Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bölcsőde – óvoda közös intézményként történő működtetése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bölcsőde – óvoda közös intézményként történő működtetése"— Előadás másolata:

1 Bölcsőde – óvoda közös intézményként történő működtetése
Fertőszentmiklós

2 A bölcsődei nevelés – gondozás alapprogramja
az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002.) 8-as ajánlása a tagállamok számára a napközbeni gyermekellátásról az évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról Pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményei Az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének elismerése A bölcsődei nevelés-gondozás minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai (OCSGYI,1999. Módszertani levél) A bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata Szakmai standardok

3 A bölcsődei nevelés-gondozás célja
A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai-és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével, kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

4 A bölcsődei nevelés – gondozás alapelvei
A családi nevelés elsődlegességének tisztelete A gyermeki személyiség tiszteletének elve A nevelés és gondozás egységének elve Az egyéni bánásmód elve A biztonság és a stabilitás elve Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve Az egységes nevelő hatások elve

5 A bölcsődei nevelés – gondozás feladatai
Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése A megismerési folyamatok fejlődésének elősegítése

6 A bölcsődei élet megszervezésének elvei
Kapcsolat a szülőkkel Családlátogatás Beszoktatás (adaptáció) „Saját gondozónő” rendszer Gyermekcsoportok szervezése Napirend Kapcsolatok társintézményekkel

7 A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei
Játék Mondóka, ének Vers, mese Alkotó tevékenységek Egyéb tevékenységek Mozgás Tanulás

8 Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások
Gyermekfelügyelet Játszócsoport Só-szoba

9 Dokumentáció A gyermek fejlődésének nyomon követése
A legmagasabb szintű gondoskodás biztosítása, a gyermek fejlődésének segítése Tárgyszerűség (objektivitás), validitás, hitelesség, rendszeresség, folyamatosság Szülői hozzájárulás, személyiségi jogok SNI gyermekek – egyéni fejlesztési terv

10 Egységes óvoda - bölcsőde
Alapdokumentumok átdolgozása Alapító Okirat SZMSZ Szakmai Program Házirend Minőségirányítási program

11 Jogszabályok A közoktatásról szóló évi tv. 33.§ (14.) – egységes óvoda-bölcsőde fogalma 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (képesítési előírások) 1992. évi XXXI. tv. (kjt) 257/200. (XII.26.) Korm. rendelet 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet (továbbképzési kötelezettség) 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet (működési nyilvántartásba vétel) 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM FVM-SzMM (napi tápanyagszükséglet) 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet (játszótéri eszközök) 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet (korai fejlesztés, gondozás) 23/1997. (VI.04.) MKM rendelet (fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei) 2/2005. (III.1.) OKM rendelet (sni gyermekek óvodai nevelése) Költségvetési tv. (2008. évi CII.tv.) 3.sz. melléklete15. pont, 15 pont a.) (két gyermekként kell figyelembe venni)

12 Módszertani Bölcsőde Szerepe
Szakvélemény kiadása (személyi, tárgyi feltételek, dokumentáció) Szakmai látogatás – évente két alkalommal Ellenőrzés – 4 évenként – fenntartó felkérésére Kapcsolattartás formái – SZMSZ-ben rögzített

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Bölcsőde – óvoda közös intézményként történő működtetése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések