Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A köznevelés/közoktatás jogi szabályozásának rendszere

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A köznevelés/közoktatás jogi szabályozásának rendszere"— Előadás másolata:

1 A köznevelés/közoktatás jogi szabályozásának rendszere
Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak BME 2011/2012 tavaszi szemeszter dr. Dula Borbála

2 Szabályozási területek:
Résztvevők: fenntartó vezetőség magasabb közép pedagógus-pedagóguscsoportok tanuló (pozitív diszkrimináció) szülő-érdekképviselet dolgozó(Gazdasági Szervezet)

3 Folyamatok, működések:
irányítás vezetés nevelés, oktatás, ellenőrzés, vizsgáztatás, felügyelet, stb. tanulás, részvétel, szabálykövetés, stb. működési feltételek biztosítása Eljárásrend: jogviszony létesítése, megszűnése (tanuló, alkalmazott, megbízott) döntéshozatal (szintek, hatáskör, illetékesség) Jogorvoslat (típus, szint, kimenet) fegyelmi eljárás (tanuló-közalkalmazott) kapcsolattartás (szülő, hatóság, civil szféra)

4 Kapcsolódó felvetések:
Dokumentáció: Az adminisztrációs tevékenység munkaszervezési kérdésként merül fel, de szakmai háttér nélkül biztosan hiányos, hibás. alapító okirat SZMSZ és mellékletei PEPO házirend IMIP? A szervezeti és működési szabályzat egyre gigantikusabb mérteket ölt, de egyre kevesebben lapozgatják. helyi tanterv? továbbképzési program beiskolázási terv munkaszervezési dokumentáció: Szükséges lenne a precíz részletszabályozás, főleg a joghézagok kitöltése miatt, intézményi szinten. munkaterv órarend tantárgyfelosztás A tanügyigazgatás lehetőségeit és korlátait, mint folyamatszervezési szempontot kellene figyelembe venni. Kapcsolódó felvetések: A szabályozási területek súlya, aránya intézménytípusonként, képzési formákként indokolatlan eltéréseket mutat. Tudnám folytatni…

5 Jogforrások-jogszabályi szint
Magyarország Alaptörvénye április 25. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

6 Egyéb kapcsolódó jogszabályok:
1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

7 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről

8 Javaslatok egy feltételezett önellenőrzéshez:
Audit-jellegű, vagyis rendszerezett, „független” és célirányos legyen a vizsgálat. A vizsgálat tárgya: Megfelelőség: törvényes szabályozás Teljesítés: törvényes működés Folyamat: kidolgozottság, dokumentálás, alkalmasság A vizsgálat módszere: Hatásosság: szakmaiság Konformitás: törvényességi ellenőrzés Eredmény: Stratégia: intézkedési terv

9 Hasznos: A NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkársága az új köznevelési törvény legfontosabb változásaihoz kapcsolódóan online tájékoztató sorozatot indított. A segédletek letölthetők a Fővárosi Oktatási Portálról is: Az 1. sz. tájékoztató a köznevelési törvény hatályba lépésének ütemezését ismerteti: A 2. sz. tájékoztató a tankönyvrendelés megváltozott szabályait foglalja össze: A 3. sz. tájékoztató a pedagógusok előmeneteli rendszerével foglalkozik:

10 Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "A köznevelés/közoktatás jogi szabályozásának rendszere"

Hasonló előadás


Google Hirdetések