Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Lekérdezés és Riport Funkciók használata TÁMOP 5.4.2 kiemelt projekt

2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Regiszter új funkciói Lekérdezések 1.Hatályos működési engedélyek listája 2.Fenntartók jelentési listája 3.Engedélyesek jelentési listája 4.Engedélyes lista 5.Teljes engedélyes lista 6.Rögzített engedélyesek listája 7.Határozott/határozatlan időre szóló engedélyek 8.Engedélyező hatóságok kiadott engedélyeinek listája 9.Módosítások az adatlapok tartalmában Riportok 1.Jelentés adatok összesített értékei 2.Az egyes szolgáltatások száma 3.Ellátotti férőhelyek száma 4.Engedélyesek listája szolgáltatás adatokkal 5.Engedélyesek listája jelentés adatokkal

3 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Közös Jellemzők Összetett keresési lehetőség Átlátható, használható engedélyes listák készítése a kiválasztott szempontok szerint Exportálás lehetősége pl. Microsoft Excelbe Az egyes funkciók elérése korlátozott (lakosság, engedélyező hatóság, fenntartó számára)

4 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A lekérdezési és a riport funkciók hozzáférése A publikus felületen a lekérdezések csak egy szűk köre jelenik meg (hatályos működési engedélyek listája, fenntartók jelentési listája, engedélyesek jelentési listája, engedélyes lista, teljes engedélyes lista) a riport funkciók egyáltalán nem jelennek meg. Az engedélyező hatóságok valamennyi riport funkciót használhatják, a lekérdezési funkciók közül pedig csupán két funkciót a kiadott engedélyeinek listája, valamint a módosítások az adatlapok tartalmában funkciót nem érhetik el az engedélyező hatóságok. Az FSZH, illetve a Minisztérium természetesen valamennyi lekérdezési és riport funkciót eléri.

5 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg I. Lekérdezési funkciók használata A szűrési paraméterek között szerepel – többek között – a fenntartó, illetve az engedélyes címadata Figyelni kell a címadat megadása során, ha egy településen lévő fenntartó(k)ra, vagy engedélyes(ek)re kérdezünk rá, hogy azon települések (városok) esetében, amelyek kerületekre vannak felosztva, vagy több településrész tartozik hozzájuk, azaz több irányítószám tartozik egy településhez a pontos lekérdezés érdekében valamennyi kerületet/településrészt be kell jelölni.

6 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Lekérdezési funkciók használata A lekérdezési funkciók többségénél megjelennek a férőhelyszámok A férőhelyszám magába foglalja az egyidejűleg fennálló szerződések számát, a kihelyezhető készülékek, illetőleg az ellátható személyek számát is Az időszakos férőhelyek és az emeltszintű férőhelyek száma minden esetben az összesített intézményi férőhelyekbe számítódik bele, mivel azok mint külön szolgáltatás nem jelennek meg

7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 1. Hatályos működési engedélyek listája Egy megadott területen (régió, megye, kistérség, település) működő, Engedéllyel rendelkező szociális és gyermekvédelmi intézmény, szolgáltatók (engedélyes) listája A keresést lehet a területi szűkítés mellett szolgáltatás típusra (pl. idősek otthona, házi segítségnyújtás, bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona) is pontosítani.

8 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

9 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

10 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 2. Fenntartók jelentési listája Ezen lekérdezési funkció lehetőséget biztosít arra, hogy a szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói számára előírt jelentési kötelezettség teljesítése ellenőrizhető, illetve figyelemmel kísérhető legyen. A szűrési feltételek mellett tehát pl. lehetőség van arra, hogy egy kiválasztott jelentési időszakra (pl. 2008/2. félév) és egy adott szolgáltatás típusra készítsünk listát, amely alapján kiszűrhető, hogy melyik fenntartó teljesítette, s melyik fenntartó nem teljesítette a jelentési kötelezettségét.

11 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

12 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

13 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 3. Engedélyesek jelentési listája Ezen lekérdezési funkció is arra ad lehetőséget, hogy a szociális intézmények, szolgáltatók fenntartói számára előírt jelentési kötelezettség teljesítése ellenőrizhető, illetve figyelemmel kísérhető legyen. Az engedélyesek jelentési listája lekérdezés azonban a szociális intézmény, szolgáltató címadata alapján szűkíthető.

14 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg ParaméterJellemző Jelentési időszak Kötelezően, egy választható Szolgáltatás típusa Kötelezően, egy választható Engedélyes címadata Régió, megye, kistérség vagy település, több is megadható Fenntartó neveKi kell tölteni a szöveges mezőt, részlet szó megadással Engedélyes neve Engedélyes ágazati azonosítója Szöveges mezőt kell kitölteni

15 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

16 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. Engedélyező hatóságok által kiadott engedélyek listája Ezen lekérdezési funkció segítségével a kiválasztott engedélyező hatóság által rögzített, hatályon kívül helyezett engedélyek száma kérdezhető le, egy megadott időszakra vonatkozóan. Ezzel lehetőség nyílik gyors adatszerzésre, az engedélyező hatóságok regiszter használatának figyelemmel kísérésére.

17 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

18 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

19 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 5. Rögzített engedélyesek listája A regiszterben rögzített valamennyi engedélyes lekérdezhető területi szűréssel és egy adott időszakra vonatkozóan is. A listában megjelenik az összes szociális/gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény függetlenül attól, hogy hatályos működési engedéllyel rendelkezik vagy sem, ennek a ténye azonban egyértelműen jelölésre kerül. Ezen lekérdezési funkció segítségével az engedélyező hatóságok ellenőrizhetik, hogy valamennyi általuk rögzített engedélyes rendelkezik-e működési engedéllyel, illetőleg nem történt-e téves rögzítés.

20 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

21 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

22 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 6. Engedélyes lista Területi és szolgáltatás típus szerinti szűréssel lekérdezhetőek a regiszterben rögzített engedélyesek. A lekérdezés eredményeképpen megjelenik a lekérdezett engedélyesek működési engedélyeinek tartalma (fenntartói, intézményi, szolgáltatási adatok stb.).

23 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

24 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 7. Teljes engedélyes lista A teljes engedélyes lista segítségével egy kiválasztott engedélyező hatóság által engedélyezett valamennyi szociális/gyermekvédelmi intézmény/szolgáltató lekérdezhető – intézményi, fenntartói, szolgáltatás adatokkal – együtt. A lekérdezés szűkíthető az engedélyes címadata, az engedélyes ellátási területe, továbbá az engedélyes által nyújtott szolgáltatás szerint. Ezen funkció segítségével az engedélyező hatóságok az általuk engedélyezett intézmények, szolgáltatók listáját azonnal elkészíthetik, így naprakész nyilvántartást tudnak vezetni az általuk engedélyezett szolgáltatókról, intézményekről.

25 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

26 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 8. Határozott/határozatlan idejű működési engedélyek Ezen lekérdezési funkció a fenntartó típusa, az engedélyes címadata, illetőleg a működési engedély hatálya szerinti szűréssel használható. A lekérdezés végső soron a nyújtott szolgáltatás szerint valósul meg, azaz, ha egy intézmény, szolgáltató többféle szolgáltatást nyújt, úgy valamennyi szolgáltatás külön-külön jelenik meg, feltüntetve az egyes szolgáltatásoknál a működési engedély hatályát. Ezen funkció segítségével figyelemmel kísérhetőek a határozott időre engedélyezett szolgáltatatók, intézmények működési engedélyének lejárta

27 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

28 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 9. Módosítások az adatlapok tartalmában Egy adott időszakra vonatkozó adatlap módosítások listázhatók ki az e-mail címekkel kiegészítve.

29 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

30 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg II. Riport funkciók használata A riport funkciók tulajdonképpen egy adott szempont rendszer szerint statisztikai adatokat, azaz számadatokat produkál települési szinten. Ahhoz azonban, hogy országos szinten, vagy egy régióra, megyére, kistérségre összesített értéket kapjunk, először a lekérdezett eredményt Excelbe kell exportálni, s az Excel funkcióit használva végezhető el az összesítés.

31 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Riport funkciók használata A riport funkciók használata során figyelni kell arra, hogy a fenntartó típusa szerinti szűkítés mellett a fenntartó gazdasági formáját is be kell jelölni. Pl. ha valamennyi nem állami fenntartású intézmény, szolgáltató jelentési adatát le akarjuk kérdezni, úgy a fenntartó gazdasági formájánál, valamennyi gazdasági formát be kell jelölni, ami a nem állami fenntartóknál szóba jöhet.

32 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 1. Jelentés adatok összesített értékei A szociális intézmények, szolgáltatók jelentési adatainak összesített értékei kérdezhetőek le. Ezen funkció segítségével akár összehasonlító adatokat is lehet készíteni. Például: lekérdezhető, hogy 2009/2. félévében és 2008/2. félévében az idősek otthonaiban hány betöltött férőhely, vagy hány várakozó volt.

33 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

34 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

35 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 2. Az egyes szolgáltatások száma Fenntartó típusa szerint lekérdezhető a kiválasztott szolgáltatások összesített száma. A lekérdezés eredménye régióra, megyére, kistérségre, településre bontva – ahol az adott intézmény, szolgáltató ellátást nyújtó székhelye, telephelye van – jelenik meg

36 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

37 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 3. Ellátotti férőhelyek száma Az egyes szolgáltatások esetében lekérdezhetőek az ellátotti férőhelyek száma, melyek régióra, megyére, kistérségre, s településre lebontva jelennek meg. Figyelni kell itt is a lekérdezés során arra, hogy a fenntartó típusa mellett a fenntartó gazdasági formáját is be kell jelölni

38 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

39 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. Engedélyesek listája szolgáltatás adatokkal Ezen riport funkció segítségével a kiválasztott szolgáltatás(oka)t a megadott területen működő szociális/gyermekvédelmi intézmények listája jelenik meg, a fenntartó nevével, az engedélyes nevével és címadatával, valamit a kiválasztott szolgáltatás adattal. Így például lekérdezhető a Közép-dunántúli régióban működő nem állami fenntartású családi napközik az engedélyezett férőhelyszámokkal. Egyszerre több terület is megadható, így országos lista is nyerhető.

40 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

41 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 5. Engedélyesek listája jelentésadatokkal Ezen riport funkció segítségével a kiválasztott szolgáltatás(oka)t a megadott területen működő szociális/gyermekvédelmi intézmények listája jelenik meg, a fenntartó nevével, az engedélyes nevével és címadatával, valamit a kiválasztott jelentési időszak(ok)ra vonatkozó, jelentési adatokkal. Itt tulajdonképpen a “jelentési adatok összesített értékei” riport részletezése, illetve lebontása végezhető el.

42 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések