Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2012. május 23. Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések Szabóné Varga.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2012. május 23. Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések Szabóné Varga."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2012. május 23. Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések Szabóné Varga Valéria főigazgató-helyettes, NRSZH

2 Budapest, 2012. május 23. A szociális ágazat korszerűsítésének fő területei Szolgáltatás nyújtás részletes adminisztrációja Igénybevett szolgáltatások nyilvántartása Kitől: Szervezet Ki: Személy (ellátott) Mit: Szolgáltatás 2. Szociális Regiszter 1. Tevékenység adminisztráció 4. Ellenőrzéstámogatás Ügyféltörzs 3. Működési engedélyezése Egységes szolgáltatásj egyzék Kom- muni- káció 5. Szociális Ágazati Portál

3 Budapest, 2012. május 23. KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői 3  Szociális Regiszter-en alapuló intézményi törzsadat-nyilvántartás  E-képviselő és adatszolgáltató felhasználók karbantartása  Központi igénybevevői nyilvántartás  Megállapodások és határozatok rögzítése  Napi igénybevétel rögzítése  Igénybevétel egyediségének ellenőrzése (ütközés jelzése)  Önellenőrzés

4 Budapest, 2012. május 23. KENYSZI Rendszer bevezetését megalapozó jogszabályi háttér 4  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 1996. január 1-től írja elő igénybevevőkről vezetett nyilvántartás vonatkozásában a TAJ azonosító alkalmazását.  Az Szt. 20/C. § 2011. július 27-tól hatályos szövege szerint a szociális hatóság (NRSZH) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet.  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 2012. január 1-től hatályos 5.§ (1) c) pontja szerint a szolgáltatások igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszer az NRSZH által vezetett országos nyilvántartás része.

5 Budapest, 2012. május 23. A KENYSZI Rendszer bevezetésével összefüggő szolgáltatói, intézményi feladatok 5 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint: 2012. január 1- től 2012. január 31-ig A működési engedéllyel rendelkező fenntartók e- képviselője 2012. január 31-ig köteles kérni a nyilvántartásba vételét az NRSZH kirendeltségén. 2012. február 1-től 2012. február 29-ig Az adatszolgáltatásra jogosult 2012. február 29-ig rögzíti a nyilvántartásban az igénybevevői törzsadatokat. 2012. március 1-től 2012. június 30-ig Napi jelentési kötelezettség teljesítése, minden engedélyes számára kötelező, jogkövetkezmény nélkül 2012. június 15-igAz NRSZH felé jelzés megtétele a hibás, hiányos adatok javítása, pótlása érdekében 2012. július 1-tőlFinanszírozási jogkövetkezmény alkalmazása a napi jelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása miatt.

6 Budapest, 2012. május 23. A KENYSZI rendszer használatának jelenlegi adatai – 2012. május 15. 6  Nyilvántartott fenntartók száma (a Szociális Regiszterből átvett adat, nem minden fenntartónak van jelentési kötelezettsége): 4 328  E-képviselővel még nem rendelkező fenntartók száma: 695  A rendszerben nyilvántartott összes adatrögzítő munkatárs száma: 10 589  Rendszerben lévő igénybevevők száma: 576 976  Rendszerben lévő igénybevételek (megállapodások, határozatok) száma: 715 414

7 Budapest, 2012. május 23. A KENYSZI Rendszer működésének tapasztalatai – az NRSZH válaszai 7  Felhasználók támogatása:  Felhasználói kézikönyvek, oktató videók, GYIK  Call center, valamint központi ügyfélszolgálat működik.  Megvalósult szakmai fejlesztések:  TAJ probléma bejelentő felület működik (legnagyobb esetszámú hibabejelentés, a TAJ módosítására az NRSZH-nak nincs jogszabályi felhatalmazása, a hiba javításához szükséges információt szolgáltatja.)  Igénybevételi adatok összesítésének lehetősége napi szinten az igénybevételi naplóban,

8 Budapest, 2012. május 23. A KENYSZI Rendszer működésének tapasztalatai – az NRSZH válaszai II. 8  Megvalósult szakmai fejlesztések:  Ütköző szolgáltatások számának csökkentése, az ütköző szolgáltatás típusának megjelenítése,  Önellenőrzés funkció bevezetése,  Normatívát befolyásoló szolgáltatási tényezők (pl. demens igénybevevő, emelt szintű ellátás) rögzítésének lehetősége,  Az Szt. által megengedett esetekben (nappali melegedő, éjjeli menedékhely) csökkentett adattartalom lehetősége),  Hajléktalan ellátott esetében település szintű lakcím rögzítésének lehetősége.

9 Budapest, 2012. május 23. A KENYSZI rendszerében adatrögzítői jogosultsággal rendelkezők, illetve az adatot szolgáltatók a regiszterben nyilvántartott szolgáltatások arányában, szolgáltatásonként (%) 9

10 Budapest, 2012. május 23. A KENYSZI rendszerében az adatot szolgáltatók a regiszterben nyilvántartott szolgáltatások arányában – megyei bontásban (%) 10

11 Budapest, 2012. május 23. A KENYSZI Rendszer működésének tapasztalatai – az NRSZH válaszai III. 11  Megvalósult szakmai fejlesztések:  Gyors feltöltésre lehetőség migrációs tábla alkalmazásával,  Interfész kapcsolaton keresztüli adatfeltöltési lehetőség egyedi fejlesztésű nyilvántartó programokból.  Felhasználást segítő funkciók fejlesztése: o Utolsó keresett, rögzített tétel megőrzése, betöltése.

12 Budapest, 2012. május 23. KENYSZI Rendszer – folyamatban lévő fejlesztések 12  A Rendszer átfogó fejlesztése alapján új változat lesz elérhető május végétől:  Szolgáltatások elnevezések módosulnak, ezzel elhárulnak - az elsősorban a gyermekvédelmi szakellátások területén fennálló - adatszolgáltatási akadályok,  A fogyatékos személyek lakóotthona esetében megjelenik majd a fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona is.

13 Budapest, 2012. május 23. KENYSZI rendszer – tervek a továbbfejlesztésre 13  Riport funkciók fejlesztése:  Fenntartói lekérdezések (statisztikai célú),  Adatszolgáltatói lekérdezések adott szolgáltatásnyújtási helyre,  Ágazati lekérdezések (NRSZH, statisztikai célú).

14 Budapest, 2012. május 23. Napi jelentési kötelezettséggel kapcsolatos gyakori kérdések – bentlakásos intézmények 14  A bentlakásos intézményekben a különböző okok miatti távollét (pl. kórház, eltávozás) esetén is jelenteni kell az igénybevevőre („pipát” kell tenni).  Elhunyt igénybevevő esetén az elhalálozás napja is igénybevételi napnak számít. Ezt követően kell a megállapodást lezárni.  Amennyiben megszűnik az ellátás, akkor az adott igénybevevő esetében az önellenőrzést a megállapodás lezárása előtt kell elvégezni.  Ha az intézményi ellátott időközben demenssé válik (szakvélemény igazolja), akkor az Igénylés menüpont alatt a megállapodást Módosító funkcióval kell módosítani.

15 Budapest, 2012. május 23. 15 Köszönöm a figyelmet! Elérhetőségek: Call Center: 06 1 510 05 45 kenyszi@nrszh.hu


Letölteni ppt "Budapest, 2012. május 23. Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI) Tapasztalatok - aktuális kérdések Szabóné Varga."

Hasonló előadás


Google Hirdetések