Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az Oktatási Főosztály és a köznevelési intézmények feladatai a tanév rendje szerint dr. Malatyinszki Anita Oktatási főosztályvezető-helyettes Békés Megyei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az Oktatási Főosztály és a köznevelési intézmények feladatai a tanév rendje szerint dr. Malatyinszki Anita Oktatási főosztályvezető-helyettes Békés Megyei."— Előadás másolata:

1 1 Az Oktatási Főosztály és a köznevelési intézmények feladatai a tanév rendje szerint dr. Malatyinszki Anita Oktatási főosztályvezető-helyettes Békés Megyei Kormányhivatal 2013. Békés Megyei Kormányhivatal

2 2 Az Oktatási Főosztály feladatai ● Ellenőrzések - Hatósági -Törvényességi - Szakmai Az ellenőrzés megindítása HivatalbólEgyéb módon -ellenőrzési terv alapján -jogszabályi rend. alapján - panasz, közérdekű bejelentés alapján - egyedi utasítás alapján 2

3 3 Békés Megyei Kormányhivatal Az Oktatási Főosztály feladatai 3 - Hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja: Kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására, Az egyenlő bánásmód követelményére, Osztály- és csoportlétszámra, Tanulói balesetvédelemre, tanulói óraterhelésre, Alkalmazási feltételek meglétére, Kötelező tanügyi dokumentumok meglétére, Kötelező (minimális) felszerelések és eszközök meglétére Köznevelési feladatok ingyenességére, tankönyvek biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását.

4 4 Békés Megyei Kormányhivatal Az oktatási főosztály feladatai -Törvényességi ellenőrzés keretében vizsgálja: Fenntartói tevékenység ellenőrzése (van-e joga a tevékenység folytatásához?) A nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működési engedélyben meghatározottak szerint működteti-e a fenntartó? Összhangban áll-e az alapító okirat, a működési engedély és a nevelési-pedagógiai program? A fenntartói döntések meghozatala előtt előírt egyeztetési kötelezettség megtartása 4

5 5 Békés Megyei Kormányhivatal Az oktatási főosztály feladatai - Szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja: 2014. Január 2. és április 1. között országos szakmai ellenőrzés a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárásra vonatkozóan (általános és középiskolákban) 5

6 6 Békés Megyei Kormányhivatal Az Oktatási Főosztály feladatai ● Érettségi vizsgák szervezése -a 2012/13. tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszakában 4675 fő tett érettségi vizsgát (133 vizsgabizottság, 73 tantárgyi bizottság) A feleltek száma összesen 15.788 (14.706 közép, 1.082 emelt szintű) -Változás!!!!→a 2013/14. tanév tavaszi érettségi vizsgaidőszakától kezdődően már csak idegen nyelv és informatika tantárgyból lehet jelentkezni előrehozott érettségi vizsgára! 6

7 7 Békés Megyei Kormányhivatal Az Oktatási Főosztály feladatai ● Hatósági engedélyezés -Nyilvántartásba vétel -Működési engedélyek -Szakmai vizsgák ● Független vizsgabizottságok működtetése ● Hatósági döntések ● Az iskolák felvételi és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzetének meghatározása és közzététele 7

8 8 Békés Megyei Kormányhivatal Az Oktatási Főosztály feladatai 8 Közreműködés a megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv elkészítésében (2013. április 30-ig elkészült) ● Országos mérések ●Szakképzési megállapodások megkötése (314/2013. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a szakképzési megállapodásokról) ● Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés ● A pedagógusok minősítési eljárása -OH -KH OF -Szakértők

9 9 Békés Megyei Kormányhivatal A tanév rendjében meghatározott feladatok 1. 9 A tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII.4.) EMMI rendelet A tanítási év kezdete 2013. szept. 2. (hétfő) vége 2013. jún. 13. (péntek) –középfokú iskolákban április 30. A tanítási napok száma 180/179 (nappali oktatás szerinti középiskolában és szakiskolában)

10 10 Békés Megyei Kormányhivatal A tanév rendjében maghatározott feladatok 2. 10 A középfokú felvételi eljárás kiemelt időpontjai Okt. 15. Középfokú iskolák →Felvételi Központ (tanulmányi területek belső kódja) Okt. 31. Általános iskolák → diákok (felv.elj.rend) Középfokú iskolák →tájékoztató (honlap) Középfokú iskolák →tájékoztató (honlap) Nov. 15. Hivatal→középiskolák jegyzéke (központi írásbeli) Jan. 18. Központi írásbeli Febr. 18. Szóbeli meghallgatások Ápr. 25. Középiskolák →diákok és általános iskola (értesítés a felvételről vagy az elutasításról)

11 11 Békés Megyei Kormányhivatal A tanév rendjében meghatározott feladatok 3. 11 Amennyiben az ált. iskola kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a HÍD I. vagy HÍD II. programba, értesítést küld: →a tanuló lakóhelye, tartózkodási helye szerinti járási hivatalba →a területileg illetékes KLIK-nek (kijelöli azt a megye területén működő, HÍD programban résztvevő intézményt, amely a tanulót felveszi) → 2013. év nyarán a kormányhivatal oktatási főosztálya jelölte ki a HÍD programba jelentkező diákok részére az iskolákat → a 2013/2014. tanévben főosztályunk gondoskodik - tankötelezettségük teljesítése érdekében - azoknak a diákoknak az elhelyezéséről, akik nem nyernek felvételt egyetlen középfokú intézménybe, illetve a HÍD programba sem

12 12 Békés Megyei Kormányhivatal A tanév rendjében meghatározott feladatok 4. 12 A 2013/2014. tanév érettségi időpontjai: Őszi érettségi Középszintű írásbeli: 2013. október 11-25. Középszintű szóbeli: 2013. november 21-29. Emelt szintű írásbeli: 2013. október 11-25. Emelt szintű szóbeli: 2013. november 6-12. Tavaszi érettségi Középszintű írásbeli: 2014. május 5-26. Középszintű szóbeli: 2014. június 16-27. Emelt szintű írásbeli: 2014. május 5-26. Emelt szintű szóbeli: 2014. június 5-13.

13 13 Békés Megyei Kormányhivatal A tanév rendjében meghatározott feladatok 5. 13 MÉRÉSEK: I.) 2014. Május 28. - 6., 8., 10. évfolyamokon olvasási- szövegértési és matematikai alapkészségekre vonatkozó országos mérés OH KH OF Szakértők 2013. nov. 22. nevelési/oktatási intézmények → méréshez szükséges adatok megküldése az OH-nak II.) 2014. Január 2. és április 1. között fittségi mérés

14 14 Békés Megyei Kormányhivatal Jogszabályok 14 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet a pedagógusok előmeneteli és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. Rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet

15 15 Békés Megyei Kormányhivatal 15 ● Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIX. Törvény ● A tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet ● Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet és a módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet ● A kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet Jogszabályok

16 16 Békés Megyei Kormányhivatal Változások 2013 szeptemberétől 16 Munkaidővel, foglalkoztatással, bérrel kapcsolatos rendelkezések (pl.: osztályfőnöki és munkaközösség vezetői órakedvezmény megszűnése, eseti helyettesítés új szabályai…) Pótlékok Változnak az osztálylétszámok, csoportlétszámok számításával kapcsolatos szabályok Mindennapos testnevelés (1-2, 5-6, 9-10. évfolyamon) Tankönyvek fokozatos ingyenessé válása Változnak a közalkalmazotti tanácsi és szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezményére vonatkozó szabályok Felmenő rendszerben erkölcstan/hittan bevezetése

17 17 Békés Megyei Kormányhivatal Köszönöm megtisztelő figyelmüket! dr. Malatyinszki Anita Oktatási főosztályvezető-helyettes Békés Megyei Kormányhivatal 2013.


Letölteni ppt "1 Az Oktatási Főosztály és a köznevelési intézmények feladatai a tanév rendje szerint dr. Malatyinszki Anita Oktatási főosztályvezető-helyettes Békés Megyei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések