Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS Dr. Füredi Gyula.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS Dr. Füredi Gyula."— Előadás másolata:

1 ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS Dr. Füredi Gyula

2 • A rendszerváltás óta a helyi közügyek intézése érdekében helyi önkormányzatok működnek. • A helyi önkormányzat részére kötelező feladat- és hatáskört törvény állapíthat meg. A helyi önkormányzat kötelező feladat- és hatásköreinek ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatásra jogosult. • Az alaptörvényi szinten való szabályozás és a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályok sarkalatos törvénybe való foglalása garanciát jelent. 2

3 Két törvény • 1990. évi LXV. Tv a helyi önkormányzatokról • 2011 évi CLXXXIX. Tv Magyarország helyi önkormányzatairól • A feladatok és hatáskörök a Mötv-ben: 13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 3

4 A feladat kibontása • 1997. évi CLIV tv: • A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: –a ) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, –b) a fogorvosi alapellátásról, –c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, –d) a védőnői ellátásról, –e) az iskola-egészségügyi ellátásról. • A települési önkormányzat képviselő-testülete a praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg. 4

5 További törvények • Ebtv: ki jogosult a finanszírozásra? –Az alapellátásban az önkormányzat döntése domináns, a szerződéskötésre az OEP kötelezett –A szerződés feltétele más szabályok betartása: duális finanszírozás, körzet méret, minimum standardok stb. 5

6 A duális finanszírozás: • 35. § Az egészségügyi szolgáltató a finanszírozás keretében kapott összeget más pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli. • Az E. Alapból a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra folyósított összeg nem mentesíti a szolgáltató fenntartóját (tulajdonos, kezelő) az egyéb jogszabályokban előírt fenntartási és fejlesztési kötelezettségek alól. A finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel. • Abban az esetben, amikor a helyi önkormányzat minősül egészségügyi szolgáltatónak, a finanszírozás keretében kapott összeg az egészségügyi szolgáltatók működésével kapcsolatos igazgatási kiadásaira nem használható fel. 6

7 A Praxisjog • Csak velük köthető szerződés (de: helyettesítés) • Csak élő személy birtokolhatja • Együtt mozog a működési engedéllyel • Önkormányzati kötelezettség: nyilatkozni 7

8 A szerződések kogens pontjai • a) a felek megnevezése, a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével, • b) a praxisjoggal érintett körzet meghatározása, • c) a felek kötelezettségeinek meghatározása, ideértve a települési önkormányzatnak a fenntartáshoz történő hozzájárulására vonatkozó szabályokat, • d) a rendelési idő meghatározása, • e) az ügyeletben történő részvételre vonatkozó rendelkezések, • f) a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések, • g) az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozókra vonatkozó rendelkezések, • h) a szerződés időtartama, • i) a felmondásra vonatkozó rendelkezések, • j) a kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések. 8

9 További pontok: • (2) A feladat-ellátási szerződés legrövidebb időtartama 5 év. • (3) A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést - indoklással - felmondja, ha • a) a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, • b) a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti. • (4) A feladat-ellátási szerződésben hat hónapnál rövidebb felmondási idő nem határozható meg. • (5) A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget. • (6) A feladat-ellátási szerződést a feladatot ellátó háziorvosi szolgáltató is megkötheti. 9

10 Határidők, stb. • 2 x fél év • A család jogai (folytatás kontra örökség) • Két praxisjog • Tartósan betöltetlen körzetek és a működtetési jog • Illeték és adó 10

11 Folyamatos ellátás (47/2004.(V.11.)ESZCSM rend.) • Nincs készenlét • Rendelés és ügyelet • A központi ügyelet és a részvétel kötelezettsége • Az ügyeleti kör nagysága –Körzetszám –Terület –Ellátási kötelezettség tartalma és helye 11

12 Iskolaorvoslás • • Az iskola-egészségügyi ellátásban való részvételéről az óvodák és iskolák gondoskodnak. • • iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatása, fogorvos és fogászati asszisztens közreműködik • • Az ellátást valamennyi nevelési-oktatási intézményre kiterjesztve kell intézményenként vagy több intézmény ellátásának közös biztosításával megszervezni. • Iskolaorvos – védőnő (2x2 = 2x1) • Átalakuló szerepkörök 12

13 Védőnők • Hungarikum • A népegészségügy bázisa • Új munkamegosztás (ld. PraxisI program) lehetséges • Svájci program 13

14 Háziorvosok képzése • Rezidensek • Praxis I. • Praxis II. • Praxis III. (Miskolc?) • Önkormányzati kezdeményezés! 14

15 Definitív ellátás • Az alapellátás kompetenciáját és kapacitását növelni kell • A szakellátás lakosság-közelivé tételének lehetőségei: –MSZSZ –Csökkentett kompetenciájú szakellátás a közelben –Háziorvosok egyéb szakvizsgáinak kihasználása 15


Letölteni ppt "ÖNKORMÁNYZATOK ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS Dr. Füredi Gyula."

Hasonló előadás


Google Hirdetések