellátott feladatokhoz kapcsolódóan keletkeztek Adósságainak átvétele ↙↘ Állami tulajdon 2011. december 30-ai hatállyal Állam átvállalja Megyénként intézmény átadás-átvételi bizottság

11 Megyei Intézményfenntartó Központok : intézmény-fenntartói feladatok ellátása vagyonkezelői jogok gyakorlása a gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlása az alapítványok, közalapítványok esetében az alapítói jogok gyakorlása Irányítás: közigazgatási és igazságügyi miniszter megyei kormánymegbízottak útján Az átvett intézmények listáját a Konszolidációs tv. tartalmazza. Adósságállomány: mintegy 187 milliárd Ft. adósság átvétele Intézmények: mintegy 750 intézmény átvétele

12 Átvett intézmények funkciók szerinti megosztásban:

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 13


Letölteni ppt "A megyei jogú város /járásszékhely város/, a megye önkormányzata funkciója, feladatrendszere 2012. április 18. Előadó: Dr. Csonka Ernő Területi Közigazgatásért."

Hasonló előadás


Google Hirdetések