Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közigazgatási alapismeretek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közigazgatási alapismeretek"— Előadás másolata:

1 Közigazgatási alapismeretek
8. előadás

2 A modern önkormányzatfogalom
Reinhard Hendler definíciója: „Az önkormányzat esetében közjogi szervezeti egységekről van szó, amelyek az államszerve-zethez tartoznak, ugyanakkor az állam közvetlen hivatali rendszerétől intézményesen önállósultak, és jellemző sajátosságuk, hogy bizonyos közügyeket az azok által különösen érintett személyek, az érintettek, saját felelősségükre (azaz legfeljebb állami törvényességi felügyelet alatt) igazgatnak.”

3 Önkormányzat típusok Felsőoktatási és tudományos önkormányzatok
Társadalombiztosítási (szociális) önkormányzatok Vallási (egyházi) önkormányzatok Intézeti (pénzintézetek, biztosítási intézetek) önkormányzatok Hírközlési (rádió, tv) önkormányzatok Egyéb (vízgazdálkodási, talajjavítási, stb.) önkormányzatok Területi (községi és integrációs szintű) önkormányzatok Ipari és kereskedelmi önkormányzatok Kézműipari önkormányzatok Mezőgazdasági önkormányzatok Szabad foglalkozásúak (ügyvédek, orvosok, gyógyszerészek, adószakértők, művészek, építészek, stb.) önkormányzatai

4 Az Ötv. önkormányzat fogalma
5. § A helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal rendelkező lakosok (továb-biakban: választópolgárok) közösségét illetik meg. A választópolgárok az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján, és a helyi népszavazáson való részvételükkel gyakorolják az önkormányzáshoz való közösségi jogaikat.

5 Önkormányzattal rendelkező közösségek
Község (Nagyközség) Város Megyei jogú város Fővárosi kerület Főváros Megye Jogaik egyenlőek, kötelezettségeik eltérőek lehetnek!

6 Az autonómia tartalma Általános hatáskör (univerzalitás elve):
Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, 3. cikk 2. A helyi önkormányzatok - jogszabályi keretek között - teljes döntési jogosultsággal rendelkeznek minden olyan ügyben, amely nincs kivonva hatáskörükből és bármely más közigazgatási szerv hatáskörébe sincs utalva. Ultra vires elv: a helyi önkormányzat mint jogi személy csak olyan feladatokat láthat el, olyan hatásköröket gyakorolhat, amelyekre a törvényhozó kifejezetten felhatalmazta

7 Az autonómia tartalma Tipikus helyi ügyek példálózó felsorolása a törvényekben: Ötv. 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

8 Az autonómia tartalma Az önállósági garancia lényege, hogy a törvényi szabályozás nem lehet olyan, amely az önkormányzat számára a lényegi területeken a saját felelősségű döntést teljesen kizárja. (Önkormányzati fennhatóságok)

9 Önkormányzati fennhatóságok
Tervezési fennhatóság Személyzeti fennhatóság Szervezeti fennhatóság Pénzügyi fennhatóság Jogalkotási fennhatóság

10 Kötelező önkormányzati feladatok
Egészséges ivóvízellátás Óvodai nevelés Általános iskolai oktatás és nevelés Egészségügyi és szociális alapellátás Közutak fenntartása Köztemetők fenntartása Közvilágítás biztosítása Nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása

11 A szubszidiaritás elve
Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 3.cikk 3. A közfeladatokat általában elsősorban az állampolgárokhoz legközelebb álló közigaz-gatási szervnek kell megvalósítania. A fela-datoknak más közigazgatási szervre történő átruházása a feladat természetétől és nagy-ságától, valamint hatékonysági és gazdasá-gossági követelményektől függ.

12 A megyei önkormányzat kötelező feladatai (például)
Középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátás Megyei könyvtári szolgáltatások Megyei testnevelési és sportszervezési feladatok Alapellátást meghaladó egészségügyi szakellátás Térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolása


Letölteni ppt "Közigazgatási alapismeretek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések