Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai Tanácskozás Miskolc 2014. március 27.. A változás(ok) éve: 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai Tanácskozás Miskolc 2014. március 27.. A változás(ok) éve: 2013."— Előadás másolata:

1 Szakmai Tanácskozás Miskolc 2014. március 27.

2 A változás(ok) éve: 2013.

3 I. 2013. január 1-től – új intézmény struktúra – Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény (Miskolc MJV Közgyűlése IX-262/3443/2012.sz. határozata) II. 2013. július 1-től – fenntartó váltás – az intézmény fenntartója Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (Miskolc MJV Közgyűlés VI-144/4981/2013.sz. határozata) III. 2014. január 1-től – egyes feladatok állami fenntartó részére történő átadása – „új” intézmény – Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (Társulási Tanács 11/2023. (XI.27.)sz. határozata – figyelemmel a 2012 évi CXCII. tv. módosítására)

4 I.  Szakmai feladatellátáshoz illeszkedő szervezeti keret – szakterületi igazgatóságok  Szakmai munkát támogató és koordináló tevékenységek szervezeti keretének kialakítása – Stratégiai Igazgatóság  Gazdálkodási folyamatok és az intézményüzemeltetést biztosító tevékenységek egységesítése – Gazdasági Igazgatóság  Munkaügyi – humánpolitikai adminisztráció egységesítése – Humánpolitikai Csoport

5  Igénybevevői szükségletekhez igazodó szolgáltatási kapacitás tervezhetősége  Egyes szolgáltatások közötti kapcsolat, együttműködés erősítése  Fejlesztési tervek összehangolása

6 II.  Fenntartó váltással összefüggő feladatok végrehajtása  Kistérségi feladatellátás bővülése  Működési engedélyezési eljárás

7 III.  Feladat és vagyon átadás – állami fenntartó részére  „Új” intézmény alapítással összefüggő feladatok  Működési engedélyezési eljárás (ismételten)  Egyéb feladat és ellátási terület átrendeződés

8 Humánpolitikai csoport Tanácsadók függetlenített munkakörök Tanácsadók függetlenített munkakörök Igazgató Stratégiai igazgatóság Családsegítés- Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsőde Igazgatóság Gyermekvédelmi Szakellátások Igazgatósága Célcsoport Specifikus Szociális Ellátások Igazgatósága Gazdasági Igazgatóság Egészségügyi Szolgáltatások Igazgatósága az intézmény koordinációs szervezeti egysége Területi Szolgáltatási Központok családsegítés – gyermekjóléti szolgáltatás (5) Adósságkezelési Tanácsadó Iroda (1) Gyermekek és Családok Átmeneti Otthona (1)- (1) Gyermekek és Családok Átmeneti Otthona (1)- (1) Bölcsődék (10) Bölcsődék (10) Nevelőszülői hálózat (1) Nevelőszülői hálózat (1) Gyermek- otthonok és utógondozói ellátás (3) Gyermek- otthonok és utógondozói ellátás (3) Idősek Ellátása Szolgáltatási Központok (11) Idősek Ellátása Szolgáltatási Központok (11) Pszichiátriai betegek ell. -közösségi ell. Pszichiátriai betegek ell. -közösségi ell. Területi Védőnői Szolgálat (1) Területi Védőnői Szolgálat (1) Iskola- egészségügy (1) Iskola- egészségügy (1) Gazdasági szervezet Műszak-, szállítás-, anyaggazd. (1) Műszak-, szállítás-, anyaggazd. (1) Élelmezés Konyhák (4) Élelmezés Konyhák (4) Technikai dolgozók - nappali ell. (1) - nappali ell. (1) támogató szolg. (1)- (1) Fogyatékos Személyek ell. nappali ell. átmeneti elh. Fogyatékos Személyek ell. nappali ell. átmeneti elh.

9 A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai tartalmát meghatározó jogszabály  1997. év XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,  gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

10 Gyermekjóléti szolgáltatás  A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek:  testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését  a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését  a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését  családjából kiemelt gyermek visszahelyezését (Gyvt. 39.§. (1) bekezdés)

11 A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja  ellátások teljesítésével (gondozás)  ellátások közvetítésével (szolgáltatás)  szervező tevékenységgel

12 Összességében  a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő személyes szociális szolgáltatás, melynek fókuszában a gyermek áll  a szolgáltatást úgy kell megszervezni (és biztosítani), hogy az minden gyermek számára elérhető, hozzáférhető legyen

13 Gyermekjóléti szolgáltatás megszervezésének módja Területi Szolgáltatási Központok működtetésével

14  területi lefedettség optimális biztosítása  területi sajátosságok figyelembe vétele  szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása  jelzőrendszer működési feltételeinek biztosítása

15 A gyermekjóléti szolgáltatás 201 3. évi alapadatai

16 Esetszám Gondozásban lévő gyermekek száma: 4.120 (2.395 család)  alapellátás 3.168  védelembe vétel 457  ideiglenes hatályú elhelyezés 78  átmeneti nevelésbe vétel 406  tartós nevelésbe vétel 2  utógondozás 9  2013. évben újként keletkezett esetek száma: 1.514

17 Szakmai munka alapadatai Jelzőrendszer által küldött jelzések száma 8.443 Kezelt problémák száma 11.053 Végzett szakmai tevékenységek száma („beavatkozások” száma) 35.679 Prevenciós szolgáltatásban részesülők száma 1.837 Speciális szolgáltatások (szolgáltatási alkalmak) 2.517

18 A gyermekjóléti szolgálat működését nehezítő tényezők

19  személyi feltételek  tárgyi feltételek  munkavégzést nehezítő egyéb körülmények  jelzőrendszeri munkát befolyásoló változások  irreális elvárások a szolgáltatással szemben

20 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Szakmai Tanácskozás Miskolc 2014. március 27.. A változás(ok) éve: 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések