Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÓVODAVEZETŐI ÉRTEKEZLET BUDAPEST, 2013. NOVEMBER 28.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÓVODAVEZETŐI ÉRTEKEZLET BUDAPEST, 2013. NOVEMBER 28."— Előadás másolata:

1 ÓVODAVEZETŐI ÉRTEKEZLET BUDAPEST, 2013. NOVEMBER 28.

2 Jogszabályi vonatkozások  277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus- továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről  2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról  326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról  8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

3 Továbbképzési program  A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít.

4 Továbbképzési program  A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el.  A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be.

5 Továbbképzési program  A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15- éig kell elfogadni.  A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor.  Javaslat: nov. 15!

6 A továbbképzések paraméterei  Hétévente  Első hét év, utána tíz év, 55 után  18 típus, pl.  120 óra tanfolyam  25% 5 óránál nagyobb képzések összeszámítása  Új diploma  30 kredites részképzés  Nyelvvizsga  ECDL  Fejlesztőprojektben való részvétel

7 FSZF  Folyamatos szakmai fejlődés ○ Szervezeti tanulás ○ Szervezett továbbképzés ○ Önképzés ○ Szakmai közéletiség

8 Ki milyen továbbképzésre megy?  Munkáltató által előírt  ---- munkavállaló által kezdeményezett  Ki dönti el?  Milyen szempontok alapján?  Az önkéntesség, személyes motiváció kérdése

9 Előzetes beavatkozás  A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.

10 A fenntartó tájékoztatása  A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak.

11 A fenntartó az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján ellenőrzi  a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program összhangját,  a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és  ha a nevelési-oktatási intézményt nem az állami intézményfenntartó központ tartja fenn, a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását.

12 Továbbképzési program  1.Jogszabályi háttér3 1.Jogszabályi háttér3  2.A továbbképzési program elvei és szabályai3 2.A továbbképzési program elvei és szabályai3  3.A továbbképzési program alapja5 3.A továbbképzési program alapja5  4.A továbbképzési program alprogramjai6 4.A továbbképzési program alprogramjai6  a)Szakvizsgára vonatkozó alprogram6 a)Szakvizsgára vonatkozó alprogram6  b)Továbbképzésre vonatkozó alprogram6 b)Továbbképzésre vonatkozó alprogram6  c)Finanszírozásra vonatkozó alprogram7 c)Finanszírozásra vonatkozó alprogram7  d)Helyettesítésre vonatkozó alprogram8 d)Helyettesítésre vonatkozó alprogram8  1.számú melléklet9 1.számú melléklet9  2.számú melléklet10 2.számú melléklet10  3.Jogszabályi kivonatok11 3.Jogszabályi kivonatok11 

13 Pedagógus kompetenciák 8/2013. EMMI r. = 326/2013. Korm.rend.

14

15 A továbbképzési program Továbbképzési program Éves felülvizsgálat Beiskolázási terv 1. Éves kidolgozás Beiskolázási terv 2. Beiskolázási terv 3. Beiskolázási terv 4. Beiskolázási terv 5. Munka- vállaló neve Hivatás -cél Tervezett képzés tartalma Kompe- tencia Kompe- tencia szint Szerveze ti keret, típus Prioritás

16 A beiskolázási terv  Név,  munkakör,  a továbbképzés megjelölése  várható kezdő és befejező időpontját,  a várható távollét idejét,  a helyettesítés rendjét.  (+ a költséget)  + tanulmányi szerződés kérdése

17 A református szempontok  Tartalom  Református Pedagógiai Intézet  Református felsőoktatás  A rendszer rugalmassága: Ha tartósan nov. 15-ig megtörténik az aktualizálás, akkor már a következő tanévben lehet.

18

19 Az intézmény szempontja  Hiányzó // kieső kompetenciák, tudások, felkészülések és azok pótlása  Intézménystratégia!  20 év múlva kik lesznek és mivel foglalkoznak azok a szülők, akik akkor ideadják a gyerekeket?

20 Szaktanácsadás, tanfelügyelet, minősítés SzaktanácsadásTanfelügyeletMinősítés Cél Támogatás (pedagógus) Külső értékelés ( 3 érintett szereplő) Komplex értékelés (pedagógus) Gyakoriság éventeötévenként az egyes fokozatok szerint Megvalósít ók OFI, MPI-k/ szaktanácsadók OH/köznevelési szakértők OH, kormányhivatalo k/ 3 fős bizottság Következm ény fejlesztési javaslat/egyéni fejlődési terv jegyzőkönyv magasabb fokozatba kerül (vagy nem; vagy munkaviszonya megszűnik)

21 A szaktanácsadó beavatkozási pontjai Tanfelügyelet Minősítés Pedagógus egyéni célok Igazgató intézményi célok Református oktatás stratégiája Formák:  Elektronikus  Konzultáció  Értekezlet  Látogatás Kapacitások  Projekt  Ad hoc SZAKTANÁCSADÓI TÁMOGATÁS

22 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

23 S. D. G.


Letölteni ppt "ÓVODAVEZETŐI ÉRTEKEZLET BUDAPEST, 2013. NOVEMBER 28."

Hasonló előadás


Google Hirdetések