Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak BME 2011/2012 tavaszi szemeszter dr. Dula Borbála.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak BME 2011/2012 tavaszi szemeszter dr. Dula Borbála."— Előadás másolata:

1 Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak BME 2011/2012 tavaszi szemeszter dr. Dula Borbála

2 Szabályozási területek:  Résztvevők:  fenntartó  vezetőség  magasabb  közép  pedagógus-pedagóguscsoportok  tanuló (pozitív diszkrimináció)  szülő-érdekképviselet  dolgozó(Gazdasági Szervezet)

3  Folyamatok, működések:  irányítás  vezetés  nevelés, oktatás, ellenőrzés, vizsgáztatás, felügyelet, stb.  tanulás, részvétel, szabálykövetés, stb.  működési feltételek biztosítása  Eljárásrend:  jogviszony létesítése, megszűnése (tanuló, alkalmazott, megbízott)  döntéshozatal (szintek, hatáskör, illetékesség)  Jogorvoslat (típus, szint, kimenet)  fegyelmi eljárás (tanuló-közalkalmazott)  kapcsolattartás (szülő, hatóság, civil szféra)

4  Dokumentáció:  alapító okirat  SZMSZ és mellékletei  PEPO  házirend  IMIP?  helyi tanterv?  továbbképzési program  beiskolázási terv  munkaszervezési dokumentáció:  munkaterv  órarend  tantárgyfelosztás  Kapcsolódó felvetések:  A szabályozási területek súlya, aránya intézménytípusonként, képzési formákként indokolatlan eltéréseket mutat.  Az adminisztrációs tevékenység munkaszervezési kérdésként merül fel, de szakmai háttér nélkül biztosan hiányos, hibás.  A szervezeti és működési szabályzat egyre gigantikusabb mérteket ölt, de egyre kevesebben lapozgatják.  Szükséges lenne a precíz részletszabályozás, főleg a joghézagok kitöltése miatt, intézményi szinten.  A tanügyigazgatás lehetőségeit és korlátait, mint folyamatszervezési szempontot kellene figyelembe venni.  Tudnám folytatni…

5 Jogforrások-jogszabályi szint Magyarország Alaptörvénye 2011. április 25.  1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről  100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról  40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről  20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról  277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről  138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

6 Egyéb kapcsolódó jogszabályok:  1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről  1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról  2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról  2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról  2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről  23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

7  2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről  1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól  362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról  16/2004. (V. 18.) OM-GyISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről

8 Javaslatok egy feltételezett önellenőrzéshez:  Audit-jellegű, vagyis rendszerezett, „független” és célirányos legyen a vizsgálat.  A vizsgálat tárgya:  Megfelelőség: törvényes szabályozás  Teljesítés: törvényes működés  Folyamat: kidolgozottság, dokumentálás, alkalmasság  A vizsgálat módszere:  Hatásosság: szakmaiság  Konformitás: törvényességi ellenőrzés  Eredmény:  Stratégia: intézkedési terv

9 Hasznos:  A NEFMI Oktatásért Felelős Államtitkársága az új köznevelési törvény legfontosabb változásaihoz kapcsolódóan online tájékoztató sorozatot indított.  A segédletek letölthetők a Fővárosi Oktatási Portálról is:  Az 1. sz. tájékoztató a köznevelési törvény hatályba lépésének ütemezését ismerteti:  http://www.budapestedu.hu/felsomenu/hirek/online_tajekoztat o_pedagogusoknak.html  A 2. sz. tájékoztató a tankönyvrendelés megváltozott szabályait foglalja össze:  http://www.budapestedu.hu/felsomenu/hirek/tankonyvrendele s_szabalyai_nefmi_tajekoztato.html  A 3. sz. tájékoztató a pedagógusok előmeneteli rendszerével foglalkozik:  http://www.budapestedu.hu/felsomenu/hirek/pedagogusok_elo meneteli_rendszere.html

10


Letölteni ppt "Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak BME 2011/2012 tavaszi szemeszter dr. Dula Borbála."

Hasonló előadás


Google Hirdetések