Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanári munka értékelése (Hazai és nemzetközi kutatási eredmények tanulságai) Sági Matild Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet VII. Nevelésügyi kongresszus.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanári munka értékelése (Hazai és nemzetközi kutatási eredmények tanulságai) Sági Matild Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet VII. Nevelésügyi kongresszus."— Előadás másolata:

1 A tanári munka értékelése (Hazai és nemzetközi kutatási eredmények tanulságai) Sági Matild Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet VII. Nevelésügyi kongresszus Budapest, 2008. augusztus 25-28

2 Tények és célok Tények:  Fontos az iskolai végzettség: ez határozza meg az egyén társadalmi státuszát, lehetőségeit  Fontos a tudás: A gyorsan változó világban a folyamatosan megújuló, kompetencia-alapú a e nélkül kihullhat az ember nemcsak a munkaerőpiacról, de a társadalmi életből is  Fontos, hogy az egyének a képességeik, ambíciójuk és szorgalmuk révén tudjanak boldogulni: o Esélyegyenlőség és igazságosság általános elvei o Ne „pazaroljuk el” az egyénekben rejlő lehetőségeket  Leggyengébb láncszem elve A cél tehát: MINŐSÉGI pedagógiai szolgáltatásokat kell biztosítani MINDEN gyerek számára!

3 Mi befolyásolja a gyerekek iskolai teljesítményét?  A család szerepe a legfontosabb  Az iskolarendszer fontos  (PISA eredmények)  Az iskolán belüli drága megoldások (csoportbontás, felszerelés, stb.) nemigen hatnak Az iskolán belül a TANÁR A LEGFONTOSABB!

4 Mitől függ a tanári munka minősége?  A rekrutációtól:  A tanári pályára jelentkezők képességeitől, ambícióitól  A tanárjelöltek kiválasztásától (szűrés)  A tanárképzés minőségétől  A pályakezdők „betanításától”:  Mentori rendszer  Attól, hogy hosszú távon (is) mennyire vonzó a tanári pálya: (Nem csak, és nem elsősorban fizetéstől függ!!!)  A fizetés számít, de leginkább a pályakezdőknél (egyéni döntések)  A későbbiekben a tanári pályaív (oktatáson belüli karrier lehetőségek, önmegvalósítási lehetőségek) legalább ilyen fontosak  Munkafeltételek, iskolai légkör, tanítási környezet  Iskolai környezet (Iskola és település, gazdaság, szülők partnersége)  Képzés, továbbképzés, hivatásbeli-szakmai fejlődési lehetőségek rendszere.  Jó gyakorlatok kifejlesztése és átadása  Megfelelő attitűdök meghatározása, és átadása  Olyan iskola vezetési modellek kidolgozása és bevezetése, amelyek elősegítik az eredményes és hatékony (tehát minőségi) oktatási munkát  Beleértve a tanári munka minőségének értékelési,, visszacsatolási és jutalmazási/támogatási rendszerét  A tanári munka minőségének értékelése, ezek visszacsatolása, ezek alapján megfelelő jutalmazási és támogatási rendszer kiépítése

5 A tanári munka minőségének értékelése, visszacsatolása, ezek alapján jutalmazási és támogatási rendszer kiépítése és alkalmazása  ÉRTÉKELÉS  Mi a „jó”, mi a „rossz”?  A tanulói (iskolai) eredményességre alapozott minőségi mutatók meghatározása. Nem mindegy, mit nevezünk tanulói eredményességnek!!!  Hogyan mérjük?  Megbízható mérési módszerek és objektivitás?  Ki mérje (kik mérjék)?  VISSZACSATOLÁS  Formális - nem formális  Hierarchikus – partneri – kollegiális  Szóbeli-írásbeli, maradandó – „elszálló”  JUTALMAZÁS  Nem csak pénz!!! Szakmai előrejutási lehetőség, nagyobb szabadság és önállóság, nagyobb, érdekesebb feladatok, választási lehetőség feladattípusok közül (melyik osztályt, milyen fakultációt szeretné tanítani, milyen egyéb feladatot szeretne, stb.)  TÁMOGATÁS  A szakmai fejlődés elősegítése - nem büntetni, hanem segíteni kell a gyengébben teljesítőket! (továbbképzés, mentorálás, személyre-problématípusokra orientált szakmai segítség)

6 Egyedül nem megy!

7 OECD Nemzetközi Tanár Kutatás (TALIS) A kutatás célja: A nemzeti oktatáspolitikai döntéseket segítő nemzetközi kutatás a következő területeken:  Átfogó mérési, értékelési, minőségfejlesztési és minőségbiztosítási standardok kidolgozása, amelyek segítségével értékelni lehet a tanári munka eredményességét és hatékonyságát, pályán lehet tartani a sikeres és eredményes pedagógusokat 2.Hatékony tanítási gyakorlatok, tanári attitűdök feltérképezése, és olyan oktatáspolitikai irányelvek meghatározása, amelyek növelik a tanári munka hatékonyságát 3. Olyan iskolai vezetési típusok, módszerek feltárása, amelyek segítik a hatékony iskolai munkát, beleértve a vezetés hatását a tanári munka értékelésére és jutalmazására, a tanárok tanítási gyakorlatára, tanítással kapcsolatos attitűdjeire, hivatásbeli fejlődésükre, és az iskola légkörére.  24 résztvevő ország, közöttük Magyarország is  2008 évi kérdőíves adatfelvétel  A nemzetközi összehasonlító eredmények alapján megbízhatóan tudhatjuk többek között, hogy a tanári munka értékelésének, visszacsatolásának, jutalmazásának és támogatásának mely módjai vezetnek eredményre – tehát melyeket érdemes bevezetni a minőpség javítása érdekében Első hivatalos nemzetközi eredmények: 2009. júniusában

8 Köszönjük a figyelmet! Kérdések?


Letölteni ppt "A tanári munka értékelése (Hazai és nemzetközi kutatási eredmények tanulságai) Sági Matild Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet VII. Nevelésügyi kongresszus."

Hasonló előadás


Google Hirdetések