Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András"— Előadás másolata:

1 A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András vigvaria@inext.hu

2 Koncepció •A különböző közigazgatási-közszolgáltatási reformelképzelések kidolgozása ─ hagyományosan ─ nem jár együtt hatáselemzések készítésével. Így van ez a hét önkormányzati régió koncepciójával is. •A különböző közfeladatok optimálishoz közeli „üzemmérete” szakfeladat típusonként változik, sőt különböző alternatív szolgáltatásszervezési módok (pl. leegyszerűsítve az iskola, vagy a gyerek, netán a tanár mozogjon) különbözők.

3 A különböző helyi közszolgáltatások ─ méretgazdaságosság szempontjából ─ legalább a következő főbb csoportokba oszthatók: 1.igazgatás, 2.vonalas infrastruktúrán (jellemzően természetes monopóliumon alapuló) és a negatív exzernáliákat kezelni kívánó anyagi szolgáltatások. (víz, szennyvíz, út, környezetvédelem) 3.humán szolgáltatások (oktatás, egészségügy, sport, szabadidő, kultúra) 4.szociális ellátások 5.település fenntartás (temető, park, köztisztaság stb.)

4 A hatás-elemzés részei A hatáselemzésnek többsíkúnak kell lennie. Ki kell terjednie: •Az optimális üzemméret, a szubszidiaritás, és a helyi preferenciák megvalósítása lehetőségére, •Az adott közszolgáltatás eredményességére gyakorolt hatásra •A pénzügyi hatások (pénzforrás igény, finanszírozási igény, az allokációs jog kormányzati szintek közötti változása stb.) •Társadalmi hatásokra •Jogi szabályozási hatásokra

5 Ami elkezdtünk… •az a regionális önkormányzatok adott feladatellátási kötelezettség megosztás melletti forrásigényének becslése és az ehhez rendelhető források (központi transzferek, központi adók megosztása, helyi adók/inkl. regionális adók/) becslése. E „gondolatkísérletek” jelentősége: •tudjuk, hogy a költségvetési jog gyakorlásában miként változik a központ, a régió és a helyi szint szerepe, mit veszítenek, mit nyernek e vonatkozásban a szereplők, •alapot adhat az input alapú inkrementális költségvetési tervezés output-orientált tervezéssel történő felcserélésére. •Kialakul egy összkép, a feladatellátás jelenlegi hatásosságárólés hatékonyságáról. •A számítások folyamatban vannak, publikálni fogjuk.

6 A régiók kialakításával összefüggő feladat-átcsoportosítások •Központi közigazgatási szervektől hosszú távon a régiókra decentralizálható feladat és hatáskörök •A megyei önkormányzatok feladatköréből hosszú távon a régiókhoz telepíthető feladatok •A megyei önkormányzatoktól hosszú távon a nagyvárosokhoz telepíthető feladatok

7 Központi közigazgatási szervektől hosszú távon a régiókra decentralizálható feladat és hatáskörök •Területfejlesztés •Fejlesztéspolitika, támogatáspolitika •Foglalkoztatás •Környezet- és természetvédelem •Egészségügy és szociálpolitika •Fogyasztóvédelem •Turizmus •Közlekedés, útügy

8 •hosszú illetve középtávú területfejlesztési koncepció, regionális •fejlesztési program, pénzügyi terv elfogadása; •a régiók társadalmi gazdasági helyzetének elemzése; •szervezési és finanszírozási feladatok ellátása; •társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelése; •fejlesztési támogatások nyújtása Területfejlesztés

9 Fejlesztéspolitika, támogatáspolitika •vállalkozási övezetek kialakítása; •agrártámogatások, infrastruktúra- fejlesztési támogatások nyújtása; •kis- és középvállalkozások fejlesztésének ösztönzése

10 Foglalkoztatás •közmunkaprogramok támogatása; •szak- és felnőttképzési feladatok; •munkaügyi feladat- és hatáskörök ellátása, feltételeinek biztosítása, felsőfokú szakképesítések területén elemző, szervező, koordináló szerep

11 Környezet- és természetvédelem •a régió környezetvédelmi helyzetének elemzése, környezetvédelmi támogatások nyújtása; •hulladékgazdálkodási tevékenység összehangolása, regionális hulladékgazdálkodási terv elfogadása

12 Egészségügy és szociálpolitika •egészségügyi és szociális szakellátásokról gondoskodás; •a népegészségügyi helyzet alakítása, a népegészségügyi program megvalósítása (szervezés, monitoring, elemzés); •az önkormányzati tulajdonban levő kórházak fenntartása, tulajdonosi jogok gyakorlása; •járványügy; •sürgősségi betegellátás és -szállítás •.

13 Fogyasztóvédelem •fogyasztóvédelmi feladat- és hatáskörök ellátásának biztosítása; • a regionális célok kidolgozása, a területen végzett ellenőrzések irányítása

14 Turizmus •segíti a turizmus fejlődését, elemzi alakulását, regionális terveket készít

15 Közlekedés, útügy •közúthálózat fejlesztése és karbantartása; •helyközi személyközlekedés szervezése

16 A megyei önkormányzatok feladatköréből hosszú távon a régiókhoz telepíthető feladatok •A területi információs rendszer kialakítása, •Az idegenforgalom, a foglalkoztatottság elősegítése, a szakképzés, •A szakosított szociális ellátás területi összehangolása, egyes szakosított ellátások biztosítása, •területi testnevelés és sport ügyek, •a fogyatékos gyermekek ellátása, •az épített és természeti környezet védelme, •térségi területrendezési feladatok, •szakképzés, •a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás, •a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység, •az önkormányzati pedagógiai-szakmai szolgáltatásról, •regionális közoktatási fejlesztési tervek elkészítése, •együttműködési megállapodás

17 A megyei önkormányzatoktól hosszú távon a nagyvárosokhoz telepíthető feladatok •körzeti könyvtári szolgáltatások biztosítása •kulturális javak gyűjtése, őrzése •pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadás; •egészségügyi szakosított ellátás, •gyermek és ifjúságvédelmi területi szakellátás,

18 Funkcionális szemléletű önkormányzati kiadások, 2006

19 Funkcionális szemléletű önkormányzati működési kiadások, 2006

20 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A régiók kialakításának finanszírozási kérdései Vigvári András"

Hasonló előadás


Google Hirdetések