Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A szakképzési megállapodás és a szakmaszerkezeti döntés Helyszín dátum Nemzeti Fejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A szakképzési megállapodás és a szakmaszerkezeti döntés Helyszín dátum Nemzeti Fejlesztési."— Előadás másolata:

1 Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A szakképzési megállapodás és a szakmaszerkezeti döntés Helyszín dátum Nemzeti Fejlesztési Alap Képzési Alaprész 7/2012 támogatási szerződés

2 A szakképzés tervezési rendszere Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

3 Az állami tervezés elemei • szakmaszerkezeti döntés • a megyei fejlesztési és képzési bizottságok szakképzés-fejlesztési koncepciói • megyei szakképzési tervek • az állami fenntartó esetén a feladatellátási stratégia • az egyházi és magánfenntartók esetén a szakképzési megállapodások • pályaorientáció, pályakövetés Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

4 Az állami támogatásra jogosultság • A tanuló jogosultsága: a szakképzési törvény 29. §-a szerint • A fenntartó jogosultsága: nem állami iskolafenntartó esetén a szakképzési megállapodás megkötése szükséges (a feltételek biztosításán, többek között a működési engedélyen kívül) • A szakképzés jogosultsága: a szakmaszerkezeti döntés szerint, a szakképzés helyszínétől és adott esetben a fenntartótól is függően. Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

5 A szakképzési megállapodás Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

6 A szabályozási háttér • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 84. §-ának (6)-(10) bekezdései – alapvető szabályok • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88. §-ának (4) bekezdése – a finanszírozással kapcsolatban • a szakképzési megállapodásról szóló 314/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet – részletes szabályozás • vidékfejlesztésért felelős miniszter egyetértési joga, átmeneti szabályok • NMH SZFI mintát és szakmai útmutatást biztosít Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

7 A szakképzési megállapodás funkciója • együttműködési megállapodás az állam és a szakképző iskola nem állami fenntartója között, nem hatósági aktus • összekapcsolja a fenntartót és a feladatellátásért felelős államot • biztosítja, hogy a tervezési folyamatok során a fenntartók figyelembe vehetőek legyenek • feltétele az „alap” költségvetési hozzájárulásra való jogosultságnak • öt éves előretekintést kér a nem állami fenntartóktól • nem korlátozza a fenntartó és iskolája tevékenységét Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

8 A szakképzési megállapodás tartalmi elemei • a fenntartó és a szakképző iskola alapadatai • szakképzési alapfeladatok az első tanévben, a felvehető maximális tanulólétszámmal • szakképzési alapfeladataira kidolgozott, öt tanévre vonatkozó terv, az indítandó szakképzések ágazataival, a beiskolázandó osztályszámmal • az új gyakorlati képzési kapacitást eredményező tervezett infrastrukturális fejlesztések felsorolása • az állami kötelezettségvállalás: figyelembe veszi • a fenntartói kötelezettségvállalás: adatot szolgáltat • a hatálybalépés időpontja és időtartama Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

9 A megkötés eljárásrendje Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése tervezet benyújtása kh. megkéri a telephely szerinti kh.-k egyetértését Kh. kialakítja az álláspontját NMH SZFI VM értesítés az egyetértésről szm megkötése, megküldése

10 A szakmaszerkezeti döntés Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

11 A szabályozási háttér • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 81. § és 84. §-ai • 331/2012. (XI. 28.) Korm. rendelet a 2013/2014-es tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről, a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról • 562/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a 2014/2015-ös tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről, valamint egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

12 A javaslattétel rendje Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

13 A jogszabály szerkezete • 1. melléklet: a szakképesítések besorolása; 3. melléklet: a szakközépiskolai ágazatok besorolása megyénkénti és fővárosi bontásban a következő kategóriák egyikébe: • a) támogatott=T, • b) nem támogatott=N, • c) korlátozottan támogatott=K. 2. melléklet: az 1. mellékletben a K kategóriába sorolt szakképesítések megyei, fővárosi keretszámai és annak fenntartókra lebontása 4. melléklet: az 3. mellékletben a K kategóriába sorolt szakközépiskolai ágazatok megyei, fővárosi keretszámai és annak fenntartókra lebontása Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

14 Kivételek, kiegészítő szabályok • a 2015 februárjában induló keresztféléves képzésekre is vonatkozik • a részszakképesítésekre és az iskolai rendszerű szakképzésben kizárólag speciális szakiskolában indítható szakképesítésekre nem vonatkozik • a Rendészet ágazatra és a Rendőr tiszthelyettes szakképesítésre történő felkészítésre nem vonatkozik • a honvédelmi képzésekre szakképzési törvény 84. § (5d) bekezdése értelmében nem vonatkozik • a fenntartói keretszám átadható megállapodással a képzések 2014. szeptemberi elindulása előtt Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése felkészítése

15 Köszönöm a figyelmet! szakkepzes@LAB.HU


Letölteni ppt "Szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítése A szakképzési megállapodás és a szakmaszerkezeti döntés Helyszín dátum Nemzeti Fejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések