Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az első lépések Dr. Kadocsa Ildikó, osztályvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az első lépések Dr. Kadocsa Ildikó, osztályvezető."— Előadás másolata:

1 Az első lépések Dr. Kadocsa Ildikó, osztályvezető

2 1. Előzmények 1.1. Nemzetközi kitekintés Németország, Belgium, Hollandia, Svájc: –az egészségbiztosítás mindenhol az egészségügyi ellátás legfőbb finanszírozója –de: eltérő intézményes keretek Szlovákia: –Egészségügyi Ellátás Felügyeleti Hivatala –Felügyeleti szerv alakul a betegjogok védelmére: felügyeli az egészségügyi ellátás minőségét az egészségbiztosítási szabályok kikényszerítésére: ellenőrzi az egészségbiztosítás standard színvonalát

3 1.2. Hazai viszonyok az erre vonatkozó szabályozás időszerű és szükséges volt, mert: –társadalmi érdek: a biztosítottak érdekei megkívánják, hogy az egészségbiztosítás rendszere biztonságos, ellenőrizhető, kiszámítható és a változásokhoz rugalmasabban igazodó legyen –a kormányprogramban megfogalmazott prioritásként szerepel az erre vonatkozó szabályozás fő irányvonala: –betegjogok védelme –biztosítottak fogyasztóvédelme: nyilvános minőségértékelési rendszer kialakítása révén az egészségügyi szolgáltatók működésének figyelemmel kísérése –egészségbiztosítók működésének ellenőrzése

4 2. Az Egészségbiztosítási Felügyelet alapítása az egészségbiztosítás hatósági felügyeletéről szóló 2006. évi CXVI. törvény (Ebftv.) 2007. január 1-jével létrehozta az Egészségbiztosítási Felügyeletet 2007. január 19-én az egészségügyi miniszter aláírta az alapító okiratot 2007. január 20.: az elnök kinevezése 2007 februárjától a Felügyelet megkezdte működését folyamatban van a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása

5 3. Az Ebftv.-ben meghatározott alapvető feladat- és hatáskörök az egészségbiztosítási szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelme az egészségbiztosítók, továbbá az egészségügyi szolgáltatók szakmailag, minőségileg, a törvényeknek és az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevők érdekeinek megfelelő működésének ellenőrzése az egészségbiztosítási szolgáltatások − beleértve a gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátást is − teljesítésének ellenőrzése

6 4. A Felügyelet fontosabb feladatai I. hatósági eljárás lefolytatása panaszügyekben (általános jellegűek, vizitdíj-specifikus, várólistával kapcsolatos) egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségének, minőségének ellenőrzése egészségügyi szolgáltatók ellenőrzése minőségbiztosítási rendszer kialakítása és működtetése egészségbiztosítás keretében kötött finanszírozási szerződések általános szerződési feltételeinek jóváhagyása

7 4. A Felügyelet fontosabb feladatai II. egészségbiztosítók jogszabályok szerinti működésének ellenőrzése egészségbiztosítási szolgáltatások kapacitása biztosításának ellenőrzése hatósági jogalkotás (jogszabály-kezdeményezés, javaslattétel, véleményezés) hatósági engedélyezés és nyilvántartások vezetése az egészségbiztosítási rendszer helyzetének értékelése a gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátással kapcsolatos kontrollfeladatok ellátása

8 5. Szervezeti keretek A Felügyelet összlétszáma: max. 64 fő ElnökFelügyeleti Tanács Elnökhelyettes 5 feladatspecifikus főosztály: Jogi és hatósági főosztály Ellenőrzési főosztály Módszertani és informatikai főosztály Kommunikációs főosztály Gazdasági főosztály

9 6. Kezdeti kihívások és kezelésük I. 6.1. Célok a Felügyelet valamennyi feladatát mielőbb akadálytalanul elláthassa, a Felügyelet tevékenységéről a lakosság széles körű tájékoztatása

10 6. Kezdeti kihívások és kezelésük II. 6.2. Milyen eszközökkel valósítjuk meg a fenti célokat? panaszügyek kezelése már az első napoktól kezdve: a biztosítottak mielőbb eljuttathassák a Felügyelethez panaszaikat; ezzel kapcsolatban elértük: –ügyfélszolgálat működtetése (személyesen, telefonon, e-mailen): 2007. február 9. óta –ideiglenes honlap közzététele lakossági tájékoztatás céljából: 2007. február 5. óta működik –elnöki sajtónyilatkozatok: folyamatosan a Felügyelet hatáskörébe tartozó feladatokról és ezek részletszabályairól való tájékoztatás megjelenítése, valamint az Ebftv.-ben előírt közzétételi kötelezettségek teljesítése a www.ebf.hu című végleges honlapon

11 6. Kezdeti kihívások és kezelésük III. hatékony és gördülékeny ellenőrzési eljárások lefolytatása – ellenőrzési módszertan kidolgozása szükséges az egészségügyi szolgáltatások minőségének ellenőrzése – saját minőségértékelési rendszer kialakítása szükséges a gyógyszerismertetőkre, gyógyszerismertetési tevékenységre vonatkozó új eljárásrend érvényesítése: a feladatok zökkenőmentes átvétele az Országos Gyógyszerészeti Intézettől

12 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Az első lépések Dr. Kadocsa Ildikó, osztályvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések