Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógus-továbbképzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógus-továbbképzés"— Előadás másolata:

1 Pedagógus-továbbképzés
ÓVODAVEZETŐI ÉRTEKEZLET BUDAPEST, NOVEMBER 28. Pedagógus-továbbképzés

2 Jogszabályi vonatkozások
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

3 Továbbképzési program
A nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, a pedagógiai program figyelembevételével középtávú, öt évre szóló (a továbbiakban: továbbképzési időszak) továbbképzési programot készít.

4 Továbbképzési program
A továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó fogadja el. A továbbképzési időszak a program elfogadását követő év szeptember hónap első napján kezdődik, és az ötödik év augusztus hónap utolsó munkanapján fejeződik be.

5 Továbbképzési program
A továbbképzési programot a továbbképzési időszak első évét megelőző év március 15-éig kell elfogadni. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy alkalommal kerülhet sor. Javaslat: nov. 15!

6 A továbbképzések paraméterei
Hétévente Első hét év, utána tíz év, 55 után 18 típus, pl. 120 óra tanfolyam 25% 5 óránál nagyobb képzések összeszámítása Új diploma 30 kredites részképzés Nyelvvizsga ECDL Fejlesztőprojektben való részvétel

7 FSZF Szervezeti tanulás Szervezett továbbképzés Önképzés
Folyamatos szakmai fejlődés Szervezeti tanulás Szervezett továbbképzés Önképzés Szakmai közéletiség

8 Ki milyen továbbképzésre megy?
Munkáltató által előírt ---- munkavállaló által kezdeményezett Ki dönti el? Milyen szempontok alapján? Az önkéntesség, személyes motiváció kérdése

9 Előzetes beavatkozás A fenntartó meghatározhatja azokat a szakvizsgára történő felkészítéseket és továbbképzéseket, amelyeken való részvételhez támogatást nyújt.

10 A fenntartó tájékoztatása
A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete az új továbbképzési program elkészítése előtt értékeli az előző továbbképzési időszakot, a továbbképzési programjának időarányos végrehajtását. Az értékelést megküldi a fenntartónak.

11 A fenntartó az Nkt. 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján ellenőrzi
a továbbképzési program és a beiskolázási terv, valamint a pedagógiai program összhangját, a továbbképzési program és a beiskolázási terv végrehajtásának törvényességét és ha a nevelési-oktatási intézményt nem az állami intézményfenntartó központ tartja fenn, a költségvetés terhére vonatkozó kötelezettségvállalás szabályainak megtartását.

12 Továbbképzési program
1. Jogszabályi háttér 3 2. A továbbképzési program elvei és szabályai 3 3. A továbbképzési program alapja 5 4. A továbbképzési program alprogramjai 6 a) Szakvizsgára vonatkozó alprogram 6 b) Továbbképzésre vonatkozó alprogram 6 c) Finanszírozásra vonatkozó alprogram 7 d) Helyettesítésre vonatkozó alprogram 8 1. számú melléklet 9 2. számú melléklet 10 3. Jogszabályi kivonatok 11

13 Pedagógus kompetenciák 8/2013. EMMI r. = 326/2013. Korm.rend.

14

15 A továbbképzési program
Éves felülvizsgálat Beiskolázási terv 1. Éves kidolgozás Beiskolázási terv 2. Beiskolázási terv 3. Beiskolázási terv 4. Beiskolázási terv 5. Munka-vállaló neve Hivatás-cél Tervezett képzés tartalma Kompe-tencia Kompe-tencia szint Szervezeti keret, típus Prioritás

16 A beiskolázási terv Név, munkakör, a továbbképzés megjelölése
várható kezdő és befejező időpontját, a várható távollét idejét, a helyettesítés rendjét. (+ a költséget) + tanulmányi szerződés kérdése

17 A református szempontok
Tartalom Református Pedagógiai Intézet Református felsőoktatás A rendszer rugalmassága: Ha tartósan nov. 15-ig megtörténik az aktualizálás, akkor már a következő tanévben lehet.

18

19 Az intézmény szempontja
Hiányzó // kieső kompetenciák, tudások, felkészülések és azok pótlása Intézménystratégia! 20 év múlva kik lesznek és mivel foglalkoznak azok a szülők, akik akkor ideadják a gyerekeket?

20 Szaktanácsadás, tanfelügyelet, minősítés
Cél Támogatás (pedagógus) Külső értékelés (3 érintett szereplő) Komplex értékelés (pedagógus) Gyakoriság évente ötévenként az egyes fokozatok szerint Megvalósítók OFI, MPI-k/ szaktanácsadók OH/köznevelési szakértők OH, kormányhivatalok/ 3 fős bizottság Következmény fejlesztési javaslat/egyéni fejlődési terv jegyzőkönyv magasabb fokozatba kerül (vagy nem; vagy munkaviszonya megszűnik) A tanfelügyelet fejlesztő célú értékelést végez (pedagógusok, intézményvezetők, intézmények ) A pedagógusok minősítését végző bizottság tagjai: köznevelési szakértő (szakos!), intézményvezető, a pedagógusképző intézmény felkészített oktatója

21 A szaktanácsadó beavatkozási pontjai
Tanfelügyelet Minősítés Pedagógus egyéni célok SZAKTANÁCSADÓI TÁMOGATÁS Igazgató intézményi célok Formák: Elektronikus Konzultáció Értekezlet Látogatás Református oktatás stratégiája Kapacitások Projekt Ad hoc

22 Áldást , és békességet kívánok!
Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Áldást , és békességet kívánok!

23 S. D. G.


Letölteni ppt "Pedagógus-továbbképzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések