Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető október 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető október 18."— Előadás másolata:

1 Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető 2012. október 18.
A Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának szociális és gyermekvédelmi hatósági ellenőrzései Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető 2012. október 18.

2 Jogszabályi háttér Szociális ellátás:
1993.évi III.tv. a szociális ellátásokról 2004.évi CXV.tv. A közigazgatási hatósági eljárásról 321/2009.(XII.29.) Korm.r. a működési engedélyekről és a hatósági ellenőrzésekről 133/1997.(VII.29.) Korm.r. a térítési díjakról 226/2006. (XI.20.) Korm.r. a szociális regiszterről 1/2000. SZCSM r. a szakmai feltételekről Gyermekvédelem: 1997.évi XXXI.tv. A gyermekvédelmi törvény 259/2002. (XII.18.) Korm.r. a működési engedélyekről és a hatósági ellenőrzésekről 328/2011.( XII.29.) Korm.r. térítési díjakról 15/1998.(IV.30.) NM.r. a szakmai feltételekről 2011.évben hatáskör változás!

3 2011.évben megtartott ellenőrzések statisztikai adatai
Szociális alapszolgáltatás:  Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés 42 Házi segítségnyújtás 38 Családsegítés 15 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 7 Közösségi ellátások - Támogató szolgáltatás 2 Utcai szociális munka - Nappali ellátás 16 Alapszolgáltatás összes Szociális szakellátás Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 18 Rehabilitációs intézmény - Lakóotthon Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 1 Szakellátás összes 19 Szociális ellenőrzés együtt

4 2012.január1.- szept. 30. között megtartott ellenőrzések statisztikai adatai
Szociális alapszolgáltatás:  Falu-és tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés 49 Házi segítségnyújtás 31 Családsegítés 14 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2 Közösségi ellátások - Támogató szolgáltatás 3 Utcai szociális munka - Nappali ellátás 15 Alapszolgáltatás összes Szociális szakellátás Ápolást, gondozást nyújtó intézmény 7 Rehabilitációs intézmény - Lakóotthon Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 9 Szakellátás összes 17 Szociális ellenőrzés együtt

5 Ellenőrzések megállapításai
Az ellenőrzés eljárásrendje.( ellenőrzési terv, ell.indulása, helyszíni szemle, módszertan bevonása, adatbekérés, zárás) Összefoglaló jegyzőkönyv új formában és tartalommal. Megállapítások: Személyi feltételek: létszám és szakképesítési hiány Tárgyi feltételek: Akadálymentesítés hiánya, Helyiségek állapota Dokumentáció hiányossága, aktualizálás elmaradása. Szakmai program esetén a változások követésének elmaradása Nincs szolgáltatás Engedély nélkül nyújtott szolgáltatás Változások bejelentésének elmaradása (Szmr.8:§.)

6 Jogkövetkezmények (2011.-2012.) szociális
Felszólítás végzésben határidő tűzésével (15 nap-4 hó) 72 Utóellenőrzés Szociális igazgatási bírság Hatósági szerződés Működési engedély módosítása, visszavonása hivatalból - Férőhely csökkentés Normatíva visszatartás Általános tapasztalat a javuló jogkövető intézményi működés és kevesebb jogsértés, valamint gyakori „kezdeményező együttműködés” a fenntartók és az intézmények részéről.

7 2011.évben megtartott ellenőrzések statisztikai adatai
Gyermekjóléti alapellátás  Gyermekjóléti szolgáltatás 47 Bölcsőde Átmeneti gondozás 2 Családi napközi 27 Alternatív napközbeni ellátás 1 Összes alapellátás 85 Gyermekvédelmi szakellátás  Nevelőszülők 20 Gyermekotthon/lakásotthon 16 Utógondozói ellátás 3 külső férőhely - Szakszolgálat 1 Összes szakellátás 40 Alap- és szakellátás összes

8 2012.január1.- szept. 30.között megtartott ellenőrzések statisztikai adatai
Gyermekjóléti alapellátás  Gyermekjóléti szolgáltatás 17 Bölcsőde 14 Átmeneti gondozás 3 Családi napközi 20 Alternatív napközbeni ellátás - Összes alapellátás 54 Gyermekvédelmi szakellátás  Nevelőszülők 20 Gyermekotthon/lakásotthon 13 Utógondozói ellátás - külső férőhely - Szakszolgálat 1 Összes szakellátás 34 Alap- és szakellátás összes

9 Ellenőrzések megállapításai – gyermekvédelem
Eljárásrend azonos a szociális ellenőrzéssel. Megállapítások: Tárgyi feltételek (helyiségek állapota) Létszámhiány, (alapellátásban ajánlás) Dokumentáció hiánya, Különleges ellátáshoz való jog sérelme Felülvizsgálatok elmaradása Engedély nélküli működés

10 Jogkövetkezmények (2011.-2012.) gyermekvédelem
Felszólítás végzésben határidő tűzésével 8 Utóellenőrzés - Gyermekvédelmi igazgatási bírság - Hatósági szerződés - Működési engedély visszavonása 1 Általános megállapítás: évek során kialakult jó gyakorlat, kevésszámú jogsértés, hatékony együttműködés a gyámhatóságokkal.


Letölteni ppt "Mentuszné dr. Terék Irén HMSZGYH Eger hivatalvezető október 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések