Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt „Központi szociális információs fejlesztések” Igénybevevői nyilvántartás (TAJ)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt „Központi szociális információs fejlesztések” Igénybevevői nyilvántartás (TAJ)"— Előadás másolata:

1 TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt „Központi szociális információs fejlesztések” Igénybevevői nyilvántartás (TAJ)

2 •A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény •A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény •A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet Szt. 20/C (1) bek. •A szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza •a) a 20. § (2) bekezdés a)-c) pontjában és a 20. § (4) bekezdés a) pontjában (TAJ szám) meghatározott adatokat (a kérelmező természetes személyazonosító adatai, lakó – és tartózkodási helye, állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekül, hontalan jogállása, a szabad mozgás és tartózkodás jogára vonatkozó adatok) az ellátott telefonszáma és értesítési címe kivételével, •b) a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás vagy szakosított ellátás típusát, igénybevételének és megszűnésének időpontját, •c) az intézmény, szolgáltató külön jogszabály szerinti ágazati azonosító jelét, •d) a finanszírozás, támogatás költségvetési törvény szerinti jogcímét és feladatmutatóját. Jogszabályi háttér

3 •Nem kell vezetni a nyilvántartást az Szt. 20/C. § (2) bekezdése szerint szolgáltatások esetében, ezek: –családsegítés, ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel lezárható; –falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; –népkonyha; –szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása; –utcai szociális munka. •Szintén nem kell vezetni a nyilvántartást a Gyvt. 139. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatások esetében, ezek: –alternatív napközbeni ellátás; –házi gyermekfelügyelet; –gyermekjóléti szolgáltatás, ha annak nyújtása az első találkozást követően tett intézkedéssel lezárható; –a gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásai közül az utcai és lakótelepi szociális munka, a kórházi szociális munka és a készenléti szolgálat.

4 Az országos nyilvántartás felépítése Országos Jelentési Rendszer („Regiszter) Igénybevevői nyilvántartás Intézményi nyilvántartás

5 Intézményi nyilvántartás •Az intézményi nyilvántartás továbbra is a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó fenntartókra, intézményeikre, valamint a részükre kiadott működési engedélyek, illetve azok esetleges módosítására vonatkozó adatokat tartalmazza. Az adatrögzítés a működést engedélyező hatóságok (a megyei Kormányhivatalok Szociális és Gyámhivatalai) feladata. Országos Jelentési Rendszer (csökkenő kötelezettség) •Az Országos Jelentési Rendszer a fenntartók által negyed, illetve félévente szolgáltatott, személyes adatnak nem minősülő adatokat tartalmazza az országos jelentési és férőhelyfigyelő rendszer keretében. Az adatrögzítés a fenntartók feladata.

6 •Igénybevevői nyilvántartás Az adatszolgáltatás adatrögzítésből és napi jelentésből áll (felelős a fenntartó). Az adatszolgáltatást a fenntartó által meghatalmazott, ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személy (a továbbiakban: e-képviselő) illetve az általa megjelölt adatszolgáltatási munkatárs teljesíti. Meghatalmazás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban Hivatal) honlapján (www.nrszh.hu) közzétett formanyomtatványon kitöltésével adható.www.nrszh.hu

7 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról 13/B.§: Fokozatosan bevezetésre kerül egy új adatszolgáltatás, amelyet a szolgáltatóknak naponta kell teljesíteni. 13/B.§: Az adatszolgáltatás néhány kivétellel minden szociális illetve gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatóra kiterjed. 13/D.§ : Az adatszolgáltatás teljesítése egy webes felületen valósul meg. 13/C.§: A webes felület elérése ügyfélkapuval rendelkező regisztrált felhasználók számára lehetséges. 15.§: A rendszer bevezetési feladatait 2012.01-06 közötti időszakban kell elvégezni.

8 Az új adatszolgáltatás bevezetésének menetrendje 2012.01.01-31: e-képviselők és adatrögzítői munkatársak regisztrálása 2012.02.01-28: Kezdeti adatfeltöltés (megállapodások/határ ozatok adatai) 2012.03.01-06.30: Adatszolgáltatás normatívára való hatás nélkül. 2012.07.01-től: Adatszolgáltatás elmulasztása normatíva vesztéssel jár!

9 Rendszerkapcsolatok Igénybevevői nyilvántartás (13/B-13/H.§) Ügyfél, igénybevétel: megállapodás/határozat, napi igénybevételi adatok Jogosultságkezelés (13/C.§) Felhasználók és jogosultságok, ügyfélkapus beléptetés Szociális Regiszter (8-9.§) Fenntartó, szolgáltatók, ellátás nyújtási helyek, szolgáltatások, működési engedélyek Normatív finanszírozás (TÉBA) Intézményi Rendszerek

10 Jogosultságkezelés (E-képviselő/adatszolgáltató munkatárs) és a Szociális Regiszter kapcsolata A leendő e-képviselőknek és adatszolgáltató munkatársaknak ügyfélkaput kell létesíteni. Csak az e-képviselőknek kell személyesen felkeresni az NRSZH kirendeltségeit, az adatszolgáltató munkatársaknak nem. A Szociális Regiszterben szereplő fenntartókhoz lehet e-képviselőt rendelni. A fenntartók/intézmények/telephelyek/ellátások adatai a működési engedély alapján szerepelnek a Szociális Regiszterben, azon az e-képviselők/adatszolgáltató munkatársak megadásakor módosítani nem lehet. Ha az adatok hibásak/hiányosak a fenntartó/szolgáltató székhelye szerint illetékes kormányhivatal szociális és gyámhivatalánál kell a fenntartónak adategyeztetést lefolytatni.

11 Szociális Regiszter adatkörei és a jogosultságkezelés kapcsolata Szolgál- tatás/ellátás típusa Ellátásnyújtás helye (telephely/székhely stb.) Szolgáltatók (intézmények) Fenntartók 13/C.§ (4) szerint az NRSZH kirendeltségeinek ügyintézői e-képviselőket rendelnek a fenntartókhoz. 13/C.§ (5) szerint az e-képviselők adatszolgáltató munkatársakat rendelnek a szolgáltatókhoz.

12 E-képviselő és adatszolgáltató munkatársak létrehozásának folyamata Start Felhasználó (e-képviselő) létrehozása NRSZH munkatárs E-képviselő és fenntartó összerendelése NRSZH munkatárs Felhasználó (adatszolgáltató) létrehozása, adatszolgáltató szerepkör megadása E-képviselő Megjegyzés: ha az e-képviselő egyben adatszolgáltató, akkor nem kell létrehozni új felhasználót! Adatszolgáltató és székhely/telephely összerendelése E-képviselő 1. 2. 3. 4. Vége

13 Igénybevevő létrehozása Adatszolgáltató munkatárs 1. Amennyiben még nem hozta létre semelyik intézmény az igénybevevőt, akkor létre kell hozni őt a rendszerben.

14 Ügyféltörzs Minden ellátást/szolgáltatást igénybevevő személyt először az ügyféltörzsben kell rögzíteni. Az ügyféltörzsben a TAJ szám szolgál az ügyfelek azonosítására A rendszer kezel TAJ szám nélküli ügyfeleket, de azokra speciális szabályok érvényesek. Egy személy az ügyféltörzsben csak egyszer szerepel, akkor is, ha több szolgáltató több szolgáltatást veszi igénybe Az ügyfelek adatait a rendszer egyezteti a TAJ rendszerrel és a Személyadat- és Lakcímnyilvántartással

15 Igénybevevő létrehozása Adatszolgáltató munkatárs 1.

16 Igénybevevő létrehozása Adatszolgáltató munkatárs 1.

17 Igénybevevő létrehozása Adatszolgáltató munkatárs 1.

18 Megállapodás vagy határozat rögzítése Start Igénybevevő létrehozása Adatszolgáltató munkatárs Megállapodás vagy határozat egyedi rögzítése Megjegyzés: csak abban az esetben szükséges, ha még semelyik intézmény nem hozta létre az igénybevevőt. 1. 2. Vége Adatszolgáltató munkatárs

19 Igénybevétel adatai (megállapodások és határozatok) Az igénybevétel adatait vagy az igénybevételt megalapozó megállapodás, vagy az azt elrendelő határozat alapján kell megadni. Az ügyfél adatait az igénybevételi adatok megadása előtt az ügyféltörzsben kell ellenőrizni, ha ott nem szerepel, akkor meg kell adni. A megállapodások alapján az igénybevétel kezdetét és végét kell megadni. A határozatok alapján szélesebb adatkört kell megadni. Az igénybevétel adataiban bekövetkező változást is rögzíteni kell. Amennyiben megszűnik az igénybevétel, akkor az igénybevételt „le kell zárni”.

20 Megállapodás vagy határozat egyedi rögzítése 2. Adatszolgáltató munkatárs

21 Megállapodás vagy határozat egyedi rögzítése 2. Adatszolgáltató munkatárs

22 Megállapodás vagy határozat egyedi rögzítése 2. Adatszolgáltató munkatárs Az ‘M’ és ‘H’ gombokkal az előző munkanapi és az adott napi megállapodás, határozatok rögzíthetőek. A ‘KM’ és ‘KH’ menüpontokkal a korábban kötöttek.

23 Megállapodás vagy határozat egyedi rögzítése 2. Adatszolgáltató munkatárs A ‘Szolgáltató tevékenység típusa’ a finanszírozás differenciálásához szükséges adat. A ‘Mentés’ gombbal a befejezetlen igénylés elmenthető, a ‘Rögzítve’ gombbal lehet véglegesen elmenteni a megállapodást/határozatot.

24 Megállapodás vagy határozat egyedi rögzítése 2. Adatszolgáltató munkatárs Az igénybevevő központi törzsben lévő adatai módosíthatók (de a központi törzs nem íródik felül ezekkel az adatokkal!).

25 Megállapodás vagy határozat egyedi rögzítése 2. Adatszolgáltató munkatárs Az igénybevevő központi törzsben lévő adatai módosíthatók (de a központi törzs nem íródik felül ezekkel az adatokkal!).

26 Megállapodás vagy határozat egyedi rögzítése 2. Adatszolgáltató munkatárs A program jelez, ha az adott igénybevevőnek, adott telephelyen már van megállapodása, határozata.

27 Megállapodás vagy határozat egyedi rögzítése 2. Adatszolgáltató munkatárs A Határozat és a Megállapodás esetén rögzítendő adatok eltérnek.

28 Igénybevétel rögzítése Start Igénybevétel rögzítése Adatszolgáltató munkatárs 1. Vége

29 Napi igénybevétel A „nyitott” igénybevételekhez napi bontásban meg kell adni a napi igénybevétel tényét. Az igénybevétel tényének értelmezése függ a normatív finanszírozás módjától. A napi igénybevételek megadásához a rendszer felajánlja a „nyitott igénybevételeket”. A napi igénybevételeket legkésőbb az adott napot követő munkanap 24 óráig lehet rögzíteni. Egyszeri alkalommal a rendszerben van lehetőség önrevízióra

30 „Szolgáltatás ütközés” A rendszer figyeli, hogy ugyanaz a személy egy napon igénybe vesz-e több szolgáltatást. A rendszer a szolgáltatónak jelzi, ha az ügyfél egy napon egyszerre nem finanszírozható szolgáltatásokat vesz igénybe. Vagy az azonos személyt megadó szolgáltatók egyike önrevízió keretében törli az igénybevétel tényét, vagy a hamarabb rögzítő kapja a normatív támogatást.

31 Igénybevétel rögzítése Adatszolgáltató munkatárs 1.

32 A program csak azokat a szolgáltatásokat listázza az adatszolgáltatónak, amely esetén van rögzítési jogosultága. Igénybevétel rögzítése Adatszolgáltató munkatárs 1.

33 A dátum állításával meghatározható, hogy mely napra vonatkozóan történik az adatrögzítés. Igénybevétel rögzítése Adatszolgáltató munkatárs 1.

34 A ‘ceruza’ ikonnal megkezdhető az igénybevétel rögzítése, amely a mentés gombbal zárható le. Az igénybevételnek 3 státusza van (pipa, ‘X’, ‘?’). Igénybevétel rögzítése Adatszolgáltató munkatárs 1.

35 AZ ELLÁTÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK ALAPJA Az igénybevevői nyilvántartásban, a kiválasztott ellátásnál, az igénybe vevők automatikusan generált névsora mellett, a személyenként megjelenő pipák jóváhagyásával lehet rögzíteni az igénybe vétel tényét a kiválasztott napra. Az ellátások finanszírozása minden esetben a hatályos jogszabályok szerint történik, amely megegyezik a pipák rögzítésével.

36 Napi jelenlét alapján finanszírozott ellátások: •Étkeztetés •Házi segítségnyújtás •Időskorúak nappali intézménye •Fogyatékos személyek nappali intézménye •Demens személyek nappali intézménye •Hajléktalan személyek nappali intézménye (az engedélyezett férőhelyszám 1,5x vehető figyelembe) •Bölcsőde •Családi napközi •Hajléktalanok átmeneti szállása

37 Megállapodás alapján történő finanszírozás 1: •Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása •Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása •Fogyatékos személyek otthona •Fogyatékos személyek ápoló- gondozó lakóotthona •Fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona •Fogyatékos személyek gondozóháza •Pszichiátriai betegek otthona •Pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye •Pszichiátriai betegek lakóotthona •Pszichiátriai betegek átmeneti intézménye •Szenvedélybetegek otthona •Szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye •Szenvedélybetegek lakóotthona •Szenvedélybetegek átmeneti intézménye •Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása •Időskorúak ápoló-gondozó otthona •Időskorúak gondozóháza •Emelt színvonalú bentlakásos ellátás •Hajléktalanok ápoló-gondozó otthona •Hajléktalanok rehabilitációs intézménye

38 Megállapodás alapján történő finanszírozás 2: •Gyermekotthon •Családok átmeneti otthona •Gyermekek átmeneti otthona •Helyettes szülő •Különleges gyermekotthon •Speciális gyermekotthon •Nevelőszülő •Különleges nevelőszülő •Speciális nevelőszülő •Lakásotthon •Speciális lakásotthon •Különleges lakásotthon •Utógondozó otthon •Lakhatást nyújtó külső férőhely

39 Férőhely finanszírozás: •Hajléktalanok éjjeli menedékhelye •Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely •Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely Feladatmutató szerinti finanszírozás: Egyéb finanszírozási mód (lakosságszám szerint, szolgálatonkénti): •Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás •Támogató szolgáltatás •Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás •Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás •Családsegítő szolgáltatás •Gyermekjóléti szolgáltatás •Gyermekjóléti központ (kapcsolattartási ügyelet)

40


Letölteni ppt "TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt „Központi szociális információs fejlesztések” Igénybevevői nyilvántartás (TAJ)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések