Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bölcsőde – óvoda közös intézményként történő működtetése Fertőszentmiklós 2009.06.05.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bölcsőde – óvoda közös intézményként történő működtetése Fertőszentmiklós 2009.06.05."— Előadás másolata:

1 Bölcsőde – óvoda közös intézményként történő működtetése Fertőszentmiklós 2009.06.05.

2 A bölcsődei nevelés – gondozás alapprogramja  az ENSZ Emberi Jogok Nyilatkozata  az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairól  az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002.) 8-as ajánlása a tagállamok számára a napközbeni gyermekellátásról  az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről,  14/1994. (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról  Pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményei  Az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatározó szerepének elismerése  A bölcsődei nevelés-gondozás minimumfeltételei és a szakmai munka részletes szempontjai (OCSGYI,1999. Módszertani levél)  A bölcsődei ellátás nemzetközileg elismert gyakorlata  Szakmai standardok

3 A bölcsődei nevelés-gondozás célja  A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai-és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi/etnikai hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével, kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

4 A bölcsődei nevelés – gondozás alapelvei  A családi nevelés elsődlegességének tisztelete  A gyermeki személyiség tiszteletének elve  A nevelés és gondozás egységének elve  Az egyéni bánásmód elve  A biztonság és a stabilitás elve  Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve  Az egységes nevelő hatások elve

5 A bölcsődei nevelés – gondozás feladatai  Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása  Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése  A megismerési folyamatok fejlődésének elősegítése

6 A bölcsődei élet megszervezésének elvei  Kapcsolat a szülőkkel  Családlátogatás  Beszoktatás (adaptáció)  „Saját gondozónő” rendszer  Gyermekcsoportok szervezése  Napirend  Kapcsolatok társintézményekkel

7 A bölcsődei nevelés-gondozás főbb helyzetei  Gondozás  Játék  Mondóka, ének  Vers, mese  Alkotó tevékenységek  Egyéb tevékenységek  Mozgás  Tanulás

8 Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások - Gyermekfelügyelet - Játszócsoport - Só-szoba

9 Dokumentáció  A gyermek fejlődésének nyomon követése  A legmagasabb szintű gondoskodás biztosítása, a gyermek fejlődésének segítése  Tárgyszerűség (objektivitás), validitás, hitelesség, rendszeresség, folyamatosság  Szülői hozzájárulás, személyiségi jogok  SNI gyermekek – egyéni fejlesztési terv

10 Egységes óvoda - bölcsőde  Alapdokumentumok átdolgozása - Alapító Okirat - SZMSZ - Szakmai Program - Házirend - Minőségirányítási program

11 Jogszabályok  A közoktatásról szóló 1993. évi tv. 33.§ (14.) – egységes óvoda- bölcsőde fogalma  11/1994. (VI.8.) MKM rendelet  15/1998. (IV.30.) NM rendelet (képesítési előírások)  1992. évi XXXI. tv. (kjt)  257/200. (XII.26.) Korm. rendelet  9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet (továbbképzési kötelezettség)  8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet (működési nyilvántartásba vétel)  67/2007. (VII.10.) GKM-EüM FVM-SzMM (napi tápanyagszükséglet)  78/2003. (XI.27.) GKM rendelet (játszótéri eszközök)  14/1994. (VI.24.) MKM rendelet (korai fejlesztés, gondozás)  23/1997. (VI.04.) MKM rendelet (fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvei)  2/2005. (III.1.) OKM rendelet (sni gyermekek óvodai nevelése)  Költségvetési tv. (2008. évi CII.tv.) 3.sz. melléklete15. pont, 15 pont a.) (két gyermekként kell figyelembe venni)

12 Módszertani Bölcsőde Szerepe  Szakvélemény kiadása (személyi, tárgyi feltételek, dokumentáció)  Szakmai látogatás – évente két alkalommal  Ellenőrzés – 4 évenként – fenntartó felkérésére  Kapcsolattartás formái – SZMSZ-ben rögzített

13 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "Bölcsőde – óvoda közös intézményként történő működtetése Fertőszentmiklós 2009.06.05."

Hasonló előadás


Google Hirdetések