Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kjt. közművelődési vhr. Óváry István OKM Közművelődési Főosztály szakmai főtanácsadó (06-1/473-7562; 06-30/200-9254; http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=288463&cikk_id=7743.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kjt. közművelődési vhr. Óváry István OKM Közművelődési Főosztály szakmai főtanácsadó (06-1/473-7562; 06-30/200-9254; http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=288463&cikk_id=7743."— Előadás másolata:

1 Kjt. közművelődési vhr. Óváry István OKM Közművelődési Főosztály szakmai főtanácsadó (06-1/ ; 06-30/ ; 2009. április 21., kedd 10,00 – 13,00 = Budapesti Művelődési Központ (XI. ker., Etele út 55.)

2 Tavalyi, itteni, hasonló témájú megbeszélésünk óta történtek.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény átfogó módosítását október 13-án fogadta el az Országgyűlés (2008. évi LXI. tv.) a paragrafusok többségének január 1-jei hatályba lépésével. Végrehajtási rendeletünk, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet kapcsolódó módosítására a 354/2008. (XII. 31.) és a 3/2009. (I. 10.) Kormányrendeletek megjelenésével került sor.

3 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy... a közművelődési… költségvetési intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak vonatkozásában rendeletben határozza meg a) az ágazatban betölthető közalkalmazotti munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, … 14. § (1) Az egyes fizetési osztályokba tartozó munkaköröket és elnevezésüket az 1. számú melléklet tartalmazza.

4 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (2) a) …a munkakör betöltéséhez a 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési és más többletkövetelményeket, továbbá a 61. § (1) bekezdés g) és i) pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevelek körét, 14. § (2) A fizetési osztályba való besorolásnál - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendeletet kell alkalmazni.

5 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (2) b) azt a munkakört, vezető megbízást, amelyben nem kötelező pályázat kiírása a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez, illetve vezető beosztással történő megbízáshoz, 2/A. § (2) Nem kötelező pályázatot kiírni d) azon munkakör betöltése esetén, amely tekintetében - 90 napon belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került kiírásra pályázati felhívás,

6 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (2) c) a gyakornoki idővel… kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységébe tartozó munkaköröket, 4. § (1) A gyakornoki idő kikötése szempontjából a munkáltató alaptevékenységi körébe tartozó munkakörök: d) közművelődési intézményben az e rendelet 1. számú mellékletében szereplő közművelődési szakmai munkakörök.

7 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (2) c) …valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató alaptevékenységébe tartozó munkaköröket, Nem került meghatározásra. 85. § (2) d) a magasabb vezető, valamint a vezető kinevezés, illetve megbízás körét,… 5. § (1) A magasabb vezető, valamint a vezető beosztások körét …e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (2) d) …továbbá ezek e törvényben meghatározottakon túlmenő feltételeit, 6. § (2) …közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a) szakirányú egyetemi végzettséggel, vagy - nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, - főiskolai …közművelődési képzettséggel, és b) legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, továbbá c) kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenységet végez.

9 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
6. § (4) …közművelődési intézményben vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki - szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, vagy - nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával rendelkezik, és - legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett. 6. § (8) Az (1)-(7) bekezdés rendelkezései nem terjednek ki a magasabb vezető és vezető beosztású gazdasági, műszaki és igazgatási közalkalmazotti munkakörökre.

10 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
6. § (9) Magasabb vezető, vezető beosztás esetén szakmai gyakorlati időnek minősül a szakirányú felsőfokú végzettségnek megfelelő munkakörben, valamint az intézmény alaptevékenységének megfelelő munkakörben korábban eltöltött valamennyi jogviszony.

11 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (2) e) a határozott idejű vezetői megbízás körét és időtartamát, 7. § (1) …közművelődési intézményben magasabb vezetői és intézményvezetői beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól. 7. § (3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezései nem terjednek ki a gazdasági, műszaki, igazgatási magasabb vezető és vezető beosztásokra.

12 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (2) f) a magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői pótlékának mértékét, 5. § (1) A magasabb vezető, valamint a vezető …pótlék minimális mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 19. § Az egyes magasabb vezető, illetőleg vezető beosztású közalkalmazottak pótlékának mértékét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

13 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (2) g) az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel fizetendő illetménypótlékokat és azok mértékét. 20. § (1) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott „címzetes főigazgató”, illetve „címzetes igazgató” címet viselő személy pótlékra jogosult. A pótlék mértéke „címzetes főigazgató” cím esetén a Kjt. szerinti pótlékalap* 100%-a, „címzetes igazgató” esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a. * jelenleg: 20 E Ft

14 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
20. § (4) Eredményességi pótlék adható annak a közalkalmazottnak, aki tevékenységével az őt foglalkoztató kulturális intézmény működésének minőségét, eredményességét jelentős mértékben közvetlenül befolyásolja. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 25%-50%-a lehet. 20. § (5) Területi pótlék jár annak a …közművelődési intézményben szakmai munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak, aki olyan községben dolgozik, amelyik szerepel a gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések jegyzékében*. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 35%-a, melynek konkrét megállapításánál a fenntartó köteles a település valamennyi, a Kjt. hatálya alá tartozó intézményében azonos mértékű pótlékot megállapítani. * 240/2006. (XI. 30.) Korm. r.

15 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
20. § (6) Pótlék állapítható meg annak a közalkalmazottnak, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett egyetemi vagy főiskolai hallgatók, szakközépiskolások, szakmunkástanulók vagy szakmai gyakorlatot végzők betanításával, gyakorlatának vezetésével foglalkozik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 15%-35%-a lehet.

16 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy - a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően - rendeletben határozza meg f) …a közművelődés … intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében fa) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként magyar állampolgárság feltételét, Nem került meghatározásra.

17 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) f) fb) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét,… 7. § (4) Az intézményvezető és az intézmény gazdasági vezető megbízás ellátására vonatkozó pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben* közzé kell tenni. A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán** történő közzétételtől kell számítani. * ; Ft + ÁFA = Ft/kéziratoldal (25 sor; 60 leütés/sor) **

18 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
7. § (5) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a vezetői megbízatás feltételeit és a kapcsolódó juttatásokat, a megbízás kezdő időpontját, a pályázat benyújtásának helyét és határidejét, ami 30 napnál rövidebb nem lehet. A pályáztatónak biztosítania kell, hogy a pályázat iránt érdeklődők a pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, az intézményt megismerhessék.

19 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) f) fb) …továbbá a pályázati eljárásban részt vevők körét,… 7. § (6) A bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai szervezet képviselője is.

20 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) f) fb) …a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetelményeket és az eljárás részletes szabályait, 7. § (7) A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és az elbíráló bizottság tagjain kívül más személlyel. A bíráló bizottság üléséről készült jegyzőkönyvre (hangfelvételre) a szolgálati titok védelmére vonatkozó előírások* az irányadóak. * - az államtitokról és a szolgálati titokról szóló évi LXV. törvény, - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 19/A.§ (1)

21 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
7. § (8) A magasabb vezetői és az intézményvezetői beosztásra megbízást a munkáltatói jogkör gyakorlója ad a bizottság javaslatának figyelembevételével. 7. § (9) Magasabb vezető megbízásához és annak visszavonásához - amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója - szükséges a fenntartó egyetértése is. Nincs szükség ilyen egyetértésre a …közművelődési intézmény főosztályvezetőjének megbízása, illetve megbízásának visszavonása esetében. 7. § (10) A pályázatokat a benyújtási határidőt követően 30 napon belül kell elbírálni. Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni.

22 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) f) fc) a vezető állású munkavállalóval betöltendő vezetői munkaköröket, Nem került meghatározásra. 85. § (3) f) fd) a gyakornoki idő kikötése alól mentes munkaköröket, 4. § (2) Nem kell gyakornoki időt kikötni: b) …községi, városi és fővárosi kerületi közművelődési intézményben, ha a közalkalmazott a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt, c) annak, aki a munkáltató alaptevékenységi körében bármilyen munkakörben már teljesítette a gyakornoki követelményeket.

23 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) f) fe) a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tartalmát, 4. § (3) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelmények két részből állnak: az általános követelményekből és a munkakörhöz kapcsolódó követelményekből. Az általános követelmények teljesítését minden gyakornok részére elő kell írni. Az intézményen belül történő munkakör változás esetén a gyakornoktól nem lehet megkövetelni a már teljesített általános követelmények elsajátításának megismétlését. A munkakörhöz kapcsolódó kötelezettségek megállapításának alapja a kinevezésben meghatározott munkakör, illetőleg az ahhoz kapcsolódó munkaköri leírás.

24 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
4. § (4) Az általános követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok megismerje a) az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok és munkahelyi belső szabályzatok (SzMSz és kötelező mellékletei, a szervezeti egységek ügyrendje) tartalmát, b) munkahelyének intézményközi szakmai kapcsolatrendszerét, c) a szakmai követelményrendszert és a követelmények teljesítésének módját, d) a közművelődési és közgyűjteményi intézményben az ügyintézés elveit és gyakorlatát is.

25 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
4. § (5) A munkakörhöz kapcsolódó követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a gyakornok a) megismerje a munkaköre ellátására vonatkozó jogszabályokat, szakmai előírásokat, b) elmélyítse ismereteit a munkaköréhez kapcsolódó szakterületen, c) alkalmassá váljék a munkakör önálló ellátására, d) elsajátítsa elméleti ismereteinek gyakorlati alkalmazási módját.

26 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
4. § (6) A gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai kötelezettségek és a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeinek részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő részletes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minősítés különös szabályait a munkáltató által kiadott gyakornoki szabályzat tartalmazza.

27 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
4. § (7) A munkáltató szakterületenként szakmai vezetőt jelöl ki, aki a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint segíti a gyakornok felkészülését. A szakmai vezető a gyakornoki szabályzatban meghatározottak szerint - szövegesen - értékeli a gyakornok teljesítményét. A gyakornok minősítéséről - a szakmai vezető értékelésére figyelemmel - az intézmény vezetője dönt.

28 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) f) ff) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit… 8. § (1) Kulturális intézmény főigazgatójának vagy igazgatójának és helyetteseiknek vezetői megbízása megszűnésekor - a szakmai alkalmatlanság esetét kivéve -, illetve kiemelkedő munkát végző közalkalmazottaknak a munkáltató „címzetes főigazgató”, illetőleg „címzetes igazgató” címet adományozhat.

29 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) f) ff) …és a hozzájuk kapcsolódó címpótlékot, 20. § (1) A 8. § (1) bekezdésében meghatározott „címzetes főigazgató”, illetve „címzetes igazgató” címet viselő személy pótlékra jogosult. A pótlék mértéke „címzetes főigazgató” cím esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 100%-a, „címzetes igazgató” esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

30 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) f) fg) munkakörönként a napi munkaidőből a kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait, 12. §(4) …közművelődési intézmény: a) tudományos munkatársnak minősülő közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 80%-ának, b) kandidátusi fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 70%-ának, c) tudományok doktora fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 60%-ának megfelelő időtartamban köteles a munkavégzés helyén tartózkodni.

31 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) f) fh) az 1. számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat, 9. § (1) A Kjt. 1. számú melléklete 3.6 pontja tekintetében a kulturális intézményben létesíthető munkakörökhöz kapcsolódó további szempont: A szakmai tudás fejlesztése Kiemelkedő - megfelelő - kevéssé megfelelő - nem megfelelő.

32 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
9. § (2) A Kjt. 1. számú melléklete 3.6 pontja tekintetében …közművelődési intézményben létesíthető munkakörökhöz kapcsolódó további szempont: A teljesítmény-követelményeknek való megfelelés Kiemelkedő - megfelelő - kevéssé megfelelő - nem megfelelő.

33 1992. évi XXXIII. tv. = 150/1992. (XI. 20.) Korm. r.
85. § (3) f) fi) a pótszabadságra jogosító tudományos munkaköröket; 13. § A pótszabadságra jogosult tudományos munkatársak és ennél magasabb munkakörű közalkalmazottak jegyzékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. („Tudományos fokozattal rendelkező munkatárs: tudományos kutató. Tudományos munkakör csak a megyei és országos közművelődési szakmai tanácsadást, szolgáltatást végző szervezetekben létesíthető.”)

34 Lényeges változások: Már nem adható felmentés sem közalkalmazotti kinevezéskor, sem vezetői megbízáskor a szükséges képesítés hiánya esetén, vagy az előírt szakmai gyakorlati idő letöltésének követelménye alól. Az 5. § (1) bekezdése a vezetői pótlék minimális mértékének meghatározását említi. A magasabb vezetők helyettesei átkerültek a magasabb vezetői kategóriába. A vezetői megbízásra vonatkozó pályázatot már nem a Kulturális Közlönyben, hanem a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni. A pályázatokat véleményező szakmai bizottság kötelező tagsága bővült az országos szakmai szervezet képviselőjével.

35 Lényeges problémák: § (2) = Az általános művelődési központokra tekintettel félreérthető, hogy a rendelet hatálya alól miért van említve kivételként a közoktatási intézmény? (A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 85. § (6) : „Amennyiben a munkáltató több… intézmény alaptevékenységébe tartozó tevékenységet is ellát, az egyes tevékenységek körébe tartozó munkakört ellátó közalkalmazottra a tevékenységre vonatkozó végrehajtási rendelet szabályait kell alkalmazni.”) (A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 33.§ (13): „…általános művelődési központban a nem közoktatási szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátására… a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni…”)

36 2/A. § (2) = Miért kell pályázatot kiírni a műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő közalkalmazotti munkakörök betöltésére? 4.§ (2) b) = Nincs akkreditálva gyakornoki képzés. 5. § (1) ← 19. § = Végül is mekkora vezetői pótlék adható? 6. § (2), (4) = Nem túlzóak a jelenlegi rendelkezések a többfunkciójú intézmények vezetőjével szemben támasztható követelmények tekintetében?

37 6. § (9) = Miért minősül szakmai gyakorlati időnek az intézmény valamennyi alaptevékenységének megfelelő munkakörben korábban eltöltött összes jogviszony? 9.§ (2) = Nem létezik a közművelődési intézményben létesíthető munkakörökhöz kapcsolódóan jogszabályban rögzített teljesítmény-követelményi rendszer. 22. § (1) g) = A vezetői megbízásnál miért elfogadható végzettség a jogász és a közgazdász oklevél? 3. sz. melléklet = 250 % a vezetői pótléka a gazdasági, műszaki, igazgatási szakterület irányításával megbízott vezetőnek, amennyiben a kulturális intézmény vezetője és helyettese magasabb vezetőnek minősül, viszont csak %-os pótlékot kapnak maguk a vezetők és helyetteseik.

38 Nem kaptunk felhatalmazást arra, hogy a közművelődés területén is szabályozzuk:
az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség, illetve szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg; azt a magasabb vezető beosztást, illetve munkakört, amelynek a betöltéséhez a magyar nyelvtudás előírható .

39 Nem rendelkezik jogszabály a költségvetési szerv vezetőjével szemben az államháztartásról szóló évi XXVIII. tv. 88. § (4), (5) bekezdésében meghatározott követelmények tekintetében Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. § (4) bekezdése: „A költségvetési szerv vezetőjének… külön jogszabályban (ennek hiányában az irányító szerv által) meghatározott… felsőfokú végzettséggel, vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági végzettséggel vagy képesítéssel, továbbá szakmai vagy vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie.” Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. § (5) bekezdése: „A költségvetési szerv vezetőjének kiválasztása előtt (pályáztatáskor) kell meghatározni a költségvetési szerv működésével és gazdálkodásával kapcsolatos végzettségi (képesítési) követelményeket, valamint a vezetői teljesítménykövetelményeket.”

40


Letölteni ppt "Kjt. közművelődési vhr. Óváry István OKM Közművelődési Főosztály szakmai főtanácsadó (06-1/473-7562; 06-30/200-9254; http://www.erikanet.hu/oldal.php?menupont_id=288463&cikk_id=7743."

Hasonló előadás


Google Hirdetések