Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tapasztalatok - aktuális kérdések

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tapasztalatok - aktuális kérdések"— Előadás másolata:

1 Tapasztalatok - aktuális kérdések
Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések Szabóné Varga Valéria főigazgató-helyettes, NRSZH Budapest, május 23. 1

2 A szociális ágazat korszerűsítésének fő területei
Kom-muni-káció 5. Szociális Ágazati Portál Szolgáltatás nyújtás részletes adminisztrációja Igénybevett szolgáltatások nyilvántartása Kitől: Szervezet Ki: Személy (ellátott) Mit: Szolgáltatás 4. Ellenőrzéstámogatás 1. Tevékenység adminisztráció 3. Működési engedélyezése Egységes szolgáltatásjegyzék 2. Szociális Regiszter Ügyféltörzs Budapest, május 23.

3 KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői
Szociális Regiszter-en alapuló intézményi törzsadat-nyilvántartás E-képviselő és adatszolgáltató felhasználók karbantartása Központi igénybevevői nyilvántartás Megállapodások és határozatok rögzítése Napi igénybevétel rögzítése Igénybevétel egyediségének ellenőrzése (ütközés jelzése) Önellenőrzés Budapest, május 23. 3 3

4 KENYSZI Rendszer bevezetését megalapozó jogszabályi háttér
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) január 1-től írja elő igénybevevőkről vezetett nyilvántartás vonatkozásában a TAJ azonosító alkalmazását. Az Szt. 20/C. § július 27-tól hatályos szövege szerint a szociális hatóság (NRSZH) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet január 1-től hatályos 5.§ (1) c) pontja szerint a szolgáltatások igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszer az NRSZH által vezetett országos nyilvántartás része. Budapest, május 23. 4 4 4

5 A KENYSZI Rendszer bevezetésével összefüggő szolgáltatói, intézményi feladatok
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint: 2012. január 1-től  2012. január 31-ig A működési engedéllyel rendelkező fenntartók e- képviselője január 31-ig köteles kérni a nyilvántartásba vételét az NRSZH kirendeltségén. 2012. február 1-től február 29-ig Az adatszolgáltatásra jogosult február 29-ig rögzíti a nyilvántartásban az igénybevevői törzsadatokat. 2012. március 1-től június 30-ig Napi jelentési kötelezettség teljesítése, minden engedélyes számára kötelező, jogkövetkezmény nélkül 2012. június 15-ig Az NRSZH felé jelzés megtétele a hibás, hiányos adatok javítása, pótlása érdekében 2012. július 1-től Finanszírozási jogkövetkezmény alkalmazása a napi jelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt . Budapest, május 23. 5 5 5

6 A KENYSZI rendszer használatának jelenlegi adatai – 2012. május 15.
Nyilvántartott fenntartók száma (a Szociális Regiszterből átvett adat, nem minden fenntartónak van jelentési kötelezettsége): 4 328 E-képviselővel még nem rendelkező fenntartók száma: 695 A rendszerben nyilvántartott összes adatrögzítő munkatárs száma: Rendszerben lévő igénybevevők száma: Rendszerben lévő igénybevételek (megállapodások, határozatok) száma: Budapest, május 23. 6 6

7 A KENYSZI Rendszer működésének tapasztalatai – az NRSZH válaszai
Felhasználók támogatása: Felhasználói kézikönyvek, oktató videók, GYIK Call center, valamint központi ügyfélszolgálat működik. Megvalósult szakmai fejlesztések: TAJ probléma bejelentő felület működik (legnagyobb esetszámú hibabejelentés, a TAJ módosítására az NRSZH-nak nincs jogszabályi felhatalmazása, a hiba javításához szükséges információt szolgáltatja.) Igénybevételi adatok összesítésének lehetősége napi szinten az igénybevételi naplóban, Felhasználók támogatása: Budapest, május 23. 7 7

8 A KENYSZI Rendszer működésének tapasztalatai – az NRSZH válaszai II.
Megvalósult szakmai fejlesztések: Ütköző szolgáltatások számának csökkentése, az ütköző szolgáltatás típusának megjelenítése, Önellenőrzés funkció bevezetése, Normatívát befolyásoló szolgáltatási tényezők (pl. demens igénybevevő, emelt szintű ellátás) rögzítésének lehetősége, Az Szt. által megengedett esetekben (nappali melegedő, éjjeli menedékhely) csökkentett adattartalom lehetősége), Hajléktalan ellátott esetében település szintű lakcím rögzítésének lehetősége. Budapest, május 23. 8 8

9 A KENYSZI rendszerében adatrögzítői jogosultsággal rendelkezők, illetve az adatot szolgáltatók a regiszterben nyilvántartott szolgáltatások arányában, szolgáltatásonként (%) Budapest, május 23. 9

10 A KENYSZI rendszerében az adatot szolgáltatók a regiszterben nyilvántartott szolgáltatások arányában – megyei bontásban (%) Budapest, május 23. 10

11 A KENYSZI Rendszer működésének tapasztalatai – az NRSZH válaszai III.
Megvalósult szakmai fejlesztések: Gyors feltöltésre lehetőség migrációs tábla alkalmazásával, Interfész kapcsolaton keresztüli adatfeltöltési lehetőség egyedi fejlesztésű nyilvántartó programokból. Felhasználást segítő funkciók fejlesztése: Utolsó keresett, rögzített tétel megőrzése, betöltése. Budapest, május 23. 11 11

12 KENYSZI Rendszer – folyamatban lévő fejlesztések
A Rendszer átfogó fejlesztése alapján új változat lesz elérhető május végétől: Szolgáltatások elnevezések módosulnak, ezzel elhárulnak - az elsősorban a gyermekvédelmi szakellátások területén fennálló - adatszolgáltatási akadályok, A fogyatékos személyek lakóotthona esetében megjelenik majd a fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona is. Budapest, május 23. 12 12

13 KENYSZI rendszer – tervek a továbbfejlesztésre
Riport funkciók fejlesztése: Fenntartói lekérdezések (statisztikai célú), Adatszolgáltatói lekérdezések adott szolgáltatásnyújtási helyre, Ágazati lekérdezések (NRSZH, statisztikai célú). Budapest, május 23. 13 13

14 Napi jelentési kötelezettséggel kapcsolatos gyakori kérdések – bentlakásos intézmények
A bentlakásos intézményekben a különböző okok miatti távollét (pl. kórház, eltávozás) esetén is jelenteni kell az igénybevevőre („pipát” kell tenni). Elhunyt igénybevevő esetén az elhalálozás napja is igénybevételi napnak számít. Ezt követően kell a megállapodást lezárni. Amennyiben megszűnik az ellátás, akkor az adott igénybevevő esetében az önellenőrzést a megállapodás lezárása előtt kell elvégezni. Ha az intézményi ellátott időközben demenssé válik (szakvélemény igazolja), akkor az Igénylés menüpont alatt a megállapodást Módosító funkcióval kell módosítani. Budapest, május 23. 14 14

15 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: Call Center: 06 1 510 05 45
Budapest, május 23. 15 15


Letölteni ppt "Tapasztalatok - aktuális kérdések"

Hasonló előadás


Google Hirdetések