Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek Salgótarján, 2014. március 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek Salgótarján, 2014. március 25."— Előadás másolata:

1 A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek Salgótarján, 2014. március 25.

2 A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek • Települési önkormányzat • állam - az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján /= Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF)/ • megyei jogú város • fővárosi kerületi önkormányzat • fővárosi önkormányzat

3 A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek települési önkormányzat A települési önkormányzat köteles biztosítani • étkeztetést, • házi segítségnyújtást, • állandó lakosainak számától függően az alábbi szociális szolgáltatásokat: amelyiknek területén • a) kétezer főnél több állandó lakos él, családsegítést, • b) háromezer főnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idősek nappali ellátását, • c) tízezer főnél több állandó lakos él, az a)–b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem említett nappali ellátást, • d) harmincezer főnél több állandó lakos él, az a)–c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, időskorúak gondozóházát, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását • a fent nem említett szociális szolgáltatásokhoz – különös tekintettel a családsegítéshez – való hozzáférést.

4 A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek SZGYF Az állam az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján köteles gondoskodni • a) a harmincezer főnél nagyobb állandó lakosságszámú településeken a fogyatékos személyek gondozóháza, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona megszervezéséről és fenntartásáról, • b) a fővárosban a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, fogyatékos személyek szakosított ellátásának a megszervezéséről és fenntartásáról, • c) a megye területén a szakosított ellátások megszervezéséről és fenntartásáról, azzal, hogy a megyei jogú város területére is kiterjedően köteles gondoskodni azokról az ellátásokról, amelyek megszervezésére a megyei jogú város az Szt. 90. § (2) bekezdése alapján nem köteles. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013.07.01-től állami feladat.

5 A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek megyei jogú város • A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását, idősek otthonát, valamint – amennyiben a lakossági szükségletek indokolják – hajléktalanok otthonát és hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét megszervezni és fenntartani.

6 Ellátási kötelezettség teljesítése helyi önkormányzat A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó • a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy • b) szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történő részvétellel, vagy • c) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának a helyi önkormányzattól vagy a társulástól történő átvállalásáról szóló – az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.

7 Ellátási kötelezettség teljesítése SZGYF Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv (SZGYF) ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó • a) szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy • b) szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló – 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás, illetve ellátási szerződés megkötésével tehet eleget.

8 Ellátási kötelezettség teljesítése SZGYF • Szolgáltató, intézmény létrehozásához, átszervezéséhez, megszüntetéséhez; • Megállapodás, ellátási szerződés megkötéséhez, módosításához, megszüntetéséhez a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.

9 Megállapodás, ellátási szerződés • Megállapodás: Szt. 90. § (4) bekezdése • Ellátási szerződés: Szt. 121. § (2) bekezdése


Letölteni ppt "A személyes gondoskodás megszervezésére köteles szervek Salgótarján, 2014. március 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések