Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HAT – Oktatáspolitikai kerekasztal 2013. március 8. Feladat- és felelősségmegosztás a közoktatásban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HAT – Oktatáspolitikai kerekasztal 2013. március 8. Feladat- és felelősségmegosztás a közoktatásban."— Előadás másolata:

1 HAT – Oktatáspolitikai kerekasztal 2013. március 8. Feladat- és felelősségmegosztás a közoktatásban

2 2010-2013 Az állam totális feladatellátási kötelezettsége és totális felelőssége Intézményi autonómia megszüntetése (beolvadás, gazdálkodás és munkáltatás jogának elvesztése, oktatási tartalom 90%-nak előírása) Egy központ által irányított, 198 (tankerület) oktatási igazgatóság - sohasem látott mértékű irányítási centralizáció 2 Oktatáspolitikai kerekasztal 2013

3 1990-2010 A feladat- és felelősségmegosztás érvényesülésének, megfelelő működésének területén az 1990-2010 közötti időszakban mindvégig problémát okoztak: A feladatellátáshoz szükséges és elégséges finanszírozás hiánya, a rendelkezésre álló erőforrások elosztásának egyenetlensége, felhasználásának hatékonysága. A községi és kisvárosi önkormányzatok esetében a megfelelő szakmai színvonalú helyi tanügyigazgatáshoz szükséges szakapparátus hiánya, illetve elégtelen volta. 3 Oktatáspolitikai kerekasztal 2013

4 1990-2010 A központi és a helyi irányítás közötti megfelelő kapcsolat és együttműködés hiánya. A fenntartók és az intézmények szakmai támogatására szolgáló támogató alrendszer (pedagógiai szakmai szolgáltatások) működésének bizonytalansága, az önkormányzati szolgáltatói hálózat szétesése, a piaci és nonprofit szolgáltatói szektor minőségbiztosításának hiánya. Az önkormányzati feladatellátást és a közoktatás eredményességét kontrolláló, értékelő országos közoktatási értékelési rendszer hiánya. 4 Oktatáspolitikai kerekasztal 2013

5 Lehetséges cél a közoktatási feladat- megosztásban Újra ki kell alakítani az állam, a helyi önkormányzatok, mint a feladatellátásért felelős aktorok és az intézmények, mint a feladatellátást ténylegesen végző szervezetek közötti decentralizált feladat- és felelősségmegosztás rendszerét. 5 Oktatáspolitikai kerekasztal 2013

6 Közigazgatás és közoktatási feladatellátás A közigazgatás rendszere alapvető módon meghatározza a feladat-megosztást a közoktatásban. Centralizáció – decentralizáció dilemmája (miből mennyi?) A szubszidiaritás figyelembe vételével: A 2010 előtti önkormányzati rendszer helyreállítása? Az önkormányzati szintek (települési, területi) változatlanul hagyása? A területi önkormányzat átalakítása (járási, megyei, regionális)? A feladatellátás differenciálása a települési és a területi önkormányzatok között? 6 Oktatáspolitikai kerekasztal 2013

7 Közigazgatás és közoktatási feladatellátás A közoktatási feladatok megosztása a települési (község, város, megyei jogú város) és a területi (járási, regionális) önkormányzatok között A feladatok telepítése a szubszidiaritás elvének figyelembe vételével úgy, hogy a helyi közösségek ellenőrzése alatt legyen, biztosítható legyen a hatékony működtetés (mérethatékonyság), biztosítható legyen az eredményes működtetés (szakmai paramétereknek való megfelelés), biztosítható legyen az irányítás szakszerűsége. Biztosított legyen az ellenőrzés, az értékelés és a szakmai támogatás 7 Oktatáspolitikai kerekasztal 2013

8 A feladatok és a felelősség delegálása Az óvodai nevelés, az általános iskolai nevelés, oktatás, a gimnáziumi nevelés, oktatás, az alapfokú művészetoktatás ellátását alanyi jogon a települési önkormányzatok felelősségébe célszerű visszaadni. A települési önkormányzatok eltérő gazdasági potenciálja és a települések helyi szociológiai jellemzői miatt a tényleges feladatellátás differenciálására van szükség (mi alapján történjen? lélekszám?). Település és kötelező járási szintű intézményfenntartó társulás? Területi szervezést igénylő közoktatási feladatok – járási társulás? 8 Oktatáspolitikai kerekasztal 2013

9 A feladatok és a felelősség delegálása A szakképzési feladatok ellátása a munkaerő-piaci igények figyelembe vételéből, továbbá a tanulók lakóhely szerinti összetételéből is következően regionális szinten működtethető eredményesen. Regionális önkormányzati fenntartás, vagy a szakképző intézmények székhelyönkormányzatai által kötelezően létrehozandó regionális szakképzési társulás? A szakképzési feladatok állami feladatellátásban való tartása - regionális szakképzési igazgatóság? 9 Oktatáspolitikai kerekasztal 2013


Letölteni ppt "HAT – Oktatáspolitikai kerekasztal 2013. március 8. Feladat- és felelősségmegosztás a közoktatásban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések