Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai Tanácskozás Miskolc 2014. március 27.. A változás(ok) éve: 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai Tanácskozás Miskolc 2014. március 27.. A változás(ok) éve: 2013."— Előadás másolata:

1 Szakmai Tanácskozás Miskolc március 27.

2 A változás(ok) éve: 2013.

3 I január 1-től – új intézmény struktúra – Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény (Miskolc MJV Közgyűlése IX-262/3443/2012.sz. határozata) II július 1-től – fenntartó váltás – az intézmény fenntartója Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (Miskolc MJV Közgyűlés VI-144/4981/2013.sz. határozata) III január 1-től – egyes feladatok állami fenntartó részére történő átadása – „új” intézmény – Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény (Társulási Tanács 11/2023. (XI.27.)sz. határozata – figyelemmel a 2012 évi CXCII. tv. módosítására)

4 I.  Szakmai feladatellátáshoz illeszkedő szervezeti keret – szakterületi igazgatóságok  Szakmai munkát támogató és koordináló tevékenységek szervezeti keretének kialakítása – Stratégiai Igazgatóság  Gazdálkodási folyamatok és az intézményüzemeltetést biztosító tevékenységek egységesítése – Gazdasági Igazgatóság  Munkaügyi – humánpolitikai adminisztráció egységesítése – Humánpolitikai Csoport

5  Igénybevevői szükségletekhez igazodó szolgáltatási kapacitás tervezhetősége  Egyes szolgáltatások közötti kapcsolat, együttműködés erősítése  Fejlesztési tervek összehangolása

6 II.  Fenntartó váltással összefüggő feladatok végrehajtása  Kistérségi feladatellátás bővülése  Működési engedélyezési eljárás

7 III.  Feladat és vagyon átadás – állami fenntartó részére  „Új” intézmény alapítással összefüggő feladatok  Működési engedélyezési eljárás (ismételten)  Egyéb feladat és ellátási terület átrendeződés

8 Humánpolitikai csoport Tanácsadók függetlenített munkakörök Tanácsadók függetlenített munkakörök Igazgató Stratégiai igazgatóság Családsegítés- Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsőde Igazgatóság Gyermekvédelmi Szakellátások Igazgatósága Célcsoport Specifikus Szociális Ellátások Igazgatósága Gazdasági Igazgatóság Egészségügyi Szolgáltatások Igazgatósága az intézmény koordinációs szervezeti egysége Területi Szolgáltatási Központok családsegítés – gyermekjóléti szolgáltatás (5) Adósságkezelési Tanácsadó Iroda (1) Gyermekek és Családok Átmeneti Otthona (1)- (1) Gyermekek és Családok Átmeneti Otthona (1)- (1) Bölcsődék (10) Bölcsődék (10) Nevelőszülői hálózat (1) Nevelőszülői hálózat (1) Gyermek- otthonok és utógondozói ellátás (3) Gyermek- otthonok és utógondozói ellátás (3) Idősek Ellátása Szolgáltatási Központok (11) Idősek Ellátása Szolgáltatási Központok (11) Pszichiátriai betegek ell. -közösségi ell. Pszichiátriai betegek ell. -közösségi ell. Területi Védőnői Szolgálat (1) Területi Védőnői Szolgálat (1) Iskola- egészségügy (1) Iskola- egészségügy (1) Gazdasági szervezet Műszak-, szállítás-, anyaggazd. (1) Műszak-, szállítás-, anyaggazd. (1) Élelmezés Konyhák (4) Élelmezés Konyhák (4) Technikai dolgozók - nappali ell. (1) - nappali ell. (1) támogató szolg. (1)- (1) Fogyatékos Személyek ell. nappali ell. átmeneti elh. Fogyatékos Személyek ell. nappali ell. átmeneti elh.

9 A gyermekjóléti szolgáltatás szakmai tartalmát meghatározó jogszabály  év XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  15/1998. (IV.30.) NM. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,  gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

10 Gyermekjóléti szolgáltatás  A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek:  testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését  a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését  a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését  családjából kiemelt gyermek visszahelyezését (Gyvt. 39.§. (1) bekezdés)

11 A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja  ellátások teljesítésével (gondozás)  ellátások közvetítésével (szolgáltatás)  szervező tevékenységgel

12 Összességében  a gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő személyes szociális szolgáltatás, melynek fókuszában a gyermek áll  a szolgáltatást úgy kell megszervezni (és biztosítani), hogy az minden gyermek számára elérhető, hozzáférhető legyen

13 Gyermekjóléti szolgáltatás megszervezésének módja Területi Szolgáltatási Központok működtetésével

14  területi lefedettség optimális biztosítása  területi sajátosságok figyelembe vétele  szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítása  jelzőrendszer működési feltételeinek biztosítása

15 A gyermekjóléti szolgáltatás évi alapadatai

16 Esetszám Gondozásban lévő gyermekek száma: (2.395 család)  alapellátás  védelembe vétel 457  ideiglenes hatályú elhelyezés 78  átmeneti nevelésbe vétel 406  tartós nevelésbe vétel 2  utógondozás 9  évben újként keletkezett esetek száma: 1.514

17 Szakmai munka alapadatai Jelzőrendszer által küldött jelzések száma Kezelt problémák száma Végzett szakmai tevékenységek száma („beavatkozások” száma) Prevenciós szolgáltatásban részesülők száma Speciális szolgáltatások (szolgáltatási alkalmak) 2.517

18 A gyermekjóléti szolgálat működését nehezítő tényezők

19  személyi feltételek  tárgyi feltételek  munkavégzést nehezítő egyéb körülmények  jelzőrendszeri munkát befolyásoló változások  irreális elvárások a szolgáltatással szemben

20 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Szakmai Tanácskozás Miskolc 2014. március 27.. A változás(ok) éve: 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések