Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A tanfelügyelet kialakuló rendszere, átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak támogatása /4. pillér/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A tanfelügyelet kialakuló rendszere, átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak támogatása /4. pillér/"— Előadás másolata:

1 „A tanfelügyelet kialakuló rendszere, átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak támogatása /4. pillér/ Budapest, 2014. február 27.

2 Alapvető cél: „Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” A projekt kiemelt céljai: – A nemzeti és nemzetközi standardoknak (Országos kompetenciamérés, érettségi vizsga) való megfelelés elemzése, a hazai standardok tartalmi- és kompetenciaterületeinek fejlesztése. – A közoktatási rendszer szakmai ellenőrző rendszerének kiépítése. – Az oktatási szolgáltatásokat fenntartók, az azt igénybe vevők, továbbá a társadalmi partnerek rendszeres tájékoztatása. – Az intézményi minőségfejlesztési folyamatok támogatása. – A Magyar Képesítési Keretrendszer szempontjából releváns közoktatási tanulási kimenetek leírása. TÁMOP-3.1.8. Célrendszere

3 Európai Bizottság és a Tanács 2001-ben kiadott, legfontosabb, minden tagállam számára megfogalmazott ajánlások a következők: • Átlátható minőségértékelési rendszer kialakítása (a szerepek, területek és szempontok pontos definiálása) • Az érdekeltek (érdekcsoportok, partnerek, iskolahasználók) bevonása a külső intézményértékelésbe és az intézményi önértékelésbe. • Önértékelés és külső értékelés összekapcsolása. • Az önértékelést segítő képzések hozzáférhetővé tétele. • Az intézmények közötti horizontális tanulás támogatása. „Az iskolai minőségértékelés területén való együttműködésről”

4 Operatív cél: „Kerüljenek kidolgozásra az intézményi minőségbiztosítási rendszer szakmailag megalapozott és az Európai Uniós irányelveknek megfelelő standardjai és álljon rendelkezésre az intézményekben a minőségbiztosítási rendszer működtetéséhez szükséges tudás.” Az intézményi minőségfejlesztési folyamatok támogatása

5 Ebben a jelentésben a standard kifejezés a magyarországi köznevelési intézmények (a)megállapodáson alapuló, (b)minden szereplő által fokozatosan elérhető, (c)de ugyanakkor kívánatosnak tartott működés elemeit jelenti, melyek megfelelő tanulási kimenetekhez vezetnek. A standard

6 • Segítenie kell a szerepek, területek és szempontok pontos definiálását. • Informálnia kell az oktatás szereplőit és partnereit a köznevelési intézményekkel szemben támasztott minőségelvárásokról. • Az országos pedagógiai – szakmai ellenőrzés keretében lefolytatandó külső intézményértékelés és az azzal összehangolt intézményi önértékelés eszközeinek fejlesztését szolgáló közös tartalmi alapot kell rögzítenie. • Meg kell teremtenie az értékelési kapacitások fejlesztését szolgáló képzési programok és a jó gyakorlatok cseréjének technológiai, finanszírozási és eljárásrendi alapjait. Standardok hatóköre

7 A köznevelési intézmények számára fejlesztés alatt álló standard, szakértői eszköz. Ennek megfelelően implementációja nem közvetlenül a nevelési-oktatási intézményi gyakorlatba való beillesztéssel történik, hanem közvetett módon. Az implementáció legfontosabb eszközei a szabályozás, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszere, a központi fejlesztések, az irányítási (fenntartói) döntések, a képzés és továbbképzés, a szakmai szolgáltatások, és az információmenedzsment rendszer. Implementáció

8 • A jelenleg működő hazai és nemzetközi közoktatási minőségbiztosítási modellek és a hozzájuk tartozó jó gyakorlatok feltárása, a bevezetés feltételeinek vizsgálata. • A helyzetelemzés eredményeire építve és az érintettek véleményét figyelembe véve az intézményi minőségstandardok meghatározása. Tevékenységek

9 • A minőségstandardok pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel, pedagógusminősítéssel és intézményi önértékeléssel történő összehangolása. • A minőségstandardok intézményi tesztelése szakértői támogatás mellett. • A véglegesített minőségstandardokra, a megfeleltetési tapasztalatokra és a tesztelő szakértők képzési anyagára épülő tréneri képzés az intézményi minőségbiztosítási folyamat támogatására. Tevékenységek

10 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„A tanfelügyelet kialakuló rendszere, átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban” Az intézmények minőségfejlesztési folyamatainak támogatása /4. pillér/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések