Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A KÖZOKTATÁSI ÁGAZATOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2009. április 2. Hujber Ildikó vezető főtanácsos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A KÖZOKTATÁSI ÁGAZATOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2009. április 2. Hujber Ildikó vezető főtanácsos."— Előadás másolata:

1 1 A KÖZOKTATÁSI ÁGAZATOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2009. április 2. Hujber Ildikó vezető főtanácsos

2 2 JOGSZABÁLYOK ● a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról - 2008. évi LXI. törvény - 2008. évi CX. törvény ● a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról - 2008. évi XXXI. törvény ● 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtására a közoktatási intézményekben módosításáról - 323/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet

3 3 MIRŐL LESZ SZÓ? KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE PÁLYÁZATI ELJÁRÁS –PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELE –TARTALMA –PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE –ELBÍRÁLÁSA

4 4 MIRŐL LESZ SZÓ? VEZETŐI KINEVEZÉS, MEGBÍZÁS INTÉZMÉNYÁTSZERVEZÉS EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE ALAPÍTÓ OKIRAT TARTALMA

5 5 KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY LÉTESÍTHETŐ Kjt. 20. § (2)-(3) bek. büntetlen előéletű 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személlyel. ágazati szabályozásban mentesítés, előírás nincs

6 6 PÁLYÁZATI ELJÁRÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS NÉLKÜL - közalkalmazotti jogviszony létesítése - felhatalmazás ágazati szabályozásra Kjt. 20/A. § (2) bek. Kjt. 20/B. § (2) bek.

7 7 PÁLYÁZAT KIÍRÁSA ALÓLI KIVÉTELEK A KÖZOKTATÁSI ÁGAZATBAN NEM KELL PÁLYÁZATOT KIÍRNI - alaptevékenységnek nem minősülő munkakörben (Korm.rend. 17. § (1) bek.) NEM KÖTELEZŐ PÁLYÁZATOT KIÍRNI - legalább 10 hónapig közalkalmazottként foglalkoztatott személy alkalmazása esetén - ha a munkakör betöltésére a helyi önkormányzati munkaerő-gazdálkodási rendszer keretében kerül sor

8 8 PÁLYÁZAT KIÍRÁSA ALÓLI KIVÉTELEK A KÖZOKTATÁSI ÁGAZATBAN NEM KÖTELEZŐ PÁLYÁZATOT KIÍRNI - az intézményegység vezető-helyettesi, a tagintézményvezető-helyettesi, a tagozatvezetői, a gyakorlati oktatás-vezetői, a gyakorlati oktatás- vezetőhelyettesi, a gyakorlóhely-vezetői megbízás esetén - a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a személyzeti vezetői munkakör betöltése esetén (Korm. rendelet 17. § (4) bek.)

9 9 PÁLYÁZAT KIÍRÁSA ALÓLI KIVÉTELEK A KÖZOKTATÁSI ÁGAZATBAN NEM KÖTELEZŐ PÁLYÁZATOT KIÍRNI - új közoktatási intézmény kialakításakor, szervezési feladatok ellátására vezetői beosztás ellátására megbízás adható - ha az intézményvezetői pályázat nem vezetett eredményre, vezetői megbízás adható (Korm.rendelet 5. § (16)-(17) bek.) legfeljebb 1 évre a megbízás utolsó napja július 1. és augusztus 15. közötti napra essen

10 10 A PÁLYÁZAT KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE KSZK internetes oldalán határidő a megjelenéstől számít 388/2007. (XII.23.) Korm. rendelet Helyben szokásos módon Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában A PÁLYÁZAT TARTALMA Kjt. 20/A.§ (3), (5) bek. 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5), (8) bek. Biztosítani kell a szükséges tájékoztatást, az intézmény megismerését.

11 11 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE 15 illetve 30 napnál rövidebb nem lehet ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDŐ Véleményezési határidő lejártát követő -30/60 nap -30./60. napot követő első testületi ülés Kotv. 55. § (4) bek. PÁLYÁZAT, VÉLEMÉNY KÖZÉRDEKBŐL NYILVÁNOS ADAT NYILVÁNOSSÁGRA KELL HOZNI Véleményezési határidő jogszabályi háttere -Kotv. 102. § (3) bek. (15 nap) -138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (9) bek. (30 nap) -11/1994. (VI. 8.) MKM. rendelet 12. § (3) (30 nap)

12 12 A MAGASABB VEZETŐI ÉS VEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK FORMÁJA -KINEVEZETT VEZETŐ -MEGBÍZOTT VEZETŐ MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁSOK a fenntartó a magasabb vezető beosztás ellátásával továbbra is csak az intézményvezetőt bízza meg ! MAGASABB VEZETŐI MUNKAKÖRÖK VEZETŐI MEGBÍZÁSOK VEZETŐI MUNKAKÖRÖK a gazdasági vezető a pénzügyi-gazdasági feladatok tekintetében az intézmény vezetőjének helyettese

13 13 Főigazgató- igazgató A közoktatási intézmény tagintézményei különböző településen vannak A többcélú közoktatási intézmény tanintézményeinek száma egy településen belül meghaladja az ötöt A többcélú közoktatási intézmény önálló intézményegységeinek száma meghaladja az ötöt Az intézmény alapító okirata szerinti gyermek illetve tanulólétszám eléri az ezerötszáz főt A főigazgatót a fenntartó nevezheti ki, dönthet úgy, hogy ne legyen kötelező óraszáma Tagintézmény, intézményegység élére igazgató, óvodavezető bízható meg

14 14 KINEVEZÉSEK MEGBÍZÁSOK IDŐTARTAMA LEGALÁBB 5 ÉS LEGFELJEBB 10 ÉVRE ADHATÓ MEGBÍZÁS - az év során bármikor - megbízás utolsó napja VII. 1.- VIII. 15. MAGASABB VEZETŐI MEGBÍZÁS -Intézményvezető, -tagintézmény vezetésére szóló igazgatói, óvodavezetői megbízás, -többcélú intézményben az intézményegység vezetőjének megbízása esetén VEZETŐI MEGBÍZÁS -tagintézmény-vezetői megbízás

15 15 PRÓBAIDŐ -Kjt. 21/A. § (1) bek. -138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bek. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK -Kjt. 41. § (1) bek. -Kotv. 15. § (6) bek. VEZETŐI KÁRFELELŐSSÉG SZABÁLYAI -Kjt. 81/A. § A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ REKLÁMTEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI -Kotv. 122. §. (12) bek. 2008. IX. 1. –től hatályon kívül -2008. évi XLVIII. törvény 8. §

16 16 Intézményátszervezés Kotv. 102. § (11) bek. március utolsó munkanapjáig A fenntartó legkésőbb az intézkedés tervezett végrehajtása évének március utolsó munkanapjáig hozhat a nevelési-oktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést.

17 17 Többcélú intézmények dokumentumai A többcélú intézményben egységesen kell elkészíteni: Pedagógiai programot Szervezeti és működési szabályzatot Házirendet Intézményi minőségirányítási programot Az általános művelődési központban egy pedagógiai-művelődési programot kell készíteni

18 18 Egységes óvoda-bölcsőde Új többcélú intézménytípus Kotv. 33.§ Egységes intézmény, ellátja az óvodai és bölcsődei nevelés feladatait is Legalább második életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez Akkor hozható létre: Ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsődét működtetni és a gyermekek száma ezt indokolja Részletszabályok 4/2009. (II. 18.) OKM rendeletben

19 19 ALAPÍTÓ OKIRAT TARTALMA 2008. évi CV. törvény 4. § (1) bek. a)nevét, székhelyét b)létrehozásáról rendelkező jogszabályra való hivatkozás c) jsz. szerinti közfeladatát d) alaptevékenységét e) közhatalmi tevékenységnél illetékességét közszolgáltató tevékenységnél működési körét f) irányító szervének nevét, székhelyét g) 15-16. § és a 18. § szerinti besorolását h) vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendjét i)foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölését Határidő: - május 15. - június 1.

20 20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "1 A KÖZOKTATÁSI ÁGAZATOT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2009. április 2. Hujber Ildikó vezető főtanácsos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések